JUŻ W KIOSKU

Kampania wyborcza a wywieszanie banerów reklamowych na ogrodzeniach

2023-08-23 09:04:57

Ocena:

5/5 | 1 głosów

W październiku 2022 roku w życie weszła Uchwała Nr XI/9/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, która potocznie nazywana jest uchwałą reklamową lub krajobrazową. Jej zapisy dotyczą również reklam wyborczych. 

fot. Gazeta Starachowicka

Wystartowała kampania wyborcza do wyborów parlamentarnych. Do urn, jesienią 2023 roku, wybierzemy się 15 października. Wraz z ogłoszeniem daty wyborów poznaliśmy harmonogram z terminami na rejestrację komitetów wyborczych, zgłaszanie kandydatów czy zbiórkę podpisów. Już niedługo możemy spodziewać się wysypu plakatów czy banerów reklamowych kandydatek i kandydatów na posłów i senatorów. 

Zapisy uchwały starachowickiej krajobrazowej stanowią, że w mieście nie powinniśmy zobaczyć banerów wyborczych powieszonych m.in. na ogrodzeniach. Obostrzeń jest więcej, ale to Urząd Miejski poinformuje wszystkie komitety wyborcze o zasadach panujących na terenie Starachowic. 

Przypomnijmy, zgodnie z treścią Uchwały Miasto Starachowice zostało podzielone na trzy strefy: strefę czerwoną zawierającą obszary: A-Rynek, B-Szlakowisko i Park, C-Lubianka, D-Pasternik, E-Wielki Piec, F-Centrum; strefę żółtą zawierającą obszary: G-Piachy, H-Wierzbnik, I-Park Kultury, J-MOSiR, K-Strzelnica, L-Wyszyńskiego; oraz strefę białą obejmującą pozostałą część miasta.

- Uchwała krajobrazowa określa zasady i warunki sytuowania szyldów, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, reklam wyborczych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Jest to realne narzędzie mające na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej z reklam nieestetycznych i nacechowanych przypadkowością - informuje rzecznik Urzędu Miejskiego Leszek Kowalski i dodaje, że warunki usytuowania reklam wyborczych uzależnione są od przynależności danego terenu do konkretnej strefy.

Do reklamy wyborczej mają zastosowanie przepisy ogólne zawarte w § 11 powyższej Uchwały, które zakazują sytuowania reklam na: ogrodzeniach i w ich świetle; balustradach balkonów i tarasów; pergolach i altanach śmietnikowych; obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej; obiektach i terenach oświaty, za wyjątkiem informacji o trwającej rekrutacji; obiektach małej architektury, z wyjątkiem przystosowanych witryn w wiatach przystankowych; mostach, wiaduktach kładkach; drzewach i w zasięgu ich koron; barierkach oddzielających jezdnie lub przystanki oraz w pasie dzielącym jezdnie; balustradach oddzielających ciągi piesze; miejscach parkingowych; murach i konstrukcjach oporowych; obiektach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków lub objętych inną formą ochrony; skwerach oraz rondach i wyspach w pasie drogowym z wyłączeniem informacji o podmiocie odpowiedzialnym za jego zagospodarowanie i tablic kierunkowych przy zapewnieniu braku pogorszenia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Ponadto zakazuje się sytuowania reklam (również wyborczych) w formie reklam mobilnych. Rozumie się przez nie tablice i urządzenia reklamowe na nie będących w ruchu przyczepach samochodowych, samochodach oraz lawetach, służących wyłącznie funkcji reklamowej. Reklamy na pojazdach, które są wykorzystane do codziennego użytku, nie są sankcjonowane przez przywołany wyżej przepis. Jeśli natomiast pojazd ewidentnie służy tylko celom reklamowym (jest stale zaparkowany) jest traktowany jako reklama mobilna.

- Głównymi założeniami wprowadzenia uchwały krajobrazowej było poprawienie estetyki i kształtowanie ładu przestrzennego. Reklamy mobilne sytuowane na gruntach prywatnych podlegają takim samym ograniczeniom jak inne formy reklam (np. ogrodzenia). Umieszczanie ich na gruncie prywatnym w sposób oddziałujący na przestrzeń publiczną jest niezgodne z treścią uchwały - dodaje rzecznik magistratu. 

Dodatkowo wprowadza się niezależne od pozostałych, zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych wyborczych i urządzeń reklamowych wyborczych opisane szczegółowo w § 15 uchwały. Uchwała zakazuje sytuowania tablic reklamowych wyborczych: w strefie czerwonej oraz na pylonach reklamowych i totemach reklamowych. Dodatkowe obostrzenia dotyczą powierzchni ekspozycyjnej, czyli wielkości tablicy reklamowej wyborczej. Dla reklam wyborczych ustalona jest także minimalna odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni, odległość ta jest to uzależnione od rodzaju drogi.

- Jeśli chodzi o termin na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych dotyczy on tylko właścicieli, reklam sprzed wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej tj. sprzed 19 października 2022. Reklamy nowe, czyli usytuowane po 19 października 2022 muszą być od razu zgodne z przedmiotową uchwałą. Reklama wyborcza używana w najbliższych wyborach jest reklamą nową, więc będzie musiała być już zgodna z zapisami uchwały. Urząd Miejski w Starachowicach po ogłoszeniu daty wyborów i rejestracji wszystkich komitetów wyborczych poinformuje pismem o zasadach panujących na terenie miasta Starachowice - podsumowuje Leszek Kowalski. 

Jeśli w trakcie kampanii mieszkańcy Starachowic zauważą nielegalne reklamy, mogą zgłosić ten fakt do Referatu Ochrony Środowiska - pokój: 118, tel. 41 273 82 42 lub Straży Miejskiej, tel.: 41-273-82-66, email: strazmiejska@starachowice.eu

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

2023-12-08

Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

W starachowickiej Szkole Podstawowej nr 11 powstała nowoczesna ekopracownia. W oficjalnym otwarciu udział wzięli: prezydent miasta Marek Materek, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ryszard Gliwiński, zastępca prezydenta Marcin Gołębiowski oraz dyrekcja placówki wraz z uczniami.
Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

2023-12-07

Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadzi modernizację trzech przejść dla pieszych: dwóch w ciągu ulicy Długiej oraz jednego na ulicy Piłsudskiego. Dla większego bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym dla pieszych, na przejściach i w ich obrębach zaprojektowano różne elementy oznakowania i dodatkowe oświetlenie. Przejścia dla pieszych nie będą wyniesione. 
Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

2023-12-07

Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni zwrócili uwagę na potrzebę organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami. Jako przykład dobrych praktyk, radny Michał Walendzik wskazał na spotkania dotyczące rewitalizacji zarówno Parku Miejskiego, jak i Lubianki, gdzie prezydent i jego współpracownicy spotykali się z mieszkańcami w terenie. 
Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

2023-12-07

Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

Sezon jesienno-zimowy to okres, gdzie w Starachowicach wskaźniki jakości powietrza wskazują znaczne przekroczenie. Smog odczuwalny jest w całym mieście, a głównie w tych rejonach, gdzie mieszkańcy swoje domu ocieplają za pomocą pieców.
Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

2023-12-06

Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

Radny Krzysztof Zuba podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej kolejny raz przypomniał o potrzebie modernizacji ulicy Wysockiego, która po tym jak poprowadzony został tamtędy objazd m.in. dla autobusów komunikacji miejskiej, ulegała znacznej degradacji. 
Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

2023-12-06

Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

Blok przy ulicy Kościelnej w Starachowicach, który już na wiosnę 2024 ma być powoli zasiedlany, liczy 103 mieszkania i jest przeznaczony dla obecnych najemców lokali komunalnych znajdujących się w gminnych zasobach. Budowa tego budynku ma umożliwić miastu ruchy w przypadku lokali komunalnych, które znajdują się na terenie całego miasta, a które są na przykład w fatalnym stanie technicznym. Najemcy dostaną propozycje zmiany adresu, jednak... nie wszyscy. 
Plany władz miasta dotyczące starych kamienic

2023-12-05

Plany władz miasta dotyczące starych kamienic

Gmina Starachowice w swoich zasobach posiada wiele budynków liczących po kilkadziesiąt lat, które są w fatalnym stanie technicznym i opalane są kopciuchami. Część z nich nadaje się do wyburzenia, a część do remontu. 
Świąteczne kolędowanie dla Amelki

2023-12-05

Świąteczne kolędowanie dla Amelki

Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk wspólnie z Fundacją Zdążyć przed Panem Bogiem zaprasza na Świąteczne Kolędowanie – imprezę charytatywną, podczas której będą zbierane pieniądze na rzecz 2,5-letniej Amelki Tuz.
Przedświąteczny czas pełen atrakcji 

2023-12-04

Przedświąteczny czas pełen atrakcji 

Miejskie iluminacje, lodowisko, coroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. I atrakcja, której najbardziej wypatrują mali mieszkańcy Starachowic, czyli odwiedziny Świętego Mikołaja.   
Co z modernizacją ulic Chopina i Pileckiego? 

2023-12-04

Co z modernizacją ulic Chopina i Pileckiego? 

Remont ulicy Chopina ma zapewnione finansowanie i realizacja powinna nastąpić od wiosny 2024 roku. Natomiast ulica Pileckiego nie ma jeszcze dokumentacji. Podczas jednej z konferencji prezydent Starachowic Marek Materek został zapytany o bieżącą informację dotyczącą tych inwestycji.