JUŻ W KIOSKU

Rośnie liczba "Niebieskich Kart" w starachowickich rodzinach

2023-08-08 13:00:02

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Procedura "Niebieskie Karty" to instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jak działa ta procedura i jak ją uruchomić? Na czym polega dawana przez nią pomoc i ochrona? Jak wygląda sytuacja w Starachowicach? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Ważnym aspektem procedury jest to, że jej wszczęcie i realizacja, a także interwencja w jej ramach nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy.

Z założenia Niebieska Karta ma na celu: zapobiec rozszerzaniu się skali dalszego stosowania przemocy wobec ofiary; zapewnić ochronę osób pokrzywdzonych przemocą; wszcząć działania pomocowe dla ofiar ze strony odpowiednich instytucji; koordynować działania podjęte wobec osób stosujących przemoc (np. zajęcia korekcyjno-edukacyjne); podnosić świadomość społeczeństwa na temat skali, przyczyn, objawów i skutków przemocy domowej; zbierać informacje o udzielonych formach pomocy.

Zwróciliśmy się do Centrum Usług Społecznych w Starachowicach z prośbą o udostępnienie informacji, jak wygląda sytuacja w naszym mieście. Ile założono kart na przestrzeni ostatnich 5 lat i w pierwszym półroczu 2023 roku; jak reagować, gdy wiemy, że komuś z naszych bliskich czy sąsiadów dzieje się krzywda i doświadcza przemocy.

W Starachowicach można niestety zauważyć wzrost liczby niebieskich kart. W latach 2017-2023 statystyki przedstawiają się następująco: 

  • 2017 r. - 102 NK;
  • 2018 r. - 106 NK;
  • 2019 r. - 363 NK;
  • 2020 r. - 358 NK;
  • 2021 r. - 406 NK;
  • 2022 r. - 476 NK. 
  • Do 30 czerwca 2023 r. wpłynęły 294 NK.

- Centrum Usług Społecznych posiada informację o wszystkich założonych niebieskich kartach, gdyż podmioty uprawnione do wszczęcia procedury NK są zobowiązane do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni przekazania formularza NK do Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - informuje p.o. Dyrektora CUS Wioletta Grosicka.

Osoby doświadczające przemocy domowej mogą się zgłosić do następujących placówek:

Punkt Interwencji Kryzysowej oferujący pomoc, wsparcie i poradnictwo dla osób doznających przemocy,  codziennie w godzinach 15.00- 17.00 w siedzibie CUS przy ul. Majówka 21a, I piętro, pokój nr 110, tel. 41 274- 57-57 kom. 533 0 533 22 e-mail: pik@cus.starachowice.eu

prawnik – środa godz. 15.00 – 17.00,

psycholog – wtorek, piątek godz. 15.00 – 17.00, 

specjaliści pracy socjalnej z uprawnieniami  do pracy z osobami doznającymi przemocy – codziennie godz. 15.00 – 17.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Złota 6, tel. 41 274-88-06, w którego strukturach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny świadczący pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, problemów wychowawczych, kryzysów egzystencjalnych, tel. 518 860 008.

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie "Przystań",  ul. Armii Krajowej 28 w Starachowicach (Miejska Galeria Handlowa Skałka – i piętro) tel. 882-560-397, oferuje kompleksową pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: poradnictwo indywidualne, grupowe, wsparcie, terapię, pomoc interdyscyplinarną.  Prowadzi Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy i ich rodzin, który wykorzystuje skuteczne metody postępowania, przyczyniające się do ochrony rodzin.

Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, ul. Prądzyńskiego 2 tel. 41 274-80-56. Stowarzyszenie prowadzi: zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, socjoterapeutyczne, grupy wsparcia, pomoc w nauce, organizuje wypoczynek letni, Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin, terapię dla osób używających problemowo lub uzależnionych od przetworów konopi oraz terapię grupową dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych, zajęcia „Klubu Mam”.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Radomska 72, tel. 41 274-73-85 zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, prowadzi działalność profilaktyczną, doradztwo zawodowe, terapię rodzinną, uzależnień i zajęcia warsztatowe.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, tel. 41 273- 83- 65.

Punkt Pomocy Psychologicznej dla Rodzin Dysfunkcyjnych – Siedziba Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” ul. Radomska 72. tel. 41/274-18-00.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”, ul. Murarska 14, tel. 41 274-03-26 prowadzi punkt konsultacyjny, rozmowy indywidualne, grupy terapeutyczne. Świadczy pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie.

Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Batalionów Chłopskich 6, tel. 41 273-98-16, oferuje poradnictwo i terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych, konsultacje psychiatryczne.

Punkt Psychoedukacyjny i Konsultacyjny dla rodzin dysfunkcyjnych – Starachowice ul. Prądzyńskiego 2 placówka oferuje konsultacje. Tel. 41/274-73-85.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starachowicach (Okręgowy Ośrodek w Kielcach) tel. 790-560-420.

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia", tel. 800-12-00-02

- Jednocześnie świadkowie przemocy lub osoby poszkodowane mogą złożyć w prokuraturze (lub na policji) zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu. W sytuacjach nagłych osoby, które czują, że bezpieczeństwo ich albo ich bliskich jest zagrożone powinny bezzwłocznie wezwać policję - dodaje Wioletta Grosicka.

112 – ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych: policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego;

997 – numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki.

***

W Starachowicach z roku na rok wzrasta spożycie alkoholu. Suma obrotów za sprzedaż napojów alkoholowych podanych przez przedsiębiorców w oświadczeniach w ciągu ostatnich 10 lat (2013-2022) wzrosła z 36,3 miliona złotych do 54,7 miliona złotych. Za tyle pieniędzy sprzedano w sklepach i gastronomii alkoholu w Starachowicach. 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Śnieg na poboczach

2023-12-10

Śnieg na poboczach

Mieszkaniec alei Armii Krajowej zwraca uwagę na niefektywnośc odśnieżania tej ulicy. 
Wieczór dobroci

2023-12-09

Wieczór dobroci

Ludzie dobrej woli zebrali się w sobotę 9 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach na charytatywnej imprezie "Świąteczne Kolędowanie". Celem spotkania była zbiórka pieniędzy na leczenie  ponad 2,5 - letniej Amelii Tuz, nowej podopiecznej starachowickiej Fundacji "Zdążyć przed Panem Bogiem" .
 E- Van o starachowickich korzeniach

2023-12-09

E- Van o starachowickich korzeniach

Zasięg 350 kilometrów, tona ładowności, trzy rodzaje zabudowy i opcjonalnie napęd na 4 koła. Tak w skrócie prezentuje się polska elektryczna ciężarówka, będąca dziełem inżynierów spółki Autobox Innovations ze Starachowic przy współpracy z warszawską spółką Ennovation Technology. Prototyp pokazano 5 grudnia br. w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim.
Charytatywna akcja świąteczna

2023-12-09

Charytatywna akcja świąteczna

Malowanie bombek i ich licytacja to elementy świątecznej akcji charytatywnej, do udziału, w której zaprasza Stowarzyszenie Dolina Kamiennej przy współpracy z Fundacją „Promyk Uśmiechu”.
Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

2023-12-08

Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

W starachowickiej Szkole Podstawowej nr 11 powstała nowoczesna ekopracownia. W oficjalnym otwarciu udział wzięli: prezydent miasta Marek Materek, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ryszard Gliwiński, zastępca prezydenta Marcin Gołębiowski oraz dyrekcja placówki wraz z uczniami.
Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

2023-12-07

Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadzi modernizację trzech przejść dla pieszych: dwóch w ciągu ulicy Długiej oraz jednego na ulicy Piłsudskiego. Dla większego bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym dla pieszych, na przejściach i w ich obrębach zaprojektowano różne elementy oznakowania i dodatkowe oświetlenie. Przejścia dla pieszych nie będą wyniesione. 
Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

2023-12-07

Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni zwrócili uwagę na potrzebę organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami. Jako przykład dobrych praktyk, radny Michał Walendzik wskazał na spotkania dotyczące rewitalizacji zarówno Parku Miejskiego, jak i Lubianki, gdzie prezydent i jego współpracownicy spotykali się z mieszkańcami w terenie. 
Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

2023-12-07

Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

Sezon jesienno-zimowy to okres, gdzie w Starachowicach wskaźniki jakości powietrza wskazują znaczne przekroczenie. Smog odczuwalny jest w całym mieście, a głównie w tych rejonach, gdzie mieszkańcy swoje domu ocieplają za pomocą pieców.
Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

2023-12-06

Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

Radny Krzysztof Zuba podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej kolejny raz przypomniał o potrzebie modernizacji ulicy Wysockiego, która po tym jak poprowadzony został tamtędy objazd m.in. dla autobusów komunikacji miejskiej, ulegała znacznej degradacji. 
Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

2023-12-06

Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

Blok przy ulicy Kościelnej w Starachowicach, który już na wiosnę 2024 ma być powoli zasiedlany, liczy 103 mieszkania i jest przeznaczony dla obecnych najemców lokali komunalnych znajdujących się w gminnych zasobach. Budowa tego budynku ma umożliwić miastu ruchy w przypadku lokali komunalnych, które znajdują się na terenie całego miasta, a które są na przykład w fatalnym stanie technicznym. Najemcy dostaną propozycje zmiany adresu, jednak... nie wszyscy.