JUŻ W KIOSKU

Bezpieczne ferie

2023-01-24 15:39:24

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Ferie już za kilka dni. Wybierasz się na zimowy wypoczynek do któregoś z krajów Unii Europejskiej? Nie zapomnij o EKUZ. Karta jest bezpłatna, wydaje ją NFZ.

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który potwierdza prawo do leczenia w kraju UE lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) na takich samych zasadach, jak jego obywatele (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i my za nią dopłacamy). Pomoc uzyskuje się wyłącznie w placówkach  publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.
Gdzie można używać EKUZ?
Karty EKUZ można używać w państwie UE/EFTA oraz w Wielkiej Brytanii (wyjeżdżający do  Wielkiej Brytanii powinni się zapoznać z zasadami obowiązującymi po 31 grudnia 2020 r. w zakładce Brexit na stronie https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/brexit/) i Irlandii Północnej.
Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:
 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
 • portugalskich: na Azorach i Maderze,
 • hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.
Nie obowiązuje natomiast:
 • na Wyspach Normandzkich i wyspie Man,
 • w Monaco, San Marino i Watykanie.
Kto może otrzymać kartę?

 

EKUZ mogą otrzymać uprawnieni do świadczeń zdrowotnych w Polsce:
 • osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
 • osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

 

Ważne! EKUZ gwarantuje nam leczenie w sytuacjach niezbędnych, nagłego zachorowania, nie obejmuje leczenia planowego. 
Ponadto świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:
 • kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ oraz rozważ dodatkowe ubezpieczenie komercyjne,
 • kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

 

Jak wyrobić EKUZ?

 

Termin ważności karty EKUZ 

3 lata jeśli:

 • Osoba jest zatrudniona, 
 • prowadzi działalność gospodarczą,
 • otrzymuje zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

20 lat jeśli:

 • Osoba otrzymuje emeryturę i osiągnęła wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn)

Do 18-go roku życia jeśli:

 • Osoba nie ma 18 lat i ma ubezpieczenie jako członek rodziny1) (EKUZ będzie ważny do dnia 18 urodzin)
 • nie ma 18 lat i ma własny tytuł do ubezpieczenia  lub pobiera rentę (EKUZ będzie ważny do dnia 18 urodzin)

5 lat jeśli:

 • Osoba otrzymuje emeryturę i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn
 • nie ma 18 lat i nie ma ubezpieczenia, ale masz obywatelstwo polskie (EKUZ będzie ważna do dnia 18 urodzin)

18 miesięcy jeśli:

 • Osoba otrzymuje rentę i ma więcej niż 18 lat,
 • ma ubezpieczenie jako członek rodziny i ma więcej niż 18 lat,
 • ma ubezpieczenie jako student.
 • jest uczniem, ma więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia)

6 miesięcy jeśli:

 • Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • wykonuje pracę nakładczą.

6 miesięcy jeśli Osoba nie ma ubezpieczenia, ale ma prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli:

 • jest w ciąży lub w trakcie porodu, ma obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce,
 • jest w ciąży lub w trakcie porodu, ma status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkasz w Polsce,
 • nie ma 18 lat, mieszka w Polsce i ma status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin).

2 miesiące  jeśli:

 • Osoba jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna,
 • jest ubezpieczoną nie wymienioną wcześniej lub osobą, dla której nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

90 dni jeśli:

 • Osoba nie ma ubezpieczenia, ale spełnia kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza4).

42 dni jeśli:

 • Kobieta nie ma ubezpieczenia, ale jest w połogu, ma obywatelstwo polskie i mieszka w Polsce.
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Starachowiczanie na Wielkim Marszu 4 czerwca

2023-06-05

Starachowiczanie na Wielkim Marszu 4 czerwca

„Nie możesz już znieść tego, jaka jest dzisiaj Polska? Masz dosyć szalejącej drożyzny? Stać cię na coraz mniej rzeczy? Chcesz Polski wolnej, demokratycznej i europejskiej? Pójdźmy razem w Wielkim Marszu 4 czerwca w samo południe” – mogliśmy przeczytać na stronie utworzonego w mediach społecznościowych wydarzenia, zorganizowanego przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska.
Wrażliwi Społecznie mówią: sprawdzam!

