JUŻ W KIOSKU

Starachowicka uchwała krajobrazowa. Czy przestrzegamy jej zapisów?

2022-07-26 11:48:12

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Starachowice wraz z przyjętą pod koniec 2019 roku uchwałą krajobrazową zaczęły porządkować publiczną przestrzeń. Na początku 2021 roku minął okres dostosowania tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały. Reklamy miały zniknąć m.in. z ogrodzeń, mostów i wiaduktów, a w części miasta reklamowanie działalności możliwe jest wyłącznie w formie szyldów. Po tej dacie, miasto miało weryfikować zastosowanie przepisów w praktyce i egzekwować zapisy uchwały porządkującej miejską przestrzeń. 

archiwum Gazety Starachowickiej

Jak można zauważyć, część osób albo dostosowała się do przepisów, część nadal je łamie. Zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim w Starachowicach o to, czy zapisy uchwały są respektowane przez mieszkańców; kto sprawdza, czy zapisy uchwały są egzekwowane przez mieszkańców miasta; kto zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania zapisów uchwały reklamowej. 

- Zapisy tzw. uchwały reklamowej są w znacznej większości respektowane przez mieszkańców. Przy sytuowaniu nowych reklam podmioty często zwracają się z zapytaniem, czy sposób montażu reklam, ich forma jest zgodna z zapisami uchwały. Po upływie terminu na dostosowanie reklam, po wejściu w życie uchwały, z terenu miasta zniknęło około 90% - 95% reklam niezgodnych z zapisami uchwały. Działania, które gmina podjęła w tym zakresie, w znaczący sposób poprawiły estetykę przestrzeni publicznej - informuje w rozmowie z Gazetą rzecznik magistratu Michał Urbański. - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stosowania się podmiotów do uchwały reklamowej, w znacznej większości wystarczyły wizyty u przedsiębiorców, poinformowanie ich, że reklama jest niezgodna z uchwałą (informowaliśmy dokładnie która reklama i w jaki sposób jest niezgodna z treścią uchwały) i przedsiębiorcy dobrowolnie albo ją dostosowywali, albo usuwali.

Jednocześnie rzecznik przypomina, że głównym założeniem uchwały krajobrazowej (uchwały reklamowej) jest uporządkowanie przestrzeni publicznej z reklam. Zakazane jest m.in. sytuowanie reklam na ogrodzeniach, na terenach cmentarzy, na mostach, wiaduktach, kładkach, na drzewach i w zasięgu ich koron, na budowlach infrastruktury technicznej. Ponadto w wydzielonej strefie czerwonej obowiązuje zakaz sytuowania reklam poza reklamami typu potykacz i menu, reklamami na wydzielonych do tego celu witrynach wiat przystankowych, oraz reklamami związanymi z imprezami. Ponadto uchwała sankcjonuje również warunki sytuowania ogrodzeń od strony dróg publicznych, obiektów małej architektury oraz szyldów.

- Kontrole w zakresie poprawności sytuowania reklam w odniesieniu do zapisów uchwały krajobrazowej prowadzą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach wraz ze Strażą Miejską (uwagi dotyczące istniejących reklam można zgłaszać do Straży Miejskiej lub na platformę internetową: www.naprawmy.starachowice.eu - dodaje.

***

Natomiast uchwalona w kwietniu br. podczas sesji Rady Miejskiej aktualizacja tzw. uchwały krajobrazowej, która polega na korekcie przebiegu strefy czerwonej, wprowadzeniu strefy żółtej, aktualizacji i dostosowaniu zapisów uchwały do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, wyodrębnieniu ustaleń dla reklam wyborczych oraz uporządkowaniu jej zapisów została zakwestionowana przez służby Wojewody Świętokrzyskiego. Przypomnijmy, strefa czerwona to ścisłe centrum, żółta – tereny je okalające, a biała – pozostałe osiedla miejskie. W świetle przyjętych przez miejskich radnych zapisów w strefie czerwonej nie będzie można w ogóle umieszczać materiałów wyborczych, w żółtej muszą mieścić się w średnim formacie. Odległość między poszczególnymi reklamami wyborczymi nie może być mniejsza niż 15 m, a elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z materiałów podlegający recyklingowi, np. metalu lub drewna. W strefie białej reklamy mogą mieć standardowy rozmiar, ale muszą być od siebie oddalone co najmniej o 10 m. W obu przypadkach powinny być zachowane odległości od przejść dla pieszych i krawędzi jezdni.

Zapytaliśmy rzecznika starachowickiego magistratu o szczegóły tej sprawy.

