JUŻ W KIOSKU

Otoczenie Dworca Wschodniego zmienia oblicze [FOTO]

2021-08-20 13:21:24

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Starachowice Wschodnie zmieniają swój wizerunek. Widoczny jest już powstający nowy układ komunikacyjny.

fot. UM Starachowice

- Po zmianach nie będziemy musieli czyścić butów po dojściu na perony, nie będzie nam groziło ochlapanie wodą z kałuży, a osoby z niepełnosprawnością nie będą miały trudności z poruszaniem się. Tworzymy lepsze Starachowice - poinformował w mediach społecznościowych prezydent miasta, Marek Materek. 

Gmina Starachowice jako beneficjent inwestycji pokrywa tylko 5% kosztów całego zadania, które opiewa na kwotę ponad 2,6 mln złotych. Jest to możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu - 85 % kosztów pokryją fundusze europejskie, natomiast 10% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W ramach inwestycji wykonany szereg prac:

 • rozbudowę ulicy Kolejowej – dwukierunkowej ulicy klasy technicznej o szerokości 7 m poprzez budowę w obszarze dworca jednokierunkowych dróg manewrowych zapewniających rozdzielenie ruchu autobusów, busów oraz taksówek, a także dojazd do miejsc parkingowych,
 • korektę wyspy nieprzejezdnej, skrzyżowania dróg,
 • budowę zatoki autobusowej ze zjazdami i ciągiem pieszym po północnej stronie ulicy Kolejowej na wysokości budynku dworca,
 • przebudowę zjazdów,
 • budowę i przebudowę chodników, budowę drogi rowerowej i parkingów dla rowerów,
 • budowę podłużnych peronów komunikacji wraz z przystankami autobusowymi przeznaczonych dla autobusów, busów oraz pojazdów taxi,
 • odtworzenie zjazdów do nieruchomości,
 • budowę miejsc parkingowych, w tym dla niepełnosprawnych,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia zasilania peronów oraz oświetlenia terenu dworca wraz z monitoringiem,
 • budowę kanału technologicznego,
 • usunięcie kolizji z sieciami sanitarnymi, teletechnicznymi i elektroenergetycznymi,
 • budowę urządzeń odwadniających dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementów małej architektury,
 • budowę ogrodzenia i bramy na tereny PKP,
 • rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją oraz wycinkę kolidującej zieleni,
 • zagospodarowanie zieleni niskiej oraz nasadzenia kompensujące wycinkę,
 • zabezpieczenie pozostałych elementów istniejącej infrastruktury przed możliwą kolizją z projektowaną infrastrukturą. W ramach opracowania planuje się budowę drogi dwukierunkowej oznaczonej w MPZP jako 1KDZ zapewniającej dojazd do miejsc parkingowych wraz z budową miejsc parkingowych i odtworzeniem dojazdu do obiektów PKP. Na terenie placu dworcowego przewiduje się budowę drogi rowerowej, parkingu dla rowerów oraz chodników, a także odtworzenie zjazdów do nieruchomości.

Działka w Starachowicach Wschodnich, gdzie zlokalizowane były stanowiska autobusowe i postój taksówek, znajduje się w sąsiedztwie dworca PKP. Dotychczasowym właścicielem terenu był Skarb Państwa. Władze Starachowic planując inwestycje prowadziły proces zmierzający do uregulowania kwestii własnościowych. Zajęło to kilka lat, ale w końcu udało się i miasto mogło przystąpić do realizacji modernizacji tego terenu.

Zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim w Starachowicach realizowane jest w ramach tytułu budżetowego: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, zadanie: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – Starachowice Wschodnie.

Wykonawcą prac jest firma Budromost Starachowice. Przewidywany termin zakończenia prac to 15 października 2021 r.

KOMENTARZE NA FORUM
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Dodatek węglowy. Kiedy pierwsi wnioskodawcy otrzymają pieniądze?

2022-10-04

Dodatek węglowy. Kiedy pierwsi wnioskodawcy otrzymają pieniądze?

Radni podczas piątkowej (30 września br.) sesji Rady Miejskiej podjęli stosowną uchwałę w sprawie wypłaty dodatku węglowego. Przyjęcie uchwały pozwala Centrum Usług Społecznych rozpocząć wypłatę pieniędzy. Na konto Gminy Starachowice wpłynęło 5,2 miliona złotych.
Na wypadek zagrożenia

2022-10-04

Na wypadek zagrożenia

O dystrybucji jodku potasu w regionie świętokrzyskim mówiono podczas konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza. Gościem spotkania była dr n. med. Agnieszka Walczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii.
Fundacja

2022-10-03

Fundacja "Rodzić po ludzku" czeka na #GłosMatek

W poniedziałek, 3 października, Fundacja Rodzić po Ludzku rozpoczęła kampanię #GłosMatek. Wydarzenie ma nagłośnić inicjatywę społeczną i zachęcić kobiety do wypełniania ankiet pod tą samą nazwą. To dzięki głosom kobiet powstaje jedyny w Polsce ranking, który obejmuje wszystkie szpitale i oddziały  położnicze w Polsce.
Leśna droga w remoncie

2022-10-03

Leśna droga w remoncie

Droga prowadzająca od strony łącznika przy Batalionów Chłopskich w Starachowicach w głąb lasu przechodzi remont. Zapytaliśmy w Nadleśnictwie, co to za inwestycja. 
Modernizacja ulicy Kopalnianej potrwa dłużej

2022-10-03

Modernizacja ulicy Kopalnianej potrwa dłużej

Do końca września 2022 r. miały zakończyć się prace remontowe ulicy Kopalnianej w Starachowicach. Tymczasem wykonawca wystąpił do Gminy Starachowice o przedłużenie terminu realizacji zadania. 
Rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

2022-10-01

Rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Symulator dachowania, symulator zderzeń, pomoc przedmedyczna – pokaz i instruktaż, alkogogle, narkogogle, konkursy, prelekcje profilaktyczno – edukacyjne. W piątek (30 września br.)  przy Zespole Szkół Zawodowych numer 3 w Starachowicach odbyła się impreza plenerowa pod hasłem „Jedno życie masz, więc zapnij pas”.
Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

2022-09-30

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Jak dbać o zdrowie własne i najbliższych oraz co należy zrobić, aby zapobiec chorobom zakaźnym? Między innymi na takie pytania szukali odpowiedzi uczniowie podczas „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”. Akcja miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.
W remontowej kolejce

2022-09-30

W remontowej kolejce

Rozpoczęły się modernizacje kolejnych ulic w Starachowicach. Jednak są takie drogi, gdzie mieszkańcy wciąż czekają i za pośrednictwem, m.in. naszej redakcji dopytują, na jakim etapie jest sprawa remontów zamieszkiwanych przez nich ulic.
Spór zbiorowy w PKC, w MAN Bus akcja protestacyjna

2022-09-29

Spór zbiorowy w PKC, w MAN Bus akcja protestacyjna

Podwyżek płac - tego żądają związki zawodowe w dwóch starachowickich firmach produkcyjnych. Rozmowy z pracodawcami w MAN Bus i PCK Group prowadzi NSZZ „Solidarność”. 
Przebudowa drogi w Mircu Poddąbrowa

2022-09-29

Przebudowa drogi w Mircu Poddąbrowa

Mieszkańcy w Mircu Poddąbrowie zyskali kolejną część drogi - remont bowiem dobiegł końca i w środę, 28 września, podczas konferencji przekazano ją do użytku.