JUŻ W KIOSKU

Akcja Zima w Starachowicach i w powiecie. Ważne telefony

2023-12-02 15:15:47

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Gmina Starachowice i Powiat Starachowicki przygotowują się do zimowego utrzymania dróg i chodników na sezon zimowy 2023/2024. 

fot. Anna Ząbecka - Gazeta Starachowicka

GMINA STARACHOWICE

1. Ręczne utrzymanie czystości i porządku na wybranych ciągach pieszych – 29.729 m2. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „MALIBUD” Zbigniew Malicki z siedzibą w Starachowicach ul. Nowowiejska 67a. Służba dyżurna dostępna całą dobę pod numerem telefonu 888-892-339 i 604-577-605.

Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim sprzętem do prawidłowej realizacji tegorocznej akcji. Posiada samochód osobowo-towarowy umożliwiający przemieszczanie osób i sprzętu oraz przewóz piasku do pojemników rozstawionych przez wykonawcę na terenie miasta. Dodatkowo firma ma na swoim stanie 50 sztuk pojemników na materiał uszorstniający.

- Wykonawca realizuje usługę, zachowując niżej określone standardy utrzymania ciągów pieszych. Odśnieżanie lub likwidację śliskości zimowej rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub stwierdzeniu śliskości. Odśnieżanie i likwidacja śliskości polega na ciągłej, ręcznej pracy pracowników wyposażonych w odpowiednie narzędzia, wykonujących czynności usuwania z nawierzchni ciągów pieszych, schodów oraz zjazdów dla wózków dziecięcych i inwalidzkich: śniegu, lodu, błota pośniegowego oraz posypujących nawierzchnię tych ciągów komunikacyjnych piaskiem. W miejscach oznakowanych przejść dla pieszych należy likwidować powstające w wyniku odśnieżania jezdni ulic „bandy” śniegowe. Utrzymanie czystości i porządku na wybranych ciągach pieszych, w czasie trwania akcji biernej, polega na codziennym usuwaniu i unieszkodliwianiu zebranych z ich całej powierzchni śmieci i innych odpadów, w tym nadmiaru piasku zgromadzonego w wyniku usuwania śliskości – informują pracownicy Urzędu Miejskiego. 

2. Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych – 46,907 km

Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych na terenie miasta Starachowice realizowane będzie na długości 42,852 km. Tak jak w poprzednich sezonach miasto zostało podzielone na dwie Strefy: Strefa I miasta obejmuje teren na południe od rzeki Kamiennej, Osiedle Orłowo oraz chodniki we wschodniej części miasta tj. przy ul. Zgodnej i Krańcowej – 23.410 km. Strefa II miasta obejmuje teren na północ od rzeki Kamiennej – 23.497 km. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane MALIBUD. Służba dyżurna dostępna całą dobę pod numerem telefonu 888-892-339 i 604-577-605.

Firma dysponuje następującym sprzętem i materiałem Strefa I: miniciągnikami lub lekkimi ciągnikami rolniczymi 3 szt. wyposażonymi w pługi do odśnieżania o szerokości minimum 1,5 mb, piaskarki lub rozrzutniki piasku, oraz stała łączność za pomocą telefonów komórkowych, ładowarką.

- Odśnieżanie chodników rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu. Odśnieżanie polega na ciągłej pracy sprzętu mechanicznego (pługów o szerokości minimum 1,5 mb, piaskarek lub rozrzutników piasku itp.) od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei. W miejscach oznakowanych przejść dla pieszych należy likwidować powstające w wyniku odśnieżania ulic i chodników „bandy” śniegowe – informuje UM.

3. Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych

Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Starachowice realizowane będzie na długości ponad 126 kilometrów. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane MALIBUD. Służba dyżurna dostępna całą dobę pod numerem telefonu 888-892-339 i 604-577-605.

Drogi na terenie miasta Starachowice utrzymywane są w zależności od natężenia ruchu oraz od ilości zbiorowej komunikacji samochodowej. Ustalone w umowie kolejności i standardy zimowego utrzymania jezdni przedstawiają się następująco:

Standard I zimowego utrzymania – pierwsza kolejność zimowego utrzymania.

Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości. Odśnieżanie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei. Likwidacja śliskości zimowej następuje poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.

Standard II zimowego utrzymania – druga kolejność zimowego utrzymania.

Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I standardem zimowego utrzymania. Odśnieżanie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei. Likwidacja śliskości zimowej następuje poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.

Standard III zimowego utrzymania – trzecia kolejność zimowego utrzymania

Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I i II standardem zimowego utrzymania. Odśnieżanie na całej długości jezdni a posypywanie tylko na skrzyżowaniach z drogami, torami kolejowymi, na odcinkach o nachyleniu większym niż 4%, na przystankach autobusowych i ewentualnych innych miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

4. Drogi wewnątrzosiedlowe – 4,529 km. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane MALIBUD. Służba dyżurna dostępna całą dobę pod numerem telefonu 888-892-339 i 604-577-605.

- Wykonawca realizuje usługę, zachowując określone standardy utrzymania dróg wewnątrzosiedlowych: świadczenie akcji biernej usługi zimowego utrzymania dróg wewnątrzosiedlowych na terenie miasta Starachowice, wykonywanie (tzw. akcja czynna) usługi zimowego utrzymania dróg wewnątrzosiedlowych na terenie miasta Starachowice oraz coroczne pozimowe sprzątanie jezdni dróg wewnątrzosiedlowych na terenie miasta Starachowice – informuje.

Referat Ochrony Środowiska informuje ponadto, iż od dnia 15.10.2023 r. rozpoczęte zostały całodobowe dyżury Straży Miejskiej. Zadaniem dyżurnych będzie koordynacja działań na terenach zarządzanych przez gminę oraz przekazywanie wniosków i interwencji mieszkańców odpowiednim zarządcom dróg lub osiedli. Telefon do Straży Miejskiej: 41 273 82 66.

W sezonie zimowym 2023/2024 planowanie jest dodanie dodatkowego kilometrażu dróg, ciągów pieszych oraz nowo powstałych ścieżek rowerowych, do zimowego utrzymania, znajdujących się na terenie miasta Starachowice o łącznej długości 6,974 km.

"Akcja Zima" w powiecie starachowickim - przygotowania

215 km to liczba dróg, będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, objętych akcją zimowego utrzymania dróg. 21 km dróg znajduje się na terenie Starachowic a 194 km na drogach zamiejskich. Za odśnieżanie, tak jak w poprzednim sezonie, odpowiedzialna jest firma F.T.U.H. „DAREK” ze Starachowic, która będzie świadczyła usługi pługopiaskarką, ładowarką, pługiem ciężkim i odpowiadała za pozimowe zamiatanie dróg. 

 

Akcja prowadzona jest z siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, gdzie pełnione są całodobowe dyżury, mające na celu ograniczenie i likwidację zakłóceń ruchu drogowego spowodowanych śliskością zimową oraz opadami śniegu.

Podczas prowadzenia  akcji zimowego utrzymania, wszelkie informacje o stanie dróg powiatowych można uzyskać przez 24 godziny pod numerem telefonu: 41- 273-02-27. Dyżury pełnione są przez etatowych pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

/źródło: UM Starachowice, Starostow Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Lubianka znowu zarybiona

2023-12-01

Lubianka znowu zarybiona

Do starachowickiego zbiornika Lubianka w piątkowe (1 grudnia br.) przedpołudnie wpuszczono ponad 1500 kilogramów narybku różnego gatunku. Wszystko w ramach akcji zarybiania Lubianki zorganizowanej przez Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Kielcach. 
Wigilia dla samotnych i potrzebujących

2023-12-02

Wigilia dla samotnych i potrzebujących

Wigilijne spotkanie dla samotnych i potrzebujących obecności bliskich starachowiczan odbędzie się dzień przed Wigilią, tj. 23 grudnia. Początek sobotniego wydarzenia, które podobnie jak przed rokiem odbędzie się w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Leśnej, zaplanowano na godzinę 15.00. W poniedziałek (4 grudnia) ruszają bezpłatne zapisy dla wszystkich osób, które chcą ten dzień spędzić w niezwykłej świątecznej atmosferze.
Realizatorzy starachowickiego programu IN VITRO wybrani

