JUŻ W KIOSKU

I co dalej ze spalarnią?

2021-09-10 09:39:36

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Edward Płusa: - Właściwie nie ma bezpośrednich przeszkód z rozpoczęciem budowy. Przechodzimy do realizacji?

źródło: Stow. Inicjatywa dla Starachowic

Jak wiemy za zwycięzcę przetargu zamawiający (ZEC ) uznał firmę Control Process S.A. Kraków, jedną z kilkunastu spółek Grupy Kapitałowej Control Process, znanej z dysponowania świetnym zespołem prawników, o czym świadczy blisko 80 wyroków sądowych, głównie KIO, (Krajowej Izby Odwoławczej), w dużej części wygranych. Dlatego szybko i bez problemów uporano się z odwołaniem konkurenta – Konsorcjum, próbującego podnosić, że CP nie spełniło warunków przetargu (SIWZ). ZEC też miał co do tego wątpliwości, bo 22 marca 2021 wezwał CP do udzielenia wyjaśnień i uzupełnienia (poprawienia) dokumentów w zakresie SIWZ. M.in. chodziło o wskazanie zrealizowanych przez CP inwestycji podobnych do przedmiotu zamówienia, jako dowodu posiadanej wiedzy i doświadczenia.

I to jest ciekawe – wiemy, że Control Process nigdy nie budował spalarni o przedstawionych w SIWZ parametrach, ani żadnej innej. Ale okazało się, że wcale nie jest to konieczne, bo warunki przetargu dopuszczają korzystanie z podwykonawców. A spółka LAVI Engineering GmbH (Niemcy) realizowała podobną inwestycję w 2017 roku w Sarburi Province, w Tajlandii oraz w 2019 roku w Ayutthaya w Tajlandii. I to wystarczyło dla KIO. Nie uwzględniono dalszych zarzutów Konsorcjum, które udowadniało, że naprawdę wykonawcą była powiązaną z LAWI Engineering GmbH spółka LAWI Engineering (Thailand) Co., Ltd. Oraz, że zadania te nie obejmowały instalacji oczyszczania spalin. Fajna ta globalizacja - jeżeli ktoś nie wierzy, zawsze może lecieć do Tajlandii i sprawdzić. Bo z przedstawionych referencji nie wynika, że ktokolwiek z odpowiedzialnej za całość realizacji spółki Control Process S.A. Kraków w ogóle wie gdzie jest ta Ayutthaya. Za to Starachowiczanom, Control Process brzydko pachnie, tzn. nadal śmierdzi miejska oczyszczalnia ścieków, którą ta firma od paru lat modernizuje. Efekt dodatkowy – podwyżka o 10% opłat za wodę i ścieki.

Zastanawiające też było, że Control Process podpisała umowę zgodnie z oferowana ceną przetargową, nie podnosząc kwestii wzrostu cen materiałów. Bo w międzyczasie ceny materiałów budowlanych wzrosły do 100%, a stali nawet do 200% (stale węglowe), co musi skutkować wzrostem kosztów inwestycji o przynajmniej 20 mln zł. Nie znam ostatecznej treści podpisanej umowy, ale szczerze wątpię, żeby CP zgodziła się utrzymać zaoferowaną cenę bez względu na rosnące koszty. Obym się mylił, ale bardzo przypomina mi to przypadki taktyki polegającej na wciągnięciu inwestora w koszty rozpoczęcia budowy, a dopiero potem wystąpienie z żądaniami pokrycia ich wzrostu. Żądanie w pełni przecież uzasadnione, ale poparte perspektywą przerwania budowy z winy inwestora. A inwestor (zamawiający), czyli ZEC na razie nie wie jak uporać się z dotychczasową kwotą – przypomnę: chodzi o kwotę 102 690 170 zł . (Ciekawostka – CP przebił ofertę konkurenta o 1,2º/oo (promila).

