JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Podsumowanie trzeciego roku pracy Zarządu Powiatu

2021-11-22 13:31:29

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Sprzedaż starego szpitala, pozyskiwanie środków na inwestycje, poprawa bezpieczeństwa na drogach, remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, walka z COVID – 19 i troska o zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług medycznych – tak wyglądał ostatni rok pracy Zarządu Powiatu w Starachowicach.

Dzięki pozyskaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych możliwa była realizacja wielu zadań inwestycyjnych / fot. Powiat Starachowicki

Sprzedaż starego szpitala

Za niewątpliwy sukces uznać należy sprzedaż budynku starego szpitala Gminie Starachowice. Udało się to po 11 latach i 25 przetargach, dzięki dobrej współpracy Powiatu z Miastem. W efekcie tego do powiatowej kasy trafił już 1 mln zł, a kolejne blisko 1,5 mln zł zasili ją w przyszłym roku. Równie istotny jest tu aspekt społeczny. W miejscu starego, niszczejącego obiektu, powstać ma nowoczesne osiedle mieszkaniowe, na czym zyskają mieszkańcy.

Wyczekiwane inwestycje drogowe

W ciągu ostatniego roku Powiat zrealizował pięć inwestycji drogowych na terenie trzech gmin. W gminie Mirzec wyremontowano blisko 900 m odcinek drogi powiatowej Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa o wartości ponad 1 mln zł i prawie półkilometrowy odcinek drogi powiatowej Trębowiec Duży – Mirzec-Czerwona w Trębowcu Małym o wartości ponad 280 tys. zł. Odbyło się to z pomocą dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i wsparciem gminy.

Powody do zadowolenia mają również mieszkańcy gminy Brody, którzy po latach doczekali się remontu ulicy Górnej na drodze powiatowej w Krynkach. Na długości 850 m powstała nowa nawierzchnia, odwodnienie, utwardzone pobocze, zjazdy na posesje oraz oznakowanie. Inwestycja realizowana była w ramach Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych i dobrej współpracy z gminą Brody.

W gminie Pawłów przebudowana została droga powiatowa Radkowice-Szerzawy, co pozwoliło na zabezpieczenie wąwozu lessowego w Radkowicach. Powiat pozyskał na to dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa. W efekcie, na ponad 300 m wykonana została nawierzchnia z obustronnym krawężnikiem, jeden pas ruchu o szerokości 3 m z dwoma mijankami oraz wzmocnienie skarp i dna rowu. Ze środków własnych Powiat wyremontował natomiast przełomy na ponad 800 m odcinku drogi powiatowej Tarczek – Grabków.

Skutecznie rozwiązaliśmy też problem mieszkańców Wieloborowic, wykonując naprawę skarpy wraz z rowem przy moście na rzece Pokrzywianka, zniszczone po intensywnych opadach deszczu.

W ramach współpracy z samorządami, Powiat przekazał też środki na wykonanie odwodnień w Stykowie (gm. Brody) i Brzeziu (gm. Pawłów) oraz dokumentacji na budowę dwóch rond przy drodze wojewódzkiej nr 756 w Rzepinie Drugim i Chybicach (gm. Pawłów).

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Wiele zrobiono także na rzecz poprawy bezpieczeństwa, czego przykładem są m.in. radarowe wyświetlacze prędkości przy drogach powiatowych nr 0563T i 0617T. Urządzenia znajdują się przy ulicy Radomskiej w Wąchocku i przy ulicy Iłżeckiej w Starachowicach.

Powiat pozyskał także pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Efektem tego będzie realizacja kilkunastu zadań we wszystkich gminach Powiatu. Jak dotąd podpisano umowy na przebudowę 4 przejść: 1 na ulicy Oświatowej w Starachowicach i 3 na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Św. Rocha w Wąchocku, a także rozbudowę przejścia na ul. Kolejowej w Wąchocku. W przypadku pozostałych, trwają przetargi.

Największe jednak dopiero przed nami. Powiat pozyskał w tym roku ponad 10,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tych środków przebuduje i rozbuduje odcinki czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec. Pojawią się na nich nowe nawierzchnie, chodniki, oświetlenie, ale też ścieżki rowerowe, wydzielone pasy ruchu dla rowerzystów, lub ciągi pieszo – rowerowe. Infrastruktura przyjazna rowerzystom przy drogach powiatowych jak dotąd nie była bogata. Jej realizacja wpisuje się w strategię rozwoju turystycznego Powiatu i wzmacnia atrakcyjność naszego regionu. Zadania wykonane zostaną w latach 2022 – 2023.

