JUŻ W KIOSKU

Wrześniowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

2021-09-23 09:46:46

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W najbliższy piątek (24 września), o godzinie 9:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Jak informuje maigstrat: "w związku z epidemią, podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji "na żywo" poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice".

fot. Gazeta Starachowicka

Program sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Aktualna sytuacja na rynku pracy – przedsięwzięcia:

1) wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - zapytania do wystąpienia.

5. Rozwój przedsiębiorczości – działania i zamierzenia:

1) wystąpienie Prezesa Zarządu Fundacji - Agencja Rozwoju Regionalnego - zapytania do wystąpienia,

2) wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej - zapytania do wystąpienia.

6. Aktualna sytuacja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”:

1) wystąpienie Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej - zapytania do wystąpienia.

7. Informacja dotycząca działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”:

1) wystąpienie Prezesa Zarządu,

2) wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

3) wystąpienie Prezydenta Miasta,

4) wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Starachowic”,

5) wystąpienia i pytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi.

8. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Starachowice za I półrocze 2021 r.

1) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nt. „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Starachowice za I półrocze 2021 roku”,

2) zapytania do informacji.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok,

2) w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/6/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2021 i w 2022 roku pomocy rzeczowej w związku z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejskiej - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok,

4) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Starachowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach – dotyczy inwestycji przy ul. Aleja Świętego Jana Pawła II w Starachowicach,

5) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach w związku z wnioskowanym wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

6) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021-2035.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ [kliknij]

/Informator Miejski/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Zaproszenie na podsumowanie trzech lat II kadencji Prezydenta Miasta Starachowice

2021-10-18

Zaproszenie na podsumowanie trzech lat II kadencji Prezydenta Miasta Starachowice

Już w najbliższy czwartek (21 października), prezydent Starachowic Marek Materek, podsumuje trzy lata swojej drugiej kadencji na stanowisku włodarza miasta.. 
III Forum Gospodarcze w Starachowicach

2021-10-17

III Forum Gospodarcze w Starachowicach

O nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, podczas III Forum Gospodarczego w Starachowicach, rozmawiali w czwartek (14 października br.) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i instytucji finansujących.
I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

2021-10-10

I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

W dniach 5-6 października w Starachowicach odbywał się I Kongres Centrów Usług Społecznych. Goście z całego kraju uczestniczyli w wykładach i debatach dotyczących usług społecznych. Inicjatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, dyrektorzy i pracownicy Centrów Usług Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.
Międzynarodowe spotkanie z uczniami klasy dwujęzycznej

2021-10-08

Międzynarodowe spotkanie z uczniami klasy dwujęzycznej

Szkoła Podstawowa nr 11 im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Starachowicach, dzięki współczesnej technologii, gościła specjalnego gościa.
Europejski Klub Starachowice

2021-10-06

Europejski Klub Starachowice

Pięciu młodych, aktywnych liderów ze Starachowic i okolic założyło ,,Europejski Klub Starachowice''. Wszystko to za sprawą Europejskiej Akademii Młodych Liderów, która w dniach od 30 września do 3 października odbywała się w Klasztorze na Karczówce w Kielcach. Wydarzenie wspiera europoseł Adam Jarubas. 
Setny jubileusz urodzin Pani Anny Rędziak

2021-10-06

Setny jubileusz urodzin Pani Anny Rędziak

Piękny, setny jubileusz urodzin obchodziła pani Anna Rędziak ze Starachowic. Jubilatkę, z koszem słodkości, odwiedził Prezydent Miasta Marek Materek, który złożył na ręce pani Anny gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku.
Stanowisko Urzędu Miejskiego w Starachowicach w sprawie wydatków na artykuły spożywcze w latach 2015-2020

2021-10-01

Stanowisko Urzędu Miejskiego w Starachowicach w sprawie wydatków na artykuły spożywcze w latach 2015-2020

Gmina Starachowice jako jedna z nielicznych gmin w Polsce, od kilku lat w ramach polityki otwartości publikuje na stronie internetowej: starachowice.eu wszystkie faktury pokazując na co wydatkowane są pieniądze z budżetu gminy. Każdy z mieszkańców na bieżąco może przeglądać wydatki miasta.
Kolonia robotnicza – serce starachowickiej rewitalizacji

2021-10-01

Kolonia robotnicza – serce starachowickiej rewitalizacji

Prezydent Miasta Marek Materek, na kolejny wspólny spacer zaprosił mieszkańców do serca starachowickiej rewitalizacji, którym jest teren dawnej kolonii robotniczej, na osiedlu Wzgórze. - Od tego osiedla rozpoczęła się rewitalizacja, ale wokół osiedla Wzgórze mamy mnóstwo terenów, które na naszych oczach będą się zmieniały w kolejnych latach – zapowiada prezydent.
Przeżyli ze sobą pół wieku

2021-09-30

Przeżyli ze sobą pół wieku

Trzy pary małżeńskie ze Starachowic świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale przyznane za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył jubilatom Prezydent Miasta Marek Materek podczas kameralnego spotkania zorganizowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego.