JUŻ W KIOSKU

Czy można przyprowadzić bezdomne zwierzę do weterynarza? Jak wygląda procedura?

2023-08-06 09:31:22

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Mieszkańcy Starachowic nie są obojętni na los błąkających się psów czy kotów. Reagujemy i chcemy pomóc, by po pierwsze zwierzaki znalazły bezpieczne schronienie, a po drugie, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. W wielu przypadkach, okazuje się, że zwierzę do kogoś należy i wrzucenie fotografii do mediów społecznościowych pomaga i udaje się ustalić właściciela. Jednak nie zawsze. Co wtedy zrobić? Takie pytanie skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

fot. Anna Ząbecka

Gmina Starachowice podpisała na 2023 rok umowy: z nowym schroniskiem i nowymi, dwoma gabinetami weterynarii. Jednak w świetle zapisów programu, nie jest już możliwe przyprowadzanie bezdomnych zwierząt bezpośrednio do weterynarza czy zawożenie bezpośrednio do schroniska. Jak wynika z „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” bezdomne zwierzę ma być zostawione w miejscu znalezienia i zgłoszone. Z tego samego miejsca ma być bezpiecznie odłowione przez osoby z uprawnieniami i odpowiednimi umiejętnościami. 

- Na terenie Gminy Starachowice odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób stały w przypadkach interwencyjnych zgłoszeń mieszkańców, po potwierdzeniu przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Straż Miejską lub Policję, o pozostających bez opieki zwierzętach, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały - wyjaśnia procedury kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Maciej Myszka. - Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone wyłącznie przez osobę uprawnioną, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz niezadającego im cierpienia. Zwierzęta bezdomne są odławiane przez Pana Artura Spytkowskiego prowadzącego schronisko dla zwierząt z siedzibą w Rudniku. 

Po odłowieniu bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt „Rudnik” lub w przypadku wymagających leczenia na okres leczenia w Gabinecie weterynaryjnym Cztery Łapy, Starachowice, ul. Murarska 1 A, Augustyn Blicharz lub w Gabinecie Weterynaryjnym „Danwet” Agnieszka Dańko-Maciąg, ul. Hauke Bosaka 3, Starachowice. Po odłowieniu zwierzęta podlegają ocenie stanu zdrowia oraz niezbędnym zabiegom chirurgicznym dla ratowania ich zdrowia lub życia jeśli istnieje taka konieczność. 

- Każdorazowe przywiezienie zwierzęcia do Schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na zlecenie pracownika Referatu Ochrony Środowiska (41 274 82 42) w godzinach pracy urzędu lub całodobowo przez Straż Miejską (41 274 62 48), po telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazania zwierzęcia oraz wskazaniu kontaktu do osoby zgłaszającej celem sprecyzowania lub wskazania zwierzęcia odławiającemu - mówi kierownik. - Zgłoszenia od mieszkańców bezpośrednio do podmiotu odławiającego zwierzęta nie będą realizowane. Realizacja usługi odłowu bezdomnych zwierząt przez wykonawcę następować będzie w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. W przypadku konieczności wyłapania zwierząt agresywnych, chorych lub kontuzjowanych usługa ta wykonywana jest niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od chwili przyjęcia przez wykonawcę dyspozycji Zamawiającego lub zgłoszenia przez Policję, Straż Miejską lub służby weterynaryjne. Wszystkie zwierzęta odłowione z terenu Gminy Starachowice umieszczane w schronisku będą stale znakowane (czipowane).

- Koty porzucone, chore oraz nieradzące sobie na wolności, oraz psy bezpańskie obowiązuje procedura odłowu zwierzęcia, po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańca do Gminy. Warunkiem jest to, by zwierzę przebywało w miejscu bytowania/znalezienia na terenie Gminy. Niedopuszczalne jest zabieranie zwierzęcia bezdomnego i potencjalnie niebezpiecznego przez zgłaszającego do domu lub innych pomieszczeń, gdyż istnieje przypuszczenie, iż zwierzę może być własnością zgłaszającego i nie jest bezdomne/wolnożyjące. Zgłaszający powinien mieć na uwadze, iż zwierzę jest mu nieznane i nie może przewidzieć zachowania oraz reakcji bezdomnego zwierzęcia, oraz chorób i pasożytów, jakie może przenosić. Dopuszcza się zabezpieczenie zwierzęcia na ogrodzonym terenie tylko w przypadku, gdy będzie takie zalecenie od podmiotu odławiającego zwierzęta, z którym Gmina współpracuje, który po zgłoszeniu skontaktuje się ze zgłaszającym. Nie dopuszcza się również przyprowadzania przez mieszkańca bezdomnego zwierzęcia do weterynarzy - podkreśla Maciej Myszka. - Po odłowie zwierzęcia przewożone jest ono do schroniska na 14-dniową kwarantannę, w trakcie której wykonywane zwierzęciu są tylko niezbędne zabiegi w tym ratujące życie. W trakcie kwarantanny istnieje możliwość zgłoszenia się prawowitego właściciela zwierzęcia, któremu zwierzę zaginęło. Po podpisaniu oświadczenia właściciel może zabrać zwierzę, jednak wiąże się to z pokryciem kosztów zabiegów i dotychczasowego utrzymania od momentu odłowienia zwierzęcia. W przypadku niezgłoszenia się właściciela zwierzęcia, po 14 dniach zwierzę nabywa status zwierzęcia bezdomnego i może podlegać adopcji po uprzedniej obligatoryjnej sterylizacji na koszt Gminy. W przypadku długotrwałego braku zainteresowania adopcją w przypadku kotów, zwierzę może zostać wypuszczone w miejscu odłowu jako zwierze wolnożyjące po uprzednim trwałym oznakowaniu oraz rejestracji czipa na Gminę Starachowice. Zwierzę to nie będzie podlegało adopcji. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Starachowic realizuje ramach „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Starachowice” schronisko dla zwierząt współpracujące z Gminą poprzez umieszczanie ogłoszeń m.in. w mediach społecznościowych - dodaje.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Elżbieta Gralec rozpoczęła kampanię na urząd burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

