JUŻ W KIOSKU

Czy można przyprowadzić bezdomne zwierzę do weterynarza? Jak wygląda procedura?

2023-08-06 09:31:22

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Mieszkańcy Starachowic nie są obojętni na los błąkających się psów czy kotów. Reagujemy i chcemy pomóc, by po pierwsze zwierzaki znalazły bezpieczne schronienie, a po drugie, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. W wielu przypadkach, okazuje się, że zwierzę do kogoś należy i wrzucenie fotografii do mediów społecznościowych pomaga i udaje się ustalić właściciela. Jednak nie zawsze. Co wtedy zrobić? Takie pytanie skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

fot. Anna Ząbecka

Gmina Starachowice podpisała na 2023 rok umowy: z nowym schroniskiem i nowymi, dwoma gabinetami weterynarii. Jednak w świetle zapisów programu, nie jest już możliwe przyprowadzanie bezdomnych zwierząt bezpośrednio do weterynarza czy zawożenie bezpośrednio do schroniska. Jak wynika z „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” bezdomne zwierzę ma być zostawione w miejscu znalezienia i zgłoszone. Z tego samego miejsca ma być bezpiecznie odłowione przez osoby z uprawnieniami i odpowiednimi umiejętnościami. 

- Na terenie Gminy Starachowice odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób stały w przypadkach interwencyjnych zgłoszeń mieszkańców, po potwierdzeniu przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Straż Miejską lub Policję, o pozostających bez opieki zwierzętach, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały - wyjaśnia procedury kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Maciej Myszka. - Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone wyłącznie przez osobę uprawnioną, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz niezadającego im cierpienia. Zwierzęta bezdomne są odławiane przez Pana Artura Spytkowskiego prowadzącego schronisko dla zwierząt z siedzibą w Rudniku. 

Po odłowieniu bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt „Rudnik” lub w przypadku wymagających leczenia na okres leczenia w Gabinecie weterynaryjnym Cztery Łapy, Starachowice, ul. Murarska 1 A, Augustyn Blicharz lub w Gabinecie Weterynaryjnym „Danwet” Agnieszka Dańko-Maciąg, ul. Hauke Bosaka 3, Starachowice. Po odłowieniu zwierzęta podlegają ocenie stanu zdrowia oraz niezbędnym zabiegom chirurgicznym dla ratowania ich zdrowia lub życia jeśli istnieje taka konieczność. 

- Każdorazowe przywiezienie zwierzęcia do Schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na zlecenie pracownika Referatu Ochrony Środowiska (41 274 82 42) w godzinach pracy urzędu lub całodobowo przez Straż Miejską (41 274 62 48), po telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazania zwierzęcia oraz wskazaniu kontaktu do osoby zgłaszającej celem sprecyzowania lub wskazania zwierzęcia odławiającemu - mówi kierownik. - Zgłoszenia od mieszkańców bezpośrednio do podmiotu odławiającego zwierzęta nie będą realizowane. Realizacja usługi odłowu bezdomnych zwierząt przez wykonawcę następować będzie w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. W przypadku konieczności wyłapania zwierząt agresywnych, chorych lub kontuzjowanych usługa ta wykonywana jest niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od chwili przyjęcia przez wykonawcę dyspozycji Zamawiającego lub zgłoszenia przez Policję, Straż Miejską lub służby weterynaryjne. Wszystkie zwierzęta odłowione z terenu Gminy Starachowice umieszczane w schronisku będą stale znakowane (czipowane).

- Koty porzucone, chore oraz nieradzące sobie na wolności, oraz psy bezpańskie obowiązuje procedura odłowu zwierzęcia, po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańca do Gminy. Warunkiem jest to, by zwierzę przebywało w miejscu bytowania/znalezienia na terenie Gminy. Niedopuszczalne jest zabieranie zwierzęcia bezdomnego i potencjalnie niebezpiecznego przez zgłaszającego do domu lub innych pomieszczeń, gdyż istnieje przypuszczenie, iż zwierzę może być własnością zgłaszającego i nie jest bezdomne/wolnożyjące. Zgłaszający powinien mieć na uwadze, iż zwierzę jest mu nieznane i nie może przewidzieć zachowania oraz reakcji bezdomnego zwierzęcia, oraz chorób i pasożytów, jakie może przenosić. Dopuszcza się zabezpieczenie zwierzęcia na ogrodzonym terenie tylko w przypadku, gdy będzie takie zalecenie od podmiotu odławiającego zwierzęta, z którym Gmina współpracuje, który po zgłoszeniu skontaktuje się ze zgłaszającym. Nie dopuszcza się również przyprowadzania przez mieszkańca bezdomnego zwierzęcia do weterynarzy - podkreśla Maciej Myszka. - Po odłowie zwierzęcia przewożone jest ono do schroniska na 14-dniową kwarantannę, w trakcie której wykonywane zwierzęciu są tylko niezbędne zabiegi w tym ratujące życie. W trakcie kwarantanny istnieje możliwość zgłoszenia się prawowitego właściciela zwierzęcia, któremu zwierzę zaginęło. Po podpisaniu oświadczenia właściciel może zabrać zwierzę, jednak wiąże się to z pokryciem kosztów zabiegów i dotychczasowego utrzymania od momentu odłowienia zwierzęcia. W przypadku niezgłoszenia się właściciela zwierzęcia, po 14 dniach zwierzę nabywa status zwierzęcia bezdomnego i może podlegać adopcji po uprzedniej obligatoryjnej sterylizacji na koszt Gminy. W przypadku długotrwałego braku zainteresowania adopcją w przypadku kotów, zwierzę może zostać wypuszczone w miejscu odłowu jako zwierze wolnożyjące po uprzednim trwałym oznakowaniu oraz rejestracji czipa na Gminę Starachowice. Zwierzę to nie będzie podlegało adopcji. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Starachowic realizuje ramach „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Starachowice” schronisko dla zwierząt współpracujące z Gminą poprzez umieszczanie ogłoszeń m.in. w mediach społecznościowych - dodaje.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Widmo-bankomat przy Lipowej

