JUŻ W KIOSKU

Debata o Eko Spalarni w Starachowicach

2021-05-05 11:12:19

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Ponad 3 godziny trwało spotkanie poświęcone tematowi budowy Instalacji Odzysku Energii, które odbyło się w miniony czwartek w Urzędzie Miejskim. W związku z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego, w spotkaniu uczestniczyli: prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Marcin Pocheć, zaproszeni przedstawiciele dwóch stowarzyszeń kwestionujących budowę IOE, a także główni odbiorcy ciepła, czyli przedstawiciele Spółdzielczości i Wspólnot Mieszkaniowych. Do udziału w debacie, organizatorzy zaprosili także eksperta w tej dziedzinie, dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego - profesora Politechniki Łódzkiej, dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Spotkanie poprowadził, gospodarz spotkania, Prezydent Miasta Marek Materek.
- Na wstępie powiem, że spotkanie jest wynikiem prośby skierowanej przez jedną ze spółdzielni mieszkaniowych. Państwo prosili, aby zaprosić zainteresowane stowarzyszenia, czyli Inicjatywa dla Starachowic i Wrażliwi Społecznie, a także inwestora, czyli ZEC po to, żebyśmy mogli porozmawiać na temat budowy Instalacji Odzysku Energii. Kilka lat temu, gdy Zakład Energetyki Cieplnej musiał wybrać w jaki sposób poradzić sobie z problemem rosnących cen uprawnień emisji dwutlenku węgla, a także rosnących cen zakupu miału węglowego czy węgla, zapadła decyzja, że pójdziemy w kierunku takim, jaki sprawdził się na zachodzie i jaki jest praktykowany w wielu krajach. Czyli takim, który pozwala zagospodarować te frakcje odpadów, które nie mogą być poddane recyklingowi. Zdecydowaliśmy, że nasze miasto będzie się starało postawić na maksymalną ilość odpadów, które zostaną poddane recyklingowi. Natomiast te odpady, które do recyklingu się nie nadają zostaną skierowane jako RDF, czyli paliwo alternatywne do spalarni odpadów, czyli do Instalacji Odzysku Energii, która jest planowana przy ulicy Ostrowieckiej – mówił Prezydent Starachowic. - Wiem, że te działania miały sens, świadczą o tym dane, do których każdy z nas ma dostęp. Widzimy i wiemy, ile wynoszą w tej chwili stawki za odbiór odpadów komunalnych na terenie naszego miasta i innych miast w Polsce. Widzimy, że ten problem z roku na rok narasta. Widzimy, jak wzrosły w tym czasie ceny za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Wiemy, że ma to katastrofalne skutki w przełożeniu na ciepłownię w całym kraju i w tej chwili rozpoczął się wyścig samorządów, firm państwowych i prywatnych - kto szybciej wybuduje instalację tego typu, którą planujemy w naszym mieście.

Zdaniem prezydenta, Starachowice są w lepszej sytuacji, ponieważ mają za sobą większość formalności, z jakimi dopiero zmierzą się firmy i samorządy, które planują podobne inwestycje.

Instalacja Odzysku Energii to swoista elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są przetworzone odpady komunalne, które nie nadają się do recyklingu, i których zgodnie z prawem nie można składować. Obecnie wyłoniony został wykonawca, który wybuduje Instalację Odzysku Energii, koszt tej inwestycji to 102 mln zł. Spółka zabezpieczyła finansowanie projektu przez preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW, która w 30% zostanie umorzona po zrealizowaniu zadania, oraz z kredytu bankowego. Zasady finansowania przedsięwzięcia przedstawił podczas spotkania prezes ZEC, Marcin Pocheć. Jak prognozuje, inwestycja powinna się zwrócić w ciągu 7 – 10 lat.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciagu 28 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

