JUŻ W KIOSKU

Ruszą powiatowe inwestycje za ponad 10 mln złotych

2022-09-18 09:35:35

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Powiat podpisał umowy na przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Chodzi o fragmenty czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec.

od lewej: burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela, wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, prezydent Miasta Starachowic Marek Materek, starosta Piotr Ambroszczyk, wójt Gminy Brody Marzena Bernat, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek / fot. UG Brody

W piątek (16 września br.) nastąpiło oficjalne podpisanie umów z wykonawcami tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Roadstar sp. z o.o. ze Starachowic i firmą DROGMAR S.C. z Ostrowca Świętokrzyskiego, które zostało poprzedzone podpisanie umów z gminami. To właśnie dzięki ich wsparciu możliwa będzie realizacja tej inwestycji, choć gros pieniędzy pochodzić będzie z pozyskanego przez Powiat dofinansowania w kwocie 10 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dzięki tym środkom przebudowane i rozbudowane zostaną odcinki dróg powiatowych o nr: 0907T, 0618T,0578T, 0557T o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec. Dzięki temu polepszy się stan ich nawierzchni, zostanie uzupełniona, wybudowana od nowa lub przebudowana istniejąca infrastruktura drogowa, w tym: chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, pasy ruchu dla rowerów, system odwodnienia czy oświetlenie uliczne. Zastosowaną zostaną również urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak to będzie wyglądało w szczegółach?

W przypadku dróg powiatowych nr 0907T i 0618T w gminach Starachowice i Brody, wykonana zostanie przebudowa jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie. Co bardzo istotne, pojawi się również ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ronda u zbiegu ul. Leśnej z ulicą Kościelną do skrzyżowania z linią kolejki wąskotorowej, a od kolejki do skrzyżowania na Lipie wyremontowane zostanie odwodnienie. Wykonaniem prac zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar sp. z o.o. ze Starachowic. Wartość zadania wyniesie 5 775 000 zł, z czego dofinansowanie pokryje 5 251 662 zł. Resztę sfinansują samorządy – Powiat Starachowicki (116 005 zł), Gmina Brody (165 667zł) i Gmina Starachowice (241 667zł).

- To bardzo długo wyczekiwana inwestycja nie tylko przez mieszkańców gminy Brody, ale także powiatu ostrowieckiego, którzy dojeżdżają tą drogą codziennie do pracy – mówiła wójt Gminy Brody Marzena Bernat, dziękując Powiatowi za zrozumienie potrzeb.

- Jeśli ktoś wracał do Starachowic i przysypiał, było więcej niż pewne, że na tej drodze się obudzi – powiedział prezydent Marek Materek. Faktem jest, że stan jej nawierzchni odbiegał mocno od ideału. - Cieszę się, że oprócz remontu tego najbardziej zniszczonego odcinka, wykonany zostanie ciąg pieszo – rowerowy. Wielu mieszkańców porusza się tym odcinkiem czy to pieszo czy na rowerze. Teraz będzie bezpieczniej – dodał. - W przyszłości liczymy na to, że ścieżka będzie wiodła wzdłuż kolejki do Lipia, aby jeszcze lepiej skomunikować ruch turystyczny.

Na drodze powiatowej nr 0578T w gminie Wąchock wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy na długości 1100 m przy ul. Kamieniczki w Parszowie. Zdaniem burmistrza Wąchocka, Jarosława Sameli poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko gminy Wąchock, ale także sąsiednich Mostek (gm. Suchedniów). Droga jest dość ruchliwa, stanowi popularny skrót do Kielc. Realizacja zadania kosztować będzie 2 171 000 zł. Dofinansowanie pokryje 1 709 402,00 zł, a pozostałą część sfinansuje Powiat (226 098 zł) i Gmina Wąchock (235 500 zł). Wykonawcą także w tym przypadku będzie PRD Roadstar sp. z o.o.

Natomiast w miejscowości Gadka (gm. Mirzec), w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 0557T, przebudowany zostanie chodnik na długości 2750m. Za wykonanie tego zadania odpowiadać będzie firma DROGMAR S. C. Ostrowca Świętokrzyskiego. Wartość zadania to 3 195 000 zł. Dofinansowanie pokryje 3 038 936,00 zł, a pozostałą część - Powiat (78 032zł ) i Gmina Mirzec (78 032 zł).

- Dziękuję, że dostrzegliście nasz problem i że macie w planach kontynuację tej inwestycji w przyszłości – zwracał się do Zarządu Powiatu wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, podkreślając szeroką współpracę, nie tylko w zakresie „Polskiego Ładu”. - Obecnie kończymy przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Mirzec Poddąbrowa, finansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych, a już aplikujemy i myślimy o kolejnej, w miejscowości Mirzec Malcówki i za tą bardzo dobrą współpracę dziękuję serdecznie władzom powiatu – mówił na konferencji.

