JUŻ W KIOSKU

Jesteśmy na „dobrej drodze”

2023-05-16 08:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, rząd stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość realizuje od początku swojego istnienia podstawową zasadę zrównoważonego rozwoju, dbając o to, aby Polska rozwijała się równomiernie i aby w tym rozwoju nawet najmniejsze gminy i miejscowości były tak samo ważne jak duże miasta.

Umowę na dofinansowanie budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic podpisali: wojewoda Zbigniew Koniusz i marszałek województwa Andrzej Bętkowski. W spotkaniu wzięli udział: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Wrona / fot. nadesłane

Kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie jest zawsze praca zespołowa, realizacja konkretnych działań, w których każdy ma do wykonania jakieś ważne zadanie. To właśnie dobra współpraca rządu z władzami samorządowymi poszczególnych gmin, powiatów i województwa doprowadziła do tego, że dzisiaj także Starachowice, powiat starachowicki i wszystkie gminy na terenie naszego powiatu mogę realizować dzięki wsparciu rządu cały szereg programów inwestycyjnych. Budowa i remonty dróg są najczęściej wymieniane przez mieszkańców. Oczekiwanie na tego rodzaju inwestycje trwa w wielu miejscowościach już od lat. Samorządy gmin i powiatów, które odpowiadają za jakość tych dróg i ich bieżące utrzymanie, najczęściej nie są w stanie przeprowadzić takich inwestycji samodzielnie ze względu na ich wysokie koszty. Koszty te przekraczają zazwyczaj możliwości finansowe tych samorządów. Dzięki rządowym dotacjom, na które rząd Prawa i Sprawiedliwości każdego roku przeznacza ogromne środki, są możliwe remonty, przebudowa oraz modernizacja dróg. Warto przywołać tutaj Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Funduszu Polski Ład, w ramach którego realizowane są inwestycje strategiczne. Do samorządów powiatu starachowickiego z tych rządowych funduszy trafiło wsparcie w wysokości blisko 150 mln zł. To duże pieniądze, które z pożytkiem są wykorzystane zarówno w Starachowicach jak również w gminach na terenie naszego powiatu, na co bardzo często publicznie zwraca uwagę poseł Krzysztof Lipiec i radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy dokonali podsumowania inwestycji drogowych współfinansowanych z rządowych funduszy.

Przykładem jest powiat starachowicki, do którego trafiło 100 mln zł na budowę wiaduktu nad torami w Starachowicach Zachodnich. Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych w naszym mieście, a umowa na jej wykonanie będzie podpisana już we wtorek 16 maja. Zdobycie, wnioskowanych przez władze powiatu, środków było możliwe dzięki zaangażowaniu posła Krzysztofa Lipca oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie radni zwracają bardzo często uwagę, że wykonanie wszystkich tych inwestycji nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przekazuje kolejne fundusze, które pozwoliły na zrealizowanie w Starachowicach budowy, przebudowy i remontów ulicy: Partyzantów (odcinek od Oświatowej do Konstytucji 3-go Maja); Konstytucji 3-go Maja; Parkowej z oświetleniem; Świętej Barbary; Spacerowej; przebudowę ulicy Kilińskigo; remont ulic: Słonecznej wraz z parkingiem; Śląskiej i Duboisa z nowymi chodnikami oraz wymianą sieci wodociągowej; remont ulicy Adama Mickiewicza; Stromej; budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Słowackiego; remont nawierzchni jezdni oraz chodników na odcinku ul. Harcerskiej; rozbudowa ulicy Moniuszki wraz ze skrzyżowaniem ulic: Moniuszki, Nowowiejskiej i 6-go Września; modernizacja ulic w południowej części miasta: Wąsika-Kowalskiego, kpt. Mariańskiego, por. Robota, Ignacego Żaczkiewicza; przebudowa placów dworcowych: Starachowice Wschodnie i Starachowice Zachodnie; budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.

Pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiły również do gminy Mirzec, na długo oczekiwane przez mieszkańców remonty i budowę dróg: Mirzec Majorat-Tychów Nowy; Gadka Majorat; Krupów; Trębowiec Mały; Osiny; Mirzec Poduchowne-Korzonek; Ostrożanka-Krzewa; Mirzec Malcówki; Mirzec-Podkowalów - Mirzec-Poddąbrowa; budowę ciągu pieszo-rowerowego w Gadce. Rządowe dofinansowanie otrzymały także gminy Pawłów i Wąchock. Dzięki dotacjom możliwe było wykonanie przebudowy dróg przez wieś Pawłów oraz Warszówek - Zbrza; remont dróg: Kałków - Godów Gębice; Świętomarz - Tarczek Górny; Nowy Bostów - Wawrzeńczyce; Dąbrowa przez wieś, Świętomarz; Nowa Bukówka; Łomno; Radkowice. Przebudowano drogę Radkowice - Szarzawy na odcinku przebiegającym w wąwozie lessowym. Natomiast w gminie Wąchock wybudowano ścieżki rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu; przebudowano drogę Wymysłów - Rataje od drogi Wąchock - Siekierno - Leśna do drogi wewnętrznej Wielka Wieś Kopalnia przez miejscowości: Rataje, Węglów, Wielka Wieś. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad przebudową drogi Majków-Marcinków-Wąchock oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Kamieniczki w Parszowie. W gminie Brody jest możliwa przebudowa i remonty dróg w: Adamowie; Lipiu i Krynkach oraz Lipie - Henryk „Szyb”.

Jak zaznaczali radni powiatu starachowickiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Dariusz Stachowicz i Krzysztof Serwicki rozwój lokalnej infrastruktury drogowej jest bardzo ważny dla rozwoju gospodarki i poprawy życia mieszkańców. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyznał również samorządom z powiatu starachowickiego środki finansowe na budowę przejść dla pieszych, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Warto również przypomnieć północno-zachodnią obwodnicę Starachowic, o której mówiono od lat. Inwestycja ta realizowana jest dzisiaj przez samorząd województwa świętokrzyskiego. Dopiero trzeba było rządów Prawa i Sprawiedliwości, aby przystąpić do realizacji tej inwestycji. I tak się też stało w 2019 roku, po mojej osobistej interwencji u premiera Mateusza Morawieckiego, zostało zapalone zielone światło dla tej inwestycji – mówi poseł Krzysztof Lipiec. Dofinansowanie w wysokości blisko 100 mln zł na budowę północno-zachodniej obwodnicy Starachowic otrzymał samorząd województwa świętokrzyskiego z programu Mosty dla Regionów – podkreśla poseł.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzje o przekazaniu na to zadanie blisko 50 mln zł – informuje przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Jest to bardzo poważne przedsięwzięcie, stanowi przeprawę przez tory kolejowe i rzekę Kamienną. A co najistotniejsze, nowa droga, ominie Starachowice. Będzie to duże udogodnienie nie tylko dla kierowców prowadzących ciężki transport na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także duża ulga dla mieszkańców Starachowic, którzy w tej chwili muszą borykać się z ogromnymi korkami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje obecnie zaniedbywaną przez wiele lat inwestycję budowy obwodnicy Wąchocka na drodze krajowej nr 42. Zadanie to zostało wykreślone z programu budowy dróg, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego – przypomina poseł Krzysztof Lipiec. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego naprawia to co zniszczono za rządów PO-PSL. Wartość inwestycji wynosi blisko 284 mln zł. Dzięki rządowemu dofinansowaniu lokalna infrastruktura drogowa powstaje szybciej. Drogi stają się nowoczesne i bezpieczne. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia naszych mieszkańców. Bardzo się cieszę, że podejmowane przeze mnie działania przynoszą oczekiwane efekty, które służą lokalnym społecznościom - mówi poseł Krzysztof Lipiec.

