JUŻ W KIOSKU

Marcowa sesja Rady Powiatu w Starachowicach

2022-03-23 12:17:59

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W czwartek (24 marca) w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach / fot. Powiat Starachowicki

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Starachowicach 

1.   Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 1 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1 oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu,

b)  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r.,

c)   rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

d)  wydzierżawienia części nieruchomości Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6,

e)   wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Pawłów na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy,

f)   wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Mirzec na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,

g)  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowych, położonych w Tychowie Nowym gm. Mirzec, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,

h)  wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego,

i)   wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,

j)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 5,

k)   zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,

l)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 2029,

4.   Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5.   Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim i planowanych działań zmniejszających bezrobocie w 2022 roku.

6.   Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 roku.

7.   Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok”. 

8.   Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego. 

9.   Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

10. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Starachowickim.

12. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim.

13. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

14. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

15.  Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2021 rok.

16.  Wnioski i oświadczenia radnych.

17.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

18.  Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

19.  Zakończenie obrad.

Projekty uchwał dostępne są w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, p. 118.

/źródło: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Czekamy na zgłoszenia do „Żelaznego Pierścienia”

2022-07-02

Czekamy na zgłoszenia do „Żelaznego Pierścienia”

Rusza IV edycja Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień”, która jest wyróżnieniem przyznawanym za szczególny wkład w rozwój Powiatu Starachowickiego. Ma ona na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw Powiatu Starachowickiego, inspirowanie ich do rozwoju, promocję ich innowacyjnych dokonań oraz zwiększanie konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorstwami.
Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

2022-06-30

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu w ciągu całego roku. Zarząd Powiatu otrzymał na niej wotum zaufania oraz absolutorium. To wyraz uznania dla jego działań oraz sposobu wykonania zeszłorocznego budżetu.
O dzikach na komisji bezpieczeństwa

2022-06-28

O dzikach na komisji bezpieczeństwa

Niszczą ogrodzenia, rabaty i straszą działkowców. Temat walki z dzikami zdominował ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie. Starosta Piotr Ambroszczyk zlecił służbom rozpoznanie prawnych i finansowych możliwości zakupu  sznurów hukowych, które mogłyby odstraszyć zwierzęta.
Imprezowali dla Helenki

2022-06-25

Imprezowali dla Helenki

Fundacja Zdążyć przed Panem Bogiem i starosta Piotr Ambroszczyk? To się nie mogło skończyć inaczej jak wspólną połączeniem przyjemnego z pożytecznym czyli pomocą i imprezą.
Powiat uruchomi Centrum Pomocy Uchodźcom

2022-06-20

Powiat uruchomi Centrum Pomocy Uchodźcom

Centrum Pomocy Uchodźcom zostanie uruchomione niebawem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wsparcie znają tutaj obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z trwającym konfliktem i zamieszkują obecnie na terenie naszego powiatu.
Wykus 2022

2022-06-15

Wykus 2022

Władze powiatu wzięły udział w uroczystościach Wykus 2022, upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej, walczących pod komendą Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. W tym roku obchodziliśmy 65. rocznicę powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ponury-Nurt, pierwszego po wojnie niezależnego stowarzyszenia zrzeszającego żołnierzy Armii Krajowej.
O planie transportowym w powiecie

2022-05-29

O planie transportowym w powiecie

Trwają wstępne rozmowy z gminami w sprawie opracowania planu rozwoju transportu zbiorowego dla powiatu starachowickiego. Podstawowa idea jest taka, by lepiej skomunikować siedziby gmin z siedzibą powiatu, ułatwiając w ten sposób mieszkańcom dojazd do pracy, szpitala, szkoły czy załatwienie spraw urzędowych.
Rusza remont drogi powiatowej w Poddąbrowie

2022-05-27

Rusza remont drogi powiatowej w Poddąbrowie

Niebawem rozpocznie się remont drogi powiatowej Mirzec-Podkowalów-Mirzec-Poddąbrowa. 25 maja br. Zarząd Dróg Powiatowych przekazał już wykonawcy plac budowy. Na blisko 800 m odcinku odnowiona zostanie nawierzchnia, odwodnienie oraz pobocza. Pojawi się również wyniesione przejście dla pieszych i nowe oznakowanie.
XXI Jarmark u Starzecha

2022-05-25

XXI Jarmark u Starzecha

Już w najbliższą sobotę (28 maja) na terenie Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach odbędzie się XXI Jarmark u Starzecha. Impreza organizowana przez Powiat Starachowicki wspólnie z Gminą Starachowice, Ekomuzeum i Parkiem Kultury. Gwiazdami tegorocznej imprezy będą: Jula oraz Felicjan Andrzejczak – wykonawca  legendarnego przeboju Budki Suflera „Jolka Jolka pamiętasz”, który wystąpi u nas na scenie z kwartetem smyczkowym. 
Nabór do szkół ponadpodstawowych

2022-05-23

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Rejestracja potrwa do 20 czerwca br. Nie warto zwlekać z dokonaniem wyboru. Lepiej zrobić to teraz!