JUŻ W KIOSKU

Strzelnica a obwodnica. Powraca temat funkcjonowania klubu

2023-09-26 16:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Klub Sportowy „ŚWIT” Starachowice w sobotę 23 września br. w mediach społecznościowych opublikował wpis zatytułowany „Ofensywa w obronie strzelnicy KS ŚWIT”. Jego treść została również rozesłana do lokalnych mediów. Wpis zawiera stanowisko klubu dotyczące godzącej w działalność strzelnicy, budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. W sobotę 30 września planowany jest protest „w sprawie ignorowania interesów mieszkańców Starachowic i zagrożenia funkcjonowania KS Świt przy budowie obwodnicy miasta”.

fot. Anna Ząbecka - Gazeta Starachowicka

Już rok temu Klub Sportowy ŚWIT podnosił kwestię budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic w rejonie strzelnicy i ryzyka wstrzymania działalności obiektu. Część trasy nowo budowanej obwodnicy przebiega wzdłuż terenów, na których oddawane są strzały. Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników drogi potrzebne jest zamontowanie ekranów akustycznych i kulochwytów, aby nie doszło do ewentualnych wypadków.

Treść wpisu z profilu Klubu Sportowego „ŚWIT”: 

„Na dzisiejszym (23.09.2023 r. – red.) Walnym Zgromadzeniu padła propozycja, aby w następną sobotę na terenie strzelnicy w Starachowicach zorganizować protest członków klubu w sprawie ignorowania sygnałów i zgłoszeń ze strony klubu dotyczących bezpieczeństwa w związku z budowaną obwodnicą. Chcemy zwrócić na siebie uwagę generalnego wykonawcy, władz lokalnych i wszystkich odpowiedzialnych za cały proces inwestycyjny począwszy od projektowania, że w kwestii sąsiedztwa strzelnicy i budowanej drogi powinna być pełna współpraca i współdziałanie. W obecnej sytuacji zagrożone jest funkcjonowanie Klubu w przyszłości. Prosimy Prezydenta Starachowic o stanowcze zajęcie stanowiska i podjęcie aktywnej mediacji między stronami. A powinien, bowiem w interesie miasta jest zarówno droga, jak i prawidłowe funkcjonowanie Klubu Świt. Protest w sprawie ignorowania interesów mieszkańców Starachowic i zagrożenia funkcjonowania KS Świt przy budowie obwodnicy miasta ma się odbyć w sobotę 30.09 o godzinie 12.00” – brzmi treść wpisu.

***

We wtorkowy (26 września br.) poranek do tematu funkcjonowania strzelnicy w kontekście budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec, m.in. u którego w biurze poselskim toczyły się  rozmowy w sprawie obaw działaczy związanych ze strzelnicą. Ustalono wtedy, że cały koszt budowy tych zabezpieczeń to około 375 tys. zł. Połowę tej kwoty pokrywa firma Fabe, która jest wykonawcą prac, drugą część powinien pokryć samorząd Starachowic. Tymczasem miasto chce, aby jego część zapłacił Klub Sportowy Świt, który zarządza strzelnicą.

We wtorkowy (26 września br.) poranek do tematu funkcjonowania strzelnicy w kontekście budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec, m.in. u którego w biurze poselskim toczyły się  rozmowy w sprawie obaw działaczy związanych ze strzelnicą. Ustalono wtedy, że cały koszt budowy tych zabezpieczeń to około 375 tys. zł. Połowę tej kwoty pokrywa firma Fabe, która jest wykonawcą prac, drugą część powinien pokryć samorząd Starachowic. Tymczasem miasto chce, aby jego część zapłacił Klub Sportowy Świt, który zarządza strzelnicą.

