JUŻ W KIOSKU

Styczniowa sesja Rady Powiatu - porządek obrad

2022-01-26 10:43:22

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W czwartek (27 stycznia br.) odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.

źródło: Powiat Starachowicki

PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH w dniu 27 stycznia 2022 roku

1.   Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr XXX/232/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego, 

b) zmiany Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie użyczenia Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Starachowicach nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej z przeznaczeniem na działalność statutową,

c) zmiany uchwały Nr XXIX/222/2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Starachowickiego,

d) zmiany uchwały Nr XXXIV/265/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25.11.2021r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach,

e) rozpatrzenia skargi na Starostę Starachowickiego,

f)  zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,

g)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 2029.

4.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2021 rok.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2021 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2021 rok.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.

10. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Starachowickiego za 2021r.

11. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Powiatu za II półrocze 2021 roku:

a) Komisji Budżetu i Finansów,

b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

12. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną za 2021 rok.

13. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.

14. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2021 rok.

15. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu:

a) Protokołu Nr XXXVII/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

b) Protokołu Nr XXXVIII/2021 z dnia 12 stycznia 2022r. 

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

18. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał kierowanych pod obrady sesji Rady Powiatu znajdują się do wglądu w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pok. 215.

/komunikat Starostwo Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
XXI Jarmark u Starzecha

2022-05-25

XXI Jarmark u Starzecha

Już w najbliższą sobotę (28 maja) na terenie Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach odbędzie się XXI Jarmark u Starzecha. Impreza organizowana przez Powiat Starachowicki wspólnie z Gminą Starachowice, Ekomuzeum i Parkiem Kultury. Gwiazdami tegorocznej imprezy będą: Jula oraz Felicjan Andrzejczak – wykonawca  legendarnego przeboju Budki Suflera „Jolka Jolka pamiętasz”, który wystąpi u nas na scenie z kwartetem smyczkowym. 
Nabór do szkół ponadpodstawowych

2022-05-23

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Rejestracja potrwa do 20 czerwca br. Nie warto zwlekać z dokonaniem wyboru. Lepiej zrobić to teraz!
Niebawem ruszy kwalifikacja wojskowa

2022-05-13

Niebawem ruszy kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek (16 maja) rozpocznie się kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Wezwanie na nią otrzyma ok. 450 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2003r., ale także w latach wcześniejszych, tj. 1998-2002, którym do tej pory nie przyznano kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wzywane mogą być także kobiety, które mają umiejętności potrzebne w wojsku.
Posiedzenie Rady Muzeum

2022-05-06

Posiedzenie Rady Muzeum

Omówieniu działalności starachowickiego Ekomuzeum w okresie ostatnich dwóch lat poświęcone było ostatnie posiedzenie Rady Muzeum, które odbyło się 29 kwietnia br. Było to pierwsze stacjonarne spotkanie tego gremium, po prawie 2 - letniej przerwie spowodowanej pandemią.
Będzie termomodernizacja trzech szkolnych budynków

2022-04-28

Będzie termomodernizacja trzech szkolnych budynków

Blisko 3,5 mln zł na kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej pozyskał Powiat Starachowicki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach REACT-EU projektów związanych z efektywnością energetyczną. W środę (27 kwietnia) starosta Piotr Ambroszczyk i wicestarosta Dariusz Dąbrowski podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji.
Porządek obrad kwietniowej sesji Rady Powiatu

2022-04-27

Porządek obrad kwietniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (28 kwietnia) w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.
Ślubowanie klas mundurowych

2022-04-26

Ślubowanie klas mundurowych

Blisko 50 uczniów klas mundurowych i nie mundurowych szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach i Jędrzejowie złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar. W tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli im również starosta Piotr Ambroszczyk oraz przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona. 
Rekomendowani na kolejną kadencję dyrektorską

2022-04-22

Rekomendowani na kolejną kadencję dyrektorską

Dariusz Lipiec i Elżbieta Kowalczyk zostali rekomendowani Zarządowi Powiatu do powierzenia im stanowisk dyrektorskich w I Liceum Ogólnokształcącym i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w Starachowicach na kolejną, 5 – letnią kadencję.

2022-04-20

"Żonkile" w starachowickim muzeum

W tym roku obchodzimy 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.  Z tej właśnie okazji w Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura odbyła się premiera literacka opowiadania Anny Bikont „Miłość w getcie. Irena Sendlerowa i Adam Celnikier”, wpisująca się w akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile”, organizowaną już po raz dziesiąty przez Muzeum Historii Żydów w Polskich Polin. 
Najlepsi młodzi angliści w naszym powiecie

2022-04-12

Najlepsi młodzi angliści w naszym powiecie

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski wręczył nagrody zwycięzcom XIV edycji powiatowego konkursu języka angielskiego „Focus on English”, organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach. Podsumowanie zmagań odbyło się w piątek, 8 kwietnia br.