JUŻ W KIOSKU

Obwodnica Starachowic a stanowisko samorządów

2023-09-13 09:30:00

Ocena:

5/5 | 2 głosów

Podczas sierpniowych (28 sierpnia br.) obrad Rady Miejskiej radni zostali poinformowani o stanowisku samorządów w sprawie wariantu obwodnicy Starachowic. Dokument został podpisany przez prezydenta miasta Marka Materka, starostę starachowickiego Piotra Ambroszczyka, burmistrza Wąchocka Jarosława Samelę oraz wójta gminy Pawłów Marka Wojtasa. W piśmie samorządy wnioskują o wybór wariantu nr 1, tj. przebiegającego w śladzie obecnej drogi nr 42. 

źródło: GDDKiA o/ Kielce

Na zamówienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach wybrana w postępowaniu firma „Biuro projektowe Mosty Katowice Sp. z o.o.” przedstawiła trzy warianty przebiegu obwodnicy. Wiosną ubiegłego roku odbywały się spotkania informacyjne, w trakcie których chętni mogli wypełnić ankietę i za wybraną opcją przedstawić swoje argumenty. 

Wariant nr 1, to rozbudowa istniejącego przejścia DK 42 przez Starachowice. Trasa zostałaby rozbudowana do dwóch jezdni, a każda jezdnia miałaby dwa pasy. Skrzyżowania: ulic Kieleckiej i alei Niepodległości oraz alei Niepodległości z Rogowskiego byłyby rondami. Na skrzyżowaniu alei Niepodległości oraz Miodowej powstałaby estakada. Takie same rozwiązania zastosowano by na dwóch kolejnych krzyżówkach. Za stacją paliw droga weszłaby w nowy ślad, lasem omijając południową stroną Michałów i dalsze miejscowości, aż do włączenia w okolicy „Karpika” w DK 42. Wariant nr 2, to całkiem nowy ślad, tzw. południowy. Lasem za Lubianką, a wariant nr  3 to opcja przedłużenia północno-zachodniej obwodnicy Starachowic, północną stroną za cmentarzem przy ul. Radomskiej w stronę ulicy Iłżeckiej i drogi na Lubienię.

Obwodnica Starachowic jest na tzw. „Liście 100 obwodnic”. Jest rządowy program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach programu obwodnicowego w całej Polsce powstanie 100 zadań o łącznej długości ok. 820 km. W naszym regionie inwestycją z tego programu jest powstająca obwodnica Wąchocka. Na realizację wszystkich rząd przeznacza 28 mld zł.

OBWODNICA STARACHOWIC - STANOWISKO SAMORZĄDÓW 

W związku z trwającymi pracami nad wyborem wariantu budowy obwodnicy Starachowic, w ciągu drogi krajowej nr 42, poniżej przedstawiamy stanowisko samorządów, których inwestycja ta dotyczy w największym stopniu. Po wnikliwych analizach wszystkich opcji, wnioskujemy o wybór wariantu nr 1 - przebiegającego w śladzie obecnej drogi nr 42. 

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 42 ujętego w rządowym programie „Budowy 100 obwodnic" jest dla Starachowic kluczowym zadaniem komunikacyjnym, które zakończy kilkudziesięcioletnie opóźnienie skomunikowania miasta i ważnego ośrodka przemysłowego Województwa Świętokrzyskiego. 

Jako samorząd miasta, do tej pory upatrywaliśmy dwie możliwości przebiegu drogi krajowej, odrzucając ze względów środowiskowych wariant południowy, tj: warianty: pierwszy przejście - przez miasto („starodroże") oraz wariant trzeci - północny (wykorzystujący w części budowaną obecnie obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744). Wskazanie preferowanego przebiegu dla mieszkańców miasta nie jest jednoznaczne. Już na spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w czerwcu w Urzędzie Miejskim, ścierały się poglądy na ten temat. Protestują, co zrozumiałe, mieszkańcy nieruchomości położonych w pobliżu istniejącego przebiegu drogi. Dlatego, w celu wskazania jak najbardziej optymalnego przebiegu należy spojrzeć przede wszystkim na czynniki związane z rozkładem ruchu tranzytowego i docelowo-źródłowego. 

