JUŻ W KIOSKU

Podsumowanie trzeciego roku pracy Zarządu Powiatu

2021-11-22 13:31:29

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Sprzedaż starego szpitala, pozyskiwanie środków na inwestycje, poprawa bezpieczeństwa na drogach, remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, walka z COVID – 19 i troska o zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług medycznych – tak wyglądał ostatni rok pracy Zarządu Powiatu w Starachowicach.

Dzięki pozyskaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych możliwa była realizacja wielu zadań inwestycyjnych / fot. Powiat Starachowicki

Sprzedaż starego szpitala

Za niewątpliwy sukces uznać należy sprzedaż budynku starego szpitala Gminie Starachowice. Udało się to po 11 latach i 25 przetargach, dzięki dobrej współpracy Powiatu z Miastem. W efekcie tego do powiatowej kasy trafił już 1 mln zł, a kolejne blisko 1,5 mln zł zasili ją w przyszłym roku. Równie istotny jest tu aspekt społeczny. W miejscu starego, niszczejącego obiektu, powstać ma nowoczesne osiedle mieszkaniowe, na czym zyskają mieszkańcy.

Wyczekiwane inwestycje drogowe

W ciągu ostatniego roku Powiat zrealizował pięć inwestycji drogowych na terenie trzech gmin. W gminie Mirzec wyremontowano blisko 900 m odcinek drogi powiatowej Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa o wartości ponad 1 mln zł i prawie półkilometrowy odcinek drogi powiatowej Trębowiec Duży – Mirzec-Czerwona w Trębowcu Małym o wartości ponad 280 tys. zł. Odbyło się to z pomocą dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i wsparciem gminy.

Powody do zadowolenia mają również mieszkańcy gminy Brody, którzy po latach doczekali się remontu ulicy Górnej na drodze powiatowej w Krynkach. Na długości 850 m powstała nowa nawierzchnia, odwodnienie, utwardzone pobocze, zjazdy na posesje oraz oznakowanie. Inwestycja realizowana była w ramach Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych i dobrej współpracy z gminą Brody.

W gminie Pawłów przebudowana została droga powiatowa Radkowice-Szerzawy, co pozwoliło na zabezpieczenie wąwozu lessowego w Radkowicach. Powiat pozyskał na to dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa. W efekcie, na ponad 300 m wykonana została nawierzchnia z obustronnym krawężnikiem, jeden pas ruchu o szerokości 3 m z dwoma mijankami oraz wzmocnienie skarp i dna rowu. Ze środków własnych Powiat wyremontował natomiast przełomy na ponad 800 m odcinku drogi powiatowej Tarczek – Grabków.

Skutecznie rozwiązaliśmy też problem mieszkańców Wieloborowic, wykonując naprawę skarpy wraz z rowem przy moście na rzece Pokrzywianka, zniszczone po intensywnych opadach deszczu.

W ramach współpracy z samorządami, Powiat przekazał też środki na wykonanie odwodnień w Stykowie (gm. Brody) i Brzeziu (gm. Pawłów) oraz dokumentacji na budowę dwóch rond przy drodze wojewódzkiej nr 756 w Rzepinie Drugim i Chybicach (gm. Pawłów).

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Wiele zrobiono także na rzecz poprawy bezpieczeństwa, czego przykładem są m.in. radarowe wyświetlacze prędkości przy drogach powiatowych nr 0563T i 0617T. Urządzenia znajdują się przy ulicy Radomskiej w Wąchocku i przy ulicy Iłżeckiej w Starachowicach.

Powiat pozyskał także pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Efektem tego będzie realizacja kilkunastu zadań we wszystkich gminach Powiatu. Jak dotąd podpisano umowy na przebudowę 4 przejść: 1 na ulicy Oświatowej w Starachowicach i 3 na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Św. Rocha w Wąchocku, a także rozbudowę przejścia na ul. Kolejowej w Wąchocku. W przypadku pozostałych, trwają przetargi.

Największe jednak dopiero przed nami. Powiat pozyskał w tym roku ponad 10,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tych środków przebuduje i rozbuduje odcinki czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec. Pojawią się na nich nowe nawierzchnie, chodniki, oświetlenie, ale też ścieżki rowerowe, wydzielone pasy ruchu dla rowerzystów, lub ciągi pieszo – rowerowe. Infrastruktura przyjazna rowerzystom przy drogach powiatowych jak dotąd nie była bogata. Jej realizacja wpisuje się w strategię rozwoju turystycznego Powiatu i wzmacnia atrakcyjność naszego regionu. Zadania wykonane zostaną w latach 2022 – 2023.

Kierunek – rozwój

Cieszą też inwestycje w obszarze oświaty. Swoje oblicze zmienia Zespół Szkół Zawodowych nr 3, gdzie prowadzone są prace związane z remontem i termomodernizacją w ramach dużego projektu o wartości ponad 5 mln zł, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali”. Jak dotąd wykonano już większość prac budowalnych wewnątrz budynku dydaktycznego oraz łącznika prowadzącego na salę gimnastyczną. Aktualnie prowadzone są prace zewnętrzne, termomodernizacja budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej. Widać już efekty w postaci nowej elewacji od strony ulicy. Prace zakończą się w maju przyszłego roku. Inwestycja finansowana jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki dotacji Powiatu w kwocie 140 tys. zł zakupione zostały trybuny oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej w Starachowicach. Odbyło się to w ramach wsparcia dla Gminy Starachowice. Na mocy zawartego porozumienia młodzież ze szkół powiatowych może nieodpłatnie korzystać z obiektów podczas lekcji wychowania fizycznego.

Powiat stawia także na rozwój kompetencji przyszłości, czego dowodzi SOWA czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, która powstanie w przyszłym roku na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Powiatowa placówka będzie jednym z kilkudziesięciu miejsc w Polsce z interaktywną przestrzenią do zdobywania wiedzy.

Zdrowie ponad wszystko

Walka z COVID –19, przekształcenia szpitala i troska o zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług medycznych to główne problemy w zakresie polityki zdrowotnej w powiecie. Starachowicki PZOZ po raz kolejny stał się głównym ośrodkiem leczenia COVID – 19 w naszym regionie. Wskutek decyzji wojewody, a było ich 11 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, szpital musiał zmieniać swoją strukturę, co stanowiło duże wyzwanie, zwłaszcza że priorytetem Zarządu jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszego dostępu do usług medycznych. Stąd m.in. apele do wojewody o wskazanie placówek, które mogłyby leczyć pacjentów z naszego powiatu czy bezpośrednie działania związane m.in. z przeniesieniem Oddziału Onkologii Dziennej, Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej do nowej, bezpiecznej lokalizacji. Dzięki temu mogą one przyjmować pacjentów, nawet po przekształcaniu szpitala w placówkę leczącą pacjentów wyłącznie z COVID – 19. Zarząd Powiatu we współpracy z dyrekcją szpitala wypracował też rozwiązania, które pozwoliły na dalsze, bezpieczne funkcjonowanie w PZOZ: POZ „Medyk”, poradni specjalistycznych, Laboratorium Diagnostycznego i Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz Punktu Szczepień Powszechnych, jaki został uruchomiony z inicjatywy Powiatu w szpitalu.

W ostatnim roku, przy współpracy Powiatu z Caritas Diecezji Radomskiej i starachowickim szpitalem, reaktywowano Okno Życia. Sukcesem zwieńczone zostały także działania mające na celu pozyskanie kadry medycznej. W starachowickim PZOZ-ie zatrudnionych zostało 17 wykwalifikowanych medyków zza wschodniej granicy, głównie z Białorusi. Starania o ich zatrudnienie trwały prawie 1,5 roku. Nabrały tempa wraz ze zmianą przepisów i wprowadzeniem szybkiej ścieżki nostryfikacji uprawnień. Dziś, większość z nich już posiada prawo do wykonywania zawodu w Polsce i przez co najmniej 5 lat będzie związana z naszym szpitalem, przez co uda się ograniczyć problemy z niedoborem kadry medycznej.

Placówka wzbogaciła się również o nowy sprzęt, m.in. nowoczesny tomograf komputerowy, generator tlenu czy w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback.

Szpital otrzymał też nowoczesny automat do szybkich testów PCR, zakupiony przez Powiat w ramach projektu „Walka z COVID – 19 na terenie powiatu starachowickiego”, pozwalający na wykonanie w pełni profesjonalnych badań metodą diagnostyki molekularnej.

