JUŻ W KIOSKU

Głosuj na ławeczkę Staffa

2021-07-21 19:00:01

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Po długich latach ujrzeliśmy się znowu. Łódź moja w przystań wraca z połowu... - mógłby sparafrazować swoje własne słowa Poldek Staff na widok pomnika ławeczki...

Muzeum cyfrowe

... która jest jednym z projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, autorami są przewodnik świętokrzyski Aneta Marciniak i dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Paweł Kołodziejski.

Budżet Obywatelski jest procesem, w ramach którego to mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.  Zgłaszamy zatem propozycje zadań do budżetu, urzędnicy analizują je pod kątem możliwości realizacji, potem zaś propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie. Zwycięski projekt przeznacza się do realizacji wpisując go do uchwały budżetowej.

- Sedno tkwi w umieszczeniu w przestrzeni wierzbnickiej starówki pomnika - ławeczki poety Leopolda Staffa. Chcemy poszerzyć wiedzę o lokalnej historii oraz związkach ludzi kultury z miastem Starachowice. Chcemy przypomnieć fakt pobytu tego wybitnego poety w Wierzbniku w 1944 roku. Pamiętajmy, że to właśnie w Wierzbniku nawiązała się serdeczna przyjaźń Staffów z wikarym kościoła Świętej Trójcy - księdzem Boratyńskim. Fakt pobytu Staffa w naszym mieście jest stosunkowo słabo znany, tymczasem miał on istotny wpływ na umiejscowienie w twórczości poety wielu wątków związanych z doliną rzeki Kamiennej, głównie w tomiku "Wiklina".  Wierzbnicką starówkę przywołuje we wspomnieniach ksiądz Antoni opowiadając, jak stary już i schorowany Poldek wracając z jednej z piekarni do wikarówki musiał wspiąć się pod wzniesienie ulicy Kościelnej, co było dlań sporym wysiłkiem. W związku z tym często miał przystawać na odpoczynek. I właśnie tą chwilę z życia codziennego poety pragniemy uchwycić w pomniku - ławeczce - mówią autorzy projektu "Przystań ze Staffem".

Symboliczny wymiar codzienności, chwila odpoczynku w codziennym trudzie „dźwigania” chleba, ten pomnik upamiętni nie tylko epizod z życia wybitnego twórcy polskiej kultury I połowy XX wieku ale da możność odpoczynku obok poety.  Dzięki umieszczonym kodom QR będzie można ściągnąć fragment wspomnień ks. Boratyńskiego o fakcie pobytu Staffów w Starachowicach, jak też krótkiej biografii obu przyjaciół i kilku wierszy Poldka. 

- Znaczenie przestrzenne i symboliczne ławeczki dla kreowania przestrzeni „magicznej” w najstarszej części miasta będzie też istotnym preludium do realizacji szerszego projektu Wierzbnik 400 mającym upamiętnić czterechsetną rocznicę królewskiego przywileju lokacyjnego, która przypada w 2024 roku. Integralną częścią zadania będzie również stworzenie nowego wydarzenia kulturalnego o charakterze poznawczym zogniskowanego wokół pomnika. Chcemy, by nosiło nazwę „Przystań ze Staffem” i było skierowane zarówno do osób zainteresowanych poezją, jak też dla tych, którzy będą chcieli poznać bliżej twórczość Leopolda Staff - Paweł Kołodziejski nie ukrywa szerszego wymiaru projektu.  

Twórcze interpretacje wierszy „bohatera” pomnika, oraz prezentacje własnej twórczości słownej, lub słowno-muzycznej spowodują, że na miejskiej starówce (Rynku) zagości słowo poetyckie a miasto zyska kolejne wydarzenie kulturalne realizowane w jego przestrzeni. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad wydarzeniem obejmą Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, oraz Stowarzyszenie „Perłowa”.

- „Przystań ze Staffem” docelowo będzie „starachowicką” częścią większej imprezy literackiej o nazwie „Pociąg Staffowice - Leśmianów”, które polegać będzie na organizacji przejazdu „poetycką” kolejką wąskotorową ze Starachowic do Iłży. Jako partnera w realizacji tego odcinka wydarzenia Aneta I Paweł przewidują Starachowicką Kolej Wąskotorową. W Iłży miałaby się odbyć analogiczna impreza poświęcona Leśmianowi, której formę określić przyszły partner iłżecki. Tym samym pomnik poety (ławeczka Leopolda Staffa) mógłby stać się zalążkiem wydarzenia łączącego tropy dwóch wybitnych przedstawicieli poezji polskiej XX wieku pozostawione przez nich w dwóch sąsiednich i historycznie związanych miejscowościach.

