JUŻ W KIOSKU

Niebawem wbijanie fundamentów pod wiadukt

2023-10-23 08:43:59

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Trwają prace przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Aktualnie wykonano ponad 2% kontraktu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym. Niebawem rozpocznie się palowanie, czyli wbijanie fundamentów pod nowy obiekt.

fot. Powiat Starachowicki

Wiadukt powstanie nad linią kolejową nr 25, przy wjeździe do Starachowic od strony zachodniej. Będzie w konstrukcji stalowo - łukowej z iluminacją świetlną. Jego rozpiętość zaplanowano na ok. 67 m, a długość -samej tylko części mostowej szacuje się na 350 m (razem z drogami dojazdowymi będzie to 1800 m). Szerokość jezdni planowana jest na 7m, podczas gdy na dojazdach wahać się będzie od 4,5 m do 10,5 m. Na całej długości powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Zbudowane zostaną także zbiorniki retencyjne na wody deszczowe, łącznie osiem, które mają rozwiązać, problem zalewania tej części miasta.

Budowa obiektu wymagała wyburzenia kilku budynków, co wykonano w pierwszej kolejności wraz z wycinką drzew kolidujących z tą inwestycją. Potem rozpoczęły się dalsze prace, m.in. przy przebudowie sieci, co wymagało wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na ul Hutniczej oraz Wielkopiecowej. W przypadku tak dużej inwestycji nie sposób uniknąć zamknięć. Wszelkie zmiany są jednak tak wprowadzane, aby jak najmniejszym stopniu utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorcom, sklepom oraz mieszkańcom.

Zgodnie z harmonogramem

Aktualnie wykonano już korytowanie nowego przebiegu ulicy Hutniczej wraz z niwelowaniem terenu. W ramach inwestycji powstanie też droga dojazdowa do budynku dawnego Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi i drogą manewrową.

Obecnie trwają prace przy przebudowie sieci uzbrojenia terenu tj. gazowej, wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Hutniczej i po stronie południowej torów. W ubiegłą środę wykonano przepięcie sieci wodociągowej, co mogło spowodować krótkotrwałą przerwę w dostawie wody w okolicach ulicy Kanałowej, Hutniczej oraz Wielkopiecowej.

Parking „rośnie” w oczach

Największe zaawansowanie prac, na poziomie ponad 40 procent, widać na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie powstaje ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych na blisko 60 miejsc. Wykonano już przebudowę sieci podziemnych oraz kanalizację deszczową, a obecnie rozpoczęły się prace związane z wykonaniem miejsc postojowych. Pozostają jeszcze prace brukarskie, czyli wykonanie chodnika, a także oświetlenie parkingu wraz z zagospodarowaniem całego terenu. W styczniu przyszłego roku planowane jest zakończenie.

Najprawdopodobniej w połowie listopada nastąpi zamknięcie dla ruchu ul. Kanałowej w związku z planowanym rozpoczęciem prac fundamentowych łącznicy obiektu mostowego. O dacie zamknięcia będziemy informować odpowiednio wcześniej. Póki co wykonawca, czyli firma TRAKCJA S.A. oczekuje na wydanie od PGE warunków prowadzenia prac pod linią wysokiego napięcia.

Co dalej?

Jeszcze w tym roku ma się zakończyć przebudowa sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w obrębie nowego przebiegu ulicy Hutniczej. Wykonana zostanie także konstrukcja nowej ulicy z zachodnią częścią nowego ronda w stronę przejazdu kolejowego. I jeśli tylko pozwoli na to pogoda, położona zostanie pierwsza warstwa nawierzchni, tak aby na wiosnę można już było puścić ruch nowym śladem i rozpocząć prace na części wschodniej.

Także w tym roku wykonane zostaną sieci uzbrojenia terenu w ulicy Wielkopiecowej. Rozpoczną się również prace fundamentowe pod mury oporowe po stronie południowej (łącznik zjazdu z wiaduktu do ulic Kanałowej), a także budowa murów oporowych z dojazdem do archiwum starostwa.

Wartość robót to ponad 70 mln zł. Inwestycja realizowana jest w ramach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych. Ma pomóc rozwiązać problem korkującego się miasta, podnosząc przy tym jego atrakcyjność inwestycyjną.

fot. Powiat Starachowicki

fot. Gazeta Starachowicka

fot. Gazeta Starachowicka

fot. Gazeta Starachowicka

fot. Gazeta Starachowicka

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit. 
Liderzy powiatowej gospodarki

2024-04-06

Liderzy powiatowej gospodarki

Po raz szósty wręczono Honorowe Nagrody Gospodarcze Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla wyróżniających się lokalnych biznesmenów. Ich laureatami zostały przedsiębiorstwa STAR-MAX i ZAPAŁA orasz spółka Merkson. Galę gospodarczą po raz drugi połączono z wyróżnieniem także innych działań wspierających samorząd. Statuetkę Starzecha i tytuł Przyjaciela Powiatu Starachowickiego otrzymała wieloletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzata Ślaska.   
Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

2024-04-04

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

Po świętach (2 kwietnia br.) ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ocenia stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 23 kwietnia i obejmie ponad 500 osób. 
Dwie nowe klasy mundurowe

2024-04-03

Dwie nowe klasy mundurowe

Od nowego roku szkolnego w dwóch starachowickich szkołach średnich: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym mają powstać Oddziały Przygotowania Wojskowego. Młodzież będzie w nich mogła zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.             
Młodzieżowa Rada Powiatu rozpoczęła swoją działalność

2024-04-03

Młodzieżowa Rada Powiatu rozpoczęła swoją działalność

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie, na którym młodzi samorządowcy złożyli ślubowanie, odbyło się 27 marca br. Za nimi też pierwsze głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących MRP.
Patronat Cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

2024-04-03

Patronat Cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach obejmie swym patronatem klasę wielozawodową w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. 25 marca br. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie.
Wiadukt pnie się do góry

2024-04-02

Wiadukt pnie się do góry

Ruszył montaż stalowej konstrukcji wiaduktu. 24 marca br. zamontowane zostały dwie pierwsze belki o długości ok. 20 m wraz z siedmioma poprzecznicami po stronie południowej. Dzień później pojawiły się takie same po stronie północnej, które finalnie zostały połączone z nim rusztem dolnym. Montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli łuków, planowany jest w połowie kwietnia.
Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność

2024-03-25

Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność

22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się pierwsze spotkanie tego nowego gremium, choć jeszcze w niepełnym składzie.
Powiat Starachowicki w gronie najlepszych powiatów w Polsce

2024-03-18

Powiat Starachowicki w gronie najlepszych powiatów w Polsce

15 miejsce w kraju i tytuł laureata Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu stały się faktem! 13 marca br. podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu starosta Piotr Ambroszczyk odebrał nagrodę dla naszego Powiatu. Jesteśmy w dwudziestce najszybciej rozwijających się i najlepiej zarządzanych powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców w Polsce.
Konstrukcja wiaduktu już po odbiorze

2024-03-13

Konstrukcja wiaduktu już po odbiorze

Najprawdopodobniej 24 marca br. rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej wiaduktu. 6 marca br. odbył się odbiór II etapu prac w zakładzie produkcji Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. Za około dwa tygodnie elementy zostaną przetransportowane do Starachowic.