Dzięki realizacji tego projektu możliwy był również zakup sprzętu i środków ochrony, pozwalających na bezpieczne świadczenie usług publicznych, nie tylko w systemie ochrony zdrowia i jednostkach opiekuńczych, ale również przez służby mundurowe i w urzędach na terenie całego powiatu. Jak dotąd zakupiono i przekazano środki ochrony osobistej oraz wyposażenie ochronne i dezynfekcyjne stanowisk pracy o łącznej wartości ponad 897 tys. zł. Trafiły one do 28 podmiotów uczestniczących w projekcie. Dodatkowym wsparciem objęci zostali najmłodsi i najstarsi mieszkańcy naszego powiatu. Powiat przekazał 20 tys. butelek z płynem do dezynfekcji dla uczniów i nauczycieli osób z grup podwyższonego ryzyka czyli dla mieszkańców starszych i przewlekle chorych, co ma im pomóc w monitorowaniu stanu zdrowia i wczesnym wykrywaniu choroby. Trwają dostawy kolejnego wyposażenia i środków ochrony osobistej za blisko 320 tys. zł.

Powrót na tory normalności

Mimo trwającej epidemii udało się wrócić do organizacji imprez w tradycyjnej formule. 7. Legenda STARa, zgodnie z oczekiwaniami, odbyła się nie w wirtualnej rzeczywistości a w „realu” i biła rekordy popularności. W tegorocznej imprezie wzięło udział 150 pojazdów, w tym ponad 30 STARów, łącznie z najstarszym jeżdżącym po polskich drogach – STARem 20 z 1955 r. z OSP w Budach Wielgoleskich. Wśród uczestników były też dwa STARy 266, zgłoszone przez Polaków mieszkających w USA, które w następnym roku wezmą udział w projekcie „STARem 266 dookoła świata”. To właśnie one rozpoczną 8. Legendę STARa, jadąc z logiem imprezy powiatowej przez USA i Kanadę.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zawody kolarskie, zarówno Starachowicka Strzała, organizowana już po raz piąty, jak i Europa Starachowice Race - finałowy wyścig kolarski dla amatorów prestiżowego cyklu TCE Classic Race, który odbył się po raz pierwszy. Z roku na rok powiat starachowicki staje się coraz popularniejszy wśród fanów dwóch kółek.

Tradycją stają się nasze koncerty w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludwiga van Beethovena. W tym roku mieszkańcy mogli wysłuchać zespołu Penderecki Trio, który uświetnił galę wręczenia Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień”.

Z entuzjazmem zostało także przyjęte wznowienie kursów przez Starachowicką Kolej Wąskotorową. Ze względu na budowę obwodnicy Iłży, mogły się one odbywać tylko na trasie Starachowice – Lipie, pomimo tego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kolejka wykonała 38 kursów, przewożąc 1700 osób.

Co w niedalekiej przyszłości?

Historyczną inwestycją będzie budowa wiaduktu w Starachowicach Zachodnich, na którą Powiat otrzymać ma środki z Fundusz Rozwoju Dróg. Chodzi o wsparcie rzędu 30 mln zł, które uzyskało już rekomendację Wojewody i czeka obecnie na decyzję Premiera. Otrzymanie dofinansowania pozwoli na rozpoczęcie inwestycji wartej ok.60 mln zł. W przyszłym roku Zarząd Dróg Powiatowych mógłby ogłosić przetarg na wykonanie zadania. Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem budowa wiaduktu rozpoczęłaby się w 2022, a zakończyła w 2024 roku. W realizacji tej inwestycji Powiat wspierać będzie Gmina Starachowice. Trwają również rozmowy dotyczące pozyskania wsparcia ze strony kolei.

Rekomendację do dofinansowania w ramach Fundusz Rozwoju Dróg uzyskał też drugi projekt powiatu na remont drogi powiatowej Mirzec-Podkowalów-Mirzec-Poddąbrowa, szacowany na ok. 1,6 mln zł. Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku ok. 700 m, stabilizację pobocza i odtworzenie odwodnienia. W planach są również inne zadania.

Od początku kadencji na pierwszym miejscu stawiane są finanse Powiatu. A to za sprawą zadłużenia, sięgającego pod koniec roku 2018 ponad 34 mln zł. Dzięki umiejętnie prowadzonej polityce, udaje się sukcesywnie obniżać dług. Tylko w tym roku Powiat spłacił 4,1 mln rat kredytowych. Z wyprzedzeniem reguluje także zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji. Na koniec roku zadłużenie zostanie zmniejszone do kwoty 28 788 008 zł. W ciągu trzech lat udało się spłacić blisko 10 mln zł zobowiązań, przy kredycie zaciągniętym na 3 mln zł.

Konsekwentnie wdrażane działania przynoszą efekty. Tegoroczny budżet zamknięty zostanie prognozowaną nadwyżką w wysokości ponad 9 mln zł, mimo planowanego wcześniej deficytu.

