JUŻ W KIOSKU

STOP samobójstwom

2022-09-18 13:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

"Ochrona zdrowia psychicznego w aspekcie zachowań suicydalnych” - to tytuł konferencji, jaka odbyła się 16 września br. z inicjatywy starosty Piotra Ambroszczyka w związku z przypadającym sześć dni wcześniej Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom.

fot. Powiat Starachowicki

Aż trudno uwierzyć, że ponad 2 razy więcej osób w Polsce ginie z powodu samobójstw niż w wypadkach samochodowych. Liczby nie zostawiają złudzeń. Tylko w ubiegłym roku życie straciło na drodze 2 245 osób, natomiast aż 5 201 osób popełniło samobójstwo. Wg danych Komendy Głównej Policji, aż 1496 dzieci i nastolatków próbowało się zabić, z czego aż 127 zmarło. To blisko 80 % więcej niż jeszcze rok wcześniej.

Z tego m.in. powodu z inicjatywy starosty Piotra Ambroszczyka i przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki, III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Starachowicach zorganizowana została konferencja pn. „Ochrona zdrowia psychicznego w aspekcie zachowań suicydalnych”.

- Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok w kierunku zapobiegania zachowaniom samobójczym. Trzeba jasno powiedzieć, że jest taki problem i może dotknąć każdego z nas – mówił podczas otwarcia starosta Piotr Ambroszczyk. – Gdy dzieci podejmują próby samobójcze, ich rodzice są przerażeni, nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. A co dopiero dziecko, które nie ma jeszcze narzędzi potrzebnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To my, dorośli, powinniśmy być dla niego wsparciem i przeprowadzić je przez trudny okres dorastania – mówił starosta.

I właśnie tej tematyce poświęcone było piątkowe spotkanie. Chodziło o przedstawienie zagadnienia z punktu widzenia instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, umożliwiając zabranie głosu osobom stykającym się z tym problemem na różnych poziomach. Stąd obecność takich ekspertów, jak doktor, suicydolog Halszka Witkowska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, suicydolog, interwent kryzysowy Jolanta Palma – współorganizator kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”, Łukasz Niewczas - zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Maciej Wielgus - lekarz psychiatra, Marta Majkusiak - prezes Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań” w Starachowicach, Monika Skrzeczyna - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, ksiądz Andrzej Kania - proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach, czy Grażyna Jabłońska - prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Zdrowa Szkoła. Podczas spotkania próbowano wskazać przyczyny i najczęstsze okoliczności zachowań samobójczych, z uwzględnieniem społecznych czynników wpływających na ryzyko ich wystąpienia. Pokazać role poszczególnych instytucji i organizacji w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego i pomocy społecznej, ale też społeczny odbiór samobójstw i wpływ mediów społecznościowych na zachowania suicydalne. Omówiono też rolę osób duchownych w profilaktyce zdrowia psychicznego i możliwości przeciwdziałania zachowaniom samobójczym.

Pokłosiem konferencji było wypracowanie kierunków działań w zakresie profilaktyki, jakie będą realizowane w wybranych grupach społecznych na przestrzeni roku.

Gorące podziękowania dla prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki - Elżbiety Pryciak za pomoc w organizacji konferencji.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

2022-11-30

Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o planowanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży czy rocznym programie współpracy województwa świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r., czemu przysłuchiwał się m.in. starosta Piotr Ambroszczyk. 
Bezpłatne dowozy do PŚDS

2022-11-27

Bezpłatne dowozy do PŚDS

Powiat testuje bezpłatne dowozy dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Usługi te świadczy spółdzielnia socjalna „Integracja”, która prowadzi działania w zakresie integracji środowiska skupionego wokół placówki.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

2022-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (24 listopada br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. 
Podziękowania dla pracowników socjalnych

2022-11-21

Podziękowania dla pracowników socjalnych

Starosta Piotr Ambroszczyk spotkał się w poniedziałek z dyrektorami jednostek świadczących pomoc społeczną w naszym powiecie. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.
Wesprzeć pieczę zastępczą

2022-11-21

Wesprzeć pieczę zastępczą

Trwają rozmowy z rodzinami zastępczymi w sprawie przebudowania systemu pieczy zastępczej w naszym powiecie. Jest duża potrzeba utworzenia placówki specjalistycznej oraz interwencyjnej.
Zwiększanie obronności państwa

2022-11-16

Zwiększanie obronności państwa

Szkolne Centrum Strzelectwa dla szkół czy Wojskowe Targi Pracy – w ten sposób powiat dokłada swoją cegiełkę do zwiększania obronności naszego kraju.
Włączamy lokalne działanie!

2022-11-14

Włączamy lokalne działanie!

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”, Stowarzyszenie „Edu –Rozwój” przy ZSZ nr 3., Stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup” przy MOGKiK oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy III LO w Starachowicach będą realizować „Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim”. 9 listopada br. w obecności starosty Piotry Ambroszczyka podpisały one umowy ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg”. W ramach pozyskanych funduszy będą rozwijać różne formy wolontariatu.
Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

2022-11-11

Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

Każdy, kto jest rodzicem wie, jak trudno wytłumaczyć 4- czy 5 -latkowi czym jest niepodległość. W dwujęzycznym żłobku i przedszkolu „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem w Starachowicach robią to znakomicie, o czym przekonał się osobiście starosta Piotr Ambroszczyk zaproszony do udziału w akcji „Szkoła do Hymnu”.
Razem dla rewitalizacji SKW

2022-11-06

Razem dla rewitalizacji SKW

Powiat Starachowicki intensyfikuje działania wokół rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 4 listopada br. podpisana została deklaracja z jedenastoma partnerami co do ich udziału w procesie odbudowy kolei. Planowane jest również powołanie zespołu konsultacyjno – doradczego przy Staroście Starachowickim do spraw Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.
Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

2022-11-04

Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie, zwłaszcza maturzyści przygotowujący się do studiów na kierunkach technicznych lub ścisłych, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć, prowadzonych przez kieleckich wykładowców akademickich. Starosta Piotr Ambroszczyk podpisał list intencyjny w sprawie deklaracji współpracy Powiatu z Politechniką Świętokrzyską i Urzędem Marszałkowskim w ramach przygotowania i realizacji projektu „Dziś  uczeń – jutro student”, który ma to umożliwić.