JUŻ W KIOSKU

Blisko 8 milionów dofinansowania na budowę żłobka i przedszkola w Gadce przy koszcie inwestycji 8 367 426 złotych

2023-09-08 12:42:50

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Gmina Mirzec otrzymała ponad 1,6 miliona złotych z programu Maluch + na utworzenie miejsc opieki dla dzieci w wieku do trzeciego roku życia. Wraz z dofinansowaniem w wysokości 6,3 miliona złotych z Polskiego Ładu na budowę żłobka i przedszkola to prawie 8 milionów złotych.

Postępy prac przy budowie żłobka w Gadce oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radna z Gadki Sylwia Błach, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak i radny z Gadki Marcin Drabik/ fot. UG Mirzec

Decyzja o rozbudowie i przebudowie budynku starej szkoły podstawowej w Gadce zapadła w 2021 roku. W 2022 roku powstał projekt budowlany, Gmina Mirzec otrzymała 6 311 505 złotych Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wybrano wykonawcę prac – firmę Freedom Hubert Olejarz ze Skarżyska-Kamiennej.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych w marcu 2023 roku wykonawca robót firma Freedom ze Skarżyska-Kamiennej stwierdził liczne rozbieżności stanu faktycznego z założeniami projektowymi, szczególnie w zakresie elementów konstrukcji stropu. Inspektor nadzoru nakazał projektantowi przedstawienie projektu zamiennego, a wykonawcy wykonanie prac zabezpieczających rozbieraną konstrukcję wstrzymując dalsze prowadzenie robót. Podczas zwołanej Rady budowy zobowiązano jednostkę projektową firmę Armax do weryfikacji dotychczasowego projektu budowlano-wykonawczego. Jednostka Projektowa Armax przedstawiła analizę stanu przebudowywanego budynku, z których najistotniejsze kwestie to:

- brak ciągłości belek stropowych nad parterem na części stropu nad piwnicą (belki stropowe dzielone i opierane na ścianach działowych, a nie na ścianach zewnętrznych nośnych i wewnętrznej nośnej w części środkowej),

- w stropach istniejących stwierdzono łączenie belek stropowych poprzez spawanie na różnych długościach, niejednolita struktura,

- konstrukcja ścian budynku została wymurowana w sposób nieregularny (przypadkowy) z pomieszaniem warstw nośnych i osłonowych na poszczególnych kondygnacjach,

- nadmierna ilość kanałów wentylacyjnych (nieużytkowanych a zamurowanych, zakrytych) w ścianie nośnej wewnętrznej ostatniej kondygnacji osłabiającej nośność stropu.

Wykrycie ww. rozbieżności według projektanta było niemożliwe do wykrycia na etapie inwentaryzacji budynku bez wcześniejszego skucia całości tynków, wyburzenia częściowego ścian i rozbiórki problematycznego stropu. W związku z powyższym projektant potwierdził, że dalsze prowadzenie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, a także nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie. Konieczne jest wykonanie dokumentacji zamiennej alternatywnie w tzw. dwóch wariantach:

 - I ratowania istniejącego stanu poprzez przesunięcia oraz zmianę otworów, wymianę części stropów oraz wykonania nowych wieńców oraz przemurowania ściany nośnej wewnętrznej ostatniej kondygnacji

- II rozbiórkę ścian i stropów do ścian piwnicznych oraz budowę nowych ścian, stropów, wieńce z zachowaniem wielkości pomieszczeń projektu pierwotnego.

Wybrano wariant II wykonania dokumentacji zamiennej jako bardziej racjonalny w zakresie oceny ryzyka przebudowywanego budynku w zakresie stabilności konstrukcyjnej. Wykonawca robót przedstawił wstępny koszt tzw. „ratowania starego obiektu” na poziomie ok. 580 000 zł, zaś wykonanie nowego obiektu po wcześniejszym wyburzeniu do poziomu piwnicy ok. 477 000 zł. Gmina Mirzec wskazała wykonawcy robót zakres do realizacji zawarty w wariancie II, czyli rozbiórce ścian i stropów do ścian piwnicznych oraz ich budowę z zachowaniem podziałów wszystkich funkcji wynikających z projektu pierwotnego.

Całkowity planowany koszt inwestycji na chwilę obecną to: 8 367 424 złote. planowane do poniesienia wydatki z budżetu gminy to 427 898 złotych. Inwestycja ma zapewnione wysokie dofinansowanie, ponieważ zdecydowana większość wydatków zostanie pokryta ze środków pozyskanych z zewnątrz w kwocie 7 939 525 złotych, w tym Polski Ład Inwestycje strategiczne 6 311 505 złotych i program Maluch + 1 628 020 złotych.

Zakres zaplanowanych prac jest imponujący. W trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 1300 metrów kwadratowych znajdą się pomieszczenia dla trzech grup po 15 osób z przeznaczeniem na żłobek oraz dwóch grup po 25 osób z przeznaczeniem na przedszkole, a także pomieszczenia biblioteki i czytelni dla dzieci. Na parterze powstanie stołówka dla przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Gadce. Na tym samym poziomie zlokalizowana zostanie kuchnia oraz pomieszczenia obróbki warzyw, mięs, a także magazyny na produkty spożywcze. W budynku zamontowana zostanie winda umożliwiająca łatwą komunikację między poszczególnymi poziomami. Budynek zostanie połączony z obecnym budynkiem szkolnym. Na terenie sąsiadującym z budynkiem zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci, powstanie także parking. Wybudowany będzie nowy zjazd z drogi publicznej oraz chodniki dla pieszych.

Dofinansowano z Programu FERS: PL Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 za pośrednictwem Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

/materiał informacyjny: UG Mirzec/

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
800 schodów w 9 minut!

2024-06-10

800 schodów w 9 minut!

Druhowie: Hubert Celuch i Bartosz Jabłoński z powodzeniem uczestniczyli w 8. Biegu im. Stanisława Tyma i w pełnym umundurowaniu pokonali blisko 800 schodów, prowadzących na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Rodzinny Piknik Zdrowia i VII Bieg po Ziemi Mirzeckiej

2024-06-09

Rodzinny Piknik Zdrowia i VII Bieg po Ziemi Mirzeckiej

Już 16 czerwca kolejna edycja znanego i lubianego wydarzenia sportowo – profilaktycznego, czyli Rodzinny Piknik Zdrowia połączony z siódmą edycją Biegu po Ziemi Mirzeckiej. Zapraszają wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Mirzeckie Towarzystwo Sportowe „Leonard”, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.
Miód i chleb z gminy Mirzec z nagrodami

2024-06-01

Miód i chleb z gminy Mirzec z nagrodami

Małgorzata i Rafał Zacharscy, przedsiębiorcy branży spożywczej z Małyszyna Dolnego w gminie Mirzec odebrali pierwszą i trzecią nagrodę w konkursie promującym tradycyjne wyroby kulinarne województwa świętokrzyskiego.    
Gminny Dzień Dziecka w szkołach i przedszkolach gminy Mirzec

2024-05-30

Gminny Dzień Dziecka w szkołach i przedszkolach gminy Mirzec

Podobnie jak w zeszłym roku pikniki z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców gminy odbędą się przy każdej placówce oświatowej.
Ostrożanka. Powstanie kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

2024-05-29

Ostrożanka. Powstanie kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

Projekt gminy Mirzec znalazł się na liście zadań, które otrzymały dofinansowanie z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.
Gadka. Ponad dwa kilometry wyremontowanego chodnika

2024-05-28

Gadka. Ponad dwa kilometry wyremontowanego chodnika

Zakończyły się prace przy pierwszym etapie ważnej dla mieszkańców Gadki inwestycji – długo wyczekiwanym remoncie chodnika przy drodze powiatowej przez wieś.
Udana akcja krwiodawstwa

2024-05-24

Udana akcja krwiodawstwa

 Po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy się bezinteresownie podzielić tym, co najcenniejsze – krwią, której niż można wyprodukować ani kupić.
 Awans do finału turnieju wiedzy pożarniczej

2024-05-20

Awans do finału turnieju wiedzy pożarniczej

Michał Płusa uczeń Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym będzie reprezentował województwo świętokrzyskie w centralnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".   
Pierwsze posiedzenie po wyborach

2024-05-11

Pierwsze posiedzenie po wyborach

Od uroczystej sesji, która odbyła się 6 maja br. rozpoczęła się działalność władz gminy Mirzec w IX kadencji samorządowej. 
Czołowe miejsca

2024-04-26

Czołowe miejsca

Filateliści z Młodzieżowego Koła Filatelistycznego „Klaserek Ali” przy Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy w Mircu zajęli czołowe miejsca w 62. Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym „Oleśnica – miasto książęce”.