JUŻ W KIOSKU

Wspomnienia wspaniałego jubileuszu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

2021-10-29 17:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Za nami Uroczystości Jubileuszowe 100 - lecia Szkolnictwa Zawodowego. Wciąż jeszcze mamy przed oczami wszystkich tych, którzy zechcieli z nami dzielić piękno tamtego dnia.

ZSZ nr 2

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością Nasze wspólne Uroczystości w dniu 18 września br., Gościom, Absolwentom, byłym i obecnym Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowanych i organizacji wielu przedsięwzięć związanych z Jubileuszem.

Dziękujemy za objęcie Patronatem honorowym naszej Uroczystości:

Pani Agacie Wojtyszek –Posłance na Sejm RP

Panu Krzysztofowi Lipcowi- Posłowi na Sejm RP

Panu Zbigniewowi Koniuszowi -Wojewodzie Świętokrzyskiemu

Panu Andrzejowi Bętkowskiemu -Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego

Panu Kazimierzowi Mądzikowi- Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty

Panu Piotrowi Babickiemu- Staroście Powiatu Starachowickiego

Panu Markowi Materkowi - Prezydentowi Starachowic

Panu prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Korubie- Rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej

Dziękujemy Patronom medialnym: Gazeta Starachowicka, TV Starachowice, Radio Kielce, Radio ESKA, Echo Dnia, Tygodnik Starachowicki, Spotted Starachowice, Portal Starachowice-net.pl .

Dziękujemy sponsorom: Odlewnie Polskie S.A., CERRAD Sp. z o.o., PUMAR Sp. z o.o., Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp.K , STARPOL II Sp. z o.o. , Agencja Reklamowa EMPIRE , PERFOPOL Sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Zakłady Wyrobów Wędliniarskich Paweł Nowak, Empol Grzegorz Mucha, Animex Sp. z o.o. o Starachowice, Andrzej Wójcik – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Metal KOLOR Zakład Odlewniczy ,Vending PU, Rada Rodziców , Stowarzyszenie Przyjaciół Technikumnr2 im. E. Kwiatkowskiego w ZSZnr2 w Starachowicach i innym.

Organizacja Jubileuszu przebiegała w koordynacji i współpracy z Zarządem Powiatu, szczególnie panem Piotrem Babickim- starostą naszego powiatu i wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim. Wydanie Monografii Jubileuszowej było możliwe dzięki środkom, które otrzymaliśmy z powiatu.

Wsparcie wielu firm rzeczowe i finansowe, osób indywidualnych, absolwentów, pozwoliło przygotować przebieg Jubileuszu na właściwym poziomie.

Przygotowania Jubileuszowe angażowały wielu naszych przyjaciół. Ksiądz dziekan Sławomir Rak okazał swoją pomoc i wsparcie organizując Mszę świętą w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Msza święta sprawowana była przez naszych księży absolwentów szkoły ks.Szymona Muchę, ks. Tomasz Lisa, ks. Łukasza Jabłońskiego, ks.M.Plewniak i pracujących w latach ubiegłych s.Krzysztofa Świątka, ks. Mirosława Nowaka. Wyjątkowo pouczającą homilię wygłosił ks. Szymon Mucha- absolwent szkoły, aktualny proboszcz parafii w Wysokim Kole. Również pomocni byli nasi absolwenci-alumni seminarium w Radomiu :Bartosz Fijałkowski , Gracjan Kolendowski, Jakub Szczepańczyk. Katecheci p. Agnieszka Kwapisz, p. Elżbieta Dwojak i ks. Norbert Figura zaangażowali się w przygotowanie liturgii.

Dzięki serdeczności pana Marka Materka - prezydenta Starachowic i pani dyrektor Agnieszki Lasek– Piwarskiej gościnnie przyjęto nas na Gali Jubileuszowej w Parku Kultury. Pani Alicja Andrzykowska pomogła przy realizacji występu artystycznego.

Jubileusz 100 -lecia Szkolnictwa Zawodowego to święto ZSZ nr 1, ZSZ nr 3, CKZ, a szczególnie ZSZ nr 2, który jest w pierwszej linii spadkobiercą tradycji szkolnictwa zawodowego w Starachowicach.