Kwestie społeczne, po podjęciu odpowiednio wcześnie działań, mogą w znacznym stopniu zostać zniwelowane. Gmina Starachowice jest w stanie zaproponować działki budowlane, które mogą być nabyte przez osoby wywłaszczane. Obecnie na terenie miasta budowane są prywatne osiedla mieszkaniowe, ale również Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego zwiększa swój zasób mieszkaniowy. TBS ma możliwość wprowadzenia preferencji podczas przydzielania mieszkań dla osób wysiedlanych.

Faktem jest, że wylot południowy (DW 756 w kierunku Nowej Słupi i Bodzentyna) ma nieco większe natężenie ruchu niż wylot południowo-wschodni (DK 42 w kierunku Ostrowca Św.). Przebieg przez miasto w dokumentach planistycznych funkcjonuje od dziesięcioleci i jest sytuacją zastaną. Również poprzednia koncepcja z uzyskaną decyzją środowiskową dla drogi GP zakładała przejście przez miasto. W świadomości mieszkańców droga równoległa do rzeki Kamiennej i linii kolejowej funkcjonuje od wielu lat. Mimo przebudowy, współczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo oraz uciążliwości związane z hałasem spowodują, że droga mimo poszerzenia pasa drogowego i wzrostu ruchu miałaby mniej negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne, niż ma to miejsce obecnie. 

Wariant północny nie rozwiązuje połączenia z drogą prowadzącą na Starachowic. Z prognozy ruchu, wiemy, że na wschód od ul. Radomskiej (DW 744) do ul. Iłżeckiej ruch byłby - jak na standardy drogi krajowej - niewielki. Jedynym argumentem za budową obwodnicy północnej byłoby uwzględnienie przedłużenia jej do ul. Ostrowieckiej (w rejon skrzyżowania DK 42 i DW 756) co wymagałoby budowy kolejnego wiaduktu nad linią kolejową i rzeką Kamienną. 

Oczywistym jest, że przebieg przez miasto będzie musiał wiązać się z wyburzeniami i wykupami nieruchomości, już dziś znajdujących się przy uciążliwej drodze. Budowa obwodnicy północnej w zakładanym kształcie niewiele poprawi środowisko przy ul. Kieleckiej i al. Niepodległości, ponieważ ruch docelowo-źródłowy, a także tranzytowy na południe będzie się odbywał właśnie tymi ulicami, zwłaszcza, że dwupasmowa obwodnica Wąchocka kończy się na granicy administracyjnej miasta, a w Starachowicach Dolnych w ciągu dwóch lat ma być wybudowany wiadukt nad linią kolejową co właśnie wzmocni atrakcyjność przejazdu tymi ulicami. Nie bez znaczenia jest fakt, że w wariancie „starodroża" wybudowana byłaby pełnoprawna obwodnica podmiejskich struktur osadniczych: dzielnicy Michałów oraz wsi Kuczów i Styków. Natomiast wariant północny odcinałby miasto od zasobów leśnych Puszczy Iłżeckiej w pobliżu największych osiedli mieszkaniowych, w tym nowego osiedla na ok 200 mieszkań. 

W imieniu lokalnej samorządowej społeczności prosimy, aby do dalszego opracowywania koncepcji uwzględniono wariant przebiegający „starodrożem”, czyli przejście przez Starachowice wykorzystując korytarz ulicy Kieleckiej, alei Niepodległości oraz częściowo ulicy Ostrowieckiej.

***

Temat wywołał dyskusję wśród radnych starachowickiej Rady Miejskiej.

- Na terenie miasta były prowadzone konsultacje. Z tych konsultacji wynikło, że mieszkańcy, którzy brali udział w konsultacjach, a nie była to jakaś reprezentatywna część mieszkańców, byli za tym, aby obwodnica nie biegła drogą krajową nr 42. Natomiast wszystkie badania przepustowości ruchu, wskazują na to, że wybudowanie obwodnicy każdym innym przebiegiem będzie niekorzystne dla miasta, bo tak naprawdę i tak nie odciąży przebiegu DK42. Dlatego nasze stanowisko jest za tym, żeby jednak iść w kierunku budowy obwodnicy drogą krajową nr 42. Dostaliśmy wstępne szacunki wartości tego zadania. I to jest najdroższy wariant, około 1 miliard 300 milionów złotych. Natomiast ministerstwo skłania się w kierunku wariantu tańszego. Jakie będą ostateczne decyzje? Nie wiemy - powiedziała zastępczyni prezydenta miasta ds. gospodarczych Elżbieta Gralec.  

