JUŻ W KIOSKU

Za nami II debata o wolontariacie

2022-04-23 11:17:35

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W czwartek (21 kwietnia) w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbyła się kolejna, druga już debata poświęcona kwestii wolontariatu. Organizatorami spotkania w ramach projektu "CUS – model integracji i realizacji usług społecznych" było starachowickie Centrum Usług Społecznych.

fot. UM Starachowice

Przypomnijmy, czym w ogóle jest wolontariat. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – jest to ochotnicza (dobrowolna) praca na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej wykonywana bez wynagrodzenia.

- Debata poświęcona była tematyce organizowania działań wolontariackich w zakresie działania organizacji sportowych, wydarzeń sportowych oraz wolontariatu szkolnego. Celem spotkania było omówienie utworzenia sprawnych struktur, które będą koordynować zadania związane z wolontariatem. Chcemy również motywować młodych ludzi do niesienia pomocy jako wolontariusze. Popularyzować tę metodę spędzania czasu wolnego – mówi p.o. Dyrektor Centrum Usług Społecznych Wioletta Grosicka

Pierwsza część debaty poświęcona była kwestiom wolontariatu szkolnego i sportowego. Przykłady dobrych praktyk takich działań przedstawiono podczas połączenia online z gośćmi z Lublina. Kolejne panele dotyczyły partnerstwa dla wolontariatu.

- Partnerstwo umożliwia budowanie wolontariatu długoterminowego. Dzięki połączeniu sił, zasobów i potencjałów następuje wymiana doświadczeń oraz budowanie silnej lokalnej społeczności, która poprzez swoje działania może wprowadzać innowacyjne rozwiązania wolontariackie – wyjaśnia Wiceprezes Fundacji ,,PEStka’’ Anna Górak

W kolejnej części debaty zaprezentowano aplikacje, które pomagają i ułatwiają organizację pracy wolontariatu. Omawiano szczegółowo zasady ich działania oraz pokazywano zastosowanie ich w praktyce. Przekazano również informację o konkursie pod nazwą ,,Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022-2024’’ w ramach programu ,,Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030’’. Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację Programu na terenie min. jednego powiatu. Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 156 000 zł (łączny budżet na trzy lata, maksymalnie do 52 000 zł/rocznie), a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od kwietnia 2022 do grudnia 2024 roku. W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Po przerwie odbyła się dyskusja moderowana ,,Wolontariat rozproszony, czy zorganizowany’’ prowadzona przez Jacka Gralczyka – mentora rozwoju lokalnego. Zdaniem Zastępcy Prezydenta Marcina Gołębiowskiego – potrzebne są rozwiązania systemowe, poprzez utworzenie jednego centrum wolontariatu przy ścisłej współpracy instytucji miejskich, sektora pozarządowego oraz placówek oświatowych.

Kolejna debata o wolontariacie planowana jest w maju.

- Mam nadzieję, że zbudujemy fajną koalicję na rzecz wolontariatu w naszym mieście – podsumowała czwartkowe spotkanie Wioletta Grosicka.

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.
W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

2022-09-17

W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast i gmin – członków MOF-u oraz doradcy Związku Miast Polskich.
Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

2022-09-17

Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Związek Sybiraków Koło w Starachowicach, społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Starachowicach Park Kultury zapraszają na obchody Dnia Sybiraka i 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.
Starachowickie dobre praktyki

2022-09-16

Starachowickie dobre praktyki

Starachowickie Centrum Usług Społecznych jest w wielu miejscach w kraju, stawiane jako przykład dobrych praktyk w kwestii polityki społecznej. W celu wymiany doświadczeń i poznania szczegółów funkcjonowania Centrum do naszego miasta zawitała delegacja z gminy Skawina.
Nagrody dla starachowickich uczniów

2022-09-15

Nagrody dla starachowickich uczniów

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał nagrody finansowe dla uczniów starachowickich szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce. Finansowe wsparcie otrzymała czwórka uczniów.