Kierunek – rozwój

Cieszą też inwestycje w obszarze oświaty. Swoje oblicze zmienia Zespół Szkół Zawodowych nr 3, gdzie prowadzone są prace związane z remontem i termomodernizacją w ramach dużego projektu o wartości ponad 5 mln zł, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali”. Jak dotąd wykonano już większość prac budowalnych wewnątrz budynku dydaktycznego oraz łącznika prowadzącego na salę gimnastyczną. Aktualnie prowadzone są prace zewnętrzne, termomodernizacja budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej. Widać już efekty w postaci nowej elewacji od strony ulicy. Prace zakończą się w maju przyszłego roku. Inwestycja finansowana jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki dotacji Powiatu w kwocie 140 tys. zł zakupione zostały trybuny oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej w Starachowicach. Odbyło się to w ramach wsparcia dla Gminy Starachowice. Na mocy zawartego porozumienia młodzież ze szkół powiatowych może nieodpłatnie korzystać z obiektów podczas lekcji wychowania fizycznego.

Powiat stawia także na rozwój kompetencji przyszłości, czego dowodzi SOWA czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, która powstanie w przyszłym roku na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Powiatowa placówka będzie jednym z kilkudziesięciu miejsc w Polsce z interaktywną przestrzenią do zdobywania wiedzy.

Zdrowie ponad wszystko

Walka z COVID –19, przekształcenia szpitala i troska o zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług medycznych to główne problemy w zakresie polityki zdrowotnej w powiecie. Starachowicki PZOZ po raz kolejny stał się głównym ośrodkiem leczenia COVID – 19 w naszym regionie. Wskutek decyzji wojewody, a było ich 11 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, szpital musiał zmieniać swoją strukturę, co stanowiło duże wyzwanie, zwłaszcza że priorytetem Zarządu jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszego dostępu do usług medycznych. Stąd m.in. apele do wojewody o wskazanie placówek, które mogłyby leczyć pacjentów z naszego powiatu czy bezpośrednie działania związane m.in. z przeniesieniem Oddziału Onkologii Dziennej, Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej do nowej, bezpiecznej lokalizacji. Dzięki temu mogą one przyjmować pacjentów, nawet po przekształcaniu szpitala w placówkę leczącą pacjentów wyłącznie z COVID – 19. Zarząd Powiatu we współpracy z dyrekcją szpitala wypracował też rozwiązania, które pozwoliły na dalsze, bezpieczne funkcjonowanie w PZOZ: POZ „Medyk”, poradni specjalistycznych, Laboratorium Diagnostycznego i Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz Punktu Szczepień Powszechnych, jaki został uruchomiony z inicjatywy Powiatu w szpitalu.

W ostatnim roku, przy współpracy Powiatu z Caritas Diecezji Radomskiej i starachowickim szpitalem, reaktywowano Okno Życia. Sukcesem zwieńczone zostały także działania mające na celu pozyskanie kadry medycznej. W starachowickim PZOZ-ie zatrudnionych zostało 17 wykwalifikowanych medyków zza wschodniej granicy, głównie z Białorusi. Starania o ich zatrudnienie trwały prawie 1,5 roku. Nabrały tempa wraz ze zmianą przepisów i wprowadzeniem szybkiej ścieżki nostryfikacji uprawnień. Dziś, większość z nich już posiada prawo do wykonywania zawodu w Polsce i przez co najmniej 5 lat będzie związana z naszym szpitalem, przez co uda się ograniczyć problemy z niedoborem kadry medycznej.

Placówka wzbogaciła się również o nowy sprzęt, m.in. nowoczesny tomograf komputerowy, generator tlenu czy w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback.

Szpital otrzymał też nowoczesny automat do szybkich testów PCR, zakupiony przez Powiat w ramach projektu „Walka z COVID – 19 na terenie powiatu starachowickiego”, pozwalający na wykonanie w pełni profesjonalnych badań metodą diagnostyki molekularnej.

Dzięki realizacji tego projektu możliwy był również zakup sprzętu i środków ochrony, pozwalających na bezpieczne świadczenie usług publicznych, nie tylko w systemie ochrony zdrowia i jednostkach opiekuńczych, ale również przez służby mundurowe i w urzędach na terenie całego powiatu. Jak dotąd zakupiono i przekazano środki ochrony osobistej oraz wyposażenie ochronne i dezynfekcyjne stanowisk pracy o łącznej wartości ponad 897 tys. zł. Trafiły one do 28 podmiotów uczestniczących w projekcie. Dodatkowym wsparciem objęci zostali najmłodsi i najstarsi mieszkańcy naszego powiatu. Powiat przekazał 20 tys. butelek z płynem do dezynfekcji dla uczniów i nauczycieli osób z grup podwyższonego ryzyka czyli dla mieszkańców starszych i przewlekle chorych, co ma im pomóc w monitorowaniu stanu zdrowia i wczesnym wykrywaniu choroby. Trwają dostawy kolejnego wyposażenia i środków ochrony osobistej za blisko 320 tys. zł.

Powrót na tory normalności

Mimo trwającej epidemii udało się wrócić do organizacji imprez w tradycyjnej formule. 7. Legenda STARa, zgodnie z oczekiwaniami, odbyła się nie w wirtualnej rzeczywistości a w „realu” i biła rekordy popularności. W tegorocznej imprezie wzięło udział 150 pojazdów, w tym ponad 30 STARów, łącznie z najstarszym jeżdżącym po polskich drogach – STARem 20 z 1955 r. z OSP w Budach Wielgoleskich. Wśród uczestników były też dwa STARy 266, zgłoszone przez Polaków mieszkających w USA, które w następnym roku wezmą udział w projekcie „STARem 266 dookoła świata”. To właśnie one rozpoczną 8. Legendę STARa, jadąc z logiem imprezy powiatowej przez USA i Kanadę.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zawody kolarskie, zarówno Starachowicka Strzała, organizowana już po raz piąty, jak i Europa Starachowice Race - finałowy wyścig kolarski dla amatorów prestiżowego cyklu TCE Classic Race, który odbył się po raz pierwszy. Z roku na rok powiat starachowicki staje się coraz popularniejszy wśród fanów dwóch kółek.

Tradycją stają się nasze koncerty w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludwiga van Beethovena. W tym roku mieszkańcy mogli wysłuchać zespołu Penderecki Trio, który uświetnił galę wręczenia Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień”.

Z entuzjazmem zostało także przyjęte wznowienie kursów przez Starachowicką Kolej Wąskotorową. Ze względu na budowę obwodnicy Iłży, mogły się one odbywać tylko na trasie Starachowice – Lipie, pomimo tego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kolejka wykonała 38 kursów, przewożąc 1700 osób.

Co w niedalekiej przyszłości?

Historyczną inwestycją będzie budowa wiaduktu w Starachowicach Zachodnich, na którą Powiat otrzymać ma środki z Fundusz Rozwoju Dróg. Chodzi o wsparcie rzędu 30 mln zł, które uzyskało już rekomendację Wojewody i czeka obecnie na decyzję Premiera. Otrzymanie dofinansowania pozwoli na rozpoczęcie inwestycji wartej ok.60 mln zł. W przyszłym roku Zarząd Dróg Powiatowych mógłby ogłosić przetarg na wykonanie zadania. Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem budowa wiaduktu rozpoczęłaby się w 2022, a zakończyła w 2024 roku. W realizacji tej inwestycji Powiat wspierać będzie Gmina Starachowice. Trwają również rozmowy dotyczące pozyskania wsparcia ze strony kolei.

Rekomendację do dofinansowania w ramach Fundusz Rozwoju Dróg uzyskał też drugi projekt powiatu na remont drogi powiatowej Mirzec-Podkowalów-Mirzec-Poddąbrowa, szacowany na ok. 1,6 mln zł. Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku ok. 700 m, stabilizację pobocza i odtworzenie odwodnienia. W planach są również inne zadania.

Od początku kadencji na pierwszym miejscu stawiane są finanse Powiatu. A to za sprawą zadłużenia, sięgającego pod koniec roku 2018 ponad 34 mln zł. Dzięki umiejętnie prowadzonej polityce, udaje się sukcesywnie obniżać dług. Tylko w tym roku Powiat spłacił 4,1 mln rat kredytowych. Z wyprzedzeniem reguluje także zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji. Na koniec roku zadłużenie zostanie zmniejszone do kwoty 28 788 008 zł. W ciągu trzech lat udało się spłacić blisko 10 mln zł zobowiązań, przy kredycie zaciągniętym na 3 mln zł.

Konsekwentnie wdrażane działania przynoszą efekty. Tegoroczny budżet zamknięty zostanie prognozowaną nadwyżką w wysokości ponad 9 mln zł, mimo planowanego wcześniej deficytu.

