JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Powiat podsumowany

2024-02-07 17:07:48

Ocena:

4/5 | 1 głosów

Zaplanowane na kwiecień br. wybory samorządowe skłaniają włodarzy różnych szczebli do podsumowań.  Bilans pracy: własnej oraz swoich najbliższych współpracowników z zarządu powiatu przedstawił też starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, który pełni to stanowisko od listopada 2021 roku.  

fot. Gazeta Starachowicka 

Starosta powiatu wystąpił przed audytorium złożonym m.in. z jego najbliższych współpracowników: przedstawicieli zarządu i rady powiatu oraz pracowników starostwa i jednostek podległych powiatowi. Zaproszenie na spotkanie w siedzibie powiatu przyjęli także: posłanka PiS oraz reprezentanci władz miasta i sąsiednich gmin. Piotr Ambroszczyk omawiając poszczególne zadania realizowane przez samorząd powiatowy zaczął od troski o zdrowie mieszkańców, do dyspozycji których jest powiatowy szpital. 

 - W 2022 roku odkupiliśmy pomieszczenia po Polsko - Amerykańskich Klinikach Serca, w których mieści się obecnie poradnia kardiologiczna z rehabilitacją oraz zakład opiekuńczo- leczniczy a docelowo chcemy go przekształcić w świętokrzyskie centrum kardiologiczne. Ważnym działaniem było zakończenie II etapu termomodernizacji szpitala, remont chirurgii ogólnej oraz modernizacja części oddziału ginekologiczno - położniczego. W efekcie mamy najlepszą porodówkę w Polsce południowej, sale, które umożliwiają kobietom poród rodzinny, a także w dogodny dla nich sposób: w  wodzie, na piłce, na drabince lub na łóżku. Postawiliśmy też na przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego i pracownię diagnostyki obrazowej. Planowane zakończenie tych prac to 2025 rok. Główny nacisk chcemy tu położyć na oddzielenie nietrzeźwych pacjentów, by zapobiec często dantejskim scenom. Udało nam się też zakupić mammograf, który w ciągu najbliższych miesięcy powinien zacząć działać. Odpowiadając na  zapotrzebowanie organizacji wspierających osoby chore i niepełnosprawne uruchomiliśmy stomatologię oferującą zabiegi w znieczuleniu ogólnym. Wznowiliśmy też działanie poradni zdrowia psychicznego, uruchomiliśmy poradnię badań prenatalnych dla kobiet w wieku 35 lat i więcej. Po moich rozmowach z NFZ od 1 kwietnia ub. roku kilku szpitalnych rehabilitantów dojeżdża do domów osób obłożnie chorych - wyliczał starosta. 

Wśród działań związanych z rozwojem oświaty Piotr Ambroszczyk wymienił reaktywację Liceum Sportowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, uruchomienie zajęć z łucznictwa w tej placówce oraz w III Liceum Ogólnokształcącym, gdzie dodatkowo zaoferowano młodzieży także uprawianie sportów wodnych, a ponadto utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ZSZ nr 1 i modernizację strzelnicy w II LO z przeznaczeniem dla uczniów z całego powiatu starachowickiego. W ramach współpracy z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach w ZSZ nr 3 ma powstać klasa oferująca naukę ponad 20 zawodów do wyboru. Obiecujące możliwości stwarza też zakup nowoczesnego mobilnego sprzętu diagnozującego wady postawy dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej.   

