JUŻ W KIOSKU

Blisko 8 milionów dofinansowania na budowę żłobka i przedszkola w Gadce przy koszcie inwestycji 8 367 426 złotych

2023-09-08 12:42:50

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Gmina Mirzec otrzymała ponad 1,6 miliona złotych z programu Maluch + na utworzenie miejsc opieki dla dzieci w wieku do trzeciego roku życia. Wraz z dofinansowaniem w wysokości 6,3 miliona złotych z Polskiego Ładu na budowę żłobka i przedszkola to prawie 8 milionów złotych.

Postępy prac przy budowie żłobka w Gadce oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radna z Gadki Sylwia Błach, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak i radny z Gadki Marcin Drabik/ fot. UG Mirzec

Decyzja o rozbudowie i przebudowie budynku starej szkoły podstawowej w Gadce zapadła w 2021 roku. W 2022 roku powstał projekt budowlany, Gmina Mirzec otrzymała 6 311 505 złotych Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wybrano wykonawcę prac – firmę Freedom Hubert Olejarz ze Skarżyska-Kamiennej.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych w marcu 2023 roku wykonawca robót firma Freedom ze Skarżyska-Kamiennej stwierdził liczne rozbieżności stanu faktycznego z założeniami projektowymi, szczególnie w zakresie elementów konstrukcji stropu. Inspektor nadzoru nakazał projektantowi przedstawienie projektu zamiennego, a wykonawcy wykonanie prac zabezpieczających rozbieraną konstrukcję wstrzymując dalsze prowadzenie robót. Podczas zwołanej Rady budowy zobowiązano jednostkę projektową firmę Armax do weryfikacji dotychczasowego projektu budowlano-wykonawczego. Jednostka Projektowa Armax przedstawiła analizę stanu przebudowywanego budynku, z których najistotniejsze kwestie to:

- brak ciągłości belek stropowych nad parterem na części stropu nad piwnicą (belki stropowe dzielone i opierane na ścianach działowych, a nie na ścianach zewnętrznych nośnych i wewnętrznej nośnej w części środkowej),

- w stropach istniejących stwierdzono łączenie belek stropowych poprzez spawanie na różnych długościach, niejednolita struktura,

- konstrukcja ścian budynku została wymurowana w sposób nieregularny (przypadkowy) z pomieszaniem warstw nośnych i osłonowych na poszczególnych kondygnacjach,

- nadmierna ilość kanałów wentylacyjnych (nieużytkowanych a zamurowanych, zakrytych) w ścianie nośnej wewnętrznej ostatniej kondygnacji osłabiającej nośność stropu.

Wykrycie ww. rozbieżności według projektanta było niemożliwe do wykrycia na etapie inwentaryzacji budynku bez wcześniejszego skucia całości tynków, wyburzenia częściowego ścian i rozbiórki problematycznego stropu. W związku z powyższym projektant potwierdził, że dalsze prowadzenie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, a także nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie. Konieczne jest wykonanie dokumentacji zamiennej alternatywnie w tzw. dwóch wariantach:

 - I ratowania istniejącego stanu poprzez przesunięcia oraz zmianę otworów, wymianę części stropów oraz wykonania nowych wieńców oraz przemurowania ściany nośnej wewnętrznej ostatniej kondygnacji

- II rozbiórkę ścian i stropów do ścian piwnicznych oraz budowę nowych ścian, stropów, wieńce z zachowaniem wielkości pomieszczeń projektu pierwotnego.

Wybrano wariant II wykonania dokumentacji zamiennej jako bardziej racjonalny w zakresie oceny ryzyka przebudowywanego budynku w zakresie stabilności konstrukcyjnej. Wykonawca robót przedstawił wstępny koszt tzw. „ratowania starego obiektu” na poziomie ok. 580 000 zł, zaś wykonanie nowego obiektu po wcześniejszym wyburzeniu do poziomu piwnicy ok. 477 000 zł. Gmina Mirzec wskazała wykonawcy robót zakres do realizacji zawarty w wariancie II, czyli rozbiórce ścian i stropów do ścian piwnicznych oraz ich budowę z zachowaniem podziałów wszystkich funkcji wynikających z projektu pierwotnego.

Całkowity planowany koszt inwestycji na chwilę obecną to: 8 367 424 złote. planowane do poniesienia wydatki z budżetu gminy to 427 898 złotych. Inwestycja ma zapewnione wysokie dofinansowanie, ponieważ zdecydowana większość wydatków zostanie pokryta ze środków pozyskanych z zewnątrz w kwocie 7 939 525 złotych, w tym Polski Ład Inwestycje strategiczne 6 311 505 złotych i program Maluch + 1 628 020 złotych.

