JUŻ W KIOSKU

Październikowe obrady Rady Powiatu

2022-11-02 10:00:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi, przyjęcie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu czy zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym – to główne punkty XLV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 października br. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na zakup gazu w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2023.

fot. Powiat Starachowicki

Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona. Na wniosek starosty Piotra Ambroszczyka pierwotny program sesji został rozszerzony o punkt dotyczący uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na zakup gazu na 2023 r. w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej.

TAK dla wspólnego zamówienie na gaz

Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że zwiększenie przedmiotu zamówienia wpływa korzystnie na ustalenie optymalnej stawki opłat. Na spotkaniu, które odbyło się 24 sierpnia br. w Starachowicach przedstawiciele zainteresowanych podmiotów, a były to – Gmina Mirzec, Gmina Wojciechowice i szpital św. Leona w Opatowie - wyraziły wolę przystąpienia do Grupy Zakupowej i zawarcia porozumienia, na mocy którego to Powiat Starachowicki byłby liderem i zostałby upoważniony do przeprowadzenia postępowania. Rada Powiatu w Starachowicach wyraziła na to zgodę.

Roczny program współpracy z NGO przyjęty

Jednogłośnie przyjęła też Roczny Program Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023. Jest to dokument, który określa zasady współpracy pomiędzy władzami powiatowymi a działającymi na naszym danym terenie organizacjami pozarządowymi. Program określa priorytetowe zadania publiczne wskazane do realizacji, wśród których pojawiły się nowe: wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, kształtowanie i doskonalenie umiejętności o charakterze proobronnym, mające na celu działania edukacyjne podnoszące poziom wyszkolenia sportowo  obronnego u młodzieży oraz osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych działających na rzecz obronności państwa.

Na realizację zadań Powiat planuje przeznaczyć w tym roku 333 tys. zł. Program, jak wymagają przepisy ustawy, był wcześniej konsultowany z organizacjami pozarządowymi (konsultacje trwały od 13 do 19 października 2022 r.), a 27 października br. został przyjęty także przez Radę Powiatu. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia. Program będzie obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Nowy cennik za usuwanie pojazdów

Rada podjęła także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 r. Opłaty te dotyczą osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch, lub stwarzają zagrożenie  bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Podobnie jak w latach poprzednich są one niższe od maksymalnych kwot, ogłoszonych w Monitorze Polskim. Dokładny cennik opłat znajdą państwo tutaj [kliknij]. Wejdzie on w życie z dniem 1 stycznia 2023 (po uprzednim opublikowaniu uchwały w dzienniku urzędowym).

Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029, które uwzględniały zwiększenie planu przychodów, dochodów oraz wydatków tegorocznego budżetu. Zapoznali się też z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych. Wartym podkreślenia jest fakt, że wyniki matur poprawiły się w naszym powiecie. Najlepsze notuje od dawna I LO, za co pochwały zebrał obecny na sesji dyrektor Dariusz Lipiec.

/źródło: Starostwo Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Gdzie powstaje najwięcej domów w powiecie?

2024-02-20

Gdzie powstaje najwięcej domów w powiecie?

Pawłów, Starachowice i Brody – to właśnie w tych gminach w naszym powiece wydano najwięcej pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych w 2023 roku. W zdecydowanej większości dotyczyły one domów jednorodzinnych.
W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

2024-02-16

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

Prowadzony przez powiat starachowicki Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach wzbogacił się w nowy sprzęt do oceny postawy ciała oraz zapobiegania płaskostopiu. To urządzenie o nazwie Spine 3 D. W dniach 19 - 23 lutego br. mali mieszkańcy naszego powiatu będę mogli się nim bezpłatnie przebadać. 
100 urodziny pani Wiktorii

2024-02-16

100 urodziny pani Wiktorii

Do grona 100-latków w naszym powiecie dołączyła pani Wiktoria Strzelecka – mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, która 11 lutego br. obchodziła swoje setne urodziny. W tym wyjątkowym jubileuszu towarzyszył jej również starosta Piotr Ambroszczyk.
Z walentynkową wizytą w starostwie

2024-02-16

Z walentynkową wizytą w starostwie

 „Życzliwym bądź dla innych, serce swe innym okaż. Bądź dobry i cierpliwy. Pokaż, że Ty też kochasz” – m.in. takie życzenia znalazły się na walentynkach od przedszkolaków z przedszkola Re Re Kum Kum w Starachowicach, które 14 lutego br. odwiedziły nasze starostwo. Główną atrakcją jak zwykle była wizyta w gabinecie starosty i jego fotel, w którym każdy chciał zasiąść.
Ferie czas zacząć

2024-02-10

Ferie czas zacząć

12 lutego br. ruszają wyczekiwane przez uczniów zimowe ferie. Dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, wcale nie muszą być one nudne! Na dzieci i młodzież czekać będzie różnorodna oferta zajęć, także w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki. Szczegóły poniżej. 
Powiat podsumowany

2024-02-07

Powiat podsumowany

Zaplanowane na kwiecień br. wybory samorządowe skłaniają włodarzy różnych szczebli do podsumowań.  Bilans pracy: własnej oraz swoich najbliższych współpracowników z zarządu powiatu przedstawił też starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, który pełni to stanowisko od listopada 2021 roku.  
Będzie przebudowa odwodnienia i chodnik w Gadce

2024-02-05

Będzie przebudowa odwodnienia i chodnik w Gadce

Powiat pozyskał ponad 1,9 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odwodnienia i wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Gadce (gm. Mirzec). 30 stycznia br. odbyło się podpisanie umowy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Nowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie

2024-02-05

Nowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie

1 lutego br. rozpoczęła swą pracę nowa, powołana na 3-letnią kadencję Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim. Zasiadają w niej specjaliści ds. bezpieczeństwa, radni powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele gmin.
Zadbają o kultywowanie patriotyzmu

2024-01-26

Zadbają o kultywowanie patriotyzmu

24 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Pamięci - nowego organu o charakterze doradczym oraz inicjatywnych w sprawach związanych nie tylko ze środowiskiem kombatantów, osób represjonowanych i działaczy antykomunistycznych, ale także z pielęgnowaniem szerokorozumianej pamięci narodowej.
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2024-01-24

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (25 stycznia) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się LXI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv