JUŻ W KIOSKU

To już 30 lat jak zachęcają do wędrowania

2021-04-12 18:00:33

Ocena:

0/5 | 0 głosów

To był 22 marzec 1991 roku, z inicjatywy osób związanych ze Szkolnymi Kołami Krajoznawczo Turystycznymi odbywa się Zjazd Założycielski Oddziału Międzyszkolnego PTTK - tak rozpoczyna się starachowicka historia stowarzyszenia, które do dziś zrzesza miłośników szeroko pojętej turystyki.
W szeregach OM PTTK swoje miejsce znajdują miłośnicy fotografii, pasjonaci górskich wędrówek, tropiciele zagadek przeszłości, tak samo mile widziani są tu seniorzy jak i najmłodsi piechurzy. Zanim jednak do tego dojdzie zostaną wybrane pierwsze władze oddziału, prezesem zaś zostanie Krzysztof Lipiec (obecny poseł i prezes struktur Prawa i Sprawiedliwości województwa świętokrzyskiego). Wspólnie z nim działają Radosław Płusa, Krystyna Niechciał, Katarzyna Bobkiewicz, Rafał Głodała, Tomasz Grzelka, Sławomir Kaczor, Marcin Kępa i Dariusz Lipiec. Od początku Oddział Międzyszkolny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Starachowicach z taki samym zapałem organizuje liczne imprezy na terenie powiatu starachowickiego jak i pokazuje się na imprezach ogólnokrajowych. Podstawą działań starachowickiego oddziału jest udział w wychowaniu młodych turystów, promocja zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim poszanowanie dla dziedzictwa materialnego i duchowego Polski. Na pielęgnowanie miłości do naszego kraju, poczynając od małej ojczyzny – Powiatu Starachowickiego, aż po najdalsze granice zwróci uwagę pierwszy prezes Oddziału Międzyszkolnego PTTK i przewodnik świętokrzyski od 1987 roku, poseł na sejm RP Krzysztof Lipiec. - Mimo wielu zawieruch dziejowych, czasów komunistycznych, gdzie osłabiano wszystko, co związane jest z państwowością, organizacji PTTK udało się wyjść obronną ręką. Do dziś od lat pielęgnuje się tu tożsamość narodową i zwraca uwagę na najistotniejsze wartości. PTTK to ludzie, a ja współtworząc Oddział Międzyszkolny miałem przyjemność współpracy z najlepszą ekipą, której do dziś jestem wdzięczny. Wszyscy wyszliśmy ze szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych, z pracy z młodzieżą, która chciała rozwijać pasję turystyczną, sejmiki, rajdy do Świętej Katarzyny to była nasza codzienność. Do dziś schronisko w Świętej Katarzynie darzę wielką estymą - mówi w telefonicznej rozmowie z gazetą poseł - przewodnik. Dziś posła Krzysztofa Lipca zajmuje głównie polityka, ale przewodnikiem nie przestaje się być, miłość do regionu i ziemi świętokrzyskiej to podstawa politycznych działań starachowickiego polityka. Od 1994 prezesem OM PTTK pozostaje Krzysztof Kasprzyk, a w obecnej kadencji towarzyszą mu Krzysztof Szwed, Justyna Kasperkiewicz jako wiceprezesi oraz skarbnik Adrian Jabłoński i Agata Niewczas - członek zarządu. To trudny czas dla turystyki, bo pandemia nie sprzyja podróżowaniu, niemniej jednak wszyscy liczą na to, że już niedługo ekipa OM PTTK powróci na polskie szlaki. Trzydzieści lat oddziału to przede wszystkim imprezy, które przyciągają rzesze mieszkańców miasta i powiatu - niezależnie od wieku, bo dla każdego znajdzie się coś interesującego. I tak wymienić należy Rajd Wagarowicza, eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego, których koordynatorem jest Franciszek Łach, tu warto dodać, że starachowickie drużyny wielokrotnie reprezentowały województwo świętokrzyskie w Finale Centralnym OM PTTK. Kolejna imprezy to Mistrzostwa Powiatu Starachowickiego w Marszu na Orientację InO (koordynator Paweł Kowalczyk), Piknik Archeologiczny „Rydno” w Wąchocku, o którym godzinami opowiadać będzie jego twórca Michał Surma. Miłośnicy pieszych wędrówek niecierpliwie co roku czekają na  Ogólnopolski Rajd Nocny Świętego Emeryka, który od zawsze planują Krzysztof Majcher i Beata i Michał Stępniowie - trzymamy kciuki, żeby w tym roku się odbył. Imprezą, która bije rekordy popularności jest „Wędruj z nami” - wycieczki organizowane od lat, głównie w wakacje – Marcin Maruszak, Aneta Marciniak i Bożena Cyran dwoją się i troją, by każda kolejna wyprawa była atrakcyjniejsza od poprzedniej. Nie sposób pominąć „Pociągu do Sandomierza” (przejazd specjalnym pociągiem, zwiedzanie Sandomierza) - tu pieczę trzyma  Andrzej Cygan, który także prowadzi Mini Muzeum Kolejowe „Budka dróżnika” na peronie kolejki wąskotorowej przy ul. Targowej oraz Klub Kolejowy, a także przejażdżki drezyną. Spotkanie na Wykusie (Michał Surma, Bogdan Zaborski), Akcja sprzątania szlaków turystycznych wokół Starachowic: Nasze góry – czyste góry”, Rajd Parasolowy, Rajd „Śladami Szarego” oraz Młodzieżowy Sejmik Krajoznawczy (impreza szkoleniowa dla Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych) zamykają cykl imprez na stałe wpisanych kalendarz starachowickiego oddziału. Wiele wydarzeń odbywa się przy wsparciu Starostwa Powiatowego i we współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Odbywają się konkursy z nagrodami ufundowanymi przez Zarząd Oddziału, Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Starachowicach. OM PTTK ma na swoim koncie również edukację przewodnicką. W roku 1997 roku akces do oddziału wyrazili członkowie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK, w tym też czasie został zorganizowany kurs przewodników świętokrzyskich dla członków oddziału, zakończony w kwietniu 1998 roku (14 osób uzyskało uprawnienia przewodników świętokrzyskich). Kolejne kursy przewodnickie zorganizowano w 2006/2007 i 2010 roku. W 2000 roku OM PTTK Starachowice zorganizował, wraz z Kołem Przewodników Świętokrzyskich, IV Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników Turystycznych PTTK, natomiast w 2010 roku XXVI Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodników na Jasną Górę, w której wzięło udział ponad 1200 przewodników w całego kraju. W 2014 roku byli współorganizatorami XVII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Imprez na Orientację (Starachowice - Wąchock). Wiosną 2016 roku Starachowice gościły uczestników Ogólnopolskiego Zlotu Znakarzy oraz Centralnego Kursu Znakarzy Szlaków Pieszych i Rowerowych, a w 2019 odbył się kolejny, XLVIII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich. Podczas dwudniowego zlotu uczestnicy mieli okazję wysłuchać licznych prelekcji przygotowanych przez przewodników świętokrzyskich a także pracowników Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Nie zabrakło także innych atrakcji, m.in. zwiedzania Opactwa Cystersów w Wąchocku oraz zwiedzania Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. O tym jak lubiane są tego typu imprezy niech świadczy fakt, że w zjeździe wzięło udział ponad sto osób, głównie z województwa świętokrzyskiego, ale także z Warszawy, Krakowa czy Śląska. W skład OM PTTK wchodzi również  Komisja ds. szlaków, dzięki niej opracowano i wyznakowano w terenie szlaki: - pieszy koloru czerwonego „Milenijny” (odcinek z Wąchocka do Kałkowa, - pieszy koloru żółtego Starachowice - Iłża (30 km), -pieszy koloru czarnego Starachowice - Wykus (odnowiony i nieco zmieniony przebieg w 2020 r. - 12 km), -pieszy koloru czarnego Ruda - Mirzec (32 km), Wytyczono także ścieżki spacerowe: - koloru czerwonego ul. Południowa - Obóz Langiewicza, - koloru żółtego ul. Myśliwska - Obóz Langiewicza, - koloru niebieskiego „Śladami górników”, - koloru czarnego Gadka - mogiła AK pod Tychowem,- koloru czarnego Starachowice - Wąchock. Przez powiat wiodą szlaki rowerowe. Rowerowy koloru czerwonego „Wokół Gór Świętokrzyskich”, z Cedzyny przez Nową Słupię do Opatowa (84 km), rowerowy koloru czerwonego „Wokół Starachowic” (był to pierwszy szlak rowerowy w województwie świętokrzyskim ok. 60 km),rowerowy koloru niebieskiego „Śladami zabytków techniki Doliny Kamiennej” (odcinek w granicach naszego powiatu), rowerowy koloru żółtego „Leśne dukty” (ok. 40 km), rowerowy koloru czarnego Wąchock - Szydłowiec, rowerowy koloru czarnego Skarżysko Zach. - Mostki (25 km) oraz rowerowy czarny Świętomarz - Iłża (51 km). Odnawianie i wytyczanie szlaków turystycznych jest możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Starachowicach i Zarządu Głównego PTTK. Obecnie w strukturach Oddziału działają następujące koła, kluby i komisje: SKKT SP nr 10, Absolwenci Gimnazjum nr 1, SKKT w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Starachowicach, SKKT w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Świętokrzyskie Koło Przewodników Świętokrzyskich i Pilotów Turystycznych im. Edmunda Massalskiego, Klub Instruktorów Ochrony Przyrody, Klub Turystyki Kolejowej oraz Klub Drezynowy, Klub Miłośników Gór Świętokrzyskich „SABAT”, Klub Turystyki Rowerowej, Komisja Krajoznawcza, Komisja d/s Szlaków, Komisja Ochrony Przyrody /wraz z referatem weryfikacji Odznaki „Turysta Przyrodnik”, Komisja Turystyki Pieszej /wraz z referatem weryfikacji Odznaki Turystyki Pieszej, Komisja Turystyki Górskiej /wraz z referatem weryfikacji Górskiej Odznaki Turystycznej.  Wystarczy tylko chcieć zostać członkiem i zaangażować się w działania. Imponująco wygląda Kadra programowa PTTK. Grupa przewodników turystycznych i pilotów wycieczek liczy sobie 36 osób, przodowników turystyki górskiej jest 8, turystyki pieszej - 9, instruktorów ochrony przyrody jest 27 osób, instruktorów krajoznawstwa - 3, a kolejne dwie osoby oczekują na przyznanie. W tym szacownym gronie jest także czworo instruktorów przewodnictwa, dwanaścioro organizatorów turystyki, 19 znakarzy szlaków i sześcioro opiekunów SKKT. Wielokrotnie podkreśla się, że to właśnie ludzie są solą tej organizacji i to dzięki nim PTTK trwa. - Nigdzie nie znajdzie się takich imprez i takich przewodników jak w Oddziale Międzyszkolnym - mówi Anna Wiśniewska Adamus, która najchętniej wybiera wycieczki górskie. Na te jeździ także Małgosia Trawczyńska z córką Lenką, one także nie ukrywają, że przynajmniej w kilka miejsc by się nie zdecydowały, gdyby nie starachowicki oddział PTTK. To tylko pojedyncze głosy, ale przecież jest o wiele więcej. Należy podkreślić, że od początku istnienia Oddziału Międzyszkolnego, wszyscy członkowie zarządu oddziału wraz z kadrą programową pracują społecznie „pro publico bono”. Przez 30 lat działalności OM PTTK wielokrotnie zmieniał siedzibę. Lokalu użyczali Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”, Komenda Hufca ZHP w Starachowicach,  Szkoła Podstawowa nr 3 w Starachowicach, Gimnazjum nr 1 w Starachowicach /od 1999 roku, Szkoła Podstawowa nr 10, gdzie obecnie znajduje się siedziba starachowickiego stowarzyszenia.. Z okazji jubileuszu zarząd Oddziału międzyszkolnego PTTK dziękuje wszystkim przyjaciołom za pomoc, przyjaźń i wsparcie.