JUŻ W KIOSKU

Starachowice wyznaczają kierunek na przyszłość

2021-12-14 07:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Starachowice zainaugurowały, podczas piątkowej (10 grudnia) konferencji, realizację projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, na którego realizację miasto otrzymało ponad 16 mln zł. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji wspierających oraz partnerzy projektu.

fot. UM Starachowice

- Cieszę się ogromnie, że projekt nabiera odpowiedniego tempa. Miasto w ramach programu otrzymało 16 010 503,86 zł, co stanowi 100% dotacji. Razem ze Związkiem Miast Polskich, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych rozpoczynamy realizację ważnego projektu dla miasta: „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” – informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Partnerami naszych działań są: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Warszawska, Fundacja Nasze Zdrowie Starachowice, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiat Starachowicki. Współpraca bilateralna odbywać się będzie z miastem Bergen.

Podczas piątkowej konferencji Janusz Szewczuk doradca Związku Miast Polskich naświetlił cele programu „Rozwój lokalny”. Nadrzędnym celem jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

- W trakcie wdrażania projektu, chcemy zapewnić Miastu oraz jego Partnerom wsparcie w realizowanych działaniach i przedsięwzięciach – informuje Grzegorz Godziek ze Związku Miast Polskich. - Chcemy obserwować podejmowane aktywności, aby wspólnie uczyć się jak pomagać miastom, które podjęły trud wprowadzania szeregu zmian, po to, by w konsekwencji przyspieszyć procesy rozwojowe na swoim obszarze.

Celem samego projektu jest, jak informuje kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Elżbieta Gralec, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału instytucjonalnego.

- Projekt jest pilotażowym, w jego realizację włączeni są partnerzy społeczni: uczelnie i organizacje pozarządowe, co jest nowatorskim rozwiązaniem, jeśli chodzi o realizację projektów przez jednostki samorządowe – informuje kierownik Elżbieta Gralec.

Podczas piątkowego spotkania doradcy miasta z ramienia ZMP przeprowadzili, z uczestniczącymi w projekcie pracownikami urzędu oraz partnerami, warsztaty na temat obszarów oczekiwanego wsparcia w fazie wdrażania projektu.

W ramach projektu powstały dwa dokumenty: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego. Działania uwzględnione w tych dokumentach mają na celu wzmocnienie miasta i przygotowanie na wyzwania demograficzne oraz klimatyczne. Zakładają także profesjonalizację pracy lokalnego samorządu.

Jakie działania zapisane w projekcie mają przyczynić się do realizacji tych ambitnych celów?

Jak informuje Prezydent Miasta Marek Materek, dzięki projektowi miasto będzie mogło sfinansować m.in.: budowę łącznika, nowego skrzydła oraz wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia Pałacyku; częściowy remont i wyposażenie EkoSzkoły; szkolenia dla młodzieży, nauczycieli, organizacji pozarządowych, osób z niepełnosprawnościami, seniorów; zaplanowane akcje i kampanie społeczne; realizację oferty Centrum Aktywności Społecznej na Osiedlu Wzgórze, w tym świetlicy środowiskowej, wsparcie psychologa, akcje skierowane do dzieci itp. W projekcie znalazły się działania wspomagające integrację cudzoziemców w Starachowicach. Będzie można sfinansować również opracowanie nowej strategii mieszkaniowej oraz dokumentacji na nowe budynki mieszkalne; opracowanie dokumentów strategicznych dot. ochrony środowiska – Gminny Program Niskoemisyjny oraz Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu; zakup drona antysmogowego, a także opracowanie standardów dostępności oraz zakup oznaczenia poziomego dla osób niewidzących i słabowidzących na terenie miasta.

Program "Rozwój lokalny" jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

/informacja prasowa UM Starachowice/

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Styczniowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-01-27

Styczniowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

W piątek, 28 stycznia br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: //www.youtube.com/c/TelewizjaRatuszStarachowice 
Starachowice	  na piątym miejscu w krajowym rankingu

2022-01-26

Starachowice na piątym miejscu w krajowym rankingu

- Po raz kolejny dowodzimy temu, że Starachowice nie stoją w miejscu. Dotarła do nas informacja, że Starachowice zajęły 5 miejsce w  prestiżowym, ogólnopolskim rankingu Programu „Plan Działań Dla Miast – Modelowa Lokalność”, czyli inicjatywie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Możemy być z siebie dumni. To wyraz uznania dla naszego miasta – dodaje prezydent.
Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim

2022-01-24

Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim

W związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników, starachowicki magistrat zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie do minimum.
Młodzi o europejskim rynku pracy

2022-01-17

Młodzi o europejskim rynku pracy

W ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska zdecydowanie wzmocniła swoją politykę ukierunkowaną na osoby młode. W związku z tym Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka w minionym tygodniu (13-14 stycznia) zorganizowała dwudniowe warsztaty dotyczące transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles".
Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

2022-01-13

Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

Uwaga właściciele wyrobów i odpadów azbestowych – ruszył nabór wniosków na 2022 rok. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.
Paweł ,,LOJAK

2022-01-12

Paweł ,,LOJAK" Kozarzewski przyleci do Starachowic

W ramach wydarzenia "Spotkanie z Pasją Gwiazdy Sportu Lotniczego" organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z mieszkańcami spotka się wyjątkowy gość - motoparalotniowy Mistrz Polski, Europy i Świata!
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

2022-01-09

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach co roku organizuje uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Przygotowanie uroczystości wiąże się z procedurą trwająca kilka miesięcy, tj. wystąpieniem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a następnie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń i dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie.
Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

2022-01-08

Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka serdecznie zaprasza osoby do 35. roku życia do udziału w dwudniowych warsztatach dotyczących transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles", które odbędą się w dniach 13-14 stycznia 2022 r. w godz. 9:30 – 15:00.
Dodatek Osłonowy w CUS

2022-01-06

Dodatek Osłonowy w CUS

Od dnia 10.01.2022r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych, przy ul. Majówka 21a, pokój nr 1 na parterze, będzie realizował wypłatę dodatku osłonowego. Mieszkańcy Gminy Starachowice mogą składać wnioski o przyznanie tej formy rządowej pomocy zarówno w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną (wniosek można składać za pośrednictwem profilu zaufanego, w innym przypadku wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym).
Targ przełożony na środę

2022-01-04

Targ przełożony na środę

Urząd Miejski informuje...