JUŻ W KIOSKU

Jednogłośne absolutorium dla Mirosława Seweryna

2021-06-29 16:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Procedurę absolutoryjną przeprowadzono podczas sesji Rady Gminy (28 czerwca). Odbyło się głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Mirzec wotum zaufania i... nie było niespodzianek. „Za” zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni.

Gmina Mirzec

Wójt podziękował za jednomyślność przy udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu w trudnym 2020 roku.

– Realizacja zadań inwestycyjnych obciążona była szeregiem utrudnień związanych z pandemią koronawirusa. – Dziękuję przewodniczącemu panu Janowi Zawiszy, wiceprzewodniczącej pani Agnieszcze Idzik – Napiórkowskiej Rady Gminy i wszystkim radnym Rady Gminy w Mircu za pomoc w realizacji budżetu. Dziękuję w szczególności pani skarbnik Wandzie Węgrzyn oraz zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz za przygotowanie materiałów sprawozdawczych, które pozwoliły na rzetelną ocenę działalności jeśli chodzi o finanse w 2020 roku. Podziękowania kieruję na ręce kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Gminy a także sołtysów, przewodniczących rad sołeckich. Dzięki temu wsparciu są siły do działania – powiedział po głosowaniu wójt Mirosław Seweryn.

– (...) Chciałem podziękować wójtowi za dobrą współpracę z Radą Gminy. (...) życzę, aby jednomyślność przy udzielaniu absolutorium była dla Pana motywacją do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszej gminy – powiedział przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza i dodał, że wójtowi należą się wielkie podziękowania za utrzymanie sieci szkół w niezmienionym kształcie oraz poczynione na tym polu inwestycje, dzięki czemu dzieci mogą uczyć się w komfortowych warunkach.

Przewodniczący Jan Zawisza i wiceprzewodnicząca Agnieszka Idzik – Napiórkowska przekazali na ręce wójta Mirosława Seweryna bukiet kwiatów. Życzenia wójtowi złożyła także sekretarz gminy Anna Piątek wraz z kierownikami gminnych referatów oraz – w imieniu sołtysów – Jan Myszka, sołtys sołectwa Tychów Stary.

O tym, że gmina Mirzec doskonale radzi sobie radzi na polu m.in inwestycyjnym, niech świadczy fakt, że jako jedna z pięciu na 102 gminy województwa świętokrzyskiego otrzymała nagrodę w kategorii samorządności.  Nagrodę przyznano za termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz rozbudowę szkolnej infrastruktury sportowej. Docenione zostały także inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej, poprawa standardu funkcjonowania gminnej służby zdrowia, działania na rzecz seniorów oraz najmłodszych (utworzenie Klubu „Senior+” i Klubu Dziecięcego „Bączek”), inwestycje w poprawę bezpieczeństwa takie jak: wymiana samochodów ratowniczo-gaśniczych na nowe czy budowa bezpiecznych przejść dla pieszych oraz inwestycje w ochronę środowiska (budowa kanalizacji w Małyszynie, Osinach i Ostrożance, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków). Ogólne nakłady inwestycyjne w gminie Mirzec w latach 2016 – 2020 wyniosły powyżej 61 milionów.

Nominację wójtowi gminy Mirzec Mirosławowi Sewerynowi wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Gminę Mirzec na uroczystej gali reprezentowała również Anna Piątek – zastępca wójta.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wkrótce ruszy budowa sali gimnastycznej w Gadce

2021-10-16

Wkrótce ruszy budowa sali gimnastycznej w Gadce

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce z Tomaszem Marcinowskim, wiceprezesem Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego S.A.
Złote Gody w gminie Mirzec

2021-10-07

Złote Gody w gminie Mirzec

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna, przyznał 23 parom z gminy Mirzec Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Bitwa pod Tychowem

2021-09-28

Bitwa pod Tychowem

Gmina Mirzec kolejny raz w toku uroczystych obchodów. Tym razem powodem była 77. rocznica partyzanckiej bitwy, podczas której naprzeciwko siebie stanęli żołnierze Batalionów Chłopskich ze zgrupowania Jana Sońty, ps. "Ośka" i niemieckie oddziały.
Rodzinny piknik zdrowia w Mircu

2021-09-17

Rodzinny piknik zdrowia w Mircu

Sportowe emocje, możliwość zadbania o własne zdrowie, a na zakończenie energetyczny koncert w wykonaniu zespołu Daj to głośniej i zabawa taneczna – tak wyglądała niedziela, 12 września, w Mircu.
Dulscy w Mircu

2021-09-11

Dulscy w Mircu

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec włączyły się w akcję „Narodowego Czytania 2021” „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Edukacyjne Nagrody Wójta gminy Mirzec

2021-08-27

Edukacyjne Nagrody Wójta gminy Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wręczył Edukacyjne Nagrody Wójta dla ośmiorga najlepszych tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.
O boćku, co pomoc w gminie Mirzec znalazł [foto]

2021-08-12

O boćku, co pomoc w gminie Mirzec znalazł [foto]

Młody, niesamodzielny bocian wypadł z gniazda. Na szczęście trafił do państwa Lidii i Stanisława Rafalskich z Tychowa Nowego. Dzięki troskiliwej opiece gospodarzy oraz pracowników Urzędu Gminy w Mircu szybko nabiera sił i dochodzi do siebie.
Ważne informacje -  Gminny transport do punktów szczepień

2021-08-09

Ważne informacje - Gminny transport do punktów szczepień

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn informuje o możliwości organizacji bezpłatnego transportu dla osób mających problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.
Jaśniej i taniej. Rusza wymiana opraw oświetleniowych

2021-08-08

Jaśniej i taniej. Rusza wymiana opraw oświetleniowych

Wkrótce w gminie Mirzec ruszy wymiana opraw oświetleniowych na nowoczesne i energooszczędne oprawy typu LED. W wyznaczonych miejscach w gminie zostaną dowieszone lampy, zmieni się także całkowicie system sterowania oświetleniem