JUŻ W KIOSKU

Wilgoć w budynku gastronomicznym nad Lubianką. Co tam się dzieje?

2023-11-21 08:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Rewitalizacja zbiornika Lubianka kosztowała gminę ponad 30 milionów złotych. Z tego dwie trzecie (20 milionów złotych) stanowiło zewnętrzne dofinansowanie, a resztę dołożyło miasto z kredytu (8,4 miliona złotych) oraz środków własnych. Po przeprowadzonej modernizacji Lubianka stała się miejscem tętniącym życiem, chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców Starachowic, jak i przyjezdnych gości.

fot. nadesłane

Inwestycja objęła m.in. wybudowanie trzech obiektów: WOPR-ówki, budynku gastronomicznego oraz szatni z toaletami. Budynek pod gastronomię został wynajęty prywatnej firmie do października 2042 roku z czynszem za blisko 4 tysiące złotych miesięcznie, który każdego roku jest waloryzowany o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.  

Koszty budowy obiektu pod gastronomię wyniosły: roboty budowlane- 2.823.797,27 zł netto; nadzory - 45.999,99 zł netto; inne np. przyłącze do sieci dystrybucji - 26.052,56 zł netto. A finansowane były: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.139.047,73 zł; ze środków własnych - 1.756.802,09 (w tym pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 1.669.976,32 zł). Gmina Starachowice odzyskiwała i odzyskuje VAT.

W budynku, w którym prowadzona jest restauracja, pojawił się problem, na który w interpelacji skierowanej do prezydenta Starachowic zwrócił uwagę radny Dariusz Grunt.

„Przebywając nad zalewem Lubianka, odwiedziłem znajdującą się tam restaurację. Lokal pełen gości z ładnym wystrojem. Niemniej moją uwagę przykuł odpadający tynk nad podłogą oraz zagrzybione ściany. Są ewidentne ślady wdzierającej się wilgoci po ścianach do lokalu. Skutkiem jest odpadanie płytek w toalecie oraz w kuchni. Kiedyś w lokalu miała pojawić się woda. Ponoć w związku tą sytuacją były wykonane prace drenażowe mające na celu zaprzestania podchodzenia wody podsiąkania i zagrzybiania ścian. Są one zagrzybione nad posadzką w pasie ok. 0,5, a nawet 1 m. 

W związku z powyższym proszę o udzielnie informacji na następujące pytania:

1. Kiedy tj. w jakim miesiącu i roku pojawiły się problemy z podtapianiem budynku restauracji, podsiąkania ścian?

2. Kiedy podjęto czynności związane z ustaleniem przyczyny podtapiania budynku  i podsiąkania ścian? 

3. Czy faktycznie podjęto prace drenażowe, jeżeli tak to czy były one wykonane w ramach gwarancji przez wykonawcę inwestycji, jeżeli nie to, kto je wykonywał i z jakich środków?

4. Czy systematyczne opuszczanie lustra wody w zalewie Lubianka z chwilą pojawienia się opadów nie wiąże się z podtapianiem budynku?

5. Czy zalew jest zalewany do wymaganego poziomu, czy poniżej zakładanego poziomu lustra wody?

6. Co planuje gmina w przypadku jeżeli  ta sytuacja będzie się powtarzać mimo wykonanych prac. Jakie podejmie kroki wobec wykonawcy i czy już je podjęła?

7. Jakie gmina ma ustalania z najemcą lokalu co  do poniesionych przez niego strat i ewentualnych kosztów ponownego remontu?

Odpowiedzi na pytania radnego Dariusza Grunta udzieliła zastępca prezydenta Starachowic ds. gospodarczych, Elżbieta Gralec.

"W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30.10.2023 r. w ww. sprawie informuję:

Ad.1. Po podpisaniu umowy z najemcą budynku gastronomicznego, w dniu udostępnienia budynek był zupełnie suchy i nie miał śladów wilgoci. W warunkach przetargowych na najem oraz w umowie zawartej z najemcą był zapis o konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej energii elektrycznej. Wykonawca w połowie stycznia poinformował nas, że przepompownia nie działa z uwagi na niewystarczającą moc. Informowaliśmy wielokrotnie Najemcę o konieczności zwiększenia mocy, celem uruchomienia przepompowni. W związku z faktem, że Najemca nie zwiększył mocy do maja 2023 r. i woda z pompowni każdorazowo nie była wypompowana, doszło w miesiącu styczniu / lutym do zalania budynku wodą deszczową, która dostała się w warstwy podposadzkowe - pomiędzy płytę konstrukcyjną a styropian.

Ad.2. Czynności związane z ustaleniem przyczyny podsiąkania ścian podjęto niezwłocznie, t.j. w lutym 2023 r., uznając wtedy ww. jako przyczynę zalania budynku, mając na względzie zjawisko podciągania kapilarnego.

Ad.3. Wykonawca wykonał drenaż z jednej strony budynku, na własny koszt.

Ad.4. Nie. Opuszczanie lustra wody jest zgodne z „Instrukcją gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego na rzece Lubianka w miejscowości Starachowice".

Ad.5. Wysokość piętrzenia, zgodnie z ww. instrukcją, zawiera się w granicach od 221,80 do 222,67 m n.p.m. W związku z powyższym zalew jest zalewany zgodnie z wymaganym poziomem.

Ad.6. Gmina zorganizowała przegląd gwarancyjny budynku gastronomicznego. W dniu przeglądu Użytkownik stwierdził, że po wykonaniu drenażu, mimo obfitych opadów deszczu w miesiącu sierpniu, nie pojawił się wypływ wody w budynku i że obserwuje zmniejszenie zawilgocenia ścian. Mogło to wskazywać, że drenaż spełnia swoją funkcję. Stwierdzono, że konieczna jest dalsza obserwacja po kolejnych obfitych opadach deszczu. Z początkiem października, Najemca poinformował nas, że po ostatnich intensywnych opadach atmosferycznych na ścianach wewnątrz budynku pojawiły się nowe, mokre ściany. Zaniepokojeni tym faktem, wystąpiliśmy o opinię do uczestników procesu budowlanego, t.j. projektanta, inspektora nadzoru i wykonawcy, gdyż fakt ten może świadczyć, że w budynku może występować miejscowa nieszczelność izolacji. Ponadto Gmina Starachowice, z uwagi na brak jednoznacznego określenia przyczyny podsiąkania w budynku, zdecydowała o zleceniu ekspertyzy budowlanej.

Ad.7. Informujemy, że Gmina Starachowice, nie angażuje i nie angażowała własnych środków finansowych w usunięcie usterek powstałych na skutek podsiąkania.

Strony wspólnie ustaliły, że koszty poniesie podmiot wskazany w ekspertyzie jako mający wpływ na powstałe szkody" - wyjaśnia wiceprezydent Gralec.

fot. nadesłane

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Śnieg na poboczach

2023-12-10

Śnieg na poboczach

Mieszkaniec alei Armii Krajowej zwraca uwagę na niefektywnośc odśnieżania tej ulicy. 
Wieczór dobroci

2023-12-09

Wieczór dobroci

Ludzie dobrej woli zebrali się w sobotę 9 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach na charytatywnej imprezie "Świąteczne Kolędowanie". Celem spotkania była zbiórka pieniędzy na leczenie  ponad 2,5 - letniej Amelii Tuz, nowej podopiecznej starachowickiej Fundacji "Zdążyć przed Panem Bogiem" .
 E- Van o starachowickich korzeniach

2023-12-09

E- Van o starachowickich korzeniach

Zasięg 350 kilometrów, tona ładowności, trzy rodzaje zabudowy i opcjonalnie napęd na 4 koła. Tak w skrócie prezentuje się polska elektryczna ciężarówka, będąca dziełem inżynierów spółki Autobox Innovations ze Starachowic przy współpracy z warszawską spółką Ennovation Technology. Prototyp pokazano 5 grudnia br. w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim.
Charytatywna akcja świąteczna

2023-12-09

Charytatywna akcja świąteczna

Malowanie bombek i ich licytacja to elementy świątecznej akcji charytatywnej, do udziału, w której zaprasza Stowarzyszenie Dolina Kamiennej przy współpracy z Fundacją „Promyk Uśmiechu”.
Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

2023-12-08

Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

W starachowickiej Szkole Podstawowej nr 11 powstała nowoczesna ekopracownia. W oficjalnym otwarciu udział wzięli: prezydent miasta Marek Materek, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ryszard Gliwiński, zastępca prezydenta Marcin Gołębiowski oraz dyrekcja placówki wraz z uczniami.
Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

2023-12-07

Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadzi modernizację trzech przejść dla pieszych: dwóch w ciągu ulicy Długiej oraz jednego na ulicy Piłsudskiego. Dla większego bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym dla pieszych, na przejściach i w ich obrębach zaprojektowano różne elementy oznakowania i dodatkowe oświetlenie. Przejścia dla pieszych nie będą wyniesione. 
Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

2023-12-07

Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni zwrócili uwagę na potrzebę organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami. Jako przykład dobrych praktyk, radny Michał Walendzik wskazał na spotkania dotyczące rewitalizacji zarówno Parku Miejskiego, jak i Lubianki, gdzie prezydent i jego współpracownicy spotykali się z mieszkańcami w terenie. 
Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

2023-12-07

Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

Sezon jesienno-zimowy to okres, gdzie w Starachowicach wskaźniki jakości powietrza wskazują znaczne przekroczenie. Smog odczuwalny jest w całym mieście, a głównie w tych rejonach, gdzie mieszkańcy swoje domu ocieplają za pomocą pieców.
Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

2023-12-06

Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

Radny Krzysztof Zuba podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej kolejny raz przypomniał o potrzebie modernizacji ulicy Wysockiego, która po tym jak poprowadzony został tamtędy objazd m.in. dla autobusów komunikacji miejskiej, ulegała znacznej degradacji. 
Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

2023-12-06

Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

Blok przy ulicy Kościelnej w Starachowicach, który już na wiosnę 2024 ma być powoli zasiedlany, liczy 103 mieszkania i jest przeznaczony dla obecnych najemców lokali komunalnych znajdujących się w gminnych zasobach. Budowa tego budynku ma umożliwić miastu ruchy w przypadku lokali komunalnych, które znajdują się na terenie całego miasta, a które są na przykład w fatalnym stanie technicznym. Najemcy dostaną propozycje zmiany adresu, jednak... nie wszyscy.