JUŻ W KIOSKU

Październikowe obrady Rady Powiatu

2022-11-02 10:00:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi, przyjęcie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu czy zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym – to główne punkty XLV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 października br. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na zakup gazu w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2023.

fot. Powiat Starachowicki

Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona. Na wniosek starosty Piotra Ambroszczyka pierwotny program sesji został rozszerzony o punkt dotyczący uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na zakup gazu na 2023 r. w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej.

TAK dla wspólnego zamówienie na gaz

Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że zwiększenie przedmiotu zamówienia wpływa korzystnie na ustalenie optymalnej stawki opłat. Na spotkaniu, które odbyło się 24 sierpnia br. w Starachowicach przedstawiciele zainteresowanych podmiotów, a były to – Gmina Mirzec, Gmina Wojciechowice i szpital św. Leona w Opatowie - wyraziły wolę przystąpienia do Grupy Zakupowej i zawarcia porozumienia, na mocy którego to Powiat Starachowicki byłby liderem i zostałby upoważniony do przeprowadzenia postępowania. Rada Powiatu w Starachowicach wyraziła na to zgodę.

Roczny program współpracy z NGO przyjęty

Jednogłośnie przyjęła też Roczny Program Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023. Jest to dokument, który określa zasady współpracy pomiędzy władzami powiatowymi a działającymi na naszym danym terenie organizacjami pozarządowymi. Program określa priorytetowe zadania publiczne wskazane do realizacji, wśród których pojawiły się nowe: wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, kształtowanie i doskonalenie umiejętności o charakterze proobronnym, mające na celu działania edukacyjne podnoszące poziom wyszkolenia sportowo  obronnego u młodzieży oraz osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych działających na rzecz obronności państwa.

Na realizację zadań Powiat planuje przeznaczyć w tym roku 333 tys. zł. Program, jak wymagają przepisy ustawy, był wcześniej konsultowany z organizacjami pozarządowymi (konsultacje trwały od 13 do 19 października 2022 r.), a 27 października br. został przyjęty także przez Radę Powiatu. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia. Program będzie obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Nowy cennik za usuwanie pojazdów

Rada podjęła także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 r. Opłaty te dotyczą osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch, lub stwarzają zagrożenie  bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Podobnie jak w latach poprzednich są one niższe od maksymalnych kwot, ogłoszonych w Monitorze Polskim. Dokładny cennik opłat znajdą państwo tutaj [kliknij]. Wejdzie on w życie z dniem 1 stycznia 2023 (po uprzednim opublikowaniu uchwały w dzienniku urzędowym).

Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029, które uwzględniały zwiększenie planu przychodów, dochodów oraz wydatków tegorocznego budżetu. Zapoznali się też z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych. Wartym podkreślenia jest fakt, że wyniki matur poprawiły się w naszym powiecie. Najlepsze notuje od dawna I LO, za co pochwały zebrał obecny na sesji dyrektor Dariusz Lipiec.

/źródło: Starostwo Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2023-01-25

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 stycznia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Dofinansowanie dla PZAZ

2023-01-23

Dofinansowanie dla PZAZ

Ponad 500 tys. zł przekaże w tym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 19 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji na działalność zakładu w 2023 roku.
Podziękowanie za pomoc uchodźcom

2023-01-22

Podziękowanie za pomoc uchodźcom

Powiat Starachowicki doceniony przez Województwo za realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy". Podczas gali, jaka odbyła się 16 stycznia w Filharmonii Świętokrzyskiej, starosta Piotr Ambroszczyk odebrał podziękowania z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik.
„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

2023-01-21

„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

Ola Szaudel i Tadeusz Valde ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zostali zwycięzcami konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”, jaki odbył się w ramach kampanii społecznej "Reagując Ratujesz", ukierunkowanej na eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. Uroczyste wręczenie nagród połączone z podsumowaniem działań odbyło się 13 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. 
Szpital rozszerza specjalistykę

2023-01-18

Szpital rozszerza specjalistykę

Starachowicki szpital poszerza wachlarz usług medycznych. Do dyspozycji pacjentów są już cztery nowe poradnie, w tym stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych, neonatologiczna i neurologiczna dla dzieci, a w planach kolejne, w tym m.in. poradnia prenatalna dla kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia.
Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

2022-12-30

Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

Rada Powiatu w Starachowicach, podczas czwartkowej (29 grudnia 2022 r.) sesji przyjęła budżet na 2023 rok. Opiewa on na kwotę ponad 184 mln zł. Ponad 77 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje. 
Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

2022-12-28

Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (29 grudnia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Pracowity rok w powiecie

2022-12-27

Pracowity rok w powiecie

Odcovidowienia szpitala, zakup budynku po PAKS, pomoc uchodźcom, rozwój polityki społecznej czy zwiększanie obronności – to tym obszarom podporządkowane były w tym roku działania starosty Piotra Ambroszczyka i Zarządu Powiatu. Największym jednak wzywaniem, które udało się przekuć w sukces, było pozyskanie 100 mln zł na budowę wiaduktu w Starachowicach.
Wyjątkowa Wigilia w wyjątkowym miejscu

2022-12-26

Wyjątkowa Wigilia w wyjątkowym miejscu

Czas spotkań wigilijnych to czas życzeń i podsumowań. I tak było właśnie podczas spotkania wigilijnego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Judy Tadeusza w Starachowicach,
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie wreszcie na swoim

2022-12-22

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie wreszcie na swoim

Dobiegła końca modernizacja jednego z budynków Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. W poniedziałek (19 grudnia br.) odbyło się oficjalne otwarcie nowego obiektu.