Trzeba mieć jednak świadomość, że sytuacja finansowa Powiatu nadal wymaga kontynuowania polityki oszczędnościowej. Dlatego realizacja inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych i we współpracy z innymi samorządami pozostanie główną drogą rozwoju Powiatu Starachowickiego w najbliższej przyszłości.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
„Zielony dom receptą na smog” - konkurs plastyczny rozstrzygnięty

2023-06-02

„Zielony dom receptą na smog” - konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Za nami kolejna edycja konkursu plastycznego „Zielony dom receptą na smog”, organizowanego przez Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska naszego starostwa przy współpracy z Państwowym Ogniskiem Plastycznym. Wręczenie nagród odbyło się 31 maja br. z udziałem starosty Piotra Ambroszczyka. 
Coraz bliżej wbicia pierwszej łopaty pod wiadukt

2023-06-01

Coraz bliżej wbicia pierwszej łopaty pod wiadukt

W poniedziałek (5 czerwca br.) nastąpi protokolarne przekazanie placu budowy firmie TRAKCJA S.A, która zajmie się budową wiaduktu w Starachowicach.
Strzelali jak John Wick

2023-05-31

Strzelali jak John Wick

Za nami pierwsze ćwiczenie proobronne dla mieszkańców powiatu, zorganizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Rezerwa w Starachowicach, 103 Batalionem Lekkiej Piechoty w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Kielcach i ZDZ w Starachowicach. Ci, którzy przyszli, mieli okazję zapoznać się z bronią, sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, zmysł taktyczny i wiedzę z zakresu medycyny pola walki.
Rusza kwalifikacja wojskowa 2023

2023-05-29

Rusza kwalifikacja wojskowa 2023

W poniedziałek (29 maja br.) rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, oceni stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 20 czerwca br. i obejmie ok. 480 osób.
27-28 maja. Zapraszamy na Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim

2023-05-26

27-28 maja. Zapraszamy na Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim

Zbliża się Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim i kultowa kolarska impreza - VII Starachowicka Strzała. To będzie znów prawdziwe widowisko, pełne emocji i niezapomnianych wrażeń. 27 maja br. kolarze będą się mogli sprawdzić w jeździe indywidualnej na czas podczas II Czasówki o Puchar Starosty Starachowickiego. A już w niedzielę, 28 maja rozegrane zostaną główne zawody -  VII Starachowicka Strzała - wyścigi na rowerach szosowych na fenomenalnej, pofałdowanej trasie naszego powiatu. 
Pieniądze na książki do szkolnych bibliotek

2023-05-22

Pieniądze na książki do szkolnych bibliotek

O nowe książkowe pozycje wzbogacą się wkrótce szkolne książnice w trzech powiatowych placówkach: I i II LO oraz Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach. Jest to zasługą pozyskanego dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 18 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisana została umowa w tej sprawie.
To dopiero będzie strzelanie!

2023-05-19

To dopiero będzie strzelanie!

W najbliższą sobotę (20 maja) w parku przy Starostwie Powiatowym (teren przyległy do ulicy Na Szlakowisku) rozegrane zostaną zawody łucznicze - Druga Runda Pucharu Polski Field i Druga Runda Pucharu Polski 3D. Znowu przyjedzie do nas łucznicza „śmietanka”.
Przyjdź na szkolenie proobronne

2023-05-19

Przyjdź na szkolenie proobronne

To już w ten weekend! 21 maja br. w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach odbędzie się szkolenie proobronne dla mieszkańców powiatu starachowickiego. Można się będzie na nim nauczyć bezpiecznego posługiwania bronią, strzelania z KBKS–u, poznać elementy taktyki, medycynę pola walki i wiele innych.
Budowa wiaduktu stała się faktem!

2023-05-16

Budowa wiaduktu stała się faktem!

16 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach podpisana została umowa na realizację tej największej w historii naszego powiatu inwestycji drogowej. Wykonawcą zadania będzie firma TRAKCJA S.A. z Warszawy, a inżynierem kontraktu - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT z Chmielnika. Rozpoczęcie robót niebawem, a zakończenie - do końca 2024 r. 
Będzie nowa winda w starachowickim DPS

2023-05-17

Będzie nowa winda w starachowickim DPS

Powiat pozyskał pieniądze z PFRON-u na zakup nowej windy do Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach. Dotychczasową, 22-letnią, zastąpi nowa, bezobsługowa, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, a tych, jest w placówce już prawie 80 procent.