JUŻ W KIOSKU

Marcowa sesja Rady Powiatu w Starachowicach

2022-03-23 12:17:59

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W czwartek (24 marca) w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach / fot. Powiat Starachowicki

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Starachowicach 

1.   Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 1 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1 oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu,

b)  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r.,

c)   rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

d)  wydzierżawienia części nieruchomości Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6,

e)   wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Pawłów na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy,

f)   wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Mirzec na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,

g)  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowych, położonych w Tychowie Nowym gm. Mirzec, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,

h)  wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego,

i)   wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,

j)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 5,

k)   zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,

l)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 2029,

4.   Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5.   Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim i planowanych działań zmniejszających bezrobocie w 2022 roku.

6.   Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 roku.

7.   Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok”. 

8.   Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego. 

9.   Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

10. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Starachowickim.

12. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim.

13. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

14. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

15.  Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2021 rok.

16.  Wnioski i oświadczenia radnych.

17.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

18.  Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

19.  Zakończenie obrad.

Projekty uchwał dostępne są w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, p. 118.

/źródło: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Podziękowanie za serce i wychowanie

2023-01-29

Podziękowanie za serce i wychowanie

Niewiele powiatów w kraju może poszczycić się taką placówką rodzinną, jak nasza przy ulicy Warszawskiej w Starachowicach, z tak dużym stażem i z tak ogromnym zaangażowaniem w opiekę nad dziećmi. Jej wieloletni dyrektor Pan Witold Kowalski przez ponad 40 lat wraz z małżonką dawał ciepło i miłość dziesiątkom dzieciaków, które nie doświadczyły tego od swoich biologicznych rodziców. A teraz kończy już swoją działalność, choć nie porzuca misji, jaką jest wychowanie.
Jak sobie radzić w kryzysie?

2023-01-29

Jak sobie radzić w kryzysie?

Jak rozmawiać z osoba będącą w kryzysie, mającą myśli samobójcze, czy z dzieckiem, które ma za sobą próbę samobójczą – na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy warsztatów, jakie odbyły się 25 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Jest to kolejne spotkanie w ramach działań zainicjowanych przez Powiat Starachowicki, wspólnie z III LO, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki, związanych z zapobieganiem zachowaniom samobójczym.
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2023-01-25

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 stycznia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Dofinansowanie dla PZAZ

2023-01-23

Dofinansowanie dla PZAZ

Ponad 500 tys. zł przekaże w tym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 19 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji na działalność zakładu w 2023 roku.
Podziękowanie za pomoc uchodźcom

2023-01-22

Podziękowanie za pomoc uchodźcom

Powiat Starachowicki doceniony przez Województwo za realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy". Podczas gali, jaka odbyła się 16 stycznia w Filharmonii Świętokrzyskiej, starosta Piotr Ambroszczyk odebrał podziękowania z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik.
„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

2023-01-21

„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

Ola Szaudel i Tadeusz Valde ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zostali zwycięzcami konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”, jaki odbył się w ramach kampanii społecznej "Reagując Ratujesz", ukierunkowanej na eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. Uroczyste wręczenie nagród połączone z podsumowaniem działań odbyło się 13 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. 
Szpital rozszerza specjalistykę

2023-01-18

Szpital rozszerza specjalistykę

Starachowicki szpital poszerza wachlarz usług medycznych. Do dyspozycji pacjentów są już cztery nowe poradnie, w tym stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych, neonatologiczna i neurologiczna dla dzieci, a w planach kolejne, w tym m.in. poradnia prenatalna dla kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia.
Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

2022-12-30

Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

Rada Powiatu w Starachowicach, podczas czwartkowej (29 grudnia 2022 r.) sesji przyjęła budżet na 2023 rok. Opiewa on na kwotę ponad 184 mln zł. Ponad 77 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje. 
Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

2022-12-28

Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (29 grudnia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Pracowity rok w powiecie

2022-12-27

Pracowity rok w powiecie

Odcovidowienia szpitala, zakup budynku po PAKS, pomoc uchodźcom, rozwój polityki społecznej czy zwiększanie obronności – to tym obszarom podporządkowane były w tym roku działania starosty Piotra Ambroszczyka i Zarządu Powiatu. Największym jednak wzywaniem, które udało się przekuć w sukces, było pozyskanie 100 mln zł na budowę wiaduktu w Starachowicach.