JUŻ W KIOSKU

Za nami II debata o wolontariacie

2022-04-23 11:17:35

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W czwartek (21 kwietnia) w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbyła się kolejna, druga już debata poświęcona kwestii wolontariatu. Organizatorami spotkania w ramach projektu "CUS – model integracji i realizacji usług społecznych" było starachowickie Centrum Usług Społecznych.

fot. UM Starachowice

Przypomnijmy, czym w ogóle jest wolontariat. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – jest to ochotnicza (dobrowolna) praca na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej wykonywana bez wynagrodzenia.

- Debata poświęcona była tematyce organizowania działań wolontariackich w zakresie działania organizacji sportowych, wydarzeń sportowych oraz wolontariatu szkolnego. Celem spotkania było omówienie utworzenia sprawnych struktur, które będą koordynować zadania związane z wolontariatem. Chcemy również motywować młodych ludzi do niesienia pomocy jako wolontariusze. Popularyzować tę metodę spędzania czasu wolnego – mówi p.o. Dyrektor Centrum Usług Społecznych Wioletta Grosicka

Pierwsza część debaty poświęcona była kwestiom wolontariatu szkolnego i sportowego. Przykłady dobrych praktyk takich działań przedstawiono podczas połączenia online z gośćmi z Lublina. Kolejne panele dotyczyły partnerstwa dla wolontariatu.

- Partnerstwo umożliwia budowanie wolontariatu długoterminowego. Dzięki połączeniu sił, zasobów i potencjałów następuje wymiana doświadczeń oraz budowanie silnej lokalnej społeczności, która poprzez swoje działania może wprowadzać innowacyjne rozwiązania wolontariackie – wyjaśnia Wiceprezes Fundacji ,,PEStka’’ Anna Górak

W kolejnej części debaty zaprezentowano aplikacje, które pomagają i ułatwiają organizację pracy wolontariatu. Omawiano szczegółowo zasady ich działania oraz pokazywano zastosowanie ich w praktyce. Przekazano również informację o konkursie pod nazwą ,,Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022-2024’’ w ramach programu ,,Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030’’. Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację Programu na terenie min. jednego powiatu. Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 156 000 zł (łączny budżet na trzy lata, maksymalnie do 52 000 zł/rocznie), a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od kwietnia 2022 do grudnia 2024 roku. W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Po przerwie odbyła się dyskusja moderowana ,,Wolontariat rozproszony, czy zorganizowany’’ prowadzona przez Jacka Gralczyka – mentora rozwoju lokalnego. Zdaniem Zastępcy Prezydenta Marcina Gołębiowskiego – potrzebne są rozwiązania systemowe, poprzez utworzenie jednego centrum wolontariatu przy ścisłej współpracy instytucji miejskich, sektora pozarządowego oraz placówek oświatowych.

Kolejna debata o wolontariacie planowana jest w maju.

- Mam nadzieję, że zbudujemy fajną koalicję na rzecz wolontariatu w naszym mieście – podsumowała czwartkowe spotkanie Wioletta Grosicka.

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

2023-12-01

Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040.
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.
Porządek sesji Rady Miejskiej. Główny temat: budowa Instalacji Odzysku Energii

2023-11-08

Porządek sesji Rady Miejskiej. Główny temat: budowa Instalacji Odzysku Energii

W czwartek (9 listopada br.) w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesję na żywo będzie można oglądać poprzez transmisję online: http://esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Konsultacje mieszkaniowe

2023-11-05

Konsultacje mieszkaniowe

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach. Konsultacje odbędą się już 10 listopada (piątek) o godzinie 16 w Galerii „Skałka” - w siedzibie Klubu Seniora „Niezapominajka”.