Zakres zaplanowanych prac jest imponujący. W trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 1300 metrów kwadratowych znajdą się pomieszczenia dla trzech grup po 15 osób z przeznaczeniem na żłobek oraz dwóch grup po 25 osób z przeznaczeniem na przedszkole, a także pomieszczenia biblioteki i czytelni dla dzieci. Na parterze powstanie stołówka dla przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Gadce. Na tym samym poziomie zlokalizowana zostanie kuchnia oraz pomieszczenia obróbki warzyw, mięs, a także magazyny na produkty spożywcze. W budynku zamontowana zostanie winda umożliwiająca łatwą komunikację między poszczególnymi poziomami. Budynek zostanie połączony z obecnym budynkiem szkolnym. Na terenie sąsiadującym z budynkiem zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci, powstanie także parking. Wybudowany będzie nowy zjazd z drogi publicznej oraz chodniki dla pieszych.

Dofinansowano z Programu FERS: PL Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 za pośrednictwem Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

/materiał informacyjny: UG Mirzec/

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Razem przez dziesięciolecia

2023-09-19

Razem przez dziesięciolecia

50, 60, a nawet 65 lat w małżeństwie przeżyło ze sobą kilkadziesiąt par z gminy Mirzec. Takie dowody wierności słowom: "ślubuję, że cię nie opuszczę aż do śmierci" zasługują na najwyższy szacunek. Władze gminy zorganizowały galę dla jubilatów połączoną z wręczaniem medali Prezydenta RP.  
Wbiegli na szczyt Pałacu Kultury

2023-09-18

Wbiegli na szczyt Pałacu Kultury

Dwaj druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach w gminie Mirzec: Hubert Celuch i Bartosz Jabłoński podjęli wyzwanie trudnej rywalizacji. Polegała ona na pokonaniu schodami w biegu 30 pięter Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Nowoczesny wóz strażacki

2023-09-13

Nowoczesny wóz strażacki

Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie Nowym (gmina Mirzec) będzie pełnić służbę z wykorzystaniem samochodu wartego niemal 900 tys. zł. Zakup takiego wozu to efekt montażu finansowego budżetów: państwa, gminy Mirzec, urzędu marszałkowskiego i samych zainteresowanych.      
Dożynki powiatowo-gminne już 3 września

2023-09-01

Dożynki powiatowo-gminne już 3 września

Pożegnania lata i wakacji, to również polska tradycja, czyli dożynki. Tegoroczne powiatowo-gminne święto plonów odbędzie się już w niedzielę (3 września) w amfiteatrze w Mircu.  
Chodnik w przebudowie

2023-08-26

Chodnik w przebudowie

Mieszkańcy Gadki w gminie Mirzec wreszcie doczekali się inwestycji, dzięki której poczują się bezpieczni jako piesi użytkownicy dróg. Przy drodze administrowanej przez powiat starachowicki trwa przebudowa chodnika.
Nagrody pieniężne dla prymusów

2023-08-09

Nagrody pieniężne dla prymusów

Wakacje w pełni, jednak do grupy uczniów z gminy Mirzec na chwilę powróciły szkolne wspomnienia. Od razu dodajemy, że były miłe, bo dotyczyły grona najlepszych. Dziewięciu prymusów odebrało nagrody wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna. 
Mieszkańcy odnowili gminny teren

2023-08-04

Mieszkańcy odnowili gminny teren

Mieszkańcy Mirca-Malcówek z własnej woli odnowili ogród żwirowy przy tzw. Mirzeckiej Polanie. Wyplewili chwasty, wykosili wybujałą trawę, a potem ozdobili teren barwnymi dekoracjami.    
Droga w Osinach skończona

2023-07-28

Droga w Osinach skończona

Zakończyła się przebudowa trzeciego i ostatniego odcinka drogi gminnej przez Osiny. Roboty na trasie długości 1309 m zakończyły się dwa miesiące szybkiej niż planowano.
Powiatowy Festiwal Kultury Ludowej w Małyszynie

2023-07-27

Powiatowy Festiwal Kultury Ludowej w Małyszynie

Zespoły ludowe z gminy Mirzec coraz ich goście zaprezentują się na scenie w Małyszynie podczas Powiatowego Festiwalu Kultury Ludowej.
Brązowa Jodła z Kielc

2023-07-20

Brązowa Jodła z Kielc

Harcerski Zespół Wokalny Happy z Mirca ma satysfakcję z kolejnego sukcesu. Śpiewające druhny przywiozły Brązową Jodłę Harcerską z 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, czyli jednego z najbardziej znanych przeglądów artystycznych talentów nie tylko spod znaku ZHP.