2023-06-05

Wrażliwi Społecznie mówią: sprawdzam!

Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie postanowiło przeprowadzić tzw. fact-checking, czyli zbadać wypowiedzi prezydenta Starachowic w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej w Starachowicach celem weryfikacji faktów. W opinii społeczników Marek Materek mija się z prawdą. 
Wakacje modne, a przede wszystkim bezpieczne

2023-06-04

Wakacje modne, a przede wszystkim bezpieczne

Alkogogle, symulator wypadku i dachowania, pyszna drożdżówka. Te i inne atrakcje przygotowano dla mieszkańców na pikniku rodzinnym pn. „Moda na bezpieczne wakacje”, który w pierwszą sobotę czerwca odbył się na parkingu przed budynkiem Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Radomskiej w Starachowicach. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Dolina Kamiennej”.  
Wyróżnieni za nasz park 

2023-06-02

Wyróżnieni za nasz park 

Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Starachowicach zdobył wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Design Educates Awards 2023. Autorami docenionej przez branżę architektoniczną koncepcji jest pracownia eM4 z Krakowa.  
Pożarnicze zmagania młodzieży

2023-06-02

Pożarnicze zmagania młodzieży

Piętnaście drużyn, a w nich aż 150 druhów, rywalizowało w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, jakie odbyły się 28 maja br. na stadionie miejskim w Starachowicach. 
Pasternik pięknieje

2023-06-01

Pasternik pięknieje

Starachowicka lista miejsc spacerowych stale się powiększa. Zrewitalizowany Park Miejski już cieszy oko podczas rodzinnych wypraw. Za chwilę działalność turystycznych aktywności rozpocznie malownicza Lubianka. A to nie koniec zmian w Starachowicach. Blisko 10-milionowa inwestycja nad zbiornikiem Pasternik, która będzie polegać na zagospodarowaniu jego północnej linii brzegowej, poprawi wizerunek tej części miasta.
„Moda na bezpieczne wakacje”. Zaproszenie na piknik edukacyjno-charytatywny

2023-06-01

„Moda na bezpieczne wakacje”. Zaproszenie na piknik edukacyjno-charytatywny

Już w najbliższą sobotę (3 czerwca br.) na parkingu przy ul. Radomskiej w Starachowicach odbędzie się piknik edukacyjno-charytatywny „Moda na bezpieczne wakacje, którego organizatorem jest Stowarzyszenia Dolina Kamiennej. Start o godzinie 10.00.
Bonifikata na zakup nieruchomości gruntowych i lokalowych. Dla kogo i na jakich warunkach?

2023-06-01

Bonifikata na zakup nieruchomości gruntowych i lokalowych. Dla kogo i na jakich warunkach?

Parafia Rzymskokatolicka Św. Brata Alberta w Starachowicach wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Starachowice o sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice, jako działki ewidencyjne: nr 269/51 o powierzchni 0,0125 ha oraz nr 269/64 o powierzchni 0,0330 ha. Cena do sprzedaży w wysokości 125 tysięcy zł netto została ustalona na podstawie wartości wynikającej z operatu szacunkowego, do której doliczony został podatek VAT 23% w wysokości 28 750,00 zł.
Budowa ścieżek rowerowych. Mieszkańcy mają uwagi 

2023-05-31

Budowa ścieżek rowerowych. Mieszkańcy mają uwagi 

W Starachowicach trwa budowa ścieżek rowerowych. Mieszkańcy przyglądają się tym inwestycjom, m.in. traktowi budowanemu wzdłuż bloków przy ul. Harcerskiej. Interweniują nie tylko w mediach, ale również poprzez radnych reprezentujących ich rejony. 

2023-05-31

"Stary szpital". Wykonanie dokumentacji dla osiedla przesunięte 

W lutym br. podczas konsultacji społecznych zaprezentowano cztery koncepcje urbanistyczne dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Przy tworzeniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, wykonawca zadania - A2P2 architecture & planning, działający w kooperacji z mamArchitekci Sp. z o.o. - był zobligowany uwzględnić wykonaną już inwentaryzację budowlaną oraz ekspertyzę techniczną istniejącego budynku dawnego szpitala.