JUŻ W KIOSKU

Jednogłośne absolutorium dla Mirosława Seweryna

2021-06-29 16:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Procedurę absolutoryjną przeprowadzono podczas sesji Rady Gminy (28 czerwca). Odbyło się głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Mirzec wotum zaufania i... nie było niespodzianek. „Za” zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni.

Gmina Mirzec

Wójt podziękował za jednomyślność przy udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu w trudnym 2020 roku.

– Realizacja zadań inwestycyjnych obciążona była szeregiem utrudnień związanych z pandemią koronawirusa. – Dziękuję przewodniczącemu panu Janowi Zawiszy, wiceprzewodniczącej pani Agnieszcze Idzik – Napiórkowskiej Rady Gminy i wszystkim radnym Rady Gminy w Mircu za pomoc w realizacji budżetu. Dziękuję w szczególności pani skarbnik Wandzie Węgrzyn oraz zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz za przygotowanie materiałów sprawozdawczych, które pozwoliły na rzetelną ocenę działalności jeśli chodzi o finanse w 2020 roku. Podziękowania kieruję na ręce kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Gminy a także sołtysów, przewodniczących rad sołeckich. Dzięki temu wsparciu są siły do działania – powiedział po głosowaniu wójt Mirosław Seweryn.

– (...) Chciałem podziękować wójtowi za dobrą współpracę z Radą Gminy. (...) życzę, aby jednomyślność przy udzielaniu absolutorium była dla Pana motywacją do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszej gminy – powiedział przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza i dodał, że wójtowi należą się wielkie podziękowania za utrzymanie sieci szkół w niezmienionym kształcie oraz poczynione na tym polu inwestycje, dzięki czemu dzieci mogą uczyć się w komfortowych warunkach.

Przewodniczący Jan Zawisza i wiceprzewodnicząca Agnieszka Idzik – Napiórkowska przekazali na ręce wójta Mirosława Seweryna bukiet kwiatów. Życzenia wójtowi złożyła także sekretarz gminy Anna Piątek wraz z kierownikami gminnych referatów oraz – w imieniu sołtysów – Jan Myszka, sołtys sołectwa Tychów Stary.

O tym, że gmina Mirzec doskonale radzi sobie radzi na polu m.in inwestycyjnym, niech świadczy fakt, że jako jedna z pięciu na 102 gminy województwa świętokrzyskiego otrzymała nagrodę w kategorii samorządności.  Nagrodę przyznano za termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz rozbudowę szkolnej infrastruktury sportowej. Docenione zostały także inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej, poprawa standardu funkcjonowania gminnej służby zdrowia, działania na rzecz seniorów oraz najmłodszych (utworzenie Klubu „Senior+” i Klubu Dziecięcego „Bączek”), inwestycje w poprawę bezpieczeństwa takie jak: wymiana samochodów ratowniczo-gaśniczych na nowe czy budowa bezpiecznych przejść dla pieszych oraz inwestycje w ochronę środowiska (budowa kanalizacji w Małyszynie, Osinach i Ostrożance, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków). Ogólne nakłady inwestycyjne w gminie Mirzec w latach 2016 – 2020 wyniosły powyżej 61 milionów.

Nominację wójtowi gminy Mirzec Mirosławowi Sewerynowi wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Gminę Mirzec na uroczystej gali reprezentowała również Anna Piątek – zastępca wójta.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Uroczyste Złote Gody

2021-07-15

Uroczyste Złote Gody

Podniosła uroczystość odbyła się 12 lipca w poniedziałek w Modrzewiowym Dworku w Mircu, jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego obchodziło 20 par małżonków z terenu gminy. Wszystkie pary swój jubileusz obchodziły w zeszłym roku, ale dopiero teraz zaistniały warunki sanitarne do oficjalnego świętowania.
Bezpiecznie w Gminie Mirzec

2021-06-26

Bezpiecznie w Gminie Mirzec

Gmina Mirzec coraz bardziej przyjazna wobec pieszych. Kolejne bezpieczne przejście pojawiło się w Osinach, obok Szkoły Podstawowej i Centrum Twórczości Ludowej.
Będą remonty stołówek w Mircu i Tychowie Starym

2021-06-14

Będą remonty stołówek w Mircu i Tychowie Starym

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz, zastępcy skarbnika Gminy Mirzec podpisał umowę ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty Kazimierzem Mądzikiem na dofinansowanie remontu stołówek i jadalni w dwóch szkołach podstawowych
Druhowie z OSP Gadka mają swój sztandar

2021-06-02

Druhowie z OSP Gadka mają swój sztandar

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Gadki (gm. Mirzec) mają swój sztandar. Jego fundatorem jest poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec. W niedzielę (30 maja br.), sztandar został poświęcony i przekazany druhom.
Nowe boiska przy szkołach w Jagodnem i Trębowcu

2021-05-24

Nowe boiska przy szkołach w Jagodnem i Trębowcu

Zakończyły się prace przy budowie boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Trębowcu i Jagodnem. Prace wykonane przez pracowników kieleckiej firmy Ecoforma zostały odebrane. Nowy obiekt w Trębowcu oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny Trębowca Stanisław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak oraz dyrektor szkoły Krystyna Tomkowska.
Aleksandra  z Mirca potrzebuje wsparcia

2021-05-06

Aleksandra z Mirca potrzebuje wsparcia

Przewlekła zapalna polineuropatia czuciowo - ruchowa demienielizacyjno aksonalna - to nie brzmi dobrze. Choroba o tak egzotycznej nazwie dotknęła młodą i pełną życia dziewczynę, Aleksandra z Mirca potrzebuje naszej pomocy.
Budowa drogi w Osinach na półmetku

2021-04-26

Budowa drogi w Osinach na półmetku

Nagrodzeni w konkursie ekologicznym

2021-03-25

Nagrodzeni w konkursie ekologicznym

Gmina z sercem

2021-03-18

Gmina z sercem