JUŻ W KIOSKU

WAŻNE!!! Uzupełnienie do informacji o zmianie rachunków bankowych Gminy Starachowice / Urzędu Miejskiego

2021-11-09 14:09:48

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Jak już informowaliśmy, od dnia 1 listopada 2021 roku bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miasta Starachowice jest SANTANDER BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17. Jak dokonać wpłaty należności z tytułu podatków i wszelkich opłat na rzecz Miasta Starachowice bez dodatkowych opłat i prowizji?

fot. UM Starachowice

Od 1 listopada 2021 roku wszelkie opłaty i podatki na rzecz Gminy Starachowice - Urzędu Miejskiego i jej jednostek budżetowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Usług Społecznych, Centrum Usług Wspólnych, Środowiskowy Dom Samopomocy), można dokonywać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

 

Wpłaty z tytułu podatków (wynikających z decyzji podatkowych - podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych) i wszelkich opłat na rzecz Miasta Starachowice można wnosić drogą elektroniczną lub bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego

21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

Wpłaty na dotychczasowy indywidualny numer rachunku podany w decyzji, zawiadomieniu lub informacji bez dodatkowych opłat mogą być dokonywane jedynie drogą elektroniczną do czasu otrzymania nowych indywidualnych rachunków wraz z decyzją podatkową na 2022 rok, zawiadomieniem lub informacją.

Od wpłaty dokonywanej w placówce Poczty Polskiej na dotychczasowy, indywidualny numer rachunku z decyzji, zawiadomienia lub informacji Poczta Polska pobiera prowizję!

***

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić drogą elektroniczną lub bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na rachunek 05 1090 2590 0000 0001 4860 2937.

Wpłaty na dotychczasowy indywidualny numer rachunku podany w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez dodatkowych opłat mogą być dokonywane jedynie drogą elektroniczną do czasu otrzymania nowych indywidualnych rachunków wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 1.01.2022 roku.

Od wpłaty dokonywanej w placówce Poczty Polskiej na dotychczasowy indywidualny numer rachunku z zawiadomienia Poczta Polska pobiera prowizję.

Informuje się również, że wpłaty wnoszone na obecne indywidualne rachunki podane w decyzji lub zawiadomieniu mogą być dokonywane najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r.

Po tym dniu, będą obowiązywały nowe numery indywidualnych rachunków, podane w decyzjach podatkowych na 2022 rok oraz zawiadomieniach, w tym zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 1.01.2022 roku i dopiero wtedy można będzie dokonywać wpłat na indywidualny rachunek w placówce Poczty Polskiej bez prowizji.

Jednocześnie informuje się, że przy załatwianiu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego i w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, wymagane opłaty za sporządzenie stosownych dokumentów można wnieść bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej.

/komunikat prasowy UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Gruntowe ulice na osiedlu Południe będą zmodernizowane

2022-12-02

Gruntowe ulice na osiedlu Południe będą zmodernizowane

Kolejne ulice zlokalizowane na osiedlu Południe przejdą gruntowną modernizację. Ekipy drogowców rozpoczynają prace na ulicach: kpt. Mariańskiego, Wąsika – Kowalskiego, por. Robota, Ignacego Zaczkiewicza. - Koszt zaplanowanych robót to blisko 3,9 mln zł. Na ten cel pozyskaliśmy 95% dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - informuje Prezydent Miasta Marek Materek.
Nabór na XI kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice

2022-11-30

Nabór na XI kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza młode osoby w wieku od 13 do 25 roku życia, które chcą aktywnie włączyć się w tworzenie polityki młodzieżowej w naszym mieście, do udziału w naborze do XI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice. Osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury do 7 grudnia br.
Starachowice wygrały w rankingu „Rzeczpospolitej”

2022-11-27

Starachowice wygrały w rankingu „Rzeczpospolitej”

Nasze miasto okazało się najlepsze w prestiżowym ogólnopolskim rankingu samorządowym organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Starachowice zdobyły pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Prezydent Starachowic Marek Materek odebrał pamiątkową statuetkę oraz serdeczne gratulacje z rąk szefa kapituły konkursowej profesora Jerzego Buzka.

2022-11-27

"Green City" po naszemu

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w konferencji Smart City Forum w Warszawie. Jako prelegent panelu dotyczącego realizacji idei Eko-miasta mówił o budowanej przez Starachowice Instalacji Odzysku Energii, bezpłatnej komunikacji oraz zielonej transformacji przestrzeni miasta.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-11-24

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (25 listopada) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Starachowice Dolne zmieniają swoją przestrzeń

2022-11-23

Starachowice Dolne zmieniają swoją przestrzeń

Trwa przebudowa placu dworcowego wraz z budową parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Zachodnich. Z każdym tygodniem widoczne są kolejne efekty prowadzonych prac.
Strategiczna inwestycja dla miasta. Trwa budowa Instalacji Odzysku Energii

2022-11-23

Strategiczna inwestycja dla miasta. Trwa budowa Instalacji Odzysku Energii

- Trwa budowa Instalacji Odzysku Energii. Zgodnie z naszymi zapowiedziami prace w terenie trwają i chcemy je zakończyć jak najszybciej. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom naszego miasta – powiedział Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek podczas poniedziałkowej (21 listopada br.) konferencji prasowej.
Międzynarodowe porozumienie na rzecz profilaktyki

2022-11-17

Międzynarodowe porozumienie na rzecz profilaktyki

Gmina Starachowice weszła w skład międzynarodowego partnerstwa samorządów lokalnych z państw basenu Morza Bałtyckiego powołanego na rzecz współpracy w zakresie działań profilaktycznych w obszarze zwalczania alkoholizmu i narkomanii. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w norweskim Oslo, a reprezentujący nasze miasto Zastępca Prezydenta do spraw społecznych Marcin Gołębiowski był jedynym reprezentantem polskiego samorządu terytorialnego.
Starachowickie ciepłownictwo wzorem dla innych

2022-11-15

Starachowickie ciepłownictwo wzorem dla innych

Prezydent Marek Materek wziął udział w ogólnopolskiej konferencji samorządowej organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w panelu „Zrównoważony rozwój a wyzwania ciepłownictwa”. Sukcesy i stabilność sektora ciepłowniczego w Starachowicach są wzorem dla innych samorządów w kraju. Mimo problemów w całej Polsce, ciepło w naszym mieście jest jednym z najtańszych.
MOSiR zapowiada zmiany na

2022-11-10

MOSiR zapowiada zmiany na "Piachach"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapowiada kolejne inwestycje służące poprawie swoich obiektów sportowych oraz bazy wypoczynkowej. Poza dalszym rozwojem infrastruktury sportowej Gmina Starachowice przewiduje również realizację zadania dotyczącego zagospodarowania kąpieliska Piachy.