- W zakresie działań związanych z komunikacją publiczną udało nam się uruchomić powiatową linię między Starachowicami a gminą Mirzec, która jako jedyna wyraziła takie zainteresowanie. Od 1 stycznia br. ku zadowoleniu pasażerów funkcjonują kursy 4 trasami. W starostwie wdrożono nowe rozwiązania informatyczne umożliwiające mieszkańcom załatwianie spraw zdalnie, bez wychodzenia z domu, a także ułatwiające pracę urzędnikom. To: e- geodezja i cyfrowy powiat. Jako pierwszy samorząd w województwie świętokrzyskim uczestniczyliśmy też w szkoleniach dotyczących zabezpieczenia naszego systemu informatycznego. Powstała Powiatowa Spółdzielnia Socjalna "Integracja" z udziałem naszym, miasta Starachowice oraz gmin Mirzec i Pawłów, która realizuje zadania z zakresu usług społecznych, gospodarki komunalnej oraz prowadzenia ośrodka dla uchodźców z Ukrainy w budynku dawnego szpitalnego oddziału zakaźnego. Palącym problemem pozostaje piecza zastępcza. Wzrasta na nią zapotrzebowanie w skali całego kraju. My z dobrymi efektami zapewniamy opiekę dla ponad 200 dzieci i staramy się ją zwiększać. Zorganizowaliśmy opiekę wytchnieniową w domach pomocy społecznej w Kałkowie - Godowie i Starachowicach, z której w ubiegłym roku skorzystało 60 osób, a ponad 100 było beneficjentami projektu "Asystent osoby niepełnosprawnej".  Stawiamy na współpracę z organizacjami pozarządowymi, które wspomagają nas w zadaniach związanych z usługami socjalnymi. W pierwszym roku pełnienia przeze mnie urzędu starosty zwiększyliśmy dla nich środki z 200 na ponad 300 tys. zł. Zwolniła nam się dawna siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Rogowskiego w Starachowicach  i 2 mln zł, pozyskane w ubiegłym roku z rządowego programu "Polski Ład", przeznaczymy w tym roku na zaadaptowanie jej do potrzeb poradni psychologiczno- pedagogicznej, a także na przeniesienie tam Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz utworzenie związanej z nim świetlicy terapeutycznej. Ważna jest dla nas także współpraca z mieszkańcami, czego przykładem jest utworzenie Powiatowej Rady Pamięci, Powiatowej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Powiatu. Z myślą o niepełnosprawnych przeprowadziliśmy szereg inwestycji w budynku starostwa. To m.in. rozsuwane wejście główne, nowa winda, czy montaż urządzeń wspomagających osoby mające problemy ze wzrokiem i słuchem - podawał przykłady starosta.   

Odnosząc się do zasadności istnienia powiatowego urzędu pracy starosta podał wysokość  kwot przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu. W tym roku to blisko 52 mln zł, które mają zaaktywizować około 2,5 tys. bezrobotnych. Działania podejmowane w zakresie obronności to: organizacja ćwiczeń dla mieszkańców i wojskowych targów pracy, uruchomienie centrum szkolenia obronnego i prowadzenie z inicjatyw starosty rozmów w sprawie lokalizacji jednostki wojskowej w Starachowicach. Przy omawianiu inwestycji starosta rozpoczął od drogownictwa. W okresie sprawowania przez niego urzędu już zrealizowano lub są w trakcie realizacji prace o łącznej wartości ponad 126,6 mln zł. Przełoży się to finalnie na na około 14,6 km lepszych dróg, 22 bezpieczne przejścia dla pieszych, około 1 km ścieżek rowerowych i ponad 5 km traktów pieszo - rowerowych.   

 - Oczywiście w realizacji części prac bardzo wydatnie pomaga nam miasto Starachowice oraz gminy powiatu. Bez tego, własnymi środkami, nigdy nie bylibyśmy w stanie ich zrealizować. Dzięki współpracy finansowej została wyremontowana droga powiatowa w Mircu Poddąbrowie, a wkrótce zakończy się remont drogi przez Mirzec Malcówki. Trwa przebudowa za ponad 11 mln zł dróg na terenie 4 gmin: wykonywana jest jezdnia od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie, ciąg pieszo – rowerowy między rondem na Leśnej a skrzyżowaniem z wąskotorówki, ciąg pieszo – rowerowy w Parszowie i chodnik w Gadce.  Ważne z punktu widzenia mieszkańców są też przebudowy dróg Majków – Marcinków – Wąchock, a także w Lipiu i Adamowie, na które pozyskaliśmy środki, a których finał planowany jest na wrzesień 2025 roku. Największą z inwestycji, także w całej historii naszego samorządu powiatowego, jest trwająca budowa wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Prace powinny się zakończyć w ostatnich dniach br. Poprzedni zarząd powiatu rozpoczął termomodernizację ZSZ nr 3, my ją skończyliśmy dodatkowo pozyskując środki  na remont szkolnej hali sportowej, która już za kilka dni zostanie oddana do użytku. Dogłębną termomodernizację przeszedł też ZSZ nr 2, a w tej chwili wyłaniamy w przetargu wykonawcę dokumentacji tego typu inwestycji w ZSZ nr 1. Przy II LO wybudowane zostało natomiast nowe boisko wielofunkcyjne - przypomniał Piotr Ambroszczyk. 

Wartość  wspomnianych inwestycji w edukację to ponad 17, 6 mln zł. Poprawie uległy też warunki lokalowe Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie , który od ponad roku funkcjonuje w zmodernizowanym budynku oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach, gdzie odbył się remont siedziby placówki.

- Dochody powiatu w 2021 roku, w którym objąłem funkcję starosty, wynosiły ok. 120,5 mln zł. W 2024 roku uchwaliliśmy  budżet na poziomie ponad 248 mln zł. Ma to oczywiście związek z pozyskaniem około 100 mln zł dotacji na budowę wiaduktu. Gdy popatrzymy na wydatki inwestycyjne widzimy, że w 2021 roku wynosiły 7,5 mln zł, w 2022 roku - 8,3 mln zł, w 2023 roku- 13,6 mln zł i w tym roku ponad 108 mln zł. Stawia to nas w czołówce powiatów w Polsce - podsumował starosta.

