JUŻ W KIOSKU

Z roku na rok rośnie liczba ton śmieci odbieranych w Starachowicach

2023-09-06 08:20

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Urząd Miejski ogłosił przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice. Firmy chętne wziąć w nim udział mają czas do 11 września na złożenie oferty. Po analizie dokumentów i wyborze konkretnej oferty będzie wiadomo, ile starachowiczanie zapłacą za odbiór śmieci od 1 stycznia 2024 roku, i jak długo będzie obowiązywać umowa. 

fot. Gazeta Starachowicka

Jak pokazują dane statystyczne, z roku na rok rośnie liczba kilogramów śmieci w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 2018 roku było to 317 kilogramów, a w 2022 roku już 405 kilogramów.

Ten czynnik ma bezpośredni wpływ na koszty. Im więcej śmieci będzie produkowane, tym więcej trzeba będzie płacić za ich odbiór, transport, gromadzenie, odzysk i unieszkodliwianie. Składowych stawki, którą będą ponosili mieszkańcy, jest wiele więcej. Jednak w tym przypadku, to starachowiczanie mają bezpośredni wpływ na wysokość opłaty. 

W 2020 roku magistrat informował, że: „Gmina Starachowice będzie posiadała dodatkowy instrument pozwalający na weryfikację liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości”. Zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim, czy zapowiadany mechanizm został wdrożony? Czy i jak Urząd Miejski sprawdza „deklaracje śmieciowe” względem stanu faktycznego? Czy i w jaki sposób gmina kontroluje i czy kontroluje liczbę złożonych deklaracji śmieciowych w kontekście napływu do Starachowic pracowników tymczasowych, czy uchodźców? Jeśli te osoby nie są ujęte w deklaracjach śmieciowych, to oznacza, że za ich śmieci zapłacą wszyscy starachowiczanie w wyższej opłacie? Co zatem zrobiła gmina Starachowice, by do takiej sytuacji nie dochodziło?

Referat Podatków i Opłat przypomina, iż zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat za odpady komunalne, prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne, mające na celu przymusowe wyegzekwowanie należności. W takim przypadku osoba taka ponosi dodatkowe koszty z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, koszty doręczenia upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Jeśli chodzi o osoby innej narodowości zamieszkujące na terenie miasta Starachowice, w domach jednorodzinnych, czy też w blokach, obowiązek wykazania tych osób w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne spoczywa na właścicielu nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej.

Należy zwrócić uwagę, że wyłączeniu od składania deklaracji i deklarowania osób do opłaty, podlegają między innymi właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w formie hoteli, hosteli, pensjonatów oraz każda działalność gospodarcza zajmująca się wynajmem miejsc noclegowych, co w znacznej mierze dotyczy osób innej narodowości przebywających na terenie miasta Starachowice.

To właściciel zobowiązany jest do rzetelnego deklarowania ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości i to właściciel poniesie wszelkie konsekwencje związane z nierzetelnym deklarowaniem osób i unikaniem wnoszenia opłat.

Gmina Starachowice posiada dostęp do „aplikacji” w postaci rozbudowanego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia analizę wprowadzanych ręcznie lub „zaciąganych” informatycznie danych z programów dziedzinowych dotyczących kwestii związanych z odprowadzaniem odpadów komunalnych. Na chwilę obecną nie jest on jednak wykorzystywany jako narzędzie weryfikacyjne w tym zakresie. Jednym z powodów takiej decyzji jest fakt aktualizacji i zmiany oprogramowania w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach budżetowych Gminy Starachowice.

Warto podkreślić, iż na przestrzeni lat weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następowała w oparciu o:

• ewidencję podatkową właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - sprawdzenie czy ze wszystkich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zostały złożone deklaracje;

• decyzje odbioru nowowybudowanych budynków mieszkalnych;

• ewidencję ludności (zameldowania, wymeldowania, zgony, urodzenia) – weryfikacja jest prowadzona na bieżąco, na podstawie składanych wyjaśnień, oświadczeń, umów najmu i inne dokumenty w przypadku różnicy liczby osób pomiędzy wykazanymi w deklaracji a zameldowanymi;

• wnioski o zastosowanie ulgi z tytułu Karty Dużej Rodziny;

• informacje Straży Miejskiej dotyczące zamieszkiwania wybranych nieruchomości;

• indywidualne oględziny nieruchomości przeprowadzane przez pracowników Referatu Podatków i Opłat, zajmujących się naliczaniem opłaty;

• rozpatrywane wnioski o zastosowanie ulgi w opłacie (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty).

Obecnie trwa weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o dane pozyskane z Centrum Usług Społecznych. Weryfikacja następuje na podstawie liczby osób w gospodarstwach domowych, wykazanych w złożonych wnioskach o dodatki do ogrzewania tj.: do węgla, pelletu, drewna, oleju opałowego i gazu LPG.

W przypadku wszelkich rozbieżności mieszkaniec wzywany jest do złożenia wyjaśnień, dokumentów, deklaracji bądź jej korekty. W stosunku do mieszkańca, który mimo obowiązku nie złożył deklaracji bądź złożył ją nierzetelnie, może być wszczęte postępowanie na takich samych zasadach jak w sprawach podatkowych. Zobowiązania mogą być zweryfikowane nawet do 5 lat wstecz, co oznacza, że w skrajnym przypadku mieszkaniec może być zmuszony uregulować opłatę nawet za kilka lat wstecz.

Koszty dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące: odbiór, transport, gromadzenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, funkcjonowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną, w roku 2022 r. wyniosły: 12.049.525,69 zł.

Dochody uzyskane z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosły 11.676.449,04 zł. Liczba mieszkańców uiszczających wymienioną opłatę to 36 691 osób (stan na 31.12.2022 r.).

Łącznie w ramach gospodarki odpadami komunalnymi odebrano od mieszkańców w 2022 r. 14 842,67 ton odpadów komunalnych, gdzie odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie wyniósł 47,17 %.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

2023-09-28

"Mieszkańców nie interesują faktury. Oczekują tego, żeby inwestycje były realizowane w terminie"

Na łamach Gazety wielokrotnie informowaliśmy o inwestycji drogowej przy ulicy Mickiewicza w Starachowicach. Po tym, jak kilka miesięcy temu została zerwana nawierzchnia drogi, prace tam stanęły w miejscu. A według pierwotnych założeń ostatniego dnia września br. powinna zakończyć się modernizacja tej drogi.
Rewitalizacja otoczenia Dworca Zachodniego. Trwa odbiór prac 

2023-09-28

Rewitalizacja otoczenia Dworca Zachodniego. Trwa odbiór prac 

Trwają odbiory prac na terenie zrewitalizowanego otoczenia Dworca Zachodniego. Jak informuje Referat Realizacji Inwestycji w ramach inwestycji powstanie 111 miejsc parkingowych, w tym na parkingu dwupoziomowym 91 miejsc (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) oraz poza parkingiem dwupoziomowym 20 miejsc (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). 
Miejski program in vitro trafi pod obrady Rady Miejskiej

2023-09-27

Miejski program in vitro trafi pod obrady Rady Miejskiej

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w piątek (29 września br.), radni zdecydują o dalszych losach miejskiego programu in vitro dla Starachowic. Dokument, który został skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, uzyskał pozytywną opinię.
Strzelnica a obwodnica. Powraca temat funkcjonowania klubu

2023-09-26

Strzelnica a obwodnica. Powraca temat funkcjonowania klubu

Klub Sportowy „ŚWIT” Starachowice w sobotę 23 września br. w mediach społecznościowych opublikował wpis zatytułowany „Ofensywa w obronie strzelnicy KS ŚWIT”. Jego treść została również rozesłana do lokalnych mediów. Wpis zawiera stanowisko klubu dotyczące godzącej w działalność strzelnicy, budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. W sobotę 30 września planowany jest protest „w sprawie ignorowania interesów mieszkańców Starachowic i zagrożenia funkcjonowania KS Świt przy budowie obwodnicy miasta”.
Modernizacja Parku Kultury się przedłuży. Co z remontem schodów? 

2023-09-27

Modernizacja Parku Kultury się przedłuży. Co z remontem schodów? 

W ogłoszonym przez starachowicki magistrat postępowaniu na przebudowę schodów wejściowych i murków oporowych do budynku Parku Kultury przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach nie wzięła udziału żadna firma. W związku z tym, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, pod koniec sierpnia 2023 r. przetarg został unieważniony.  

2023-09-23

"Pytanie, czy podjudzanie" - czyli wokół wpisu prezydenta Starachowic

Działacze Prawa i Sprawiedliwości podczas piątkowej (22 września  br.) konferencji prasowej zaapelowali do prezydenta Marka Materka o zaniechanie manipulowania mieszkańcami powiatu. Sprawa dotyczy wpisu włodarza Starachowic w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do dotacji, jaką szpital starachowicki dostał na remont i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Zapomniany zabytek

2023-09-24

Zapomniany zabytek

Temat popadania w ruinę XIX- wiecznego domu robotniczego przy ulicy Sportowej w Starachowicach nie jest nowością. Lokalne media poruszały go już w przeszłości, na problem zwracali także uwagę mieszkańcy. Nas do podjęcia go na nowo skłonił głos Czytelniczki, która martwiła się o przyszłość obiektu, cennego choćby ze względu na swój wiek. Jednak mimo upływu lat nie widać konkretnych działań, by go uchronić przed kompletną ruiną.  
Ciepło wspominają Starachowice

2023-09-22

Ciepło wspominają Starachowice

Państwo Elena i Zaza Kordzaia przez 6 lat mieszkali i pracowali w Starachowicach. Teraz przyszedł czas na powrót do Gruzji. Z pobytu w naszym mieście wynoszą same dobre wspomnienia.
Serce dla Maćka

2023-09-21

Serce dla Maćka

13-letni Maciej z Łosienka, koło Kielc od najmłodszych lat zmaga się m.in. z autyzmem. Ostatnio zdiagnozowano u niego nową chorobę: autoimmunologiczne zapalenie wątroby i zapalenie dróg żółciowych, która będzie mu towarzyszyć przez całe życie. Na rzecz chłopca prowadzona jest internetowa zbiórka pieniędzy oraz licytacja na FB. Organizatorzy bardzo proszą o pomoc.     
Leśna droga nad Lubianką zostanie wyremontowana

2023-09-21

Leśna droga nad Lubianką zostanie wyremontowana

Nadleśnictwo Skarżysko wybrało firmę, która wykona remont ulicy Szydłowskiego w Starachowicach biegnącej po leśnych terenach południowej strony Lubianki. Po tym jak miasto zainwestowało w teren rekreacyjny ponad 30 milionów złotych, teraz swój wkład w rozwój tego obszaru dokładają leśnicy.