Przyznana przez WFOŚiGW preferencyjna pożyczka to 74 566 000, 00 zł. Umorzenie jej 30% może nastąpić po zrealizowaniu i rozliczeniu całości inwestycji, a na razie przyznanie jej wymagało zastawu w postaci całego majątku ZEC (to chyba również obejmuje należący do niego MZK) oraz nieruchomości miejskich: przychodni MEDSTAR, dawnego Liceum Nr 4, część Szkoły Nr 11... (Oprócz standardowej zgody na egzekucję i czeku in blanko). Słowem wszystko, co Miasto mogło zastawić.

Pozostaje kwota ponad 28 mln. zł., którą ZEC zamierza pokryć "wkładem własnym" oraz "kredytem uzupełniającym".

Ten kredyt, jak już wyjaśniał Prezydent Materek, to bankowy kredyt komercyjny, którego przyznanie miało być dowodem opłacalności przedsięwzięcia. Rzeczywiście, banki zawsze sprawdzają, dlatego żaden takiego kredytu nawet nie obiecał. Tym bardziej, że przyznanie kredytu wymaga zastawu, a zarówno ZEC jak Miasto nie dysponują już niczym, co mogliby zaproponować jako zastaw.

Wkład własny? ZEC jest już zadłużony, a długi Miasta razem z zadłużeniem spółek zależnych dorównuje wysokością jego budżetowi. Więc co się stanie, gdy zaangażują już kilkadziesiąt milionów w inwestycję, a okaże się, że ukończenie wymaga zagwarantowania nie tylko pozostałej kwoty, ale jeszcze o 20 mln zł. więcej ? I że nie ma skąd ich wziąć?

No więc w imię czego mamy ryzykować bankructwem Miasta?

Czy naprawdę chodzi o "dobro wyższe" w postaci zbilansowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami? Kosztem Starachowic, jak bywało już przy innych okazjach do "wykazania się" naszych prominentów? (np. szpital COVID).

Jak podnosiliśmy, (a potwierdził to prof. Wielgosiński na spotkaniu w UM), żadna gmina w Polsce nie wpadła na pomysł budowania IOE samodzielnie i na własny koszt. Pan Prezydent kiedyś przywoływał przykład Krosna, ale naprawdę jest to porozumienie 27 gmin wokół dużego projektu: - „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego”, który uzyskał wielkie dofinansowanie z NFOŚiGW - 111 mln zł. A w województwie? Tak się składa, że kiedy tylko Starachowice udowodniły swoje zaangażowania w budowę IOE, inne miasta zaczęły ujawniać swoje plany w zakresie ciepłownictwa.

Ostrowiec Św., miasto najbardziej predysponowane do budowy IOE z racji bliskości potencjalnych dostawców paliwa – RIPOK Janik i RIPOK Jańczyce, dysponujące tym samym dogodną lokalizacją takiej instalacji, ujawnił na razie ogólną decyzję oparcia ciepłownictwa na spalaniu gazu. (Nawiasem – finanse Ostrowca nie są obciążone żadnymi długami, więc miasto ma dużą swobodę wyboru rozwiązania).

Energia Cieplna, do której należy Elektrociepłownia Kielce podpisała właśnie umowę z firmą SBB Energy na budowę kotłowni gazowej. "Zmieniamy system zasilania Kielc w energię cieplną. Będzie sukcesywnie odchodzić od energii wytwarzanej z węgla i produkować ją w oparciu o gaz ziemny." zapowiedział dyrektor Elektrociepłownia Kielce, Zbigniew Duda. Na moc cieplną kotłowni gazowej złoży się zespół pięciu wodnych kotłów o mocy 32 MWt każdy." (razem 160 MWt) Będą one stanowiły trzon ciepłowni w sezonie zimowym, a w sezonie letnim będziemy się opierać o energię wytwarzaną z biomasy.

Cała impreza będzie ich kosztowała raptem 55 milionów złotych. Nowa kotłownia zostanie oddana do użytku pod koniec 2022 roku.

Warto zwrócić uwagę, że tu chodzi o "zwykłe" chociaż nowoczesne, wysokosprawne gazowe kotły wodne. Gdybyśmy my chcieli iść tą drogą, to instalacja np. dwóch kotłów po 8 MWt kosztowałaby jakieś 4 mln zł (słownie cztery miliony).

