JUŻ W KIOSKU

Powiat podsumowany

2024-02-07 17:07:48

Ocena:

4/5 | 1 głosów

Zaplanowane na kwiecień br. wybory samorządowe skłaniają włodarzy różnych szczebli do podsumowań.  Bilans pracy: własnej oraz swoich najbliższych współpracowników z zarządu powiatu przedstawił też starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, który pełni to stanowisko od listopada 2021 roku.  

fot. Gazeta Starachowicka 

Starosta powiatu wystąpił przed audytorium złożonym m.in. z jego najbliższych współpracowników: przedstawicieli zarządu i rady powiatu oraz pracowników starostwa i jednostek podległych powiatowi. Zaproszenie na spotkanie w siedzibie powiatu przyjęli także: posłanka PiS oraz reprezentanci władz miasta i sąsiednich gmin. Piotr Ambroszczyk omawiając poszczególne zadania realizowane przez samorząd powiatowy zaczął od troski o zdrowie mieszkańców, do dyspozycji których jest powiatowy szpital. 

 - W 2022 roku odkupiliśmy pomieszczenia po Polsko - Amerykańskich Klinikach Serca, w których mieści się obecnie poradnia kardiologiczna z rehabilitacją oraz zakład opiekuńczo- leczniczy a docelowo chcemy go przekształcić w świętokrzyskie centrum kardiologiczne. Ważnym działaniem było zakończenie II etapu termomodernizacji szpitala, remont chirurgii ogólnej oraz modernizacja części oddziału ginekologiczno - położniczego. W efekcie mamy najlepszą porodówkę w Polsce południowej, sale, które umożliwiają kobietom poród rodzinny, a także w dogodny dla nich sposób: w  wodzie, na piłce, na drabince lub na łóżku. Postawiliśmy też na przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego i pracownię diagnostyki obrazowej. Planowane zakończenie tych prac to 2025 rok. Główny nacisk chcemy tu położyć na oddzielenie nietrzeźwych pacjentów, by zapobiec często dantejskim scenom. Udało nam się też zakupić mammograf, który w ciągu najbliższych miesięcy powinien zacząć działać. Odpowiadając na  zapotrzebowanie organizacji wspierających osoby chore i niepełnosprawne uruchomiliśmy stomatologię oferującą zabiegi w znieczuleniu ogólnym. Wznowiliśmy też działanie poradni zdrowia psychicznego, uruchomiliśmy poradnię badań prenatalnych dla kobiet w wieku 35 lat i więcej. Po moich rozmowach z NFZ od 1 kwietnia ub. roku kilku szpitalnych rehabilitantów dojeżdża do domów osób obłożnie chorych - wyliczał starosta. 

Wśród działań związanych z rozwojem oświaty Piotr Ambroszczyk wymienił reaktywację Liceum Sportowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, uruchomienie zajęć z łucznictwa w tej placówce oraz w III Liceum Ogólnokształcącym, gdzie dodatkowo zaoferowano młodzieży także uprawianie sportów wodnych, a ponadto utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ZSZ nr 1 i modernizację strzelnicy w II LO z przeznaczeniem dla uczniów z całego powiatu starachowickiego. W ramach współpracy z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach w ZSZ nr 3 ma powstać klasa oferująca naukę ponad 20 zawodów do wyboru. Obiecujące możliwości stwarza też zakup nowoczesnego mobilnego sprzętu diagnozującego wady postawy dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej.   