2024-07-03

Widmo-bankomat przy Lipowej

Oburzeni Czytelnicy  poinformowali nas o zepsutym od kilku miesięcy bankomacie przy ulicy Lipowej, którego wygląd również pozostawia wiele do życzenia. Zresztą sami możecie to Państwo ocenić na poniższym zdjęciu. 
Policjant ze Starachowic wśród najlepszych dzielnicowych

2024-06-21

Policjant ze Starachowic wśród najlepszych dzielnicowych

Aspirat sztabowy Adam Ślawski z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach zajął drugie miejsce na liście najlepszych kierowników rewiru dzielnicowych województwa świętokrzyskiego w ramach konkursu, zorganizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Walczyli o tytuł

2024-06-21

Walczyli o tytuł "Najtwardszego Strażaka"

Druhowie: Hubert Celuch z OSP Osiny i Marcin Karwacki z OSP na starachowickim osiedlu Michałów wystartowali w zawodach Toughest Firefighter w Opolu. Walczyli o tytuł "Najtwardszego Strażaka". 
Już sześć

2024-06-21

Już sześć "Starusiów" w przestrzeni miasta

 Kilka tygodni temu na terenie miasta ustawiono małe modele kultowych samochodów marki star produkowanych w dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Obiekty, nazywane pieszczotliwie "Starusiami" to nowa forma promocji naszego miasta. Na początku było ich trzy, teraz przybyły trzy kolejne.   
Dzieje się !

2024-06-18

Dzieje się !

Ruszył długo wyczekiwany, zwłaszcza przez mieszkańców południowej części osiedla Michałów, remont ulicy Lenartowskiej. Remont obejmuje wymianę chodników i nawierzchni ulicy. 
UWAGA !!! NIE BĘDZIE WODY

2024-06-17

UWAGA !!! NIE BĘDZIE WODY

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w południowej części miasta Starachowice (ulice główne wraz z ulicami przyległymi: Kielecka, Nowowiejska, 6go Września, Jana Pawła II, Moniuszki, Żytnia, Podlesie, Miodowa, Łączna, Smugowa, Podlesie, Wrzosowa, Południowa, Jelenia, Myśliwska) oraz w Wąchocku (ul. Wygoda, Górna), że w dniu 18 czerwca w godz. 8:00 - 22:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku pracami na sieci wodociągowej – dot. budowy wiaduktu (generalny wykonawca Trakcja SA).
Wspaniały Jubileusz zasłużonych Małżeństw

2024-06-17

Wspaniały Jubileusz zasłużonych Małżeństw

Jubileusz 50. rocznicy ślubu to niezwykła data w życiu wszystkich małżeństw. Złoto jest tradycyjnym symbolem tego jubileuszu, reprezentującym cenną i trwałą naturę miłości, która trwa już 50 lat. To symbol siły, mądrości i bogactwa.
 Jednoczą siły przeciw płatnemu parkowaniu

2024-06-15

Jednoczą siły przeciw płatnemu parkowaniu

Grupa starachowiczan już raz ogłosiła publicznie, że nie zgadza się na propozycję miasta dotyczącą płatnej rezerwacji miejsc na dotąd ogólnie dostępnych parkingach przed blokami przy ulicach Reja, Kochanowskiego i Słonecznej. Na piątkowej sesji rady miejskiej ponowili swój protest przychodząc w licznej grupie na obrady, gdzie poparli ich radni opozycji prezydenckiej próbą przyjęcia rezolucji w tej sprawie. Prezydent Marek Materek argumentował, że płatne parkowanie to nie jego widzimisię, ale realizacja oczekiwań  społecznych. 
W krainie wilka

2024-06-13

W krainie wilka

Po raz piętnasty na terenie Archeoparku w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbył się Festyn Ekologiczny „Zaginiony świat naszej Ziemi”. Były to plenerowe zajęcia dla dzieci ze wszystkich publicznych i prywatnych placówek przedszkolnych oraz najmłodszych klas szkół podstawowych. W obecnej edycji motywem przewodnim było wilk. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne zainspirowane tym tematem. 
 Uroczystości

2024-06-11

Uroczystości "Wykusowe" w tym roku pod znakiem okrągłych rocznic

Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”- „Nurt” , Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski zapraszają na doroczne Uroczystości Wykusowe związane z upamiętnieniem żołnierzy AK dowodzonych przez płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”.