JUŻ W KIOSKU

Starosta powiatu apeluje do wojewody, prezydenta RP, premiera i ministra zdrowia w sprawie starachowickiego szpitala

2021-12-09 07:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Zarząd Powiatu Starachowickiego, któremu przewodniczy starosta Piotr Ambroszczyk, wystosował pismo do wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz do wiadomości: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. -  (...) Zarząd Powiatu jest głęboko zaniepokojony przedłużającym się ograniczeniem dostępu mieszkańców powiatu starachowickiego do świadczeń szpitalnych, w tym w sytuacjach zagrożenia życia - czytamy w piśmie.

Starosta powiatu starachowickiego Piotr Ambroszczyk / fot. Powiat Starachowicki

Poniżej prezentujemy treść dokumentu, który datowany jest na 6 grudnia br.:

"W nawiązaniu do pisma znak: OZ.8023.55.2021 z dnia 18.11.2021r., w związku z dotychczasowym brakiem informacji zwrotnej, Zarząd Powiatu w Starachowicach po raz kolejny zwraca się z prośbą o wskazanie konkretnych oddziałów szpitalnych i podmiotów leczniczych, które zostały wyznaczone przez Wojewodę Świętokrzyskiego do zabezpieczenia opieki medycznej dla mieszkańców powiatu starachowickiego - w zastępstwie oddziałów szpitalnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, realizujących zgodnie z Decyzją Wojewody zadania na rzecz pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2. Cykliczne przekształcanie starachowickiego szpitala w placówkę leczącą COVID-19, uniemożliwia realizację zadania własnego Powiatu Starachowickiego w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do lecznictwa zamkniętego.

Mając na uwadze aktualny, dynamiczny przebieg kolejnej, czwartej fali epidemii choroby zakaźnej COVID-19 w kraju, a w konsekwencji wydłużający się okres zaangażowania oddziałów szpitalnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach do leczenia wyłącznie choroby zakaźnej COVID-19, Zarząd Powiatu jest głęboko zaniepokojony przedłużającym się ograniczeniem dostępu mieszkańców powiatu starachowickiego do świadczeń szpitalnych, w tym w sytuacjach zagrożenia życia.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zwraca się ponownie do Wojewody Świętokrzyskiego z zapytaniem o zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu starachowickiego, szczególnie w sytuacjach wymagających pilnej pomocy medycznej i ratujących życie (np. z zawałami, udarami, urazami powypadkowymi czy nagłymi porodami). 

Pragniemy podkreślić, iż działalność Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, począwszy od marca 2020 roku jest podporządkowana sytuacji epidemicznej w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 i realizacją Decyzji oraz Poleceń Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Jednak, wyłączenie statutowej działalności PZOZ w obszarze świadczeń szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla 90-tysięcznej ludności powiatu starachowickiego stanowi poważne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż ciągłe dostosowywanie podmiotu leczniczego do wciąż zmieniającej się sytuacji epidemicznej w województwie wywiera niekorzystny wpływ na funkcjonowanie jednostki, gdyż destabilizuje organizację pracy w PZOZ, znacząco podwyższa koszty bieżącego funkcjonowania oraz wywiera negatywny wpływ na sytuację kadrową i wizerunek placówki. Długotrwałe ukierunkowanie wielospecjalistycznego szpitala powiatowego do leczenia choroby COVID-19 w sposób istotny ogranicza możliwość pozyskiwania młodych lekarzy, gdyż nie mogą oni rozwijać się w konkretnych specjalizacjach w szpitalu covidowym. Sytuacja ta ogranicza także możliwości rozwoju kadry medycznej pracującej już w PZOZ. Zwracamy również uwagę na pogarszające się wyniki finansowe PZOZ w związku z wielokrotną zmianą jego funkcji. W konsekwencji powyższego, przewidujemy nieodwracalne skutki kadrowe, wizerunkowe i finansowe dla PZOZ w Starachowicach.

