JUŻ W KIOSKU

Za nami II debata o wolontariacie

2022-04-23 11:17:35

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W czwartek (21 kwietnia) w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbyła się kolejna, druga już debata poświęcona kwestii wolontariatu. Organizatorami spotkania w ramach projektu "CUS – model integracji i realizacji usług społecznych" było starachowickie Centrum Usług Społecznych.

fot. UM Starachowice

Przypomnijmy, czym w ogóle jest wolontariat. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – jest to ochotnicza (dobrowolna) praca na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej wykonywana bez wynagrodzenia.

- Debata poświęcona była tematyce organizowania działań wolontariackich w zakresie działania organizacji sportowych, wydarzeń sportowych oraz wolontariatu szkolnego. Celem spotkania było omówienie utworzenia sprawnych struktur, które będą koordynować zadania związane z wolontariatem. Chcemy również motywować młodych ludzi do niesienia pomocy jako wolontariusze. Popularyzować tę metodę spędzania czasu wolnego – mówi p.o. Dyrektor Centrum Usług Społecznych Wioletta Grosicka

Pierwsza część debaty poświęcona była kwestiom wolontariatu szkolnego i sportowego. Przykłady dobrych praktyk takich działań przedstawiono podczas połączenia online z gośćmi z Lublina. Kolejne panele dotyczyły partnerstwa dla wolontariatu.

- Partnerstwo umożliwia budowanie wolontariatu długoterminowego. Dzięki połączeniu sił, zasobów i potencjałów następuje wymiana doświadczeń oraz budowanie silnej lokalnej społeczności, która poprzez swoje działania może wprowadzać innowacyjne rozwiązania wolontariackie – wyjaśnia Wiceprezes Fundacji ,,PEStka’’ Anna Górak

W kolejnej części debaty zaprezentowano aplikacje, które pomagają i ułatwiają organizację pracy wolontariatu. Omawiano szczegółowo zasady ich działania oraz pokazywano zastosowanie ich w praktyce. Przekazano również informację o konkursie pod nazwą ,,Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022-2024’’ w ramach programu ,,Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030’’. Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację Programu na terenie min. jednego powiatu. Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 156 000 zł (łączny budżet na trzy lata, maksymalnie do 52 000 zł/rocznie), a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od kwietnia 2022 do grudnia 2024 roku. W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Po przerwie odbyła się dyskusja moderowana ,,Wolontariat rozproszony, czy zorganizowany’’ prowadzona przez Jacka Gralczyka – mentora rozwoju lokalnego. Zdaniem Zastępcy Prezydenta Marcina Gołębiowskiego – potrzebne są rozwiązania systemowe, poprzez utworzenie jednego centrum wolontariatu przy ścisłej współpracy instytucji miejskich, sektora pozarządowego oraz placówek oświatowych.

Kolejna debata o wolontariacie planowana jest w maju.

- Mam nadzieję, że zbudujemy fajną koalicję na rzecz wolontariatu w naszym mieście – podsumowała czwartkowe spotkanie Wioletta Grosicka.

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowice

2022-05-26

Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowice

W piątek (27 maja) o godzinie 10.30 w starachowickim Parku Miejskim odbędzie się MŁODZIEŻOWY FESTIWAL OBYWATELSKI. Młodzi radni we współpracy z Parkiem Kultury przygotowali wiele aktywności i wypełnili ten dzień wieloma atrakcjami.
Majowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-05-26

Majowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

W piątek (27 maja) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego rozpocznie się szósta w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady będzie można oglądać online, pod adresem: https://esesja.tv/
Rewitalizacja otoczenia Parku Kultury dobiega końca

2022-05-22

Rewitalizacja otoczenia Parku Kultury dobiega końca

Kończą się prace związane z rewitalizacją otoczenia starachowickiego Parku Kultury, a ogrody Tadeusza Bilicza odzyskują dawny blask.
Kolejna inwestycja drogowa zakończona

2022-05-22

Kolejna inwestycja drogowa zakończona

Zakończyła się inwestycja drogowa w ramach zadania „Wykonanie ul. Wiejskiej z odcinkiem ul. Południowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. To jeden z wielu projektów realizowanych w tej części miasta.  
Przedszkolaki otrzymają zestawy ogrodnicze

2022-05-14

Przedszkolaki otrzymają zestawy ogrodnicze

Prawie 2 tysiące głosów zdobyło Przedszkole Miejskie nr 2 w konkursie „Ogródki ze smakiem”. Dzięki wsparciu aktywnych mieszkańców naszego miasta - decyzją organizatorów konkursu - przedszkolaki otrzymają teraz zestawy ogrodnicze.
Pływalnia będzie jak nowa

2022-05-13

Pływalnia będzie jak nowa

Blisko 2 miliony złotych Gmina Starachowice chce przeznaczyć na remont Krytej Pływalni. Inwestycja ma poprawić obecny stan budynku, wpłynąć na polepszenie jakości wody i uczynić ze starachowickiej pływalni dogodne miejsce do wypoczynku i relaksu.
Delegacja z Zawiercia gościła w Starachowicach

2022-05-10

Delegacja z Zawiercia gościła w Starachowicach

Delegacja Miasta Zawiercie, na czele z Prezydentem Łukaszem Konarskim, gościła w piątek (6 maja) w Starachowicach podczas wizyty studyjnej. Celem pobytu była wymiana dobrych praktyk oraz rozmowa o przeprowadzanych w naszym mieście inwestycjach.
Klasa dwujęzyczna to przyszłość

2022-05-07

Klasa dwujęzyczna to przyszłość

We wrześniu w Szkole Podstawowej nr 11 rusza kolejna klasa dwujęzyczna. Polsko-angielskie zajęcia będą odbywać się już pod patronatem Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. To duże wyróżnienie dla naszej szkoły, a dla uczniów szansa na rozwój edukacyjny.
Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022

2022-05-05

Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Centrum Usług Społecznych w Starachowicach zapraszają do udziału w drugiej edycji programu „Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022”. Bezpłatne zabiegi będą dostępne dla mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 60 lat.
Podziękowania dla Kierownika Włodzimierza Jedynaka

2022-05-05

Podziękowania dla Kierownika Włodzimierza Jedynaka

Włodzimierz Jedynak, po 26 latach pracy w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, przeszedł na emeryturę. Przez ostatnich 15 lat pełnił funkcję Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.