JUŻ W KIOSKU

Styczniowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-01-27 11:17:33

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W piątek, 28 stycznia br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: //www.youtube.com/c/TelewizjaRatuszStarachowice 

fot. Gazeta Starachowicka

Program sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 26 listopada 2021 roku.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 3 grudnia 2021 roku.

6. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2021 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 17 grudnia 2021 roku.

7. Informacja z działalności Starachowickiej Rady Seniorów:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta:

1) zapytania do wystąpienia.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miejskiej za II półrocze 2021 roku:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

4) Komisja Rewizyjna.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2021 roku.

Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich w Starachowicach

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przed głównym wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach,

7) w sprawie zmiany Uchwały I/5/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brody w 2021 roku                                          z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz  z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo – jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ul. Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/3/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2021 roku pomocy rzeczowej dotyczącej wykonania rabat kwiatowych na odcinkach drogi wojewódzkiej oraz pomocy rzeczowej w 2022 roku dotyczącej pielęgnacji rabat kwiatowych na odcinkach drogi wojewódzkiej,

9) w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w latach 2022 - 2024 pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617/T Starachowice – Lubienia, wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/8/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego,

11) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Pastwiska”,

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Widok ”,

14) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Al. Niepodległości, 6-go Września i Miodowej na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 - „Południe II”,

15) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Starachowice,

16) w sprawie ustanowienia roku 2022 „Rokiem Władysława Wagnera”,

17) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,

18) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,

19) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Komunikaty.

16. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3g3WGBk]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Pierwsze absolwentki kursu języka polskiego

2022-05-27

Pierwsze absolwentki kursu języka polskiego

27 pań z dwóch grup zajęciowych oficjalnie zakończyło organizowany w naszym mieście kurs języka polskiego dla osób pochodzących z Ukrainy. 60-godzinny kurs skierowany jest do osób dorosłych, które przyjechały do naszego miasta zza wschodniej granicy. Gmina Starachowice wspólnie z partnerem projektu Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach zaplanowała organizację zajęć dla 60 osób. Kursy odbywają się w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowice

2022-05-26

Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowice

W piątek (27 maja) o godzinie 10.30 w starachowickim Parku Miejskim odbędzie się MŁODZIEŻOWY FESTIWAL OBYWATELSKI. Młodzi radni we współpracy z Parkiem Kultury przygotowali wiele aktywności i wypełnili ten dzień wieloma atrakcjami.
Majowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-05-26

Majowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

W piątek (27 maja) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego rozpocznie się szósta w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady będzie można oglądać online, pod adresem: https://esesja.tv/
Rewitalizacja otoczenia Parku Kultury dobiega końca

2022-05-22

Rewitalizacja otoczenia Parku Kultury dobiega końca

Kończą się prace związane z rewitalizacją otoczenia starachowickiego Parku Kultury, a ogrody Tadeusza Bilicza odzyskują dawny blask.
Kolejna inwestycja drogowa zakończona

2022-05-22

Kolejna inwestycja drogowa zakończona

Zakończyła się inwestycja drogowa w ramach zadania „Wykonanie ul. Wiejskiej z odcinkiem ul. Południowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. To jeden z wielu projektów realizowanych w tej części miasta.  
Przedszkolaki otrzymają zestawy ogrodnicze

2022-05-14

Przedszkolaki otrzymają zestawy ogrodnicze

Prawie 2 tysiące głosów zdobyło Przedszkole Miejskie nr 2 w konkursie „Ogródki ze smakiem”. Dzięki wsparciu aktywnych mieszkańców naszego miasta - decyzją organizatorów konkursu - przedszkolaki otrzymają teraz zestawy ogrodnicze.
Pływalnia będzie jak nowa

2022-05-13

Pływalnia będzie jak nowa

Blisko 2 miliony złotych Gmina Starachowice chce przeznaczyć na remont Krytej Pływalni. Inwestycja ma poprawić obecny stan budynku, wpłynąć na polepszenie jakości wody i uczynić ze starachowickiej pływalni dogodne miejsce do wypoczynku i relaksu.
Delegacja z Zawiercia gościła w Starachowicach

2022-05-10

Delegacja z Zawiercia gościła w Starachowicach

Delegacja Miasta Zawiercie, na czele z Prezydentem Łukaszem Konarskim, gościła w piątek (6 maja) w Starachowicach podczas wizyty studyjnej. Celem pobytu była wymiana dobrych praktyk oraz rozmowa o przeprowadzanych w naszym mieście inwestycjach.
Klasa dwujęzyczna to przyszłość

2022-05-07

Klasa dwujęzyczna to przyszłość

We wrześniu w Szkole Podstawowej nr 11 rusza kolejna klasa dwujęzyczna. Polsko-angielskie zajęcia będą odbywać się już pod patronatem Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. To duże wyróżnienie dla naszej szkoły, a dla uczniów szansa na rozwój edukacyjny.
Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022

2022-05-05

Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Centrum Usług Społecznych w Starachowicach zapraszają do udziału w drugiej edycji programu „Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022”. Bezpłatne zabiegi będą dostępne dla mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 60 lat.