Podpisanie umów dowodzi tego, że samorządy mogą ze sobą zgodnie współpracować, aby zabezpieczać potrzeby mieszkańców.

- Bo wprawdzie drogi są powiatowe, ale mieszkańcy powiatu jednocześnie przynależą do poszczególnych gmin - powiedział starosta Piotr Ambroszczyk.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Śnieg na poboczach

2023-12-10

Śnieg na poboczach

Mieszkaniec alei Armii Krajowej zwraca uwagę na nieefektywność odśnieżania tej ulicy. 
Wieczór dobroci

2023-12-09

Wieczór dobroci

Ludzie dobrej woli zebrali się w sobotę 9 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach na charytatywnej imprezie "Świąteczne Kolędowanie". Celem spotkania była zbiórka pieniędzy na leczenie  ponad 2,5 - letniej Amelii Tuz, nowej podopiecznej starachowickiej Fundacji "Zdążyć przed Panem Bogiem" .
 E- Van o starachowickich korzeniach

2023-12-09

E- Van o starachowickich korzeniach

Zasięg 350 kilometrów, tona ładowności, trzy rodzaje zabudowy i opcjonalnie napęd na 4 koła. Tak w skrócie prezentuje się polska elektryczna ciężarówka, będąca dziełem inżynierów spółki Autobox Innovations ze Starachowic przy współpracy z warszawską spółką Ennovation Technology. Prototyp pokazano 5 grudnia br. w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim.
Charytatywna akcja świąteczna

2023-12-09

Charytatywna akcja świąteczna

Malowanie bombek i ich licytacja to elementy świątecznej akcji charytatywnej, do udziału, w której zaprasza Stowarzyszenie Dolina Kamiennej przy współpracy z Fundacją „Promyk Uśmiechu”.
Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

2023-12-08

Nowoczesna ekopracownia zachęca do nauki

W starachowickiej Szkole Podstawowej nr 11 powstała nowoczesna ekopracownia. W oficjalnym otwarciu udział wzięli: prezydent miasta Marek Materek, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ryszard Gliwiński, zastępca prezydenta Marcin Gołębiowski oraz dyrekcja placówki wraz z uczniami.
Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

2023-12-07

Trzy kolejne przejścia dla pieszych w Starachowicach zostaną zmodernizowane

Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadzi modernizację trzech przejść dla pieszych: dwóch w ciągu ulicy Długiej oraz jednego na ulicy Piłsudskiego. Dla większego bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym dla pieszych, na przejściach i w ich obrębach zaprojektowano różne elementy oznakowania i dodatkowe oświetlenie. Przejścia dla pieszych nie będą wyniesione. 
Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

2023-12-07

Inwestycje i wydatkowanie gminnych pieniędzy a konsultacje społeczne z mieszkańcami

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni zwrócili uwagę na potrzebę organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami. Jako przykład dobrych praktyk, radny Michał Walendzik wskazał na spotkania dotyczące rewitalizacji zarówno Parku Miejskiego, jak i Lubianki, gdzie prezydent i jego współpracownicy spotykali się z mieszkańcami w terenie. 
Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

2023-12-07

Dron antysmogowy. Miał być, na razie go nie będzie

Sezon jesienno-zimowy to okres, gdzie w Starachowicach wskaźniki jakości powietrza wskazują znaczne przekroczenie. Smog odczuwalny jest w całym mieście, a głównie w tych rejonach, gdzie mieszkańcy swoje domu ocieplają za pomocą pieców.
Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

2023-12-06

Ulica Wysockiego potrzebuje remontu

Radny Krzysztof Zuba podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej kolejny raz przypomniał o potrzebie modernizacji ulicy Wysockiego, która po tym jak poprowadzony został tamtędy objazd m.in. dla autobusów komunikacji miejskiej, ulegała znacznej degradacji. 
Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

2023-12-06

Prawie 150 tysięcy złotych. Tyle zalega gminie najemca lokalu komunalnego z najwyższym zadłużeniem

Blok przy ulicy Kościelnej w Starachowicach, który już na wiosnę 2024 ma być powoli zasiedlany, liczy 103 mieszkania i jest przeznaczony dla obecnych najemców lokali komunalnych znajdujących się w gminnych zasobach. Budowa tego budynku ma umożliwić miastu ruchy w przypadku lokali komunalnych, które znajdują się na terenie całego miasta, a które są na przykład w fatalnym stanie technicznym. Najemcy dostaną propozycje zmiany adresu, jednak... nie wszyscy.