- Ja osobiście uważam, że najlepszy wariant, to jest przez miasto - stwierdził radny Sylwester Kwiecień i przypomniał, że takie analizy były robione również 20 lat temu, jednak wtedy zostało to przez protesty ludzi zablokowane. 

- Nasz architekt miejski dokonał pewnych propozycji modyfikacji przebiegu trasy przez miasto tak, żeby ograniczyć koszty i ograniczyć skalę wyburzeń. Czekamy w jaki sposób Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz sam projektant odniosą się do tych modyfikacji. Proces uzgodnień trwa dosyć długo. Wszystkie dane wskazują na to, że ten wariant przebiegu przez miasto może rozwiązać problemy drogowe, natomiast cały czas widzimy i czujemy, że GDDKiA lobbuje pomysł obwodnicy północnej i połączenia do DK9 - mówił zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Marcin Gołębiowski. 

Przeciwny takiemu rozwiązaniu jest radny Dariusz Lipiec. Jego zdaniem wariant północny jest lepszym rozwiązaniem. 

- Po co budowaliśmy północno-zachodnią obwodnicę Starachowic? To jest alogiczne budować obwodnicę przez centrum miasta. Ktoś tu jest „chory”. Spowoduje to wiele konfliktów. Według mnie rozpatrywanie przebiegu obwodnicy starym traktem jest nielogiczne, chore i generujące wiele konfliktów. Jak się obawiam, żeby to nie przeszło poza nami... I mieszkańcy i radni powinni mieć w tym względzie głos decydujący. Co miasto na tym zyskuje? Wąchock omijamy, czemu nie Starachowice? My jako radni nie powinniśmy popierać przebiegu DK 42 starym traktem - powiedział radny Dariusz Lipiec. 

Radny Marcin Sowula powiedział, że nie zgadza się z jego opinią. 

- Ja mam głos przeciwny do pana Dariusza. Budowa obwodnicy starym śladem DK42 umożliwi budowanie tej drogi praktycznie od nowa. Przebudowę wszystkich skrzyżowań w mieście po śladzie tej drogi. Zbudowanie obiektów inżynieryjnych. To umożliwi gruntowne usprawnienie ruchu w całym mieście na trasie przebiegu tej drogi. Jest to jedyna szansa. Inaczej nie zrobimy tych wszystkich inwestycji: rond, zjazdów, estakad itd. Nigdy więcej nie zdarzy się taka szansa - powiedział Marcin Sowula.

- Wybudujemy obwodnicę północną. A jak dojadą do Starachowic ci wszyscy, którzy muszą dojechać do huty, muszą dojechać na ulicę Składową, gdzie mamy strefę przemysłową? Odpowiadam: dojadą obecną drogą nr 42. Jak pojadą Ci co mają dalej zamiar jechać w kierunku Pawłowa i dalej na Tarnów? Odpowiadam: pojadą przez miasto. Nikt mnie nie przekona, że ci ludzie będą jechać obwodnicą, żeby w Lubieni robić karkołomne manewry, później w Rudnkiu... Ponadto to nie jest żaden luksus mieszkać wzdłuż drogi nr 42. To jest pseudo chronienie tych ludzi... W Polsce jest łatwo „podpalić” protest. Warto zawierzyć specjalistom od ruchu drogowego. Obawiam się, że nasze lokalne spory mogą spowodować, że kolejne 20 albo więcej lat, nikt do tej sprawy nie wróci, bo ten kto pieniądze centralne rozdaje też patrzy, czy ma spokój społeczny. Jeśli tak, to realizuje, a jak nie to po najniższej linii oporu - podkreślił radny Kwiecień.

- Zasięgnijmy opinii społeczeństwa w tej sprawie, bo to sprawa bardzo istotna. Rozpiszmy referendum: czy chcesz  przebiegu drogi krajowej nr 42 przez centrum tego miasta itd. - podsumował dyskusję radny Dariusz Lipiec. 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

2023-09-28

"Mieszkańców nie interesują faktury. Oczekują tego, żeby inwestycje były realizowane w terminie"

Na łamach Gazety wielokrotnie informowaliśmy o inwestycji drogowej przy ulicy Mickiewicza w Starachowicach. Po tym, jak kilka miesięcy temu została zerwana nawierzchnia drogi, prace tam stanęły w miejscu. A według pierwotnych założeń ostatniego dnia września br. powinna zakończyć się modernizacja tej drogi.
Rewitalizacja otoczenia Dworca Zachodniego. Trwa odbiór prac 