Trzeba mieć jednak świadomość, że sytuacja finansowa Powiatu nadal wymaga kontynuowania polityki oszczędnościowej. Dlatego realizacja inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych i we współpracy z innymi samorządami pozostanie główną drogą rozwoju Powiatu Starachowickiego w najbliższej przyszłości.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowy bus dla niepełnosprawnych

2024-06-19

Nowy bus dla niepełnosprawnych

Powiat pozyskał 144 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (obszar D). Pieniądze posłużą na zakup mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Pawłów. 
Bezpieczniej, komfortowo i estetyczniej

2024-06-08

Bezpieczniej, komfortowo i estetyczniej

Powiat zakończył inwestycje drogowe za ponad 11 mln zł, realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Efektem jest przebudowa ponad 1,5 km dróg, budowa blisko 2,8 km nowych chodników oraz ponad 1,8 km nowych traktów pieszo-rowerowych. Jak modernizacja poprawiła infrastrukturę i komfort życia mieszkańców?
Na terenie powiatu potwierdzono ognisko wirusa ASF 

2024-05-28

Na terenie powiatu potwierdzono ognisko wirusa ASF 

Starosta Piotr Babicki zwołał w poniedziałek (27 maja) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z potwierdzonym ogniskiem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie naszego powiatu. Wirus nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, ale może powodować duże straty ekonomiczne w przypadku gospodarstw hodowlanych i zakładów przetwórczych. Potwierdzony przypadek dotyczy padłego dzika. 
Z MANa pod Wielki Piec

2024-05-24

Z MANa pod Wielki Piec

„Kielecki pejzaż ze STARem” czy jak kto woli „Pod górkę” tj. obraz Zbigniewa Kurkowskiego, wykonany na okoliczność 40 rocznicy rozpoczęcia produkcji samochodów marki STAR w Starachowicach, który znajdował się najpierw w FSC, a potem przez lata w MAN-ie, trafił pod Wielki Piec, powiększając zbiór muzealiów Muzeum Przyrody i Techniki. Oficjalne przekazanie obrazu odbyło się 18 maja br. z udziałem Kingi Włoskowicz – kierownik zakładu oraz przedstawicieli załogi MANa.
Powiat pod nowymi skrzydłami

2024-05-20

Powiat pod nowymi skrzydłami

Za nami już prawie dwa tygodnie wytężonej pracy nowego Zarządu Powiatu w Starachowicach. Był to czas intensywnych spotkań z kadrą zarządczą oraz załogą, zarówno samego starostwa, jak i jednostek organizacyjnych powiatu i oczywiście wdrażania się w nowe obowiązki.
Za nami II etap budowy wiaduktu

2024-05-06

Za nami II etap budowy wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, działający w imieniu Powiatu Starachowickiego zakończył czynności odbiorowe związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Generalnym Wykonawcą prac jest Firma Trakcja S.A. Powiat Starachowicki pozyskał dofinansowanie  na realizację przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, V edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych w wysokości: 79 686 860,82 zł co stanowi 98% wartości zadania.
Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

2024-04-30

Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

W tym roku przed komisją stawiło się 410 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował komisji za dobrą oraz rzetelną pracę.
Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

2024-05-04

Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

Bezpłatne badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię płynną i test na obecność wirusa HPV będą mogły wykonać panie z naszego powiatu już 15 maja br. w ramach 6. edycji programu „W kobiecym interesie”, realizowanego przez firmę Gedeon Richter Polska w partnerstwie z naszym Powiatem. Badania będą wykonywane w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie na parkingu przy PZOZ. Aby móc z nich skorzystać, trzeba zarejestrować się wcześniej na stronie programu: http://rejestracja-wkobiecyminteresie.pl/
10 urodziny Legendy STARa

2024-04-29

10 urodziny Legendy STARa

Trwają przygotowania do 10 jubileuszowej edycji Legendy STARa – zlotu pojazdów zabytkowych, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Impreza planowana jest w ostatnim, w pełni sierpniowym tygodniu, tj. od 20 do 25 sierpnia br. Ma ją poprzedzić konwój STARów przez Polskę. A póki co prezentujemy grafikę autorstwa Marcina Bondarowicza, która będzie promować tegoroczną imprezę.
Wiadukt nabiera realnych kształtów

2024-04-23

Wiadukt nabiera realnych kształtów

W niedzielę (21 kwietnia) rozpoczął się montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli stalowych łuków, które zwieńczą jego konstrukcję. Prace trwać będą 3 dni. W nocy z 23 na 24 kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na linii kolejowej nr 25 i montaż ostatnich elementów łukowych.