JUŻ W KIOSKU

25-lecie usamorządowienia Powiatów

2023-09-19 08:26:29

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Starosta Piotr Ambroszczyk uczestniczył w zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich z okazji 25 – lecia ustanowienia samorządu powiatowego w Polsce zjeździe samorządowców na Zamku Królewskim w Warszawie. 

fot. Powiat Starachowicki

Rok 2023 jest rokiem  szczególnym dla samorządów powiatowych. 5 czerwca 1998 roku, uchwalona  została bowiem ustawa o samorządzie powiatowym, a co za tym idzie usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe. Z tej właśnie okazji Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Biurem „Niepodległa” zorganizował na Zamku Królewskim w Warszawie zjazd samorządowców reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski, w którym uczestniczył również starosta Piotr Ambroszczyk.

Jak informuje Starostwo Powiatowe, 12 września br. dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ćwierć wieku wcześniej wręczono Akty erekcyjne przedstawicielom wszystkich powiatów w Polsce, obradowali samorządowcy, reprezentujący powiaty. W wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele władz państwowych i środowiska naukowego.

Sesji inauguracyjnej, podczas której przedstawione zostało kalendarium odradzania się samorządu terytorialnego, przewodniczył prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka. Swoimi refleksami dzielił się również dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz. Wykładom towarzyszyły prezentacje filmowe z wręczania Aktów utworzenia powiatów, a także podkreślające znaczenie powiatu.

Dorobek 25-lecia samorządu powiatowego zaprezentowany został podczas sesji jubileuszowej. W tej części spotkania głos zabrali m.in. wprowadzający reformę administracji publicznej premier RP w latach 1997-2001 prof. Jerzy Buzek, prof. Irena Lipowicz - przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP III kadencji – współuczestnicząca w pracach nad reformą administracyjną w 1999 r. oraz zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz P. Kubalski.

Nie zabrakło przemówień. Obok przedstawicieli władz, wypowiadali się także uczestnicy prac nad reformą administracji publicznej, w tym m.in. były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca reformy samorządowej Jerzy Stępień; dr Mieczysław Janowski – Przewodniczący  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP I kadencji; senator RP, były Prezes Najwyższej Izby Kontroli, b. Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, czy Waldemar Rataj - Główny Doradca ds. reform ustrojowych Państwa w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka.

- Była to wyjątkowa okazja, by porozmawiać z ludzi, którzy tworzyli reformę administracyjną, a tym samym zapisali się na kartach historii jako twórcy powiatów. Wykładu Premiera Jerzego Buzka wysłuchałem w miłym towarzystwie Elżbiety Wiśniewskiej Starosty Płońskiej oraz Starosty Skarżyskiego Artura Berusa  - mówi starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Ambroszczyk.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit. 
Liderzy powiatowej gospodarki

2024-04-06

Liderzy powiatowej gospodarki

Po raz szósty wręczono Honorowe Nagrody Gospodarcze Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla wyróżniających się lokalnych biznesmenów. Ich laureatami zostały przedsiębiorstwa STAR-MAX i ZAPAŁA orasz spółka Merkson. Galę gospodarczą po raz drugi połączono z wyróżnieniem także innych działań wspierających samorząd. Statuetkę Starzecha i tytuł Przyjaciela Powiatu Starachowickiego otrzymała wieloletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzata Ślaska.   
Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

2024-04-04

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

Po świętach (2 kwietnia br.) ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ocenia stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 23 kwietnia i obejmie ponad 500 osób. 
Dwie nowe klasy mundurowe

2024-04-03

Dwie nowe klasy mundurowe

Od nowego roku szkolnego w dwóch starachowickich szkołach średnich: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym mają powstać Oddziały Przygotowania Wojskowego. Młodzież będzie w nich mogła zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.             
Młodzieżowa Rada Powiatu rozpoczęła swoją działalność

2024-04-03

Młodzieżowa Rada Powiatu rozpoczęła swoją działalność

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie, na którym młodzi samorządowcy złożyli ślubowanie, odbyło się 27 marca br. Za nimi też pierwsze głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących MRP.
Patronat Cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

2024-04-03

Patronat Cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach obejmie swym patronatem klasę wielozawodową w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. 25 marca br. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie.
Wiadukt pnie się do góry

2024-04-02

Wiadukt pnie się do góry

Ruszył montaż stalowej konstrukcji wiaduktu. 24 marca br. zamontowane zostały dwie pierwsze belki o długości ok. 20 m wraz z siedmioma poprzecznicami po stronie południowej. Dzień później pojawiły się takie same po stronie północnej, które finalnie zostały połączone z nim rusztem dolnym. Montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli łuków, planowany jest w połowie kwietnia.
Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność

2024-03-25

Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność

22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się pierwsze spotkanie tego nowego gremium, choć jeszcze w niepełnym składzie.
Powiat Starachowicki w gronie najlepszych powiatów w Polsce

2024-03-18

Powiat Starachowicki w gronie najlepszych powiatów w Polsce

15 miejsce w kraju i tytuł laureata Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu stały się faktem! 13 marca br. podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu starosta Piotr Ambroszczyk odebrał nagrodę dla naszego Powiatu. Jesteśmy w dwudziestce najszybciej rozwijających się i najlepiej zarządzanych powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców w Polsce.
Konstrukcja wiaduktu już po odbiorze

2024-03-13

Konstrukcja wiaduktu już po odbiorze

Najprawdopodobniej 24 marca br. rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej wiaduktu. 6 marca br. odbył się odbiór II etapu prac w zakładzie produkcji Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. Za około dwa tygodnie elementy zostaną przetransportowane do Starachowic.