- W nawiązaniu do pytania informuję, że uchwalona w kwietniu br. podczas sesji Rady Miejskiej uchwała krajobrazowa, której celem jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz budowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta, została zakwestionowana przez służby Wojewody i uchylona w całości z uwagi na przepisy przejściowe, czyli brak uchylenia obecnie obowiązującej uchwały i uchwalenie jej zmiany. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody, Rada Gminy powinna w treści uchwały zawrzeć zapisy uchylające uchwałę obowiązującą. Ponadto Wojewoda zwrócił uwagę na zapisy określające ilość dopuszczalnych reklam na jednym nośniku oraz odległość sytuowania reklam od dróg. Uwagi zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym zostały uwzględnione w poprawionym projekcie - informuje Michał Urbański. - Obecnie projekt uchwały został przesłany do organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. Kolejnym etapem będzie wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu wraz ze zbieraniem uwag, które następnie są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta. Jest to ostatni etap poprzedzający przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej. W związku z powyższym obowiązują zapisy uchwały krajobrazowej z grudnia 2019 roku - dodaje.

KOMENTARZE NA FORUM
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Ludzkie szczątki na terenie obwodnicy Starachowic. Komentarz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg

2022-08-17

Ludzkie szczątki na terenie obwodnicy Starachowic. Komentarz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg

Wczoraj, tj. we wtorek (16 sierpnia br.) informowaliśmy o znalezieniu ludzkich kości  przy budowie obwodnicy Starachowic. Czy są to ciała przymusowych pracowników obozowych z czasu II wojny światowej? W jaki sposób wykonawca podszedł do znaleziska? Skontaktowaliśmy się ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy.
Modernizacja miejskiego oświetlenia. Gmina naliczyła kary, czy wykonawca zapłacił?

2022-08-17

Modernizacja miejskiego oświetlenia. Gmina naliczyła kary, czy wykonawca zapłacił?

W listopadzie 2020 roku, Gmina Starachowice podpisała umowę z firmą FBerwis SA na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście. Wartość zamówienia wyniosła ponad 6,9 miliona złotych. Zakres prac obejmował demontaż słupów stalowych oraz betonowych wraz z oprawami oraz wysięgników, a następnie montaż nowych elementów, w tym energooszczędnych lamp w technologii LED. 
Obwodnica na ludzkich szczątkach?

2022-08-16

Obwodnica na ludzkich szczątkach?

Podczas prac przy budowie obwodnicy Starachowic znaleziono ludzkie szczątki. Czy są to ciała przymusowych pracowników obozowych z czasu II wojny światowej?  
Biblioteka z Parku Kultury zmieniła lokalizację

2022-08-16

Biblioteka z Parku Kultury zmieniła lokalizację

Przez dziesięciolecia mieściła się przy ulicy Radomskiej w budynku obecnego Parku Kultury - dziś, gdy przeprowadzane są tam remonty, dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej zabrakło miejsca. Pracownicy wraz z całym księgozbiorem przenieśli bibliotekę do budynku Agencji Rolnictwa i Restrukturyzacji przy ulicy Mickiewicza 1a.
Remont szkolnych orlików

2022-08-16

Remont szkolnych orlików

Trwają remonty orlików przy starachowickich szkołach. Całkowity koszt to 1,6 mln zł, prace potrwają do października br.
Drewno z

2022-08-16

Drewno z "pałacykowych" drzew trafi do sprzedaży

Na placu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Starachowicach, gdzie znajduje się stuletni "Pałacyk" powstaje tzw. „Impact Hub”, czyli inkubator myśli społecznej. Miejsce, w którym organizowane będą spotkania, wystawy i inne cykliczne wydarzenia. Zanim ruszyły prace budowalne, do mieszkańców dotarła informacja o wycince drzew prowadzonej na terenie wokół "Pałacyku". Nie kryli oni zaskoczenia, ale i oburzenia, ponieważ z mapy Starachowic zniknęła kolejna enklawa zieleni. 
Nowo wyremontowane mieszkanie z... pleśnią i wilgocią 

2022-08-12

Nowo wyremontowane mieszkanie z... pleśnią i wilgocią 

W ramach projektu: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” kamienica przy ul. Widok 10 na osiedlu Wzgórze przeszła kapitalny remont. Niestety, w jednym z mieszkań na ścianach pojawił się "grzyb". Pani Jolanta kontaktowała się z Urzędem Miejskim, jak i prezydentem miasta Markiem Materkiem w tej sprawie. Jednak na razie pomocy nie uzyskała.
Na ulice: Konstytucji 3 Maja, Partyzantów i Oświatową wraca komunikacja miejska. Zmiana trasy autobusów

2022-08-12

Na ulice: Konstytucji 3 Maja, Partyzantów i Oświatową wraca komunikacja miejska. Zmiana trasy autobusów

Jak informuje Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z dniem 22 sierpnia br. na ul. Konstytucji 3 Maja, Partyzantów i Oświatowej przywrócony zostanie ruch autobusów.
Kolejne sukcesy starachowickiej hemodynamiki

2022-08-12

Kolejne sukcesy starachowickiej hemodynamiki

Kolejny, bardzo trudny zabieg naczyniowo - sercowy wykonano w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. 
Magdalena Ogórek w Starachowicach

2022-08-11

Magdalena Ogórek w Starachowicach

W poniedziałek, 8 sierpnia, w Spółdzielczym Domu Kultury gościła znana dziennikarka i historyk Magdalena Ogórek. Z mieszkańcami miasta spotkała się na zaproszenie posła Krzysztofa Lipca i radnej Agnieszki Kuś.