JUŻ W KIOSKU

Konwent powiatów w Starachowicach

2023-04-07 13:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Powiat Starachowicki był gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. W piątek (31 marca br.) gościli u nas starostowie z całego regionu, którzy dyskutowali na temat m.in. możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na cyfryzację zasobów danych geodezyjnych, a także edukacji włączającej w szkołach. Zapoznali się również z naszymi doświadczeniami w zakresie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami. 

fot. Powiat Starachowicki

Na zaproszenie przewodniczącego Konwentu – Jerzego Kolarza  oraz starosty starachowickiego Piotra Ambroszczyka do Starachowic zjechali starostowie z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego. Wśród zaproszonych gości byli także Kurator Świętokrzyski – Kazimierz Mądzik, dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – Robert Janus jego zastępca Sławomir  Leśniewski, a także Robert Książek – menager ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego. W posiedzeniu uczestniczyli także wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski oraz członkowie Zarządu Powiatu w Starachowicach – Jerzy Materek oraz Stanisław Wojtan.

Tematem wiodącym była edukacja, co miało też związek z trwającymi w tym czasie Targami Edukacji i Biznesu, organizowanymi w partnerstwie z naszym powiatem. Swoimi doświadczeniami z dotychczasowej współpracy z przedsiębiorcami oraz jej wpływu na kształcenie zgodnie z potrzebami rynku dzielili się nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, gdzie od 2016 r. działają klasy patronackie MANa.

Rozmawiano również o edukacji włączającej w szkołach, której założeniem – jak podkreślał kurator - jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dla dziecka, bez względu na to, z jakimi ograniczeniami się zmaga. Przysparza to jednak pewnych trudności, zarówno szkołom, jak i samorządom i właśnie na temat tych wspólnych problemów dyskutowano na forum konwentu.

Sporo uwagi poświęcono też możliwościom pozyskania przez powiaty województwa świętokrzyskiego funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy unijnej, zwłaszcza na cyfryzację zasobów danych geodezyjnych państwowego zasobu geodezyjnego ni kartograficznego. Bo choć wiele w tej kwestii zmieniło się już na lepsze, wiele jest wciąż do zrobienia. Chciałoby się, żeby geodezja nadążała za rozwojem technologicznym, ale wydaje się, że środki, po które można będzie sięgnąć, nie będą nadal wystarczające.

Urząd Marszałkowski złożył wprawdzie wnioski do Krajowego Planu Odbudowy w zakresie informatyzacji, ale dotyczy to głównie rozwoju e – usług i  informatyzacji jednostek medycznych, o czym mówił podczas konwentu dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Starostowie rozmawiali też o zasadach realizacji wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które przedstawił im Robert Książka z BGK. Dyskutowali też o problemach związanych z realizacją zadań finansowanych z tego programu.

Konwent Powiatów to cykliczne posiedzenia starostów (lub upoważnionych przez nich osób), w ramach dużej korporacji, jakim jest Związek Powiatów Polskich. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów Powiatów w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Może też współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Na terenie powiatu potwierdzono ogniskiem wirusa ASF 

2024-05-28

Na terenie powiatu potwierdzono ogniskiem wirusa ASF 

Starosta Piotr Babicki zwołał w poniedziałek (27 maja) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z potwierdzonym ogniskiem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie naszego powiatu. Wirus nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, ale może powodować duże straty ekonomiczne w przypadku gospodarstw hodowlanych i zakładów przetwórczych. Potwierdzony przypadek dotyczy padłego dzika. 
Z MANa pod Wielki Piec

2024-05-24

Z MANa pod Wielki Piec

„Kielecki pejzaż ze STARem” czy jak kto woli „Pod górkę” tj. obraz Zbigniewa Kurkowskiego, wykonany na okoliczność 40 rocznicy rozpoczęcia produkcji samochodów marki STAR w Starachowicach, który znajdował się najpierw w FSC, a potem przez lata w MAN-ie, trafił pod Wielki Piec, powiększając zbiór muzealiów Muzeum Przyrody i Techniki. Oficjalne przekazanie obrazu odbyło się 18 maja br. z udziałem Kingi Włoskowicz – kierownik zakładu oraz przedstawicieli załogi MANa.
Powiat pod nowymi skrzydłami

2024-05-20

Powiat pod nowymi skrzydłami

Za nami już prawie dwa tygodnie wytężonej pracy nowego Zarządu Powiatu w Starachowicach. Był to czas intensywnych spotkań z kadrą zarządczą oraz załogą, zarówno samego starostwa, jak i jednostek organizacyjnych powiatu i oczywiście wdrażania się w nowe obowiązki.
Za nami II etap budowy wiaduktu

2024-05-06

Za nami II etap budowy wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, działający w imieniu Powiatu Starachowickiego zakończył czynności odbiorowe związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Generalnym Wykonawcą prac jest Firma Trakcja S.A. Powiat Starachowicki pozyskał dofinansowanie  na realizację przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, V edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych w wysokości: 79 686 860,82 zł co stanowi 98% wartości zadania.
Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

2024-04-30

Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

W tym roku przed komisją stawiło się 410 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował komisji za dobrą oraz rzetelną pracę.
Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

2024-05-04

Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

Bezpłatne badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię płynną i test na obecność wirusa HPV będą mogły wykonać panie z naszego powiatu już 15 maja br. w ramach 6. edycji programu „W kobiecym interesie”, realizowanego przez firmę Gedeon Richter Polska w partnerstwie z naszym Powiatem. Badania będą wykonywane w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie na parkingu przy PZOZ. Aby móc z nich skorzystać, trzeba zarejestrować się wcześniej na stronie programu: http://rejestracja-wkobiecyminteresie.pl/
10 urodziny Legendy STARa

2024-04-29

10 urodziny Legendy STARa

Trwają przygotowania do 10 jubileuszowej edycji Legendy STARa – zlotu pojazdów zabytkowych, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Impreza planowana jest w ostatnim, w pełni sierpniowym tygodniu, tj. od 20 do 25 sierpnia br. Ma ją poprzedzić konwój STARów przez Polskę. A póki co prezentujemy grafikę autorstwa Marcina Bondarowicza, która będzie promować tegoroczną imprezę.
Wiadukt nabiera realnych kształtów

2024-04-23

Wiadukt nabiera realnych kształtów

W niedzielę (21 kwietnia) rozpoczął się montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli stalowych łuków, które zwieńczą jego konstrukcję. Prace trwać będą 3 dni. W nocy z 23 na 24 kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na linii kolejowej nr 25 i montaż ostatnich elementów łukowych. 
Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

2024-04-22

Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

Powiat rozpoczął przygotowania do sięgnięcia po duże środki na rewitalizację Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zabezpieczone zostaną fundusze na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który będzie niezbędny, by aplikować do szwajcarskiego mechanizmu finansowego.
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit.