JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Będą inwestycje na drogach wojewódzkich

2014-09-01 00:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Prezydent miasta Sylwester Kwiecień oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Paweł Żmudziński spotkali się z Marszałkiem Województwa Adamem Jarubasem. Tematem spotkania było utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej znajdującej się na terenie miasta Starachowice, a administrowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

- Rozmowy na temat infrastruktury drogowej zakończyły się porozumieniem - mówi prezydent Sylwester Kwiecień.
- Marszałek Jarubas zgodził się, aby inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich, znajdujących się w naszym mieście, o które postulowaliśmy, zostały umieszczone w budżecie województwa na rok 2015.

Drogi wojewódzkie w Starachowicach stanowią ważny element sieci drogowej i są najczęściej wykorzystywanym ciągiem komunikacyjnym w naszym mieście. Obecnie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza trasą przebiegającą w Starachowicach od drogi krajowej nr 42 - ulicami: al. Wyzwolenia, Ks. Kardynała Wyszyńskiego, al. Armii Krajowej, Krzosa, Radomska - do północnej części granicy miasta w kierunku gminy Mirzec. Niestety, stan dróg, w jakim się znajdują, pozostawia wiele do życzenia. Władze miejskie - pomimo że nie są bezpośrednio odpowiedzialne za te drogi, to są adresatami krytycznych uwag i interwencji.

Od wielu lat fundusze kierowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich na remonty i utrzymanie dróg w Starachowicach są bardzo niskie. Niezrozumiałym jest tym bardziej ten fakt, że na terenie naszego miasta zlokalizowane są ważne z punktu widzenia regionu świętokrzyskiego struktury gospodarcze, w tym Specjalna Strefa Ekonomiczna - generująca ogromny ruch kołowy na terenie całego miasta.

- Na przestrzeni ostatnich lat, Gmina realizowała w oparciu o środki własne i pozyskane dotacje poważne inwestycje na drogach wojewódzkich - mówi prezydent miasta Sylwester Kwiecień. - W roku 2010 do użytku oddane zostało rondo wybudowane na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej nr 744 z ulicami: 1 Maja, Krzosa i Radomską. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Starachowice w oparciu o środki własne Gminy i dotację z RPOWŚ kosztowało blisko 4,5 mln zł. W roku 2011 zrealizowaliśmy za niespełna 900 tysięcy złotych przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 z al. Armii Krajowej i ulicą Kościelną wraz z budową sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Obecnie trwają gruntowne przebudowy ulic powiatowych przebiegających przez miasto, które gmina współfinansuje, ale są one dofinansowywane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Po wykonaniu tych prac, zły stan dróg wojewódzkich będzie jeszcze bardziej dotkliwy dla ich użytkowników.

Pomimo usilnych działań, podejmowanych przez władze miasta, nierozwiązanym problemem pozostaje słabe skomunikowanie pomiędzy systemami drogowymi a drogami łączącymi miasto z innymi ośrodkami wojewódzkimi i ponadregionalnymi. Ponadto rozwój gospodarczy wspomnianej wcześniej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gwałtownie zwiększył skalę tego problemu.

Na czas nieokreślony przesunięto prace zapoczątkowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział świętokrzyski, których celem była przebudowa drogi krajowej nr 42. Inwestycja tak potrzebna dla rozwoju miasta. Wstrzymanie tego przedsięwzięcia powoduje, że Starachowice nadal pozostają na uboczu możliwości rozwojowych regionu i kraju.

- Z prowadzonych przez nas analiz, dotyczących poprawy komunikacji wynika, że jednym z najważniejszych aspektów jest oddzielenie ruchu tranzytowego oraz zaopatrzenia dla przemysłu, głównie w obrębie strefy, od ruchu miejskiego - mówi prezydent Kwiecień. - Dobrym rozwiązaniem w tym względzie będzie wybudowanie nowego połączenia drogi krajowej nr 42 z drogą wojewódzką nr 744 i poprowadzenia go zachodnim obrzeżem miasta, obok terenów przemysłowych Starachowic. Znaczenie takiego połączenia byłoby dla miasta i powiatu nieocenione. W początkowym biegu trasa powinna przekroczyć dolinę rzeki Kamiennej w obrębie zalewu Pasternik i z wykorzystaniem szlaku nieczynnej bocznicy kolejowej przebiec do połączenia z drogą wojewódzką nr 744, ulicą Radomską. Gmina posiada koncepcję takiej obwodnicy i jest zainteresowana udziałem w pracach i kosztach związanych z realizacją tego projektu. Zwróciliśmy się do Marszałka Województwa o akceptację takiego rozwiązania komunikacyjnego i uwzględnienie go w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020, w której kraj i region, po raz ostatni, otrzymają do dyspozycji pokaźne środki finansowe z Unii Europejskiej. We wrześniu zaplanowano spotkanie z udziałem służb marszałka odpowiedzialnych za realizację inwestycji na drogach województwa. Wtedy omówimy szczegóły planowanych przedsięwzięć - informuje prezydent Sylwester Kwiecień.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Policjant ze Starachowic wśród najlepszych dzielnicowych

