JUŻ W KIOSKU

Marcowa sesja Rady Powiatu w Starachowicach

2022-03-23 12:17:59

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W czwartek (24 marca) w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach / fot. Powiat Starachowicki

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Starachowicach 

1.   Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 1 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1 oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu,

b)  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r.,

c)   rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

d)  wydzierżawienia części nieruchomości Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6,

e)   wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Pawłów na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy,

f)   wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Mirzec na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,

g)  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowych, położonych w Tychowie Nowym gm. Mirzec, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,

h)  wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego,

i)   wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,

j)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 5,

k)   zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,

l)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 2029,

4.   Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5.   Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim i planowanych działań zmniejszających bezrobocie w 2022 roku.

6.   Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 roku.

7.   Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok”. 

8.   Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego. 

9.   Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

10. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Starachowickim.

12. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim.

13. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

14. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

15.  Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2021 rok.

16.  Wnioski i oświadczenia radnych.

17.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

18.  Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

19.  Zakończenie obrad.

Projekty uchwał dostępne są w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, p. 118.

/źródło: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Gdzie powstaje najwięcej domów w powiecie?

2024-02-20

Gdzie powstaje najwięcej domów w powiecie?

Pawłów, Starachowice i Brody – to właśnie w tych gminach w naszym powiece wydano najwięcej pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych w 2023 roku. W zdecydowanej większości dotyczyły one domów jednorodzinnych.
W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

2024-02-16

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

Prowadzony przez powiat starachowicki Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach wzbogacił się w nowy sprzęt do oceny postawy ciała oraz zapobiegania płaskostopiu. To urządzenie o nazwie Spine 3 D. W dniach 19 - 23 lutego br. mali mieszkańcy naszego powiatu będę mogli się nim bezpłatnie przebadać. 
100 urodziny pani Wiktorii

2024-02-16

100 urodziny pani Wiktorii

Do grona 100-latków w naszym powiecie dołączyła pani Wiktoria Strzelecka – mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, która 11 lutego br. obchodziła swoje setne urodziny. W tym wyjątkowym jubileuszu towarzyszył jej również starosta Piotr Ambroszczyk.
Z walentynkową wizytą w starostwie

2024-02-16

Z walentynkową wizytą w starostwie

 „Życzliwym bądź dla innych, serce swe innym okaż. Bądź dobry i cierpliwy. Pokaż, że Ty też kochasz” – m.in. takie życzenia znalazły się na walentynkach od przedszkolaków z przedszkola Re Re Kum Kum w Starachowicach, które 14 lutego br. odwiedziły nasze starostwo. Główną atrakcją jak zwykle była wizyta w gabinecie starosty i jego fotel, w którym każdy chciał zasiąść.
Ferie czas zacząć

2024-02-10

Ferie czas zacząć

12 lutego br. ruszają wyczekiwane przez uczniów zimowe ferie. Dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, wcale nie muszą być one nudne! Na dzieci i młodzież czekać będzie różnorodna oferta zajęć, także w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki. Szczegóły poniżej. 
Powiat podsumowany

2024-02-07

Powiat podsumowany

Zaplanowane na kwiecień br. wybory samorządowe skłaniają włodarzy różnych szczebli do podsumowań.  Bilans pracy: własnej oraz swoich najbliższych współpracowników z zarządu powiatu przedstawił też starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, który pełni to stanowisko od listopada 2021 roku.  
Będzie przebudowa odwodnienia i chodnik w Gadce

2024-02-05

Będzie przebudowa odwodnienia i chodnik w Gadce

Powiat pozyskał ponad 1,9 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odwodnienia i wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Gadce (gm. Mirzec). 30 stycznia br. odbyło się podpisanie umowy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Nowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie

2024-02-05

Nowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie

1 lutego br. rozpoczęła swą pracę nowa, powołana na 3-letnią kadencję Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim. Zasiadają w niej specjaliści ds. bezpieczeństwa, radni powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele gmin.
Zadbają o kultywowanie patriotyzmu

2024-01-26

Zadbają o kultywowanie patriotyzmu

24 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Pamięci - nowego organu o charakterze doradczym oraz inicjatywnych w sprawach związanych nie tylko ze środowiskiem kombatantów, osób represjonowanych i działaczy antykomunistycznych, ale także z pielęgnowaniem szerokorozumianej pamięci narodowej.
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2024-01-24

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (25 stycznia) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się LXI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv