JUŻ W KIOSKU

Gdzie powstaje najwięcej domów w powiecie?

2024-02-20 07:45

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Pawłów, Starachowice i Brody – to właśnie w tych gminach w naszym powiece wydano najwięcej pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych w 2023 roku. W zdecydowanej większości dotyczyły one domów jednorodzinnych.

źródło: Starostwo Powiatowe

Zainteresowanie budownictwem w naszym powiecie, choć nieco mniejsze niż w latach poprzednich, nadal jest mocno zauważalne. Tylko w ubiegłym roku wydanych zostało 385 pozwoleń na budowę, zmian pozwoleń na budowę lub rozbiórkę. W 204 przypadkach chodziło o budowę nowych obiektów budowlanych, jak wynika z danych Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach. 

Najwięcej pozwoleń, bo aż 71 dotyczyło Gminy Pawłów. W 40 przypadkach chodziło o budynki mieszkalne, ale były też budynki gospodarcze (24 decyzje), budynki użyteczności publicznej (4) oraz garaże (3). Następne w kolejności, uplasowały się Starachowice z 59 pozwoleniami na budowę. Tu także ponad połowę, bo aż 32 stanowiły jednorodzinne budynki mieszkalne. Ale były także 3 budynki wielorodzinne, w których powstanie 36 lokali mieszkalnych, 12 garaży, 6 budynków użyteczności publicznej, 4 przemysłowo – garażowe i 2 gospodarcze. Pierwszą trójkę gmin, gdzie buduje się najwięcej domów, zamyka Gmina Brody, gdzie wydano w ubiegłym roku 35 pozwoleń, w tym na 30 domów mieszkalnych, 3 budynki gospodarcze i 2 garaże. 

Nowych domów przybywa także w innych gminach naszego powiatu. W gminie Mirzec wydano 26 pozwoleń, w tym 16 na budowę budynków jednorodzinnych, 6 gospodarczych, 3 garaże i 1 użyteczności publicznej. Najmniej, bo tylko 14 pozwoleń, dotyczyło budowy nowych budynków w gminie Wąchock. W 10 przypadkach chodziło o domy, a w czterech pozostałych o budynki użyteczności publicznej i gospodarcze. 

Do wydziału wpłynęło łącznie 1360 różnego rodzaju wniosków, zgłoszeń, zawiadomień i innych. Prócz tych o wydanie pozwoleń (461), było też 718 zgłoszeń zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, czyli spraw, które nie wymagają pozwoleń. Najwięcej, bo aż 274 dotyczyło gm. Starachowice. Następny był Pawłów (177 zgłoszeń) i Brody (109 zgłoszeń). Potem Mirzec (91 zgłoszenia) i Wąchock (36 zgłoszeń). Wydział Budownictwa przeprowadził w sumie 475 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydane zostało 475 decyzji. Ponadto zarejestrowano, opieczętowano  i wydano 630 dzienników budowy.

Pracownicy starają się maksymalnie skracać ścieżki inwestycyjne i przyspieszać wydawanie decyzji. W prawach prostych decyzje wydawane są w ciągu 30 dnia, natomiast w przypadku skomplikowanych terminy nie przekraczają 65 dni. Ewentualne przedłużenia wynikają z przyczyn niezależnych jak np. konieczności uzupełnienia projektu.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit. 
Liderzy powiatowej gospodarki

2024-04-06

Liderzy powiatowej gospodarki

Po raz szósty wręczono Honorowe Nagrody Gospodarcze Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla wyróżniających się lokalnych biznesmenów. Ich laureatami zostały przedsiębiorstwa STAR-MAX i ZAPAŁA orasz spółka Merkson. Galę gospodarczą po raz drugi połączono z wyróżnieniem także innych działań wspierających samorząd. Statuetkę Starzecha i tytuł Przyjaciela Powiatu Starachowickiego otrzymała wieloletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzata Ślaska.   
Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

2024-04-04

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

Po świętach (2 kwietnia br.) ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ocenia stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 23 kwietnia i obejmie ponad 500 osób. 
Dwie nowe klasy mundurowe

2024-04-03

Dwie nowe klasy mundurowe

Od nowego roku szkolnego w dwóch starachowickich szkołach średnich: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym mają powstać Oddziały Przygotowania Wojskowego. Młodzież będzie w nich mogła zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.             
Młodzieżowa Rada Powiatu rozpoczęła swoją działalność

2024-04-03

Młodzieżowa Rada Powiatu rozpoczęła swoją działalność

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie, na którym młodzi samorządowcy złożyli ślubowanie, odbyło się 27 marca br. Za nimi też pierwsze głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących MRP.
Patronat Cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

2024-04-03

Patronat Cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach obejmie swym patronatem klasę wielozawodową w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. 25 marca br. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie.
Wiadukt pnie się do góry

2024-04-02

Wiadukt pnie się do góry

Ruszył montaż stalowej konstrukcji wiaduktu. 24 marca br. zamontowane zostały dwie pierwsze belki o długości ok. 20 m wraz z siedmioma poprzecznicami po stronie południowej. Dzień później pojawiły się takie same po stronie północnej, które finalnie zostały połączone z nim rusztem dolnym. Montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli łuków, planowany jest w połowie kwietnia.
Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność

2024-03-25

Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność

22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się pierwsze spotkanie tego nowego gremium, choć jeszcze w niepełnym składzie.
Powiat Starachowicki w gronie najlepszych powiatów w Polsce

2024-03-18

Powiat Starachowicki w gronie najlepszych powiatów w Polsce

15 miejsce w kraju i tytuł laureata Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu stały się faktem! 13 marca br. podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu starosta Piotr Ambroszczyk odebrał nagrodę dla naszego Powiatu. Jesteśmy w dwudziestce najszybciej rozwijających się i najlepiej zarządzanych powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców w Polsce.
Konstrukcja wiaduktu już po odbiorze

2024-03-13

Konstrukcja wiaduktu już po odbiorze

Najprawdopodobniej 24 marca br. rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej wiaduktu. 6 marca br. odbył się odbiór II etapu prac w zakładzie produkcji Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. Za około dwa tygodnie elementy zostaną przetransportowane do Starachowic.