Na uroczystości obecni byli dyrektorzy szkół - Monika Wójcik i Dorota Lenart, którzy wystawili poczty sztandarowe, obok pocztu ZSZ nr 2, podczas mszy św. i części oficjalnej Gali Jubileuszowej wszystkich trzech szkół szkolnictwa zawodowego, dając wyraz temu, że tak ZSZ nr 1, ZSZ nr 2 i ZSZ nr 3 są kontynuatorami rozwoju szkolnictwa zawodowego na rynku edukacji starachowickiej.

W organizację poczęstunku zaangażowali się uczniowie i nauczyciele ZSZ nr 1: Jarosław Głowacki, Anna Pastuszka, Zofia Adamczyk, Małgorzata Płusa, Anna Klamka, Agnieszka Sadowska zorganizowali oprawę cateringową, wspierając się pomocą hoteli Europa i Senator.

Ogromne słowa wdzięczności należą się wszystkim, którzy materialnie wspierali nas przy przygotowaniu różnych działań związanych z Jubileuszem, Zaangażowało się wielu absolwentów. Pan Michał Dańko( Empire)- opracował logo Jubileuszu. Pan Andrzej Wójcik(Zakład Instalacji Elektrycznych)- podarował nowe oświetlenie na salę gimnastyczną. Poczęstunek był możliwy dzięki wsparciu m.in. Pawła Nowaka( Zakłady Wyrobów Wędliniarskich- Wąchock)-, firmy Animex sp.z o.o., Państwu Halinie i Sławomirowi Sajeckim ( Piekarnia z Wąchocka). Kwiaty podarowała Pani Sylwia Dąbrowska- kwiaciarnia Cuda Wianki z Brodów. Wspomógł nasze przygotowania Zakład Usług Leśnych- pan Marcin Świrta. Duże wsparcie otrzymaliśmy od firm, które objęły patronatem uczniów naszego Technikum. Firma Cerrad Sp. z o. o doposażyła z okazji Jubileuszu pracownię mechatroniczną w stanowiska egzaminacyjne. Ponadto szkoła otrzymała płytki ceramiczne, które poprawiły estetykę i bezpieczeństwo schodów zewnętrznych budynku szkoły. Odlewnie Polskie S.A. ufundowały tablicę pamiątkową z okazji 100-lecia Szkolnictwa Zawodowego i sfinansowały zakup programu Corel na 16 stanowisk dydaktycznych.

Silvan Logistics Sp.z o.o. S.K.A. zakupiła rzutnik multimedialny. PUMAR Sp.z.oo - Jan Guzera- absolwent, przeznaczył środki na zakup tablicy multimedialnej i organizacje działań Jubileuszowych.

Firma PPUH Perfopol sp.z o.o. wsparła nas finansowo i pomogła przy poprawie estetyki schodów zewnętrznych przekazując wykonaną przez firmę barierkę oraz ufundowała stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem (wartość 6 tysięcy zł.)

Pomoc otrzymaliśmy również od firm: Drewbud -J. Perchel ( również absolwent), Starpol- E .Płusa, Empol- G. Mucha,  SIMP Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego i inni.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc.

Monografie przygotowywały G.Kmiotek, D. Zielińska- Miśkiewicz i S. Gwardyś we współpracy z nauczycielami ZSZ nr 1- D.Dziura, M. Wolańska, M. Lasek, J. Lisowska, M. Wojtyszek, D. Rojek, ZSZ nr 3– P. Brzozowski, R. Cieślik, M. Derlatka, M. Majewski, A. Mikos, L. Tokarska, A. Tomczak, E. Wojciechoska i CKZ – J. Żłobecka.

Streszczenie Monografii w języku angielskim dokonały nauczycielki Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego I. Myszka, A. Pyzik, M. Zacharska, H. Zapała , a na język niemiecki M. Mergalska, A. Różalska, E. Surdy.

Pani Ewa Trepka, wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców sprezentowała słodki poczęstunek w postaci tortu, na którym widniało logo Jubileuszu.

Oczywiście w przygotowania i finansowanie włączyła się Rada Rodziców , nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr2 w Starachowicach, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Technikumnr2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w ZSZ nr 2 w Starachowicach. Szczególne podziękowania z Rady Rodziców należą się p. M. Latale, p. I. Rogożynskiej p. I. Makowskiej.

Aktywnie włączyła się też młodzież naszego Technikum. Wiele słów uznania należy się nauczycielom przygotowującym program artystyczny p.I.Myszce, J.Kaczmarczyk, K.Zawadzkiej i G. Lechowi.

Słowa podziękowania należą się naszym absolwentom- Andrzejowi Rojkowi i Maciejowi Bidzińskiemu, którzy włączyli się w program artystyczny.