- W zakresie działań związanych z komunikacją publiczną udało nam się uruchomić powiatową linię między Starachowicami a gminą Mirzec, która jako jedyna wyraziła takie zainteresowanie. Od 1 stycznia br. ku zadowoleniu pasażerów funkcjonują kursy 4 trasami. W starostwie wdrożono nowe rozwiązania informatyczne umożliwiające mieszkańcom załatwianie spraw zdalnie, bez wychodzenia z domu, a także ułatwiające pracę urzędnikom. To: e- geodezja i cyfrowy powiat. Jako pierwszy samorząd w województwie świętokrzyskim uczestniczyliśmy też w szkoleniach dotyczących zabezpieczenia naszego systemu informatycznego. Powstała Powiatowa Spółdzielnia Socjalna "Integracja" z udziałem naszym, miasta Starachowice oraz gmin Mirzec i Pawłów, która realizuje zadania z zakresu usług społecznych, gospodarki komunalnej oraz prowadzenia ośrodka dla uchodźców z Ukrainy w budynku dawnego szpitalnego oddziału zakaźnego. Palącym problemem pozostaje piecza zastępcza. Wzrasta na nią zapotrzebowanie w skali całego kraju. My z dobrymi efektami zapewniamy opiekę dla ponad 200 dzieci i staramy się ją zwiększać. Zorganizowaliśmy opiekę wytchnieniową w domach pomocy społecznej w Kałkowie - Godowie i Starachowicach, z której w ubiegłym roku skorzystało 60 osób, a ponad 100 było beneficjentami projektu "Asystent osoby niepełnosprawnej".  Stawiamy na współpracę z organizacjami pozarządowymi, które wspomagają nas w zadaniach związanych z usługami socjalnymi. W pierwszym roku pełnienia przeze mnie urzędu starosty zwiększyliśmy dla nich środki z 200 na ponad 300 tys. zł. Zwolniła nam się dawna siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Rogowskiego w Starachowicach  i 2 mln zł, pozyskane w ubiegłym roku z rządowego programu "Polski Ład", przeznaczymy w tym roku na zaadaptowanie jej do potrzeb poradni psychologiczno- pedagogicznej, a także na przeniesienie tam Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz utworzenie związanej z nim świetlicy terapeutycznej. Ważna jest dla nas także współpraca z mieszkańcami, czego przykładem jest utworzenie Powiatowej Rady Pamięci, Powiatowej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Powiatu. Z myślą o niepełnosprawnych przeprowadziliśmy szereg inwestycji w budynku starostwa. To m.in. rozsuwane wejście główne, nowa winda, czy montaż urządzeń wspomagających osoby mające problemy ze wzrokiem i słuchem - podawał przykłady starosta.   

Odnosząc się do zasadności istnienia powiatowego urzędu pracy starosta podał wysokość  kwot przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu. W tym roku to blisko 52 mln zł, które mają zaaktywizować około 2,5 tys. bezrobotnych. Działania podejmowane w zakresie obronności to: organizacja ćwiczeń dla mieszkańców i wojskowych targów pracy, uruchomienie centrum szkolenia obronnego i prowadzenie z inicjatyw starosty rozmów w sprawie lokalizacji jednostki wojskowej w Starachowicach. Przy omawianiu inwestycji starosta rozpoczął od drogownictwa. W okresie sprawowania przez niego urzędu już zrealizowano lub są w trakcie realizacji prace o łącznej wartości ponad 126,6 mln zł. Przełoży się to finalnie na na około 14,6 km lepszych dróg, 22 bezpieczne przejścia dla pieszych, około 1 km ścieżek rowerowych i ponad 5 km traktów pieszo - rowerowych.   

 - Oczywiście w realizacji części prac bardzo wydatnie pomaga nam miasto Starachowice oraz gminy powiatu. Bez tego, własnymi środkami, nigdy nie bylibyśmy w stanie ich zrealizować. Dzięki współpracy finansowej została wyremontowana droga powiatowa w Mircu Poddąbrowie, a wkrótce zakończy się remont drogi przez Mirzec Malcówki. Trwa przebudowa za ponad 11 mln zł dróg na terenie 4 gmin: wykonywana jest jezdnia od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie, ciąg pieszo – rowerowy między rondem na Leśnej a skrzyżowaniem z wąskotorówki, ciąg pieszo – rowerowy w Parszowie i chodnik w Gadce.  Ważne z punktu widzenia mieszkańców są też przebudowy dróg Majków – Marcinków – Wąchock, a także w Lipiu i Adamowie, na które pozyskaliśmy środki, a których finał planowany jest na wrzesień 2025 roku. Największą z inwestycji, także w całej historii naszego samorządu powiatowego, jest trwająca budowa wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Prace powinny się zakończyć w ostatnich dniach br. Poprzedni zarząd powiatu rozpoczął termomodernizację ZSZ nr 3, my ją skończyliśmy dodatkowo pozyskując środki  na remont szkolnej hali sportowej, która już za kilka dni zostanie oddana do użytku. Dogłębną termomodernizację przeszedł też ZSZ nr 2, a w tej chwili wyłaniamy w przetargu wykonawcę dokumentacji tego typu inwestycji w ZSZ nr 1. Przy II LO wybudowane zostało natomiast nowe boisko wielofunkcyjne - przypomniał Piotr Ambroszczyk. 

Wartość  wspomnianych inwestycji w edukację to ponad 17, 6 mln zł. Poprawie uległy też warunki lokalowe Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie , który od ponad roku funkcjonuje w zmodernizowanym budynku oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach, gdzie odbył się remont siedziby placówki.