Jak podkreślaliśmy we wcześniejszej korespondencji, Zarząd Powiatu dostrzega konieczność zapewnienia zaplecza medycznego do walki z COVID-19 na terenie województwa świętokrzyskiego. Jednak, leczenie szpitalne pacjentów z COVID-19 nie musi odbywać się kosztem leczenia pacjentów z innymi chorobami, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia. Zabezpieczenie medyczne pacjentów covidowych jak i niecovidowych, PZOZ w Starachowicach mógłby realizować z wykorzystaniem budynku po Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, przeznaczając go na realizację stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19 w zakresie lecznictwa szpitalnego, czego propozycję Zarząd Powiatu przedkłada już od marca 2020r.

Bezpośrednie sąsiedztwo budynku szpitalnego należącego do Polsko-Amerykańskich Klinik Serca z budynkami starachowickiego szpitala oraz możliwość wykorzystania istniejących już łączników do komunikacji pomiędzy obiektami, umożliwiłoby poszerzenie przestrzeni szpitalnej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a zarazem bazy łóżkowej na potrzeby realizacji świadczeń medycznych, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Należy również zauważyć, że wyznaczenie PZOZ w Starachowicach do realizacji zadania leczenia szpitalnego pacjentów z zakażeniem wirusem SARS-COV-2 z terenu województwa świętokrzyskiego, nie było decyzją Zarządu Powiatu Starachowickiego, w związku z tym zapewnienie pacjentom z terenu województwa świętokrzyskiego odpowiednich warunków leczenia COVID-19 w starachowickim PZOZ, w tym niezbędnej przestrzeni szpitalnej, aparatury i sprzętu medycznego oraz wymaganej kadry medycznej, powinno być uzasadnionym obszarem zainteresowania i starań Pana Wojewody.

Obowiązujący od marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 oraz obecnie obserwowana w kraju czwarta już fala epidemii ukazują ogromne potrzeby systemu opieki zdrowotnej w kwestii skutecznej walki z chorobą COVID-19. Zarząd Powiatu docenia działania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i ogromny wysiłek włożony w zwalczanie skutków epidemii choroby zakaźnej COVID-19. Jednakże po niemal dwóch latach funkcjonowania społeczeństwa w rzeczywistości pandemicznej być może należałoby dokonać przemodelowania systemu opieki zdrowotnej. 

W ocenie Zarządu - na potrzeby leczenia COVID-19 w kolejnych falach epidemii, konieczna jest reorganizacja systemu leczenia, poprzez utworzenie w każdym szpitalu powiatowym oddziału zakaźnego ukierunkowanego na leczenie choroby zakaźnej COVID-19 lub też utworzenie w każdym województwie, w tym województwie świętokrzyskim regionalnego ośrodka, który zabezpieczałby opiekę medyczną w zakresie walki z COVID-19 i nie powodowałby wyłączenia szpitali powiatowych z realizacji ich statutowych obowiązków. Ośrodek regionalny w województwie świętokrzyskim przejąłby zadania cyklicznie nakładane na PZOZ w Starachowicach w zakresie przeciwdziałania i walki z COVID-19 podczas kolejnych fal epidemii, zaś Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach miałby możliwość realizacji zadań statutowych jako szpital powiatowy, zabezpieczający opiekę medyczną mieszkańcom z terenu powiatu starachowickiego w zakresie leczenia chorób innych, niż COVID-19.

Ponadto, Zarząd Powiatu Starachowickiego ponownie apeluje o pilne umówienie spotkania z Panem Wojewodą w celu omówienia bieżącej sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu starachowickiego, wynikającej z faktu wyłączenia oddziałów szpitalnych PZOZ w Starachowicach z realizacji ich zadań statutowych oraz omówienia ewentualnych rozwiązań, które pozwoliłyby zwiększyć dostępność pacjentów z terenu powiatu do świadczeń szpitalnych,  w tym ratujących życie (udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) oraz świadczeń medycznych w zakresie leczenia chorób innych, niż COVID-19".

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Kolejna ścieżka rowerowa oddana do użytku

2022-11-29

Kolejna ścieżka rowerowa oddana do użytku

Starachowicki system ścieżek rowerowych w mieście wciąż się rozrasta. W poniedziałek (28 listopada br.) dokonano odbioru prac związanych z budową ścieżki rowerowej w rejonie ul. 1 Maja i ul. Stromej, gdzie powstał ciąg pieszo-rowerowy długości około 1200 metrów.
Przebudowa ulicy Spokojnej w Starachowicach

2022-11-28

Przebudowa ulicy Spokojnej w Starachowicach

Ruszyły prace przy przebudowie ulicy Spokojnej w Starachowicach, znajdującej się na osiedlu Orłowo. Na tę inwestycję miasto otrzymało 95-procentowe dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Ruszyła budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 6

2022-11-28

Ruszyła budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 6

Rozpoczęły się pierwsze prace ziemne związane z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Moniuszki w Starachowicach. Na plac budowy wjechał już ciężki sprzęt, a otoczenie szkoły zaczęło się zmieniać. Niedługo w miejscu, gdzie można zobaczyć wykopy stanie nowoczesny obiekt, który będzie służył zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Poradnie kardiologiczne starachowickiego szpitala przeniesione do budynku po PAKS

2022-11-27

Poradnie kardiologiczne starachowickiego szpitala przeniesione do budynku po PAKS

Od najbliższego poniedziałku (28 listopada br.) Poradnia Kardiologiczna oraz Pracownie Kardiologiczne tj. (echo serca, próby wysiłkowe, Holter) starachowickiego szpitala zostają przeniesione do budynku po PAKS.
Dariusz Nowak radnym starachowickiej Rady Miejskiej

2022-11-25

Dariusz Nowak radnym starachowickiej Rady Miejskiej

Dariusz Nowak podczas piątkowej (25 listopada br.) sesji złożył ślubowanie na radnego Rady Miejskiej w Starachowicach i uzupełnił skład rady. Mandat radnego w okręgu wyborczym nr 3 został obsadzony zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach, który wcześniej poinformował o wygaśnięciu mandatu radnej Marty Zięby.
Transparenty przed siedzibą MAN Bus. Związkowcy protestują

2022-11-25

Transparenty przed siedzibą MAN Bus. Związkowcy protestują

Na ogrodzeniu Biurowca Głównego MAN Bus w Starachowicach, w piątek (25 listopada) związkowa „Solidarność” wywiesiła transparenty: „Zatrzymać likwidację miejsc pracy” i „Żądamy odpraw dla zwalnianych pracowników” i flagi związkowe. - Związek protestuje przeciwko postępowaniu Zarządu firmy, który pozbawia pracowników miejsc pracy, a zwalnianym nie daje żadnych gratyfikacji finansowych - mówi przewodniczący Jan Seweryn.
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sprawie bezpłatnej komunikacji. Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie rusza z akcją

2022-11-25

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sprawie bezpłatnej komunikacji. Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie rusza z akcją

Starachowickie Stowarzyszenie "Wrażliwi Społecznie" prowadzi działania w ramach realizowanego przez siebie projektu dotyczącego funkcjonowania bezpłatnej komunikacji. Odbyły się już debaty, stowarzyszenie przeprowadziło również sondaże, związane z jakością transportu w mieście. Podczas czwartkowej (24 listopada br.) konferencji prasowej mówili o kolejnych działaniach, które będą przez nich realizowane.
Inicjatywa dla Starachowic: wzrost podatków i zadłużenia, przy spadku inwestycji. To czeka Starachowice

2022-11-25

Inicjatywa dla Starachowic: wzrost podatków i zadłużenia, przy spadku inwestycji. To czeka Starachowice

Działacze Stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic podczas czwartkowej (24 listopada br.) konferencji prasowej poruszyli temat założeń przyszłorocznego budżetu Starachowic.
Mariusz Majewski nowym kierownikiem w starachowickim magistracie

2022-11-24

Mariusz Majewski nowym kierownikiem w starachowickim magistracie

Długoletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 przy ulicy Szkolnej w Starachowicach od 1 stycznia 2023 roku obejmie funkcję kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Mariusz Majewski na stanowisku zastąpi Włodzimierza Jedynaka, który przez lata kierował tym referatem.
Marzena Okła-Drewnowicz z interwencją poselską w sprawie zwolnień w MAN Bus

2022-11-24

Marzena Okła-Drewnowicz z interwencją poselską w sprawie zwolnień w MAN Bus

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz podczas środowej (23 listopada br.) konferencji prasowej poinformowała o złożeniu interwencji poselskiej do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie planowanych zwolnień pracowników w starachowickiej fabryce MAN Bus.