O wystrój szkoły zadbali nauczyciele ze szczególnym zaangażowaniem M. Wejner , P. Wejnera, M. Rużyckiej- Dygas, S. Nowak, M. Rafalskiej, G. Franczyk i wielu innych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie było nauczyciela, który by nie włożył cząstki siebie, aby godnie przygotować szkołę na wizytę Gości Jubileuszowych.

Dzięki uprzejmości – naszego absolwenta p. Jana Tamiołło i Telewizji Starachowice zapis filmowy zostanie pamiątką na kolejne lata historii.

Dziękuję firmie MAN Bus sp. z o.o. za udostępnienie miejsca na swoim parkingu w dniu Jubileuszu.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji działań Jubileuszowych z serca dziękujemy.

Wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystości Jubileuszowe również serdecznie dziękujemy.

Każda osoba, której bliska była nasza uroczystość niech przyjmie z serca płynące DZIĘKUJĘ.

 

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, Administracja i Obsługa Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

2022-06-28

"Chwile na które czekamy..."

Pod takim hasłem społeczność Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 pożegnała rok szkolny 2021/2022 witając tym samym wakacje.
W rocznicę papieskiej wizyty na Ziemi Świętokrzyskiej

2022-06-25

W rocznicę papieskiej wizyty na Ziemi Świętokrzyskiej

 Ziemia Świętokrzyska uczciła 31. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Kielcach. Młodzież, do której Jan Paweł II miał szczególnie dużo sympatii spotkała się na XV Spotkaniach Integracyjnych w Masłowie. Pojawiła się tam także delegacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach.
Szkolili się na Malcie

2022-06-24

Szkolili się na Malcie

Dwutygodniowy kurs języka angielskiego Fluency and English Language Development for Educators to realizacja programu Współczesny nauczyciel - w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, którego organizatorem był Executive Training Institute (ETI) na Malcie, w mieście St. Julian’s. Wyjazd odbył się w ramach programu ERASMUS+.
Małe i duże podróże dzieci z Adamowa

2022-06-19

Małe i duże podróże dzieci z Adamowa

Świętokrzyskie i Lubelskie - po tych dwóch cudnie zielonych i pełnych atrakcji regionach podróżowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Adamowie.
Młodzież w Zagrzebiu

2022-06-17

Młodzież w Zagrzebiu

Czworo uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach,w pierwszych dniach czerwca, pod opieką koordynatora projektu Joanny Kiełek i Małgorzaty Major, uczestniczyło w kolejnym spotkaniu międzynarodowym w ramach projektu Erasmus+ Save the future !change the rules! w Chorwacji.  
Rywalizacje konkursowe w starachowickim technikum

2022-06-12

Rywalizacje konkursowe w starachowickim technikum

W Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach zorganizowano Powiatowy Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu starachowickiego. Była to już 15 edycja konkursu, któremu patronuje Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Ambroszczyk.
Międzynarodowy konkurs w SP 13

2022-06-11

Międzynarodowy konkurs w SP 13

Tegoroczna edycja międzynarodowego konkursu The Big Challenge okazała się pod kilkoma względami wyjątkowa dla uczniów SP 13. Po pierwsze, w konkursie wzięła udział rekordowa liczba 62 uczniów naszej szkoły, a po drugie...
Veni, vidi, vici... czyli włoska przygoda z Erasmusem

2022-06-09

Veni, vidi, vici... czyli włoska przygoda z Erasmusem

Maj dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach upłynął pod znakiem włoskiego wyjazdu. Wszystko w ramach projektu Erasmus+ SPOT and STOP Emotional School Dropout.
Dzieje się w Bursie

2022-06-09

Dzieje się w Bursie

Zdrowie - oto temat przewodni działań w starachowickiej Bursie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Podziękować należy wychowawcom - Magdalenie Wolańskiej, Małgorzacie Lasek i Łukaszowi Woźniakowi bo to właśnie oni stoją na straży zdrowia młodzieży. 
Hubert Celuch najlepszy w województwie

2022-06-07

Hubert Celuch najlepszy w województwie

Hubert Celuch, absolwent czwartej klasy Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkól Zawodowych nr2 w Starachowicach, jak burza przeszedł przez kolejne szczeble eliminacyjne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Wygrał również etap wojewódzki, a teraz będzie reprezentował województwo świętokrzyskie podczas finału centralnego, który odbędzie się  pod koniec czerwca w Miliczu.