- Dochody powiatu w 2021 roku, w którym objąłem funkcję starosty, wynosiły ok. 120,5 mln zł. W 2024 roku uchwaliliśmy  budżet na poziomie ponad 248 mln zł. Ma to oczywiście związek z pozyskaniem około 100 mln zł dotacji na budowę wiaduktu. Gdy popatrzymy na wydatki inwestycyjne widzimy, że w 2021 roku wynosiły 7,5 mln zł, w 2022 roku - 8,3 mln zł, w 2023 roku- 13,6 mln zł i w tym roku ponad 108 mln zł. Stawia to nas w czołówce powiatów w Polsce - podsumował starosta.

Swoje  wystąpienie zakończył podziękowaniami pod adresem podwładnych, współpracowników i wszystkich, którzy służyli mu wsparciem w pracy na rzecz powiatu.   

iwo

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowa Rada Powiatu. Kandyduj i weź sprawy młodzieży w swoje ręce

2024-02-28

Młodzieżowa Rada Powiatu. Kandyduj i weź sprawy młodzieży w swoje ręce

Mieszkasz w powiecie starachowickim? Skończyłeś 14 lat i nie masz jeszcze 21? Uczysz się jeszcze w szkole, ale już dzisiaj chcesz być młodzieżowym liderem samorządu i podejmować decyzje dotyczące młodych ludzi? Jeśli tak, to kandyduj i zostań radnym Młodzieżowej Rady Powiatu Starachowickiego.
Powiat Starachowickich wśród najlepszych

2024-02-26

Powiat Starachowickich wśród najlepszych

Powiat Starachowicki został Laureatem Rankingu Powiatów 2023. Nasz samorząd znalazł się na 15. miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich. Jesteśmy jedynym powiatem ze Świętokrzyskiego w gronie 20 najlepszych w kat. powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców! To pierwsza tak wysoka lokata w historii naszego samorządu i niewątpliwy powód do dumy!
Uwaga kierowcy! Od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu na ul. Radomskiej

2024-02-23

Uwaga kierowcy! Od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu na ul. Radomskiej

Uwaga mieszkańcy! Od poniedziałku (26 lutego br.) nie będzie już można skręcić w lewo z ul. Radomskiej w ul. Fabryczną w Starachowicach, lub aby zawrócić w kierunku torów. Kierowcy będą musieli jechać na  rondo im. Lecha Kaczyńskiego.
Gdzie powstaje najwięcej domów w powiecie?

2024-02-20

Gdzie powstaje najwięcej domów w powiecie?

Pawłów, Starachowice i Brody – to właśnie w tych gminach w naszym powiece wydano najwięcej pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych w 2023 roku. W zdecydowanej większości dotyczyły one domów jednorodzinnych.
W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

2024-02-16

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

Prowadzony przez powiat starachowicki Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach wzbogacił się w nowy sprzęt do oceny postawy ciała oraz zapobiegania płaskostopiu. To urządzenie o nazwie Spine 3 D. W dniach 19 - 23 lutego br. mali mieszkańcy naszego powiatu będę mogli się nim bezpłatnie przebadać. 
100 urodziny pani Wiktorii

2024-02-16

100 urodziny pani Wiktorii

Do grona 100-latków w naszym powiecie dołączyła pani Wiktoria Strzelecka – mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, która 11 lutego br. obchodziła swoje setne urodziny. W tym wyjątkowym jubileuszu towarzyszył jej również starosta Piotr Ambroszczyk.
Z walentynkową wizytą w starostwie

2024-02-16

Z walentynkową wizytą w starostwie

 „Życzliwym bądź dla innych, serce swe innym okaż. Bądź dobry i cierpliwy. Pokaż, że Ty też kochasz” – m.in. takie życzenia znalazły się na walentynkach od przedszkolaków z przedszkola Re Re Kum Kum w Starachowicach, które 14 lutego br. odwiedziły nasze starostwo. Główną atrakcją jak zwykle była wizyta w gabinecie starosty i jego fotel, w którym każdy chciał zasiąść.
Ferie czas zacząć

2024-02-10

Ferie czas zacząć

12 lutego br. ruszają wyczekiwane przez uczniów zimowe ferie. Dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, wcale nie muszą być one nudne! Na dzieci i młodzież czekać będzie różnorodna oferta zajęć, także w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki. Szczegóły poniżej. 
Będzie przebudowa odwodnienia i chodnik w Gadce

2024-02-05

Będzie przebudowa odwodnienia i chodnik w Gadce

Powiat pozyskał ponad 1,9 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odwodnienia i wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Gadce (gm. Mirzec). 30 stycznia br. odbyło się podpisanie umowy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Nowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie

2024-02-05

Nowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie

1 lutego br. rozpoczęła swą pracę nowa, powołana na 3-letnią kadencję Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim. Zasiadają w niej specjaliści ds. bezpieczeństwa, radni powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele gmin.