JUŻ W KIOSKU

Czy można przyprowadzić bezdomne zwierzę do weterynarza? Jak wygląda procedura?

2023-08-06 09:31:22

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Mieszkańcy Starachowic nie są obojętni na los błąkających się psów czy kotów. Reagujemy i chcemy pomóc, by po pierwsze zwierzaki znalazły bezpieczne schronienie, a po drugie, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. W wielu przypadkach, okazuje się, że zwierzę do kogoś należy i wrzucenie fotografii do mediów społecznościowych pomaga i udaje się ustalić właściciela. Jednak nie zawsze. Co wtedy zrobić? Takie pytanie skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

fot. Anna Ząbecka

Gmina Starachowice podpisała na 2023 rok umowy: z nowym schroniskiem i nowymi, dwoma gabinetami weterynarii. Jednak w świetle zapisów programu, nie jest już możliwe przyprowadzanie bezdomnych zwierząt bezpośrednio do weterynarza czy zawożenie bezpośrednio do schroniska. Jak wynika z „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” bezdomne zwierzę ma być zostawione w miejscu znalezienia i zgłoszone. Z tego samego miejsca ma być bezpiecznie odłowione przez osoby z uprawnieniami i odpowiednimi umiejętnościami. 

- Na terenie Gminy Starachowice odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób stały w przypadkach interwencyjnych zgłoszeń mieszkańców, po potwierdzeniu przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Straż Miejską lub Policję, o pozostających bez opieki zwierzętach, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały - wyjaśnia procedury kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Maciej Myszka. - Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone wyłącznie przez osobę uprawnioną, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz niezadającego im cierpienia. Zwierzęta bezdomne są odławiane przez Pana Artura Spytkowskiego prowadzącego schronisko dla zwierząt z siedzibą w Rudniku. 

Po odłowieniu bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt „Rudnik” lub w przypadku wymagających leczenia na okres leczenia w Gabinecie weterynaryjnym Cztery Łapy, Starachowice, ul. Murarska 1 A, Augustyn Blicharz lub w Gabinecie Weterynaryjnym „Danwet” Agnieszka Dańko-Maciąg, ul. Hauke Bosaka 3, Starachowice. Po odłowieniu zwierzęta podlegają ocenie stanu zdrowia oraz niezbędnym zabiegom chirurgicznym dla ratowania ich zdrowia lub życia jeśli istnieje taka konieczność. 

- Każdorazowe przywiezienie zwierzęcia do Schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na zlecenie pracownika Referatu Ochrony Środowiska (41 274 82 42) w godzinach pracy urzędu lub całodobowo przez Straż Miejską (41 274 62 48), po telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazania zwierzęcia oraz wskazaniu kontaktu do osoby zgłaszającej celem sprecyzowania lub wskazania zwierzęcia odławiającemu - mówi kierownik. - Zgłoszenia od mieszkańców bezpośrednio do podmiotu odławiającego zwierzęta nie będą realizowane. Realizacja usługi odłowu bezdomnych zwierząt przez wykonawcę następować będzie w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. W przypadku konieczności wyłapania zwierząt agresywnych, chorych lub kontuzjowanych usługa ta wykonywana jest niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od chwili przyjęcia przez wykonawcę dyspozycji Zamawiającego lub zgłoszenia przez Policję, Straż Miejską lub służby weterynaryjne. Wszystkie zwierzęta odłowione z terenu Gminy Starachowice umieszczane w schronisku będą stale znakowane (czipowane).

- Koty porzucone, chore oraz nieradzące sobie na wolności, oraz psy bezpańskie obowiązuje procedura odłowu zwierzęcia, po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańca do Gminy. Warunkiem jest to, by zwierzę przebywało w miejscu bytowania/znalezienia na terenie Gminy. Niedopuszczalne jest zabieranie zwierzęcia bezdomnego i potencjalnie niebezpiecznego przez zgłaszającego do domu lub innych pomieszczeń, gdyż istnieje przypuszczenie, iż zwierzę może być własnością zgłaszającego i nie jest bezdomne/wolnożyjące. Zgłaszający powinien mieć na uwadze, iż zwierzę jest mu nieznane i nie może przewidzieć zachowania oraz reakcji bezdomnego zwierzęcia, oraz chorób i pasożytów, jakie może przenosić. Dopuszcza się zabezpieczenie zwierzęcia na ogrodzonym terenie tylko w przypadku, gdy będzie takie zalecenie od podmiotu odławiającego zwierzęta, z którym Gmina współpracuje, który po zgłoszeniu skontaktuje się ze zgłaszającym. Nie dopuszcza się również przyprowadzania przez mieszkańca bezdomnego zwierzęcia do weterynarzy - podkreśla Maciej Myszka. - Po odłowie zwierzęcia przewożone jest ono do schroniska na 14-dniową kwarantannę, w trakcie której wykonywane zwierzęciu są tylko niezbędne zabiegi w tym ratujące życie. W trakcie kwarantanny istnieje możliwość zgłoszenia się prawowitego właściciela zwierzęcia, któremu zwierzę zaginęło. Po podpisaniu oświadczenia właściciel może zabrać zwierzę, jednak wiąże się to z pokryciem kosztów zabiegów i dotychczasowego utrzymania od momentu odłowienia zwierzęcia. W przypadku niezgłoszenia się właściciela zwierzęcia, po 14 dniach zwierzę nabywa status zwierzęcia bezdomnego i może podlegać adopcji po uprzedniej obligatoryjnej sterylizacji na koszt Gminy. W przypadku długotrwałego braku zainteresowania adopcją w przypadku kotów, zwierzę może zostać wypuszczone w miejscu odłowu jako zwierze wolnożyjące po uprzednim trwałym oznakowaniu oraz rejestracji czipa na Gminę Starachowice. Zwierzę to nie będzie podlegało adopcji. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Starachowic realizuje ramach „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Starachowice” schronisko dla zwierząt współpracujące z Gminą poprzez umieszczanie ogłoszeń m.in. w mediach społecznościowych - dodaje.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

2023-09-28

"Mieszkańców nie interesują faktury. Oczekują tego, żeby inwestycje były realizowane w terminie"

Na łamach Gazety wielokrotnie informowaliśmy o inwestycji drogowej przy ulicy Mickiewicza w Starachowicach. Po tym, jak kilka miesięcy temu została zerwana nawierzchnia drogi, prace tam stanęły w miejscu. A według pierwotnych założeń ostatniego dnia września br. powinna zakończyć się modernizacja tej drogi.
Rewitalizacja otoczenia Dworca Zachodniego. Trwa odbiór prac 

2023-09-28

Rewitalizacja otoczenia Dworca Zachodniego. Trwa odbiór prac 

Trwają odbiory prac na terenie zrewitalizowanego otoczenia Dworca Zachodniego. Jak informuje Referat Realizacji Inwestycji w ramach inwestycji powstanie 111 miejsc parkingowych, w tym na parkingu dwupoziomowym 91 miejsc (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) oraz poza parkingiem dwupoziomowym 20 miejsc (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). 
Miejski program in vitro trafi pod obrady Rady Miejskiej

2023-09-27

Miejski program in vitro trafi pod obrady Rady Miejskiej

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w piątek (29 września br.), radni zdecydują o dalszych losach miejskiego programu in vitro dla Starachowic. Dokument, który został skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, uzyskał pozytywną opinię.
Strzelnica a obwodnica. Powraca temat funkcjonowania klubu

2023-09-26

Strzelnica a obwodnica. Powraca temat funkcjonowania klubu

Klub Sportowy „ŚWIT” Starachowice w sobotę 23 września br. w mediach społecznościowych opublikował wpis zatytułowany „Ofensywa w obronie strzelnicy KS ŚWIT”. Jego treść została również rozesłana do lokalnych mediów. Wpis zawiera stanowisko klubu dotyczące godzącej w działalność strzelnicy, budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. W sobotę 30 września planowany jest protest „w sprawie ignorowania interesów mieszkańców Starachowic i zagrożenia funkcjonowania KS Świt przy budowie obwodnicy miasta”.
Modernizacja Parku Kultury się przedłuży. Co z remontem schodów? 

2023-09-27

Modernizacja Parku Kultury się przedłuży. Co z remontem schodów? 

W ogłoszonym przez starachowicki magistrat postępowaniu na przebudowę schodów wejściowych i murków oporowych do budynku Parku Kultury przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach nie wzięła udziału żadna firma. W związku z tym, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, pod koniec sierpnia 2023 r. przetarg został unieważniony.  

2023-09-23

"Pytanie, czy podjudzanie" - czyli wokół wpisu prezydenta Starachowic

Działacze Prawa i Sprawiedliwości podczas piątkowej (22 września  br.) konferencji prasowej zaapelowali do prezydenta Marka Materka o zaniechanie manipulowania mieszkańcami powiatu. Sprawa dotyczy wpisu włodarza Starachowic w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do dotacji, jaką szpital starachowicki dostał na remont i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Zapomniany zabytek

2023-09-24

Zapomniany zabytek

Temat popadania w ruinę XIX- wiecznego domu robotniczego przy ulicy Sportowej w Starachowicach nie jest nowością. Lokalne media poruszały go już w przeszłości, na problem zwracali także uwagę mieszkańcy. Nas do podjęcia go na nowo skłonił głos Czytelniczki, która martwiła się o przyszłość obiektu, cennego choćby ze względu na swój wiek. Jednak mimo upływu lat nie widać konkretnych działań, by go uchronić przed kompletną ruiną.  
Ciepło wspominają Starachowice

2023-09-22

Ciepło wspominają Starachowice

Państwo Elena i Zaza Kordzaia przez 6 lat mieszkali i pracowali w Starachowicach. Teraz przyszedł czas na powrót do Gruzji. Z pobytu w naszym mieście wynoszą same dobre wspomnienia.
Serce dla Maćka

2023-09-21

Serce dla Maćka

13-letni Maciej z Łosienka, koło Kielc od najmłodszych lat zmaga się m.in. z autyzmem. Ostatnio zdiagnozowano u niego nową chorobę: autoimmunologiczne zapalenie wątroby i zapalenie dróg żółciowych, która będzie mu towarzyszyć przez całe życie. Na rzecz chłopca prowadzona jest internetowa zbiórka pieniędzy oraz licytacja na FB. Organizatorzy bardzo proszą o pomoc.     
Leśna droga nad Lubianką zostanie wyremontowana

2023-09-21

Leśna droga nad Lubianką zostanie wyremontowana

Nadleśnictwo Skarżysko wybrało firmę, która wykona remont ulicy Szydłowskiego w Starachowicach biegnącej po leśnych terenach południowej strony Lubianki. Po tym jak miasto zainwestowało w teren rekreacyjny ponad 30 milionów złotych, teraz swój wkład w rozwój tego obszaru dokładają leśnicy.