/materiał nadesłany/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Elżbieta Gralec rozpoczęła kampanię na urząd burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

2024-02-21

Elżbieta Gralec rozpoczęła kampanię na urząd burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Zastępca prezydent Starachowic ds. gospodarczych Elżbieta Gralec podczas środowej (21 lutego br.) konferencji prasowej, która obyła się na placu przed Klasztorem Cystersów, oficjalnie ogłosiła swój start w wyborach samorządowych 2024. Jako kandydatka KWW Marka Materka będzie ubiegać się o fotel burmistrza Wąchocka.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lubianka” do aktualizacji

2024-02-22

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lubianka” do aktualizacji

Starachowiccy radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Lubianka”. 
Piotr Capała oficjalnym kandydatem na prezydenta Starachowic. Kandydaci porozumienia samorządowego zaprezentowani [ZDJĘCIA]

2024-02-20

Piotr Capała oficjalnym kandydatem na prezydenta Starachowic. Kandydaci porozumienia samorządowego zaprezentowani [ZDJĘCIA]

Komitet Wyborczy Wyborców TST – Twój Samorząd Teraz podczas spotkania wyborczego, które odbyło się we wtorek (20 lutego br.) w starachowickim Hotelu Senator, przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta Starachowice oraz osoby, które podczas wyborów samorządowych 2024 będą ubiegać się o mandaty radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu Starachowickiego we wszystkich okręgach wyborczych.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2024-02-20

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Prezydent Starachowic Marek Materek oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zapraszają do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie znalazły się dwa wydarzenia: 29 lutego br. prelekcja przedstawiciela IPN i 1 marca br. Msza Święta i program artystyczny w kościele pw. Wszystkich Świętych, a następnie odwiedziny miejsca pamięci na placu kościelnym.     
Modlitwa za bohaterów

2024-02-20

Modlitwa za bohaterów

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Wąchocku im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”, zaprasza do  udziału w IV Drodze Krzyżowej w intencji bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, mordowanych i prześladowanych po zakończeniu II wojny światowej. 
Pałacyk

2024-02-21

Pałacyk "odNowa". Otwarcie już pod koniec marca

Zbliża się koniec prac przy rewitalizacji starachowickiego Pałacyku. To właśnie tu swoją siedzibę będzie miało Centrum Kreatywności, którego rolą będzie nakierowane na dialog i współpracę młodzieży, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców miasta. Oficjalne otwarcie planowane jest na koniec marca. Wtedy gmina uroczyście przekaże obiekt do użytku mieszkańców. 
Patriotyczny wzór dla policjantów

2024-02-19

Patriotyczny wzór dla policjantów

Z inicjatywy Powiatowej Rady Pamięci w Starachowicach uczczono przypadającą dziś 80. rocznicę śmierci por. Zygmunta Procha, policjanta i bojownika Armii Krajowej, szefa komórki kontrwywiadu wojskowego iłżeckiego Obwodu ZWZ - AK, który zginął w Starachowicach wytropiony przez niemieckich okupantów. Uczestnicy rocznicowych obchodów spotkali się przy jego pomniku zlokalizowanym przy wejściu do starachowickiej komendy policji.
ZUS ostrzega przed oszustami

2024-02-19

ZUS ostrzega przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywym profilem ZUS w mediach społecznościowych, a dokładnie na platformie Facebook, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków.
Program Profilaktyka 40 PLUS tylko do wakacji

2024-02-19

Program Profilaktyka 40 PLUS tylko do wakacji

To ostatni moment na skorzystanie z bezpłatnych badań dla osób powyżej 40 roku życia. Tylko do 30 czerwca 2024 r. będzie wykonywana darmowa diagnostyka w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS. Z badań można skorzystać po raz drugi, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań przeprowadzonych w ramach programu.
Pod nowym adresem

2024-02-15

Pod nowym adresem

Polski Związek Niewidomych Koło w Starachowicach zmienia siedzibę. Z dotychczasowego lokum przy ulicy Radomskiej przeprowadza się do budynku Centrum Przedsiębiorczości, czyli dawnego Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Zgodnej. Zacznie tam funkcjonować od 1 marca br.