Skarżysko podeszło jeszcze oszczędniej, nie angażując pieniędzy Miasta, lecz powierzając dostawy ciepła spółce Celsium, która z kolei zainwestowała w wysoką kogenerację gazową – kosztem 21 mln zł zainstalowała dodatkowo 2 silniki gazowe o łącznej mocy ok. 5 Mwt i 5 MWe. Dofinansowanie z działania 1.6 – 8,5 mln zł. zmniejszyło ten koszt do 12,5 mln. zł.

Końskie podeszły do tematu najbardziej perspektywicznie. Zamiast spalania śmieci (mają własny RIPOK) przyjęły projekt, który wygrał konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju modelowej ciepłowni przyszłości, który ma stanowić demonstrator technologii. RAFAKO ma go wybudować kosztem ok. 33 mln. zł, co łącznie z kosztem projektu wyniesie ok 38 mln. zł z perspektywą dofinansowania całej inwestycji do 100 procent kosztów kwalifikowanych. Projekt zakłada wykorzystanie wielkoskalowych paneli grzewczych oraz nowatorskiego zbiornika ciepła. (W założeniach przypomina rozwiązanie zastosowane w jednej z dzielnic Wiednia).

Tak działają prawdziwi gospodarze miast!

A biedne, zadłużone Starachowice brną w przedsięwzięcie za ogromne pieniądze (w założeniu 102 mln zł. a w praktyce zapewne ponad 120 mln zł.), których nie mają, co może doprowadzić do odstąpienia wykonawcy od umowy przed jej ukończeniem. Przykładem może być Jarocin: "Krakowska spółka Control Proces zerwała umowę z PWiK w Jarocinie, która dotyczy nowatorskiego projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy. Wartość inwestycji to ponad 115 mln zł.".

Przyczyna – brak porozumienia w kwestii kwartalnych rozliczeń finansowych i gwarancji zapłaty ze strony inwestora.

Boję się, że już na obecnym etapie należałoby przypomnieć sobie prawo Murphy`ego i zacząć myśleć o jakimś planie B na wypadek, gdyby jednak coś poszło źle. A może… Natomiast wydaje się również, że Pan Prezydent i Pan Prezes ZEC zupełnie nie dostrzegają (lub nie chcą o tym myśleć), że wybudowanie IOE, czyli spalarni odpadów to dopiero początek przedsięwzięcia. Bo w tym momencie trzeba już mieć wizję, a właściwie konkretny plan rozwiązywania problemów sprawnego jej funkcjonowania.

(ale o tym w następnym odcinku)

Edward Płusa

/artykuł płatny/

KOMENTARZE NA FORUM
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
28-29 maja - Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim

2022-05-27

28-29 maja - Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim

Zbliża się kultowa kolarska impreza! To będzie znów prawdziwe widowisko, pełne emocji i niezapomnianych wrażeń. W niedzielę (29 maja( w Starachowicach odbędzie się VI Starachowicka Strzała, wyścigi na rowerach szosowych na fenomenalnej, pofałdowanej trasie. Organizatorem Starachowickiej Strzały jest Poland Bike. Kolarskie Miasteczko z Biurem Zawodów, startem i metą wyścigów, znajdą się przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starachowicach. Uwaga, nowość! Dzień wcześniej w sobotę (28 maja) odbędzie się jazda indywidualna na czas – I Czasówka o Puchar Starosty Starachowickiego. To będzie pierwszy taki Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim!
Zmiany w kursowaniu autobusów na ul. 1 Maja

2022-05-27

Zmiany w kursowaniu autobusów na ul. 1 Maja

Uwaga pasażerowie! Jak informuje ZEC Komunikacja Miejska w Starachowicach, od poniedziałku 30 maja br. w związku z remontem ul. 1 Maja, autobusy kursować będą według zmienionej trasy. 
Przebudowa Parku Kultury. Czy znajdą się pieniądze?

2022-05-27

Przebudowa Parku Kultury. Czy znajdą się pieniądze?