– Obiekt starachowickiej strzelnicy cieszy się bardzo dużym uznaniem. W związku z budową północno-zachodniej obwodnicy Starachowic, na skutek zaniedbań przez miasto Starachowice okazało się, że ta strzelnica może stanowić niebezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników tej obwodnicy. Rzecz polega na tym, że z chwilą oddania do użytku tej strategicznej dla Starachowic drogi, jej użytkownicy mogą czuć się niebezpiecznie ze względu na aktywność prowadzoną na tej strzelnicy. Od kilku miesięcy z moim udziałem w moim biurze poselskim, również na terenie tej strzelnicy prowadzone są rozmowy, aby ten problem wyjaśnić. Na etapie planowania tej inwestycji drogowej miasto poczyniło zaniedbania polegające na tym, że nie podało do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich kwestii, które związane są z funkcjonowaniem strzelnicy. W związku z tym ŚZDW nie uwzględnił w planach finansowych inwestycji związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania i aktywności tej strzelnicy. Rzeczone spotkania dały bardzo pozytywny efekt. Wykonawca prac na tej inwestycji zobowiązał się, że w wysokości połowy kosztów poczyni wsparcie finansowe na rzecz tego, aby można było w tej strzelnicy poprowadzić takie prace, które zabezpieczą użytkowników tej drogi przed ewentualnymi niebezpieczeństwami. Mur oporowy, kulochwyty, ekran akustyczny. Miasto staje okoniem i dowiedzieliśmy się, że zdaniem gminy to Klub Sportowy ŚWIT ma wyłożyć połowę pieniędzy - mówił parlamentarzysta. -  Gdyby miasto zgłosiło do planu inwestycyjnego dla inwestora, że trzeba tutaj wyłożyć odpowiednie środki finansowe tak, aby zabezpieczyć tę drogę przed aktywnością strzelnicy, wówczas ŚZDW mógłby tę całą inwestycję strzelnicy sfinansować. Dzisiaj jest już za późno. Nie możemy się na to godzić, aby miasto nie chciało wyasygnować tak niskiej kwoty na utrzymanie swojego obiektu. Dodatkowo w ramach rekompensat za zajęcie terenów miejskich na rzecz budowy obwodnicy Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wypłacił samorządowi 2,25 mln zł. Miasto zyskuje nie tylko bardzo ważną drogę, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, ale także ma pieniądze na zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Apeluje do prezydenta Starachowic, aby przestał uprawiać ten chocholi taniec nad tą inwestycję, bo są to „żadne” pieniądze, które może wyasygnować miasto, aby problem przestał istnieć i prace na tej inwestycji szły i nie były opóźniane. Postawa prezydenta miasta jest niezrozumiała – dodał poseł Krzysztof Lipiec. 

W opinii radnej Danuty Krępy tak ważny obiekt, na którym ćwiczą nie tylko sportowcy, ale również polskie służby mundurowe, powinien być szczególnie chroniony przez władze miasta.

– To jest mienie gminne i prezydent Marek Materek powinien się nim zajmować. Nie chce przekazać niewielkiej, jak na budżet miasta, kwoty na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Apeluję do prezydenta, aby przestał zajmować się sprawami powiatu, które do niego nie należą, ale zadbał o sprawy miejskie.

Zdaniem radnej Agnieszki Kuś kwota, jaką miasto powinno przekazać, jest niewielka, w stosunku do uzyskanych dochodów.

– Zapraszam pana prezydenta na protest, jaki planują zorganizować sportowcy, może im wytłumaczy, dlaczego zaniedbuje sprawy związane ze strzelnicą.

Na zdjęciu (od lewej): radna Agnieszka Kuś, poseł Krzysztof Lipiec, radna Danuta Krępa / fot. Anna Ząbecka

***

Głos, poza konferencją, zabrał także prezes Klubu Sportowego "Świt" Karol Kopeć, który wskazał, że montaż zaproponowanych zabezpieczeń jest wyjściem z tej sytuacji, choć obciąży klub finansowo.

– Będziemy musieli rozwiązać umowę z jednym z trenerów kadry narodowej, aby wyłożyć tę kwotę. My mamy także inną propozycję dotyczącą zabezpieczeń. Najlepiej byłoby zbudować ekrany akustyczne, które byłyby jednocześnie barierą dla ewentualnych odłamków od pocisków, a także stanowiłyby ogrodzenie. Zachowany byłby wówczas wymagany trzymetrowy dystans od drogi, koszt tych prac sięgałby 1,8 mln zł.

***

We wtorek swoje oświadczenie w sprawie inwestycji w sąsiedztwie strzelnicy wydał także Urząd Miejski w Starachowicach. Publikujemy jego treść.

"Od czasu wystąpienia problemów przy budowie północno-zachodniej obwodnicy Starachowic w rejonie strzelnicy, jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z Prezesem KS Świt Starachowice, Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, jak i Wykonawcą. Twierdzenie, że Gmina Starachowice nie interesuje się tym tematem, jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Na etapie opiniowania projektu obwodnicy zarówno na etapie koncepcji jak i projektu budowy, gmina jednoznacznie wskazywała konieczność zabezpieczenia funkcjonowania strzelnicy, zwłaszcza że koszt jej modernizacji opiewał na kwotę 6 mln zł, w tym 3 zł pochodziło ze środków własnych gminy. Niestety, z przyczyn niezależnych od Gminy Starachowice projekt uzyskał pozwolenie na budowę w obecnym kształcie. Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych Elżbieta Gralec osobiście uczestniczyła w kilku spotkaniach z parlamentarzystami i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Wspomniane spotkania kończyły się konkluzją, że strzelnica nie może ucierpieć z powodu realizowanej w jej otoczeniu inwestycji.

Na jakim jesteśmy etapie: 1. Gmina wydała prawo dysponowania nieruchomością na cele projektowe i budowlane dla KS Świt. Umożliwiło to klubowi zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt wykonania kulochwytów to ok. 300 tys. zł.; 2. Gmina prowadziła rozmowy z generalnym wykonawcą budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic - FABE Polska, który deklaruje 50% partycypacji w kosztach wykonania zadania; 3. Drugie 50% ma dołożyć KS Świt. Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych podczas rozmów prosiła Prezesa Klubu o przygotowanie wniosku o przyznanie takiego dofinansowania z rezerwy Ministerstwa Obrony Narodowej, ponieważ wojsko i pokrewne służby korzystają ze strzelnicy. Do dzisiaj takie pismo do Gminy nie wpłynęło; 4. Na Walnym Zgromadzeniu klubowi Świt miał zostać przedstawiony projekt porozumienia między FABE Polska i KS Świt dotyczący partycypacji w kosztach realizacji zadania. Przy czym część finansowana przez KS Świt miałaby być realizowana w 2024 roku; 5. Zadaniem do realizacji przez Gminę miało być ogrodzenie strzelnicy, za które uzyskała odszkodowanie. Władze Starachowic prosiły o przedstawienie kosztorysu. Po jego uzyskaniu Gmina Starachowice przedstawi stosowny wniosek do Rady Miejskiej o zabezpieczenie środków na wykonanie ogrodzenia.

Podkreślamy, że Gminie Starachowice zależy na obu inwestycjach. Jednocześnie należy znaleźć takie rozwiązanie, które nie opóźni budowy obwodnicy, będzie przeprowadzone szybko, sprawnie i przy możliwie niskich kosztach. Takim rozwiązaniem jest wykonanie kulochwytów wspólnie przez FABE i KS Świt. Wyrażamy nieustanną gotowość do rozmowy i współpracy, dlatego ubolewamy, że Klub zdecydował się przenieść komunikację do mediów społecznościowych".

Do tematu podczas środowej (27 września br.) konferencji odniósł się prezydent Starachowic Marek Materek. Towarzyszyła mu zastępczyni ds. gospodarczych Elżbieta Gralec.

- Chcemy stanowczo odpowiedzieć na twierdzenia posła Krzysztofa Lipca. Funkcjonowanie strzelnicy miejskiej nie jest zagrożone. Na etapie opiniowania projektu obwodnicy zarówno na etapie koncepcji, jak i projektu budowy, jednoznacznie wykazywaliśmy konieczność zabezpieczenia funkcjonowania strzelnicy, zwłaszcza że koszt jej modernizacji opiewał na kwotę 6 mln zł, w tym 3 mln zł pochodziło ze środków własnych gminy – podkreślił prezydent. - Przez kilka lat korespondencji mówiliśmy o zamontowaniu ekranów dźwiękochłonnych, których zadaniem byłaby ochrona budynków. Nie uwzględniono tej sugestii, a dziś te problemy wracają. Koszty zaś próbuje się przerzucić na gminę.

Starachowice na modernizację obiektów strzelnicy przeznaczyły znaczne środki: modernizacja za 6 mln zł (w tym 3 mln z budżetu Starachowic), czy 2 mln zł (pochodzące z odszkodowania), które dołożono do Centrum Strzelectwa Sportowego.

- Odszkodowanie dotyczyło prac związanych z przejęciem terenów pod inwestycję związaną z budową północno-wschodniej obwodnicy Wąchocka, a zatem nie miało nic wspólnego ze strzelnicą. Te środki mogliśmy przeznaczyć na dowolny cel związany z potrzebami Gminy Starachowice. Zdecydowaliśmy jednak, że przysłużą one się powstaniu Centrum Strzelectwa Sportowego – przypomniał Marek Materek, który zaapelował, aby nie wykorzystywać sprawy strzelnicy do celów politycznych.

fot. Anna Ząbecka - Gaz. Starachowicka

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Śnieg na poboczach

2023-12-10

Śnieg na poboczach

Mieszkaniec alei Armii Krajowej zwraca uwagę na niefektywnośc odśnieżania tej ulicy. 
Wieczór dobroci

2023-12-09

Wieczór dobroci

Ludzie dobrej woli zebrali się w sobotę 9 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach na charytatywnej imprezie "Świąteczne Kolędowanie". Celem spotkania była zbiórka pieniędzy na leczenie  ponad 2,5 - letniej Amelii Tuz, nowej podopiecznej starachowickiej Fundacji "Zdążyć przed Panem Bogiem" .
 E- Van o starachowickich korzeniach

2023-12-09

E- Van o starachowickich korzeniach

Zasięg 350 kilometrów, tona ładowności, trzy rodzaje zabudowy i opcjonalnie napęd na 4 koła. Tak w skrócie prezentuje się polska elektryczna ciężarówka, będąca dziełem inżynierów spółki Autobox Innovations ze Starachowic przy współpracy z warszawską spółką Ennovation Technology. Prototyp pokazano 5 grudnia br. w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim.
Charytatywna akcja świąteczna

2023-12-09

Charytatywna akcja świąteczna

Malowanie bombek i ich licytacja to elementy świątecznej akcji charytatywnej, do udziału, w której zaprasza Stowarzyszenie Dolina Kamiennej przy współpracy z Fundacją „Promyk Uśmiechu”.
Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

2023-12-08

Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

W starachowickiej Szkole Podstawowej nr 11 powstała nowoczesna ekopracownia. W oficjalnym otwarciu udział wzięli: prezydent miasta Marek Materek, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ryszard Gliwiński, zastępca prezydenta Marcin Gołębiowski oraz dyrekcja placówki wraz z uczniami.
Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

2023-12-07

Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadzi modernizację trzech przejść dla pieszych: dwóch w ciągu ulicy Długiej oraz jednego na ulicy Piłsudskiego. Dla większego bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym dla pieszych, na przejściach i w ich obrębach zaprojektowano różne elementy oznakowania i dodatkowe oświetlenie. Przejścia dla pieszych nie będą wyniesione. 
Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

2023-12-07

Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni zwrócili uwagę na potrzebę organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami. Jako przykład dobrych praktyk, radny Michał Walendzik wskazał na spotkania dotyczące rewitalizacji zarówno Parku Miejskiego, jak i Lubianki, gdzie prezydent i jego współpracownicy spotykali się z mieszkańcami w terenie. 
Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

2023-12-07

Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

Sezon jesienno-zimowy to okres, gdzie w Starachowicach wskaźniki jakości powietrza wskazują znaczne przekroczenie. Smog odczuwalny jest w całym mieście, a głównie w tych rejonach, gdzie mieszkańcy swoje domu ocieplają za pomocą pieców.
Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

2023-12-06

Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

Radny Krzysztof Zuba podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej kolejny raz przypomniał o potrzebie modernizacji ulicy Wysockiego, która po tym jak poprowadzony został tamtędy objazd m.in. dla autobusów komunikacji miejskiej, ulegała znacznej degradacji. 
Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

2023-12-06

Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

Blok przy ulicy Kościelnej w Starachowicach, który już na wiosnę 2024 ma być powoli zasiedlany, liczy 103 mieszkania i jest przeznaczony dla obecnych najemców lokali komunalnych znajdujących się w gminnych zasobach. Budowa tego budynku ma umożliwić miastu ruchy w przypadku lokali komunalnych, które znajdują się na terenie całego miasta, a które są na przykład w fatalnym stanie technicznym. Najemcy dostaną propozycje zmiany adresu, jednak... nie wszyscy.