Reklama Starachowice

Koszt 1 mod.:

- STRONY REDAKCYNE - 60 zł + VAT
STRONA OSTATNIA
- full kolor 150 zł + VAT

STRONA PIERWSZA
- full kolor - 300 zł + VAT
- reklama nad i obok winiety - 400 zł + VAT

STRONA OGŁOSZENIOWA - 50 zł + VAT

MODUŁ W OGŁOSZENIACH DROBNYCH - 50 zł + VAT
Korzystne cykle - 4 płatne + 1 gratis !!!
Rabaty ! Przy umowie 3 - miesięcznej -20%, 6 miesięcy -25%, rok -50%
Artykuły sponsorowane - koszt 1 str. maszynopisu ( 60 znaków w linijce) równa się cenie 6 modułów na wybranej stronie

PRZY WIĘKSZYCH ZAMÓWIENIACH NEGOCJUJEMY CENY

GAZETA STARACHOWICKA
27 - 200 Starachowice
ul. Konstytucji 3 Maja 23
tel. 041 274-32-87, fax 041 274-55-12
www.starachowicka.pl e-mail: biuro@starachowicka.pl
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