Otoczenie Parku Kultury przeszło rewitalizację. Teraz na remont czeka wnętrze Parku Kultury. Na to zadanie Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład. Jak zapowiadał prezydent Marek Materek, 24 maja br. otwarto oferty, które wpłynęły w postępowaniu. Jak się okazało, obie kwoty są wyższe niż ta, którą miasto ma zaplanowaną w budżecie.
Starachowiczanka z nagrodą

2022-05-26

Starachowiczanka z nagrodą "Newsweeka"

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, Dorota Lisiak otrzymała tytuł "Społecznika Roku" - nagrodę "Newsweek Polska" dla tych, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych.
Remont krytej pływalni. Brak chętnych i oferty wyższe niż zakładane fundusze

2022-05-26

Remont krytej pływalni. Brak chętnych i oferty wyższe niż zakładane fundusze

Urząd Miejski otworzył oferty w postępowaniu dotyczącym remontu Krytej Pływalni przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. Żadna firma nie jest zainteresowana remontem wnętrza i wentylacji pływalni, w części dotyczącej remontu dachu, oferty są wyższe niż przewidziane pieniądze. 
Wiadukt w Starachowicach Zachodnich. Powiat ogłosił przetarg

2022-05-25

Wiadukt w Starachowicach Zachodnich. Powiat ogłosił przetarg

Powiat Starachowicki ogłosił przetarg na najbardziej wyczekiwaną inwestycję drogową, tj. budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Jej realizacja pozwoli na rozładowanie korków w Starachowicach. Będzie też doskonałym uzupełnieniem, powstającego obecnie systemu obwodnic. Firmy mają 35 dni na składanie ofert. 
UNICEF alarmuje: nawet w najbogatszym państwach dzieci wychowują się w środowisku, które może zagrażać ich zdrowiu, życiu i przyszłości

2022-05-27

UNICEF alarmuje: nawet w najbogatszym państwach dzieci wychowują się w środowisku, które może zagrażać ich zdrowiu, życiu i przyszłości

Na 39 badanych krajów UE i OECD, Polska zajmuje 27. miejsce w rankingu dotyczącym zapewnienia dzieciom zdrowego środowiska do życia, podaje UNICEF w najnowszym raporcie. Raport został opracowany przez Centrum Badawcze UNICEF - Innocenti we Florencji...czytaj więcej...
25 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO

2022-05-25

25 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO

Zaginięcia małych dzieci i nastolatków są motywem przewodnim dyskusji ekspertów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Fundacji Itaka, operatora linii 116 000 - Telefonu w Sprawie Zaginionego Nastolatka. Webinary zorganizowane zostały w ramach projektu MSWiA „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”. Nieprzypadkowo odbywają się one w maju, w miesiącu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To święto obchodzone na całym świecie ustanowione zostało dla uczczenia pamięci zaginionych i nieodnalezionych dzieci, których symbolem jest kwiat niezapominajki...czytaj więcej...
Miasto zaciągnie wielomilionową pożyczkę? O tym zdecydują radni

2022-05-26

Miasto zaciągnie wielomilionową pożyczkę? O tym zdecydują radni

Wśród uchwał, nad którymi podczas piątkowej (27 maja) sesji Rady Miejskiej debatować będą radni, znajdzie się ta dotycząca zaciągnięcia przez Gminę Starachowice pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 37 milionów złotych.   
Środa z profilaktyką, posłuchaj ekspertów.

2022-05-25

Środa z profilaktyką, posłuchaj ekspertów.

Co tydzień, w środę na Akademii NFZ i kanale You Tube odsłaniamy tajemnice różnych schorzeń, a przede wszystkim informujemy, jak im zapobiegać i jak postępować, gdy już zachorujemy. Nasi eksperci, najlepsi w danej dziedzinie specjaliści z całego kraju za pośrednictwem zamieszczanych krótkich filmów przekazują informacje, zalecenia i porady. Można też pobrać specjalnie przygotowaną ulotkę. Naprawdę warto obejrzeć, dowiedzieć się czegoś nowego i skorzystać z fachowych rad. Kampania jest dedykowana pacjentom, ale też osobom zdrowym, wszystkim, którym temat zdrowia jest bliski....czytaj więcej...