2023-09-28

Rewitalizacja otoczenia Dworca Zachodniego. Trwa odbiór prac 

Trwają odbiory prac na terenie zrewitalizowanego otoczenia Dworca Zachodniego. Jak informuje Referat Realizacji Inwestycji w ramach inwestycji powstanie 111 miejsc parkingowych, w tym na parkingu dwupoziomowym 91 miejsc (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) oraz poza parkingiem dwupoziomowym 20 miejsc (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). 
Miejski program in vitro trafi pod obrady Rady Miejskiej

2023-09-27

Miejski program in vitro trafi pod obrady Rady Miejskiej

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w piątek (29 września br.), radni zdecydują o dalszych losach miejskiego programu in vitro dla Starachowic. Dokument, który został skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, uzyskał pozytywną opinię.
Strzelnica a obwodnica. Powraca temat funkcjonowania klubu

2023-09-26

Strzelnica a obwodnica. Powraca temat funkcjonowania klubu

Klub Sportowy „ŚWIT” Starachowice w sobotę 23 września br. w mediach społecznościowych opublikował wpis zatytułowany „Ofensywa w obronie strzelnicy KS ŚWIT”. Jego treść została również rozesłana do lokalnych mediów. Wpis zawiera stanowisko klubu dotyczące godzącej w działalność strzelnicy, budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. W sobotę 30 września planowany jest protest „w sprawie ignorowania interesów mieszkańców Starachowic i zagrożenia funkcjonowania KS Świt przy budowie obwodnicy miasta”.
Modernizacja Parku Kultury się przedłuży. Co z remontem schodów? 

2023-09-27

Modernizacja Parku Kultury się przedłuży. Co z remontem schodów? 

W ogłoszonym przez starachowicki magistrat postępowaniu na przebudowę schodów wejściowych i murków oporowych do budynku Parku Kultury przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach nie wzięła udziału żadna firma. W związku z tym, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, pod koniec sierpnia 2023 r. przetarg został unieważniony.  

2023-09-23

"Pytanie, czy podjudzanie" - czyli wokół wpisu prezydenta Starachowic

Działacze Prawa i Sprawiedliwości podczas piątkowej (22 września  br.) konferencji prasowej zaapelowali do prezydenta Marka Materka o zaniechanie manipulowania mieszkańcami powiatu. Sprawa dotyczy wpisu włodarza Starachowic w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do dotacji, jaką szpital starachowicki dostał na remont i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Zapomniany zabytek

2023-09-24

Zapomniany zabytek

Temat popadania w ruinę XIX- wiecznego domu robotniczego przy ulicy Sportowej w Starachowicach nie jest nowością. Lokalne media poruszały go już w przeszłości, na problem zwracali także uwagę mieszkańcy. Nas do podjęcia go na nowo skłonił głos Czytelniczki, która martwiła się o przyszłość obiektu, cennego choćby ze względu na swój wiek. Jednak mimo upływu lat nie widać konkretnych działań, by go uchronić przed kompletną ruiną.  
Ciepło wspominają Starachowice

2023-09-22

Ciepło wspominają Starachowice

Państwo Elena i Zaza Kordzaia przez 6 lat mieszkali i pracowali w Starachowicach. Teraz przyszedł czas na powrót do Gruzji. Z pobytu w naszym mieście wynoszą same dobre wspomnienia.
Serce dla Maćka

2023-09-21

Serce dla Maćka

13-letni Maciej z Łosienka, koło Kielc od najmłodszych lat zmaga się m.in. z autyzmem. Ostatnio zdiagnozowano u niego nową chorobę: autoimmunologiczne zapalenie wątroby i zapalenie dróg żółciowych, która będzie mu towarzyszyć przez całe życie. Na rzecz chłopca prowadzona jest internetowa zbiórka pieniędzy oraz licytacja na FB. Organizatorzy bardzo proszą o pomoc.     
Leśna droga nad Lubianką zostanie wyremontowana

2023-09-21

Leśna droga nad Lubianką zostanie wyremontowana

Nadleśnictwo Skarżysko wybrało firmę, która wykona remont ulicy Szydłowskiego w Starachowicach biegnącej po leśnych terenach południowej strony Lubianki. Po tym jak miasto zainwestowało w teren rekreacyjny ponad 30 milionów złotych, teraz swój wkład w rozwój tego obszaru dokładają leśnicy.