2023-12-01

Realizatorzy starachowickiego programu IN VITRO wybrani

Gmina Starachowice ogłosiła konkurs na realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Starachowice” na lata 2023-2026. W ramach konkursu wpłynęło 6 ofert, z czego 1 oferta została wycofana przez oferenta, a 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych.
Ulica Ustronie doczekała remontu

2023-11-30

Ulica Ustronie doczekała remontu

Na starachowickim osiedlu Południe oddano do użytku wyremontowaną ulicę Ustronie. To kolejna modernizacja w tej części miasta, która była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Zadanie okazało się trudne do wykonania ze względu na podmokły teren, ale wykonawca doskonale poradził sobie z przeciwnościami.
Jest plan na budowę nowej drogi

2023-11-30

Jest plan na budowę nowej drogi

Kolejnym etapem po tym, jak Urząd Miejski w Starachowicach uregulował stan prawny ulicy Bocznej w Starachowicach, miało być opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji oraz remontu tej drogi. Po przeanalizowaniu sytuacji okazało się jednak, że prace w terenie nie będą możliwe bez całkowitego wyłączenia ruchu samochodów. Jest to niewykonalne ze względu na dojazd pojazdów do okolicznych firm oraz oczyszczalni ścieków, które zlokalizowane są na końcu tej ulicy. 
Uwaga! Od 1 grudnia zmiany w rozkładzie jazdy miejskich autobusów

2023-11-30

Uwaga! Od 1 grudnia zmiany w rozkładzie jazdy miejskich autobusów

Od 1 grudnia br. w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Starachowicach nastąpią zmiany. Dotyczą one linii nr 1, 7, 16, 20, 22. Jak poinformował prezydent Starachowic Marek Materek, zmiany podyktowane są interwencjami pasażerów związanymi ze zmianą godzin pracy jednego z zakładów w mieście oraz uczniów jednej ze szkól średnich.
W środę zamknięcie fragmentu ulicy Radomskiej w Starachowicach [MAPKA]

2023-11-28

W środę zamknięcie fragmentu ulicy Radomskiej w Starachowicach [MAPKA]

Uwaga kierowcy i pasażerowie miejskiej komunikacji! W środę (29 listopada br.) zamknięta zostanie dla ruchu ulica Radomska w Starachowicach, a właściwie jej fragment, w miejscu budowanego wiaduktu. Jak zgłosił Wykonawca inwestycji, utrudnienia w ruchu mają potrwać jeden dzień, w godz. od 7.00 do 19.00. Dojazd do posesji i firm na tym obszarze ma być jednak zapewniony.
Park Miejski

2023-11-28

Park Miejski "na zdjęciach w internecie wygląda lepiej niż w realu"

Radny Dariusz Grunt w interpelacji do prezydenta Starachowic Marka Materka skierował pytania dotyczące wyglądu miejskiego parku. Wśród zagadnień znalazły się m.in. te dotyczące kosztów utrzymania zieleni, czy problemu kruszącego się betonu w alejkach. 
Nowe wiaty przystankowe zamontowane

2023-11-27

Nowe wiaty przystankowe zamontowane

Na terenie Starachowic zostało zamontowanych 25 nowych wiat przystankowych. To element szerszej polityki komunikacyjnej miasta polegający na podnoszeniu jakości usług komunikacyjnych. 
Remont drogi w Lipiu i w Adamowie. Jest dofinansowanie, ale oferty przetargów je przewyższają

2023-11-27

Remont drogi w Lipiu i w Adamowie. Jest dofinansowanie, ale oferty przetargów je przewyższają

Na jednej z sesji Rady Powiatu była mowa o remoncie ulicy Starachowickiej w Lipiu. Na tę inwestycję powiat starachowicki pozyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg. Po podpisaniu umów z wojewodą świętokrzyskim ogłoszone zostały przetargi. Wyniki postępowań i oferty złożone przez firmy drogowe zweryfikowały jednak możliwości finansowe, a co za tym idzie zakres prac, jakie planowano wykonać.