JUŻ W KIOSKU

Gmina Brody zbadała opinie mieszkańców

2021-01-06 12:25:24

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Jednym z elementów konsultacji społecznych projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego była dobrowolna ankieta. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, rysuje się obraz gminy Brody jako obszaru dobrego do zamieszkania i spędzania wolnego czasu. Interesujące jest też to, jak bardzo ważna dla badanych jest ekologia. Zdecydowana większość wypełniających ankietę określała się jako mieszkańcy gminy Brody (ponad 29%), osoby zainteresowane kupnem działki (24%) i właściciele nieruchomości (19%). Dla ponad 17% badanych, gmina Body jest miejscem do spędzania wolnego czasu. Pozostali zaznaczyli ten obszar jako miejsce pracy. Zalew Brodzki jest popularny Na pytanie „jak często przebywasz nad Zalewem Brodzkim”, 11% badanych odpowiedziało że codziennie. 41% osób zaś odwiedza zalew w weekend a 30% bywa tu raz w miesiącu. [caption id="attachment_66378" align="aligncenter" width="1141"] źródło: UG Brody[/caption] W kolejnym pytaniu zapytano czy tereny wokół zalewu powinny być ogólnodostępne. Twierdząco odpowiedziało 81% badanych. Sumy odpowiedzi na kolejne pytanie są następujące. Około 36% badanych korzysta ze spacerów lub jazdy na rowerze a ok, 21% wędkuje. Około 16% ankietowanych korzysta z placów zabaw, do parku linowego chodzi ok. 11% badanych. Innymi formami aktywności są: siłownia plenerowa (ok 30%) i ścianka wspinaczkowa (ok 8%). [caption id="attachment_66379" align="aligncenter" width="758"] Dzięki badaniu wiemy które formy rekreacji są najpopularniejsze / źródło: UG Brody[/caption] Zapytano także o wizerunek gminy Brody. Około 38% badanych potwierdziło że jest to dobre miejsce do mieszkania, ponad 32% uważa że gmina Brody jest dobrym miejscem do spędzania wolnego czasu. Pozostałe opinie otrzymały podobną liczbę zwolenników - dobre miejsce do planowania przyszłości oraz do pracy / prowadzenia działalności gospodarczej. Priorytety mieszkańców W ankiecie zadano także ciekawe pytanie o czynniki najsilniej wpływające na standard życia w gminie Brody. Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 28%) wskazała tu ekologię. Prawie co czwarta osoba ankietowana zaznaczyła w arkuszu turystykę. Pozostałe odpowiedzi widać na wykresie: [caption id="attachment_66380" align="aligncenter" width="1568"] Ankietowani wskazali najważniejsze czynniki wpływające na jakość życia w gminie Brody / źródło: UG Brody[/caption] Wygląda na to, że poszanowanie przyrody, jej różnorodności i stanu bliskiemu naturalnego jest tak ważne dla osób wypełniających ankietę. Może ten wynik świadczy o wysokiej świadomości ekologicznej osób przebywającym na terenie gminy? Kolejnymi, popularnymi czynnikami były: turystyka oraz uzbrojenie terenów budowlanych we wszystkie sieci infrastruktury. „Odpowiedzi te są potwierdzeniem dróg rozwoju gminy, które obrałam obejmując funkcję Wójta Gminy Brody” – powiedziała pani wójt Marzena Bernat. „Od lat inwestujemy w turystykę, nad zalewem stworzyliśmy obiekt rekreacyjny wysokiej jakości, dbamy o porządek i czystość. Ponadto rozwijamy infrastrukturę. Wykonaliśmy m. in. kanalizację w Lubieni, wiele dróg i chodników na terenie gminy” – dodała Wójt Gminy Brody. Wyniki ankiety potwierdzają plany gminy co do inwestowania w turystykę, bo w innym pytaniu aż 76% badanych uważa, że dalej należy rozwijać ten rodzaj infrastruktury z wykorzystaniem istniejących zbiorników wodnych i terenów zielonych. Ciekawe są także odpowiedzi na temat lasów w zagospodarowaniu przestrzennym. Około 79% osób uznało je za walor gminy Brody, miejsce odpoczynku i rekreacji dzięki czemu oddychamy czystym powietrzem. Pogląd: „to przestrzeń niewykorzystana pod względem turystycznym i rekreacyjnym” popiera 13% ankietowanych. 8% osób uważa inaczej – że lasy to niewykorzystana przestrzeń do zabudowy i inwestycji. Znamy potrzeby by im zaradzać Zapytano respondentów o to czy są na terenie gminy potrzeby rozbudowy komunikacji. 65 procent badanych twierdziło, że potrzebne są nowe trakty komunikacyjne i ścieżki rowerowe. 27% osób uznało, że wystarczy systematycznie remontować istniejącą infrastrukturę. Pozostałe osoby nie miały zdania na ten temat. Na podstawie odpowiedzi, okazało się że w gminie Brody najbardziej brakuje tras rowerowych i spacerowych (ok. 27% badanych), dobrej jakości infrastruktury drogowej (ok. 22% odpowiedzi), usług z zakresu kultury (18%) i usług handlowych (17%). Reszta odpowiedzi była w kategorii „inne”. W tym punkcie można było wybrać wiele opcji. Zadano też dość precyzyjne pytanie czy jest potrzeba budowy obwodnicy drogi krajowej nr 42. Za tym rozwiązaniem, które powinno odciążyć tereny zabudowane od nadmiernego ruchu było 55% ankietowanych. Nie znalazło powszechnego poparcia twierdzenie, że obwodnica niejako rozdzieli okolicę na dwie części. Taka opinia była w ok. 24% odpowiedzi. Pozostali nie mieli zdania w tej sprawie. W ankiecie znalazło się także pytanie dotyczące preferowanej formy zabudowy w gminie Brody. Największą popularność znalazła zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (82% poparcia). Około 9% badanych wskazała na domki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Zabudowę szeregową poparło 7% ankietowanych. Inne rozwiązania stanowiły 2% odpowiedzi. Ankietowani odpowiedzieli też na pytanie czy potrzeba jest ogólnodostępnych miejsc spotkań i rekreacji. Z tą ideą zgodziło się 47% badanych. 22% uważało, że nie ma takiej potrzeby.