2024-06-21

Policjant ze Starachowic wśród najlepszych dzielnicowych

Aspirat sztabowy Adam Ślawski z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach zajął drugie miejsce na liście najlepszych kierowników rewiru dzielnicowych województwa świętokrzyskiego w ramach konkursu, zorganizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Walczyli o tytuł

2024-06-21

Walczyli o tytuł "Najtwardszego Strażaka"

Druhowie: Hubert Celuch z OSP Osiny i Marcin Karwacki z OSP na starachowickim osiedlu Michałów wystartowali w zawodach Toughest Firefighter w Opolu. Walczyli o tytuł "Najtwardszego Strażaka". 
Już sześć

2024-06-21

Już sześć "Starusiów" w przestrzeni miasta

 Kilka tygodni temu na terenie miasta ustawiono małe modele kultowych samochodów marki star produkowanych w dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Obiekty, nazywane pieszczotliwie "Starusiami" to nowa forma promocji naszego miasta. Na początku było ich trzy, teraz przybyły trzy kolejne.   
Dzieje się !

2024-06-18

Dzieje się !

Ruszył długo wyczekiwany, zwłaszcza przez mieszkańców południowej części osiedla Michałów, remont ulicy Lenartowskiej. Remont obejmuje wymianę chodników i nawierzchni ulicy. 
UWAGA !!! NIE BĘDZIE WODY

2024-06-17

UWAGA !!! NIE BĘDZIE WODY

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w południowej części miasta Starachowice (ulice główne wraz z ulicami przyległymi: Kielecka, Nowowiejska, 6go Września, Jana Pawła II, Moniuszki, Żytnia, Podlesie, Miodowa, Łączna, Smugowa, Podlesie, Wrzosowa, Południowa, Jelenia, Myśliwska) oraz w Wąchocku (ul. Wygoda, Górna), że w dniu 18 czerwca w godz. 8:00 - 22:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku pracami na sieci wodociągowej – dot. budowy wiaduktu (generalny wykonawca Trakcja SA).
Wspaniały Jubileusz zasłużonych Małżeństw

2024-06-17

Wspaniały Jubileusz zasłużonych Małżeństw

Jubileusz 50. rocznicy ślubu to niezwykła data w życiu wszystkich małżeństw. Złoto jest tradycyjnym symbolem tego jubileuszu, reprezentującym cenną i trwałą naturę miłości, która trwa już 50 lat. To symbol siły, mądrości i bogactwa.
 Jednoczą siły przeciw płatnemu parkowaniu

2024-06-15

Jednoczą siły przeciw płatnemu parkowaniu

Grupa starachowiczan już raz ogłosiła publicznie, że nie zgadza się na propozycję miasta dotyczącą płatnej rezerwacji miejsc na dotąd ogólnie dostępnych parkingach przed blokami przy ulicach Reja, Kochanowskiego i Słonecznej. Na piątkowej sesji rady miejskiej ponowili swój protest przychodząc w licznej grupie na obrady, gdzie poparli ich radni opozycji prezydenckiej próbą przyjęcia rezolucji w tej sprawie. Prezydent Marek Materek argumentował, że płatne parkowanie to nie jego widzimisię, ale realizacja oczekiwań  społecznych. 
W krainie wilka

2024-06-13

W krainie wilka

Po raz piętnasty na terenie Archeoparku w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbył się Festyn Ekologiczny „Zaginiony świat naszej Ziemi”. Były to plenerowe zajęcia dla dzieci ze wszystkich publicznych i prywatnych placówek przedszkolnych oraz najmłodszych klas szkół podstawowych. W obecnej edycji motywem przewodnim było wilk. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne zainspirowane tym tematem. 
 Uroczystości

2024-06-11

Uroczystości "Wykusowe" w tym roku pod znakiem okrągłych rocznic

Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”- „Nurt” , Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski zapraszają na doroczne Uroczystości Wykusowe związane z upamiętnieniem żołnierzy AK dowodzonych przez płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”.
Wygraj koszulkę Reprezentacji Polski w Konkursie Gazety Starachowickiej!

2024-06-10

Wygraj koszulkę Reprezentacji Polski w Konkursie Gazety Starachowickiej!

Gazeta Starachowicka zaprasza wszystkich kibiców piłki nożnej do udziału w ekscytującym konkursie, w którym można wygrać koszulkę reprezentacji Polski Nike 2024!  Konkurs, organizowany przez Gazetę Starachowicką, jest doskonałą okazją, by potwierdzić swoją ekspercką wiedzę o reprezentacji podczas Mistrzostw Europy 2024.