... Zo­sta­nie ka­mień z na­pi­sem: Tu leży taki i taki. Każ­dy z nas jest Ody­sem, co wra­ca do swej Ita­ki... Może więc warto po sobie coś zostawić. Przyszłym pokoleniom? Miastu? Sobie dać wiedzę?

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Drzazgi bólu i okruchy optymizmu

2024-05-24

Drzazgi bólu i okruchy optymizmu

Pracuje jako kierowniczka Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. A pisarstwo: poezja i proza jest ważnym dodatkiem do codzienności, która dla Moniki Telki jest najważniejszym źródłem inspiracji. Dostrzega w niej tematy do literackich przemyśleń, bo ma tę typową dla artystycznych dusz wrażliwość i uważność. Właśnie wydała drugi tomik swoich egzystencjalnych wierszy pt "Drzazgi". Znajdziemy tu całą paletę zjawisk, uczuć i przeżyć, które składają się na ludzkie życie.   
Wspomnienie patriotycznego zamachu

2024-05-22

Wspomnienie patriotycznego zamachu

Powiatowa Rada Pamięci w Starachowicach oraz Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Starachowice zapraszają do wzięcia udziału w uroczystych obchodach 80. rocznicy zamachu na inspektora radomskiego Gestapo Ericha Schütze, dokonanego przez żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu „Wola” (Starachowice).  
Sobotnie spotkanie z muzyką żydowską i etniczną

2024-05-21

Sobotnie spotkanie z muzyką żydowską i etniczną

25 maja o godzinie 17.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Starachowic do Amfiteatru w Parku Miejskim na koncert "Hava Nagila-Radujmy się!"
Wraca pamięć o starachowickich górnikach

2024-05-20

Wraca pamięć o starachowickich górnikach

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zaprosiła uczniów szkół średnich do odkrycia górniczej przeszłości naszego miasta: licznych tu niegdyś kopalń żelaza i zatrudnionych w nich ludzi. W ramach projektu „Młodzież SZYBuje” zaplanowano historyczne wykłady, wirtualny spacer śladami górniczych zabytków oraz konkurs literacki z nagrodami pieniężnymi na temat życia górników.        
Miłość do książek i dziecięcych czytelników

2024-05-18

Miłość do książek i dziecięcych czytelników

Uśmiechnięta, energiczna, zakochana równie mocno w książkach co w spotkaniach z małymi czytelnikami, dla których prowadzi literackie zajęcia w kierowanej przez siebie filii "Plastuś" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. Pomysłowość i zaangażowanie Magdaleny Mroczek zostało docenione tytułem "Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2023", przyznanym w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Zdjęcia i poezja uznanego kieleckiego artysty

2024-05-10

Zdjęcia i poezja uznanego kieleckiego artysty

Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Pawła Pierścińskiego.
Nowe miejsce dla miłośników sztuki

2024-05-09

Nowe miejsce dla miłośników sztuki

W Starachowicach już niebawem rozpocznie dzialałność prywatna galeria sztuki prowadzona przez Czesława Kotwicę, malarza pochodzącego z gminy Brody.     
Nowy laur za ilustrację prasową

2024-05-09

Nowy laur za ilustrację prasową

Uhonorowany ponad setką zwycięstw, prestiżowych nagród i wyróżnień o zasięgu globalnym, europejskim i światowym starachowicki grafik Marcin Bondarowicz prezentuje swój najnowszy sukces. To nagroda specjalna za pracę ilustrującą artykuł w znanym tygodniku "Polityka". Została przyznana artyście przez jury Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa, zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.
Niekonwencjonalne spotkanie z literaturą

2024-05-06

Niekonwencjonalne spotkanie z literaturą

Andrzej Rojek i Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zapraszają dorosłych bywalców na XLVI Głośne Czytanie Nocą pt. „Między półkami, czyli co piszczy w bibliotece”.
W dniach 14-16 maja br. na Rynku stanie pawilon z wystawą kultury żydowskiej

2024-05-06

W dniach 14-16 maja br. na Rynku stanie pawilon z wystawą kultury żydowskiej

Park Kultury w Starachowicach wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN po raz drugi mają zaszczyt zaprosić wszystkch mieszkańców Starachowic do uczestnictwa w projekcie "Muzeum na kółkach".