JUŻ W KIOSKU

Sprawdź, czy Twoja reklama jest zgodna z „uchwałą krajobrazową”?

2020-11-14 09:00:44

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Gmina Starachowice od 2021 roku będzie egzekwować zapisy uchwały porządkującej miejską przestrzeń. Okres dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych, zgodnie z zapisami uchwały, określony został na 12 miesięcy od daty jej wejścia w życie, tj. do 6 stycznia 2021 roku. Po nowym roku miasto będzie weryfikować zastosowanie przepisów w praktyce.

Na początku 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr XV/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, potocznie zwanej uchwałą krajobrazową lub uchwałą reklamową. Uchwała ma na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej oraz poprawę wizerunku miasta - Mając na względzie poprawę estetyki miasta prosiliśmy właścicieli nieruchomości, na których zainstalowane były tablice i urządzenia reklamowe o dostosowanie ich do zapisów uchwały, bądź ich usunięcie – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Zależy nam, aby reklamy, które są mocno zniszczone i przestały spełniać swoją funkcję zniknęły z terenu miasta, a te które będą się pojawiać zostały umieszczone w miejscach do tego przeznaczonych, były estetyczne, wykonane z materiałów trwałych i zgodnie z wymogami określonymi w projekcie uchwały. Dotychczas kwestia ta nie była uregulowana w naszym mieście. Przestrzeń publiczna jest szpecona przez reklamy nieestetyczne, niedostosowane gabarytami do otoczenia, stylu i kolorystyki budynków. Są one nacechowane przypadkowością, brakiem estetyki i niejasnością. Wszystko to skutkuje chaosem i niską jakością przestrzeni miejskiej. Uchwała ta jest realnym narzędziem do kształtowania estetyki przestrzeni publicznej oraz wpłynie na wizerunek miasta. Przyjęte przez Radę Miejską przepisy określają dodatkowo gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Co mówi prawo lokalne? Zgodnie z uchwałą miasto podzielone zostało na dwie strefy: strefę A, w której znajdują się: Rynek wraz z przyległymi ulicami, Szlakowisko i Park Miejski, teren wokół zbiorników wodnych „Lubianka” i „Pasternik”, tereny Wielkiego Pieca, tereny centrum, położone między al. Armii Krajowej a ul. Staszica; oraz strefę B – pozostałą część miasta. Na terenie strefy A zabrania się stosowania tablic i urządzeń reklamowych za wyjątkiem stojaków typu „menu” bądź typu „potykacze” (tzw. koziołki reklamowe) w czasie otwarcia lokalu. Zakazuje się również reklam w formie banerów na budynkach i umieszczania reklam na ogrodzeniach. Natomiast zezwala się na umieszczanie szyldów, a więc tablic i urządzeń reklamowych informujących o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują. Mogą być one umieszczane na budynku równolegle bądź prostopadle do ściany frontowej. W strefie B zakazuje się umieszczenia reklam na m.in.: ogrodzeniach, terenach cmentarzy, mostach i wiaduktach, drzewach i w zasięgu ich koron, budowlach infrastruktury technicznej, takich jak latarnie czy słupy. W uchwale określono szczegółowe zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, zarówno jako obiektów wolnostojących, jak również na budynkach. Ze szczegółowymi zapisami uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl, zakładka Architektura i Planowanie Przestrzenne -> Zagospodarowanie przestrzenne -> Uchwała reklamowa. Wysokość kar i sposób ich naliczania określają dwie ustawy tj: Ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym oraz Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych. /Informator Miejski/
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Zaproszenie na podsumowanie trzech lat II kadencji Prezydenta Miasta Starachowice

2021-10-18

Zaproszenie na podsumowanie trzech lat II kadencji Prezydenta Miasta Starachowice

Już w najbliższy czwartek (21 października), prezydent Starachowic Marek Materek, podsumuje trzy lata swojej drugiej kadencji na stanowisku włodarza miasta.. 
III Forum Gospodarcze w Starachowicach

2021-10-17

III Forum Gospodarcze w Starachowicach

O nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, podczas III Forum Gospodarczego w Starachowicach, rozmawiali w czwartek (14 października br.) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i instytucji finansujących.
I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

2021-10-10

I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

W dniach 5-6 października w Starachowicach odbywał się I Kongres Centrów Usług Społecznych. Goście z całego kraju uczestniczyli w wykładach i debatach dotyczących usług społecznych. Inicjatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, dyrektorzy i pracownicy Centrów Usług Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.
Międzynarodowe spotkanie z uczniami klasy dwujęzycznej

2021-10-08

Międzynarodowe spotkanie z uczniami klasy dwujęzycznej

Szkoła Podstawowa nr 11 im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Starachowicach, dzięki współczesnej technologii, gościła specjalnego gościa.
Europejski Klub Starachowice

2021-10-06

Europejski Klub Starachowice

Pięciu młodych, aktywnych liderów ze Starachowic i okolic założyło ,,Europejski Klub Starachowice''. Wszystko to za sprawą Europejskiej Akademii Młodych Liderów, która w dniach od 30 września do 3 października odbywała się w Klasztorze na Karczówce w Kielcach. Wydarzenie wspiera europoseł Adam Jarubas. 
Setny jubileusz urodzin Pani Anny Rędziak

2021-10-06

Setny jubileusz urodzin Pani Anny Rędziak

Piękny, setny jubileusz urodzin obchodziła pani Anna Rędziak ze Starachowic. Jubilatkę, z koszem słodkości, odwiedził Prezydent Miasta Marek Materek, który złożył na ręce pani Anny gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku.
Stanowisko Urzędu Miejskiego w Starachowicach w sprawie wydatków na artykuły spożywcze w latach 2015-2020

2021-10-01

Stanowisko Urzędu Miejskiego w Starachowicach w sprawie wydatków na artykuły spożywcze w latach 2015-2020

Gmina Starachowice jako jedna z nielicznych gmin w Polsce, od kilku lat w ramach polityki otwartości publikuje na stronie internetowej: starachowice.eu wszystkie faktury pokazując na co wydatkowane są pieniądze z budżetu gminy. Każdy z mieszkańców na bieżąco może przeglądać wydatki miasta.
Kolonia robotnicza – serce starachowickiej rewitalizacji

2021-10-01

Kolonia robotnicza – serce starachowickiej rewitalizacji

Prezydent Miasta Marek Materek, na kolejny wspólny spacer zaprosił mieszkańców do serca starachowickiej rewitalizacji, którym jest teren dawnej kolonii robotniczej, na osiedlu Wzgórze. - Od tego osiedla rozpoczęła się rewitalizacja, ale wokół osiedla Wzgórze mamy mnóstwo terenów, które na naszych oczach będą się zmieniały w kolejnych latach – zapowiada prezydent.
Przeżyli ze sobą pół wieku

2021-09-30

Przeżyli ze sobą pół wieku

Trzy pary małżeńskie ze Starachowic świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale przyznane za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył jubilatom Prezydent Miasta Marek Materek podczas kameralnego spotkania zorganizowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego.