JUŻ W KIOSKU

Dzieje się na powiatowych drogach

2023-09-18 08:15:28

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Powiat Starachowicki przyspiesza z inwestycjami. Łączna wartość zadań realizowanych aktualnie na drogach to ponad 102 mln zł. Oprócz sztandarowej inwestycji, jaką jest budowa wiaduktu, prowadzi też prace na drogach w gminie Mirzec oraz na przedłużeniu ul. Leśnej w Starachowicach. A wkrótce kolejne…

fot. Powiat Starachowicki

Na terenie gminy Mirzec remontowana jest droga powiatowa we wsi Mirzec Malcówki. Na ok. 1,2 kilometrowym odcinku wymieniana zostaje nawierzchnia jezdni, powstają nowe pobocza i odwodnienie. Planowany jest również remont zjazdów oraz skrzyżowań z drogą gminną. Wartość zadania to prawie 4 mln zł, z czego 70 proc. pokrywa dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg, a na wkład własny złożył się powiat z gminą.

Aktualnie wykonano już ok. 70 % warstw konstrukcyjnych jezdni i ok. 40 % pierwszej warstwy nawierzchni asfaltowej. Rozpoczęto też prace brukarskie przy umacnianiu rowów, wykonaniu zjazdów oraz pobocza stabilizowanego kostką.

Prace widać też w Gadce, gdzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przebudowywana jest droga Skarżysko-Kamienna - Mirzec, na której remontowany jest chodnik. Wartość zadania to ponad 3 mln zł, a aktualne zaangażowanie prac oceniane jest na ok. 30 %.

Przypomnijmy, że jest to jedno z trzech zadań, realizowanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”, finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W Starachowicach rozpoczęto już prace na przedłużeniu ul. Leśnej przy budowie ciągu pieszo – rowerowego w ramach przebudowy dróg powiatowych Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka - ul. Leśna oraz Lipie – Henryk „Szyb”. Wartość zadania opiewa na ponad 5,7 mln zł, na co składa się dofinansowanie, a także wkład finansowy powiatu, Gminy Starachowice i Gminy Brody.

Trzecie zadanie z tego projektu, o wartości ponad 2,1 mln zł tj. przebudowa drogi powiatowej Suchedniów – Mostki – Parszów na ul. Kamieniczki w Parszowie jest w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID.

Zarząd Dróg Powiatowych czeka wciąż na oferty na przebudowę dróg: Majków – Marcinków – Wąchock i w miejscowości Lipie przy ul. Starachowickiej, a także na rozbudowę drogi w miejscowości Adamów, na ul. Szkolnej. Chodzi o inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W obu przypadkach postępowania zostały ogłoszone ponownie i aktualnie trwa procedura odpowiedzi na pytania zgłaszane przez zainteresowanych wykonawców.

Zaawansowanie prac na drodze w Mircu Malcówki jest już bardzo duże / fot. Powiat Starachowicki

Postępy widać także na przedłużeniu ulicy Leśnej w Starachowicach, gdzie budowany jest aktualnie ciąg pieszo – rowerowy / fot. Powiat Starachowicki

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Za nami II etap budowy wiaduktu

2024-05-06

Za nami II etap budowy wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, działający w imieniu Powiatu Starachowickiego zakończył czynności odbiorowe związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Generalnym Wykonawcą prac jest Firma Trakcja S.A. Powiat Starachowicki pozyskał dofinansowanie  na realizację przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, V edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych w wysokości: 79 686 860,82 zł co stanowi 98% wartości zadania.
Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

2024-04-30

Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

W tym roku przed komisją stawiło się 410 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował komisji za dobrą oraz rzetelną pracę.
Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

2024-05-04

Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

Bezpłatne badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię płynną i test na obecność wirusa HPV będą mogły wykonać panie z naszego powiatu już 15 maja br. w ramach 6. edycji programu „W kobiecym interesie”, realizowanego przez firmę Gedeon Richter Polska w partnerstwie z naszym Powiatem. Badania będą wykonywane w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie na parkingu przy PZOZ. Aby móc z nich skorzystać, trzeba zarejestrować się wcześniej na stronie programu: http://rejestracja-wkobiecyminteresie.pl/
10 urodziny Legendy STARa

2024-04-29

10 urodziny Legendy STARa

Trwają przygotowania do 10 jubileuszowej edycji Legendy STARa – zlotu pojazdów zabytkowych, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Impreza planowana jest w ostatnim, w pełni sierpniowym tygodniu, tj. od 20 do 25 sierpnia br. Ma ją poprzedzić konwój STARów przez Polskę. A póki co prezentujemy grafikę autorstwa Marcina Bondarowicza, która będzie promować tegoroczną imprezę.
Wiadukt nabiera realnych kształtów

2024-04-23

Wiadukt nabiera realnych kształtów

W niedzielę (21 kwietnia) rozpoczął się montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli stalowych łuków, które zwieńczą jego konstrukcję. Prace trwać będą 3 dni. W nocy z 23 na 24 kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na linii kolejowej nr 25 i montaż ostatnich elementów łukowych. 
Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

2024-04-22

Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

Powiat rozpoczął przygotowania do sięgnięcia po duże środki na rewitalizację Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zabezpieczone zostaną fundusze na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który będzie niezbędny, by aplikować do szwajcarskiego mechanizmu finansowego.
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit. 
Liderzy powiatowej gospodarki

2024-04-06

Liderzy powiatowej gospodarki

Po raz szósty wręczono Honorowe Nagrody Gospodarcze Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla wyróżniających się lokalnych biznesmenów. Ich laureatami zostały przedsiębiorstwa STAR-MAX i ZAPAŁA orasz spółka Merkson. Galę gospodarczą po raz drugi połączono z wyróżnieniem także innych działań wspierających samorząd. Statuetkę Starzecha i tytuł Przyjaciela Powiatu Starachowickiego otrzymała wieloletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzata Ślaska.   
Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

2024-04-04

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

Po świętach (2 kwietnia br.) ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ocenia stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 23 kwietnia i obejmie ponad 500 osób. 
Dwie nowe klasy mundurowe

2024-04-03

Dwie nowe klasy mundurowe

Od nowego roku szkolnego w dwóch starachowickich szkołach średnich: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym mają powstać Oddziały Przygotowania Wojskowego. Młodzież będzie w nich mogła zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.