Swoje  wystąpienie zakończył podziękowaniami pod adresem podwładnych, współpracowników i wszystkich, którzy służyli mu wsparciem w pracy na rzecz powiatu.   

iwo

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowy bus dla niepełnosprawnych

2024-06-19

Nowy bus dla niepełnosprawnych

Powiat pozyskał 144 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (obszar D). Pieniądze posłużą na zakup mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Pawłów. 
Bezpieczniej, komfortowo i estetyczniej

2024-06-08

Bezpieczniej, komfortowo i estetyczniej

Powiat zakończył inwestycje drogowe za ponad 11 mln zł, realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Efektem jest przebudowa ponad 1,5 km dróg, budowa blisko 2,8 km nowych chodników oraz ponad 1,8 km nowych traktów pieszo-rowerowych. Jak modernizacja poprawiła infrastrukturę i komfort życia mieszkańców?
Na terenie powiatu potwierdzono ognisko wirusa ASF 

2024-05-28

Na terenie powiatu potwierdzono ognisko wirusa ASF 

Starosta Piotr Babicki zwołał w poniedziałek (27 maja) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z potwierdzonym ogniskiem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie naszego powiatu. Wirus nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, ale może powodować duże straty ekonomiczne w przypadku gospodarstw hodowlanych i zakładów przetwórczych. Potwierdzony przypadek dotyczy padłego dzika. 
Z MANa pod Wielki Piec

2024-05-24

Z MANa pod Wielki Piec

„Kielecki pejzaż ze STARem” czy jak kto woli „Pod górkę” tj. obraz Zbigniewa Kurkowskiego, wykonany na okoliczność 40 rocznicy rozpoczęcia produkcji samochodów marki STAR w Starachowicach, który znajdował się najpierw w FSC, a potem przez lata w MAN-ie, trafił pod Wielki Piec, powiększając zbiór muzealiów Muzeum Przyrody i Techniki. Oficjalne przekazanie obrazu odbyło się 18 maja br. z udziałem Kingi Włoskowicz – kierownik zakładu oraz przedstawicieli załogi MANa.
Powiat pod nowymi skrzydłami

2024-05-20

Powiat pod nowymi skrzydłami

Za nami już prawie dwa tygodnie wytężonej pracy nowego Zarządu Powiatu w Starachowicach. Był to czas intensywnych spotkań z kadrą zarządczą oraz załogą, zarówno samego starostwa, jak i jednostek organizacyjnych powiatu i oczywiście wdrażania się w nowe obowiązki.
Za nami II etap budowy wiaduktu

2024-05-06

Za nami II etap budowy wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, działający w imieniu Powiatu Starachowickiego zakończył czynności odbiorowe związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Generalnym Wykonawcą prac jest Firma Trakcja S.A. Powiat Starachowicki pozyskał dofinansowanie  na realizację przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, V edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych w wysokości: 79 686 860,82 zł co stanowi 98% wartości zadania.
Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

2024-04-30

Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

W tym roku przed komisją stawiło się 410 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował komisji za dobrą oraz rzetelną pracę.
Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

2024-05-04

Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

Bezpłatne badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię płynną i test na obecność wirusa HPV będą mogły wykonać panie z naszego powiatu już 15 maja br. w ramach 6. edycji programu „W kobiecym interesie”, realizowanego przez firmę Gedeon Richter Polska w partnerstwie z naszym Powiatem. Badania będą wykonywane w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie na parkingu przy PZOZ. Aby móc z nich skorzystać, trzeba zarejestrować się wcześniej na stronie programu: http://rejestracja-wkobiecyminteresie.pl/
10 urodziny Legendy STARa

2024-04-29

10 urodziny Legendy STARa

Trwają przygotowania do 10 jubileuszowej edycji Legendy STARa – zlotu pojazdów zabytkowych, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Impreza planowana jest w ostatnim, w pełni sierpniowym tygodniu, tj. od 20 do 25 sierpnia br. Ma ją poprzedzić konwój STARów przez Polskę. A póki co prezentujemy grafikę autorstwa Marcina Bondarowicza, która będzie promować tegoroczną imprezę.
Wiadukt nabiera realnych kształtów

2024-04-23

Wiadukt nabiera realnych kształtów

W niedzielę (21 kwietnia) rozpoczął się montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli stalowych łuków, które zwieńczą jego konstrukcję. Prace trwać będą 3 dni. W nocy z 23 na 24 kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na linii kolejowej nr 25 i montaż ostatnich elementów łukowych.