JUŻ W KIOSKU

Nowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie

2024-02-05 09:26:51

Ocena:

5/5 | 1 głosów

1 lutego br. rozpoczęła swą pracę nowa, powołana na 3-letnią kadencję Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim. Zasiadają w niej specjaliści ds. bezpieczeństwa, radni powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele gmin.

fot. Powiat Starachowicki

Komisja bezpieczeństwa i porządku to instytucja powoływana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Pełni istotną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa w naszym powiecie. To właśnie na jej posiedzeniach wypracowywane są kierunki działań służb oraz podmiotów zaangażowanych w ten proces. W skład nowej komisji weszli: starosta Piotr Ambroszczyk (przewodniczący), radni: Sławomir Rymarczyk i Robert Sowula, Andrzej Kostrzewa, Elżbieta Pryciak, Waldemar Jakubowski, podkom. Konrad Kawalec i kom. Łukasz Choda z KPP Starachowice. W jej pracach uczestniczy także zastępca Prokuratora Rejonowego w Starachowicach Krzysztof Grudniewski, a głosem doradczym służą: mł. bryg. Sławomir Zięba (komendant KP PSP w Starachowicach), Ewa Dróżdż (dyrektor PSSE w Starachowicach), Michał Stępień (dyrektor PCPR w Starachowicach), Zbigniew Polak (Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach), Elżbieta Szafarczyk (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starachowicach), Sławomir Śliwiński (przedstawiciel PZOZ w Starachowicach), ppor. Kamil Nieciecki - (10. ŚBOT w Kielcach), Iga Bliska (Gmina Brody), Lidia Łatka (Gmina Pawłów), Andrzej Kutwin (Gmina Mirzec), Ryszard Kępiński (Miasto i Gmina Wąchock) i Andrzej Kiepas (Gmina Starachowice).

Podczas pierwszego posiedzenia dokonano wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji. Zostali nimi: Sławomir Rymarczyk (wiceprzewodniczący) i Andrzej Kostrzewa (sekretarz). Przyjęto także Ramowy Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i wstępne założenia dotyczące planowanych ćwiczeń z możliwością włączenia się w nie pododdziałów wojska polskiego. Komisja wysłuchała też informacji na temat bezpieczeństwa zarówno w obszarze rzek i zbiorników wodnych w naszym powiecie, jak i dzieci oraz młodzieży podczas ferii zimowych.

/informacja prasowa: Starostwo Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit. 
Liderzy powiatowej gospodarki

2024-04-06

Liderzy powiatowej gospodarki

Po raz szósty wręczono Honorowe Nagrody Gospodarcze Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla wyróżniających się lokalnych biznesmenów. Ich laureatami zostały przedsiębiorstwa STAR-MAX i ZAPAŁA orasz spółka Merkson. Galę gospodarczą po raz drugi połączono z wyróżnieniem także innych działań wspierających samorząd. Statuetkę Starzecha i tytuł Przyjaciela Powiatu Starachowickiego otrzymała wieloletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzata Ślaska.   
Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

2024-04-04

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

Po świętach (2 kwietnia br.) ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ocenia stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 23 kwietnia i obejmie ponad 500 osób. 
Dwie nowe klasy mundurowe

2024-04-03

Dwie nowe klasy mundurowe

Od nowego roku szkolnego w dwóch starachowickich szkołach średnich: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym mają powstać Oddziały Przygotowania Wojskowego. Młodzież będzie w nich mogła zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.             
Młodzieżowa Rada Powiatu rozpoczęła swoją działalność

2024-04-03

Młodzieżowa Rada Powiatu rozpoczęła swoją działalność

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie, na którym młodzi samorządowcy złożyli ślubowanie, odbyło się 27 marca br. Za nimi też pierwsze głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących MRP.
Patronat Cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

2024-04-03

Patronat Cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach obejmie swym patronatem klasę wielozawodową w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. 25 marca br. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie.
Wiadukt pnie się do góry

2024-04-02

Wiadukt pnie się do góry

Ruszył montaż stalowej konstrukcji wiaduktu. 24 marca br. zamontowane zostały dwie pierwsze belki o długości ok. 20 m wraz z siedmioma poprzecznicami po stronie południowej. Dzień później pojawiły się takie same po stronie północnej, które finalnie zostały połączone z nim rusztem dolnym. Montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli łuków, planowany jest w połowie kwietnia.
Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność

2024-03-25

Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność

22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się pierwsze spotkanie tego nowego gremium, choć jeszcze w niepełnym składzie.
Powiat Starachowicki w gronie najlepszych powiatów w Polsce

2024-03-18

Powiat Starachowicki w gronie najlepszych powiatów w Polsce

15 miejsce w kraju i tytuł laureata Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu stały się faktem! 13 marca br. podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu starosta Piotr Ambroszczyk odebrał nagrodę dla naszego Powiatu. Jesteśmy w dwudziestce najszybciej rozwijających się i najlepiej zarządzanych powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców w Polsce.
Konstrukcja wiaduktu już po odbiorze

2024-03-13

Konstrukcja wiaduktu już po odbiorze

Najprawdopodobniej 24 marca br. rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej wiaduktu. 6 marca br. odbył się odbiór II etapu prac w zakładzie produkcji Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. Za około dwa tygodnie elementy zostaną przetransportowane do Starachowic.