JUŻ W KIOSKU

Wąchock robi podsumowanie

2022-02-13 14:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Remonty i inwestycje - taki jest bilans roku 2021 w gminie Wąchock.

Zadania inwestycyjne roczne to takie, które rozpoczęto i zakończono w ubiegłym roku kalendarzowym. Składają się na nie wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje na które przeznaczono w minionym roku łącznie prawie 800 tys. zł. Były to zadania drogowe i poprawiające bezpieczeństwo, czyli remont chodnika przy ul. Szkolnej w Parszowie, remont chodnika przy drodze Wielka Wieś – Kopalnia, wykonanie nawierzchni asfaltowych na dwóch drogach wewnętrznych w Wielkiej Wsi, wykonanie korytek krytych odwadniających w rowie oraz kraty odwadniającej skrzyżowanie przy przysiółku Betlejem (Wielka Wieś), utwardzenie pobocza drogi wzdłuż Węglowa, naprawa i umocnienie rowu przy tzw. Gościńcu do Węglowa niezbędne ze względu na uszkodzenia po ulewnych deszczach, wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje (zadanie ze względu na zaburzenia w systemach dostaw planowane jest do końca czerwca 2022 r.).

W ubiegłym roku wykonano także remont pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w budynku administracyjnym w Parszowie, remont kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, który był wykonany ramach programu: „Posiłek w szkole i w domu”. Wykonano izolację ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi, zakupiono i zamontowano nowe elementy placu zabaw przy WDK Wielka Wieś, doposażono plac zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie, wykonano odmulenie rzeczki Lipianki od ul. Św. Rocha do rzeki Kamiennej wraz z umocnieniem ujścia rzeczki.

W 2021 r. przygotowana i ukończona została dokumentacja dla następujących zadań:

– Adaptacja części parteru budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku na przedszkole,

– Projekt oświetlenia ulicznego chodnika, przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez Wieś,

-Budowa drogi wewnętrznej (ul. Słoneczna w Wąchocku).

Przed gminą zadania inwestycyjne wieloletnie. W ich ramach (dla których wykonano dokumentację lub rozpoczęto prace w latach ubiegłych) w poprzednim roku ukończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej, w Parszowie (koszt 291.526 zł), przebudowę drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 655 w Marcinkowie (wartość 159.684 zł), budowa przejścia dla pieszych przy szkole Wielkiej Wsi wraz z remontem fragmentu drogi (w 2021 r został wyłoniony wykonawca, koszt zadania wyniesie 412 000 zł).

W grudniu 2021 r. rozpoczęła się budowa nowego budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu. Obecnie dokonano rozbiórki istniejących budynków gospodarczych oraz wykonano ławy fundamentowe budynku. Na zadanie zabezpieczono ponad 4 mln zł, termin wykonania zadania zgodnie

a. za Miasto i Gmina Wąchock
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Droga w Ratajach

2022-08-14

Droga w Ratajach

Nowa, asfaltowa droga o szerokości 4,5 metra, której pobocza będą wynosić 0,75 metra, o długości 155 metrów już niedługo w Ratajach.
Prace remontowe przy cysterskim opactwie

2022-08-13

Prace remontowe przy cysterskim opactwie

W ramach rządowej dotacji opactwo cysterskie w Wąchocku zyskało izolację przeciwwilgociową fundamentów.
Pamięć Świętokrzyskich Terytorialsów

2022-08-03

Pamięć Świętokrzyskich Terytorialsów

Jeszcze przed 1 sierpnia Świętokrzyscy Terytorialsi udali się do miejsc pamięci by uczcić bohaterskich powstańców. 
Królowa pszczół z Wielkiej Wsi

2022-08-03

Królowa pszczół z Wielkiej Wsi

Wiola Sobieraj to kobieta orkiestra. Zawodowo związana z Muzeum Przyrody i Techniki gdzie pracuje na stanowisku wicedyrektora, wielka fanka bluesa, piecze pyszne chleby, robi doskonałe sery, w wielce gustownym stroju epoki prowadzi także warsztaty w ramach imprezy Mnisi i Hutnicy, laureatka Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka, ocaliła od zapomnienia zbiory księdza Walentego Ślusarczyka. Uff.
Duet akordeonowy B&W – Muzyczna podróż sentymentalna

2022-07-01

Duet akordeonowy B&W – Muzyczna podróż sentymentalna

Już w sobotę, 2 lipca,  w Wąchocku zagrają Bogdan Popiński i Waldemar Bilski.
Realizacja zadań drogowych w Wąchocku

2022-06-11

Realizacja zadań drogowych w Wąchocku

W centrum Wąchocka trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację czterech przejść dla pieszych tj. trzy w obrębie skrzyżowania z ul. Kolejowej z ul. Św. Rocha i jedno na ulicy Kolejowej pomiędzy ul. Błonie, a mostem.
Już dziś wystartują balony

2022-06-02

Już dziś wystartują balony

Miasto i Gmina Wąchock zaprasza na V Fiestę Balonową do Wąchocka. Władze zapewniają moc wrażeń.
Zbliżają się uroczystości na Wykusie

2022-06-04

Zbliżają się uroczystości na Wykusie

Zaplanujcie sobie czas w te wyjątkowe dni
Posprzątaj Kamienną z miastem Wąchock

2022-05-01

Posprzątaj Kamienną z miastem Wąchock

Akcja Operacja Czysta Rzeka 2022 t to ogólnopolska akcja sprzątania rzek w linii brzegowej oraz ich korytach, a także w bezpośredniej okolicy sąsiadującej z rzeką. Dołączył do niej Wąchock, który ma w planie wysprzątać Kamienną.
Wąchock upamiętni żydowską społeczność

2022-04-14

Wąchock upamiętni żydowską społeczność

Przybyli do Wąchocka pod koniec XVIII wieku, aktywizowali handel, wrastali pomału w tę ziemię. Dziś jedynym śladem ich bytności jest stareńki kirkut