2024-02-21

Elżbieta Gralec rozpoczęła kampanię na urząd burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Zastępca prezydent Starachowic ds. gospodarczych Elżbieta Gralec podczas środowej (21 lutego br.) konferencji prasowej, która obyła się na placu przed Klasztorem Cystersów, oficjalnie ogłosiła swój start w wyborach samorządowych 2024. Jako kandydatka KWW Marka Materka będzie ubiegać się o fotel burmistrza Wąchocka.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lubianka” do aktualizacji

2024-02-22

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lubianka” do aktualizacji

Starachowiccy radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Lubianka”. 
Piotr Capała oficjalnym kandydatem na prezydenta Starachowic. Kandydaci porozumienia samorządowego zaprezentowani [ZDJĘCIA]

2024-02-20

Piotr Capała oficjalnym kandydatem na prezydenta Starachowic. Kandydaci porozumienia samorządowego zaprezentowani [ZDJĘCIA]

Komitet Wyborczy Wyborców TST – Twój Samorząd Teraz podczas spotkania wyborczego, które odbyło się we wtorek (20 lutego br.) w starachowickim Hotelu Senator, przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta Starachowice oraz osoby, które podczas wyborów samorządowych 2024 będą ubiegać się o mandaty radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu Starachowickiego we wszystkich okręgach wyborczych.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2024-02-20

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Prezydent Starachowic Marek Materek oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zapraszają do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie znalazły się dwa wydarzenia: 29 lutego br. prelekcja przedstawiciela IPN i 1 marca br. Msza Święta i program artystyczny w kościele pw. Wszystkich Świętych, a następnie odwiedziny miejsca pamięci na placu kościelnym.     
Modlitwa za bohaterów

2024-02-20

Modlitwa za bohaterów

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Wąchocku im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”, zaprasza do  udziału w IV Drodze Krzyżowej w intencji bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, mordowanych i prześladowanych po zakończeniu II wojny światowej. 
Pałacyk

2024-02-21

Pałacyk "odNowa". Otwarcie już pod koniec marca

Zbliża się koniec prac przy rewitalizacji starachowickiego Pałacyku. To właśnie tu swoją siedzibę będzie miało Centrum Kreatywności, którego rolą będzie nakierowane na dialog i współpracę młodzieży, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców miasta. Oficjalne otwarcie planowane jest na koniec marca. Wtedy gmina uroczyście przekaże obiekt do użytku mieszkańców. 
Patriotyczny wzór dla policjantów

2024-02-19

Patriotyczny wzór dla policjantów

Z inicjatywy Powiatowej Rady Pamięci w Starachowicach uczczono przypadającą dziś 80. rocznicę śmierci por. Zygmunta Procha, policjanta i bojownika Armii Krajowej, szefa komórki kontrwywiadu wojskowego iłżeckiego Obwodu ZWZ - AK, który zginął w Starachowicach wytropiony przez niemieckich okupantów. Uczestnicy rocznicowych obchodów spotkali się przy jego pomniku zlokalizowanym przy wejściu do starachowickiej komendy policji.
ZUS ostrzega przed oszustami

2024-02-19

ZUS ostrzega przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywym profilem ZUS w mediach społecznościowych, a dokładnie na platformie Facebook, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków.
Program Profilaktyka 40 PLUS tylko do wakacji

2024-02-19

Program Profilaktyka 40 PLUS tylko do wakacji

To ostatni moment na skorzystanie z bezpłatnych badań dla osób powyżej 40 roku życia. Tylko do 30 czerwca 2024 r. będzie wykonywana darmowa diagnostyka w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS. Z badań można skorzystać po raz drugi, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań przeprowadzonych w ramach programu.
Pod nowym adresem

2024-02-15

Pod nowym adresem

Polski Związek Niewidomych Koło w Starachowicach zmienia siedzibę. Z dotychczasowego lokum przy ulicy Radomskiej przeprowadza się do budynku Centrum Przedsiębiorczości, czyli dawnego Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Zgodnej. Zacznie tam funkcjonować od 1 marca br.