- Zakład Energetyki Cieplnej uzyskał decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, następnie decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które umożliwiły rozpoczęcie procesu związanego z wybraniem wykonawcy – informuje prezydent. - Oczywiście kwestie finansowe wzbudzają emocje. Finansowanie inwestycji jest zabezpieczone przez preferencyjną pożyczkę, której udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to preferencyjna pożyczka, bo takich warunków na rynku jak te, które uzyskał Zakład Energetyki Cieplnej w przypadku łódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po prostu nie ma. Mam na myśli możliwość umorzenia około 30% pożyczki po zakończeniu realizacji tego zadania. Oczywiście nie wyklucza to możliwości pozyskania przez ZEC dofinansowań z innych źródeł zewnętrznych.

Zdaniem prezydenta, w przestrzeni publicznej w ostatnich tygodniach i miesiącach, wielokrotnie pojawiały się fałszywe informacje o tym, że Unia Europejska nie dotuje tego typu instalacji. Jako przykłady potwierdzające nieprawdziwość tych informacji, prezydent wskazał spalarnię w Olsztynie, która uzyskała takie dofinansowanie i ogromną spalarnię w Gdańsku - inwestycję samorządową, także dofinansowaną ze środków Komisji Europejskiej. Podobne działania w celu pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego zamierza prowadzić Gmina Starachowice.

Prezes Zarządu Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Skiba, przyznał że spółdzielnia od 4 lat interesuje się tematem budowy Instalacji Odzysku Energii w mieście.
- Mamy sporo wiedzy na ten temat, choćby od dostawcy ciepła, ale również z publikacji fachowych – mówi prezes Zarządu Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - Wiedzy, ale też i obaw, bo jest to szalenie złożone i kosztowne przedsięwzięcie. W lokalnym przekazie medialnym, szczególnie w ostatnim czasie, ukazało się szereg informacji na ten temat. Oceniamy, że niektóre sprzeczne, niektóre wyraźnie tendencyjnie. Docierają do nas zapytania ze strony mieszkańców naszych zasobów, dlatego prosiliśmy pana prezydenta o spotkanie, aby poszerzyć naszą wiedzę.

W debacie uczestniczyli członkowie starachowickich stowarzyszeń. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Starachowic” uczestniczyli osobiście w spotkaniu, natomiast drugie ze stowarzyszeń przeciwnych temu przedsięwzięciu - „Wrażliwi Społecznie”, pytania przesłali pocztą elektroniczną.
Pierwsze z nich dotyczyło zatwierdzenia przez KE w dniu 21 kwietnia 2021r. tzw. taksonomii, eliminującej jakąkolwiek pomoc finansową z funduszy europejskich (w nowej perspektywie 2021-2027) dla budowy spalarni odpadów, rekomendującej też, by kraje członkowskie UE nie udzielały wsparcia finansowego z krajowych środków publicznych do tego typu instalacji (np. NFOŚ/WFOŚiGW).

Do pytania odniósł się dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński twierdząc, że jest to pomieszanie prawdy i nieprawdy. Rzeczywistość jest taka, że dokument pod tytułem taksonomia powstał nie w 2021, a w roku 2020 roku i w tym dokumencie jest napisane, że inicjator zabiegający o unijne dofinansowanie musi wykazać rzeczywistą potrzebę wybudowania takiej instalacji.

Kolejne pytanie dotyczyło decyzji podjętej przez Komisję Europejską (KE), czy objąć uprawnieniami za emisję CO2 spalarnie odpadów (wiele wskazuje, że tak może być, wówczas zarządzający daną spalarnią płaciliby ,,potężny podatek”).

- Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla systematycznie rosną. Startowaliśmy z poziomu około 10€ za tonę, dzisiaj jest to prawie 48€ za tonę i rzeczywiście to jest czynnik, który powoduje, że wielka energetyka węglowa ma ogromne problemy, a wykonywane w ostatnim czasie analizy pokazują, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnego interesu ekonomicznego w budowie elektrowni węglowych i elektrociepłowni węglowych – informuje profesor Grzegorz Wielgosiński. - To są po prostu z założenia inwestycje, które się nigdy nie spłacą i między innymi dlatego zrezygnowano z budowy elektrowni Ostrołęka 3. Spalarnie odpadów nie są objęte systemem handlu emisjami dwutlenku węgla i wiemy, że prawdopodobieństwo jest niewielkie, żeby zostały objęte. Natomiast te najmniejsze IOE, czyli rzędu powiedzmy, takie jak tutaj jest planowana dla Starachowic poniżej mocy 20 megawatów, w ogóle najprawdopodobniej w ogóle nie wejdą do systemu RTS i handlu emisjami CO2. Nie ma oficjalnego stanowiska dokumentów, ale z tych informacji, które do nas docierają, raczej bym się tego nie obawiał.

Obecni na sali przeciwnicy inwestycji dopytywali o przykłady realizacji tego typu przedsięwzięć na terenie kraju. Jak informował profesor Wielgosiński, obecnie na terenie kraju funkcjonuje osiem Instalacji Odzysku Energii. Kolejna planowana jest w Krośnie. Instalację w Rzeszowie za własne fundusze buduje PGE, na podobnych zasadach, bez dofinansowania buduje spalarnię prywatna firma Veolia w Zamościu.

Malejące ceny za odpady RDF, wątpliwą lokalizację inwestycji, wpływ na środowisko te i inne zarzuty pod adresem władz spółki i prezydenta miasta, podczas spotkania wysuwali, przeciwni temu przedsięwzięciu przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic.

Odnosząc się do tych zarzutów Prezydent Miasta Marek Materek podsumował spotkanie.
- Wszystkie decyzje, które były wydawane były wydawane przez organy Polskiego Państwa i przez osoby do tego uprawnione. Wszystkie dane, które były sprawdzane dokładnie przed wydaniem tych decyzji. Jesteśmy w tej chwili na takim etapie jakiego wiele samorządów i firm prywatnych w Polsce nam zazdrości. Jestem przekonany, że mieszkańcy Starachowic za lat kilka, kilkanaście będą oceniali tę decyzję pozytywnie i będziemy, jako miasto beneficjentami tego projektu, który zostanie na terenie Starachowic zrealizowany. Wszystkie głosy sceptyczne, które pojawiały się w tej dyskusji w 100 procentach rozumiem. Każdy z nas ma prawo mieć wątpliwości, ale po to są dokumenty, po to są instytucje, po to są eksperci, żebyśmy korzystali z tych wszystkich danych, które są ogólnodostępne, jak również z porad ekspertów. Wierzę w to, że w pewnym momencie uda nam się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych właśnie po to, żeby można było jeszcze lepiej zrealizować inwestycję.

 

https://www.youtube.com/watch?v=j_AXY5tmlf4

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Remont krytej pływalni. Brak chętnych i oferty wyższe niż zakładane fundusze

2022-05-26

Remont krytej pływalni. Brak chętnych i oferty wyższe niż zakładane fundusze

Urząd Miejski otworzył oferty w postępowaniu dotyczącym remontu Krytej Pływalni przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. Żadna firma nie jest interesowane remontem wnętrza i wentylacji pływalni, w części dotyczącej remontu dachu, oferty są wyższe niż przewidziane pieniądze. 
Wiadukt w Starachowicach Zachodnich. Powiat ogłosił przetarg

2022-05-25

Wiadukt w Starachowicach Zachodnich. Powiat ogłosił przetarg

Powiat Starachowicki ogłosił przetarg na najbardziej wyczekiwaną inwestycję drogową, tj. budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Jej realizacja pozwoli na rozładowanie korków w Starachowicach. Będzie też doskonałym uzupełnieniem, powstającego obecnie systemu obwodnic. Firmy mają 35 dni na składanie ofert. 
25 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO

2022-05-25

25 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO

Zaginięcia małych dzieci i nastolatków są motywem przewodnim dyskusji ekspertów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Fundacji Itaka, operatora linii 116 000 - Telefonu w Sprawie Zaginionego Nastolatka. Webinary zorganizowane zostały w ramach projektu MSWiA „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”. Nieprzypadkowo odbywają się one w maju, w miesiącu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To święto obchodzone na całym świecie ustanowione zostało dla uczczenia pamięci zaginionych i nieodnalezionych dzieci, których symbolem jest kwiat niezapominajki...czytaj więcej...
Miasto zaciągnie wielomilionową pożyczkę? O tym zdecydują radni

2022-05-26

Miasto zaciągnie wielomilionową pożyczkę? O tym zdecydują radni

Wśród uchwał, nad którymi podczas piątkowej (27 maja) sesji Rady Miejskiej debatować będą radni, znajdzie się ta dotycząca zaciągnięcia przez Gminę Starachowice pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 37 milionów złotych.   
Środa z profilaktyką, posłuchaj ekspertów.

2022-05-25

Środa z profilaktyką, posłuchaj ekspertów.

Co tydzień, w środę na Akademii NFZ i kanale You Tube odsłaniamy tajemnice różnych schorzeń, a przede wszystkim informujemy, jak im zapobiegać i jak postępować, gdy już zachorujemy. Nasi eksperci, najlepsi w danej dziedzinie specjaliści z całego kraju za pośrednictwem zamieszczanych krótkich filmów przekazują informacje, zalecenia i porady. Można też pobrać specjalnie przygotowaną ulotkę. Naprawdę warto obejrzeć, dowiedzieć się czegoś nowego i skorzystać z fachowych rad. Kampania jest dedykowana pacjentom, ale też osobom zdrowym, wszystkim, którym temat zdrowia jest bliski....czytaj więcej...

2022-05-24

"Dla dobra społeczności" - Stowarzyszenie o dofinansowaniu do miejskiej komunikacji

Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie złożyło do Sejmu petycję o zmianę w ustawie, by miasta takie jak Starachowice, mogły ubiegać się o dofinansowanie do przewozów autobusowych. 
Dzień Zdrowia MAMY

2022-05-24

Dzień Zdrowia MAMY

Z okazji Dnia Matki, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej wraz z partnerem - Pracownią Rezonansu Magnetycznego Dobre Zdrowie, organizuje kolejną akcję profilaktyczną kierowaną do kobiet. Już w czwartek (26 maja), Panie w wieku od 40 do 75 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii w szpitalu. 
Remonty przesunięte. Te ulice wracają do inwestycyjnej kolejki

2022-05-24

Remonty przesunięte. Te ulice wracają do inwestycyjnej kolejki

Niestety, choć jeszcze w marcu br. wydawało się, że uda się zmodernizować ulice: Sąsiedzką, Cichą oraz Lachy w Starachowicach, to jednak przetarg został unieważniony. Teraz Gmina będzie czekała na infrastrukturalne konkursy, by pozyskać zewnętrzne dofinansowania.
Kiedy i jak zabrać głos na sesji?

2022-05-24

Kiedy i jak zabrać głos na sesji?

Wydarzenia na kwietniowej sesji Rady Miejskiej, podczas których właściciele garaży znajdujących się przy ulicy Kościelnej w Starachowicach chcieli przedstawić swoje stanowisko, a nie zostali dopuszczeni do głosu, wywołały oburzenie części mieszkańców miasta. Pojawiły się opinie, że głos wyborcy ważny jest tylko przy urnie. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie są procedury dotyczące prezentowania swojego stanowiska podczas sesji Rady Miejskiej.
W Starachowicach rozpoczyna się Kongres Samorządowy

2022-05-24

W Starachowicach rozpoczyna się Kongres Samorządowy

Pierwsza edycja Kongresu Samorządowego w Starachowicach, która w tym tygodniu trwa w naszym mieście, to wydarzenie skierowane do przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.