O ankiecie

Głównym celem przeprowadzenia badania ankietowego wśród mieszkańców było zebranie opinii w zakresie potrzeb i oczekiwań dot. kierunków rozwoju gminy Brody. W badaniu wzięły udział 203 osoby (114 kobiet i 89 mężczyzn). Dominującą grupą badanych były osoby z przedziału wiekowego 26 – 45 lat. Natomiast najmniej liczną grupę stanowiły osoby pomiędzy 16 a 25 rokiem życia oraz osoby powyżej 65 roku życia. Ankietę można było wypełnić w Urzędzie Gminy Brody, w punkcie konsultacyjnym na terenie Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim oraz w internecie, na stronie www.brody.info.pl (zakładka „konsultacje społeczne”). Ponadto była ona rozprowadzona w wersji papierowej przez sołtysów i radnych. Opinie zbierano w okresie od 06.11.2020r. do 15.12.2020r. Ankieta była dość rozbudowana - zawierała 18 pytań. Piętnaście z nich dotyczyło opinii na temat stanu obecnego oraz kierunków rozwoju gminy Brody. Trzy pytania służyły identyfikacji badanej zbiorowości pod względem cech społeczno-demograficznych. Odpowiedzi były anonimowe. Wyniki ankiety pomogą w opracowaniu założeń planistycznych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Udane konsultacje Ankieta dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody realizowana była w ramach projektu "Wspólny Plan" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak aktywny udział w konsultacjach. Odzew społeczny na tę akcję był ogromny. Wiele osób dzwoniło do urzędu Gminy Brody uzyskiwało informacje w tej sprawie. Ankieta była tylko częścią konsultacji, cały proces zasięgania opinii i inne sprawy z tym związane omówimy w kolejnym artykule. [caption id="attachment_66381" align="aligncenter" width="1095"] 71% badanych popiera konsultacje społeczne realizowane pod koniec 2020 roku / źródło: UG Brody[/caption] /inf. prasowa UG Brody/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Czas uprzejmości

2023-12-05

Czas uprzejmości

Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień to już tradycja Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie (gmina Brody). 
W Stykowie szkolili się młodzi strażacy

2023-12-03

W Stykowie szkolili się młodzi strażacy

Wójt gminy Brody Marzena Bernat w przedostatnim tygodniu listopada (24.11) odwiedziła Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Stykowie. Młodym druhom wręczyła koszulki z logo MDP zakupione przez gminę. Odbył się także trening sprawności ruchowych, umiejętności wiązania najważniejszych węzłów i test znajomości niektórych urządzeń strażackich. Zajęcia prowadził naczelnik OSP w Stykowie Paweł Turek. 
Cztery drogi przy minimalnym wkładzie własnym

2023-12-03

Cztery drogi przy minimalnym wkładzie własnym

Łącznie około 7 milionów wynosi koszt przebudowy czterech dróg w gminie Brody. Z budżetu samorządu pochodzić będzie jedynie 5% tej kwoty. Pozostałą część stanowi dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład”.
Zjazd tyrolką z wieży

2023-11-29

Zjazd tyrolką z wieży

Gmina Brody rozpoczyna nową inwestycję. W Centrum Turystycznym nad Zalewem Brodzkim ma stanąć wieża widokowa, z której w dalszej przyszłości będzie można przy pomocy tzw. tyrolki zjechać na umiejscowioną na akwenie wyspę.   
Ulica Relaksowa pełna róż

2023-11-19

Ulica Relaksowa pełna róż

Trwa sadzenie 220 krzewów różanych wzdłuż ul. Relaksowej w Brodach. Pracowników brodzkiego Urzędu Gminy odwiedziła wójt Marzena Bernat, która pomagała sadzić krzewy. 
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Brody

2023-11-18

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Brody

W sobotę 11 listopada w gminie Brody świętowaliśmy 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Początkiem obchodów była -poprzedzona wspólnym śpiewaniem hymnu państwowego- uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Stykowie. Koncelebrowali ją proboszcz ks. Jacek Bajon i ks. Mariusz Chamerski – wysłannik Biskupa Radomskiego.
Witaminy w słoikach

2023-11-11

Witaminy w słoikach

Uczniowie szkół podstawowych w Lubieni i w Adamowie (gmina Brody) uczyli się robić przetwory owocowo – warzywne w ramach lokalnej akcji edukacyjnej „Witamin bez liku zakręconych w słoiku”.
Gmina Brody inwestuje dla mieszkańców

2023-11-05

Gmina Brody inwestuje dla mieszkańców

Od trzech lat gmina Brody jest najlepszą gminą wiejską w powiecie starachowickim pod względem wydatków inwestycyjnych. Niezależne pismo „Wspólnota” opublikowało ogólnopolski ranking samorządów w kategorii ilości wydatków majątkowych poniesionych w latach 2020–2022 w przeliczeniu na mieszkańca. Na ponad 1500 gmin wiejskich w Polsce Brody znalazły się na 346 miejscu. W trzech poprzednich latach w gminie Brody wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca wyniosły 1384,28 zł.
Z prezentami dla pierwszaków

2023-10-25

Z prezentami dla pierwszaków

Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody odwiedziła szkoły podczas uroczystości pasowania na ucznia. Gościła już m.in. w szkole w Lubieni, Stykowie i Brodach, gdzie wręczała dzieciom prezenty. W późniejszym terminie odbywać się będą uroczystości w innych szkołach.
Sportowe święto przedszkolaków

2023-10-24

Sportowe święto przedszkolaków

18 października odbyły się gminne eliminacje III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Najwięcej punktów w konkurencjach sportowych zdobyli przedstawiciele gospodarzy – przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni. Dogrywkę o drugie miejsce z drużyną ze Stawu Kunowskiego wygrały dzieci z Krynek. O punkty walczyły także drużyny z Adamowa, Brodów, Dziurowa, Lipia, Rudy, Stykowa. Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody wręczała drużynom prezenty i wszystkich częstowała słodyczami.