JUŻ W KIOSKU

Ruszą powiatowe inwestycje za ponad 10 mln złotych

2022-09-18 09:35:35

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Powiat podpisał umowy na przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Chodzi o fragmenty czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec.

od lewej: burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela, wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, prezydent Miasta Starachowic Marek Materek, starosta Piotr Ambroszczyk, wójt Gminy Brody Marzena Bernat, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek / fot. UG Brody

W piątek (16 września br.) nastąpiło oficjalne podpisanie umów z wykonawcami tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Roadstar sp. z o.o. ze Starachowic i firmą DROGMAR S.C. z Ostrowca Świętokrzyskiego, które zostało poprzedzone podpisanie umów z gminami. To właśnie dzięki ich wsparciu możliwa będzie realizacja tej inwestycji, choć gros pieniędzy pochodzić będzie z pozyskanego przez Powiat dofinansowania w kwocie 10 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dzięki tym środkom przebudowane i rozbudowane zostaną odcinki dróg powiatowych o nr: 0907T, 0618T,0578T, 0557T o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec. Dzięki temu polepszy się stan ich nawierzchni, zostanie uzupełniona, wybudowana od nowa lub przebudowana istniejąca infrastruktura drogowa, w tym: chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, pasy ruchu dla rowerów, system odwodnienia czy oświetlenie uliczne. Zastosowaną zostaną również urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak to będzie wyglądało w szczegółach?

W przypadku dróg powiatowych nr 0907T i 0618T w gminach Starachowice i Brody, wykonana zostanie przebudowa jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie. Co bardzo istotne, pojawi się również ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ronda u zbiegu ul. Leśnej z ulicą Kościelną do skrzyżowania z linią kolejki wąskotorowej, a od kolejki do skrzyżowania na Lipie wyremontowane zostanie odwodnienie. Wykonaniem prac zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar sp. z o.o. ze Starachowic. Wartość zadania wyniesie 5 775 000 zł, z czego dofinansowanie pokryje 5 251 662 zł. Resztę sfinansują samorządy – Powiat Starachowicki (116 005 zł), Gmina Brody (165 667zł) i Gmina Starachowice (241 667zł).

- To bardzo długo wyczekiwana inwestycja nie tylko przez mieszkańców gminy Brody, ale także powiatu ostrowieckiego, którzy dojeżdżają tą drogą codziennie do pracy – mówiła wójt Gminy Brody Marzena Bernat, dziękując Powiatowi za zrozumienie potrzeb.

- Jeśli ktoś wracał do Starachowic i przysypiał, było więcej niż pewne, że na tej drodze się obudzi – powiedział prezydent Marek Materek. Faktem jest, że stan jej nawierzchni odbiegał mocno od ideału. - Cieszę się, że oprócz remontu tego najbardziej zniszczonego odcinka, wykonany zostanie ciąg pieszo – rowerowy. Wielu mieszkańców porusza się tym odcinkiem czy to pieszo czy na rowerze. Teraz będzie bezpieczniej – dodał. - W przyszłości liczymy na to, że ścieżka będzie wiodła wzdłuż kolejki do Lipia, aby jeszcze lepiej skomunikować ruch turystyczny.

Na drodze powiatowej nr 0578T w gminie Wąchock wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy na długości 1100 m przy ul. Kamieniczki w Parszowie. Zdaniem burmistrza Wąchocka, Jarosława Sameli poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko gminy Wąchock, ale także sąsiednich Mostek (gm. Suchedniów). Droga jest dość ruchliwa, stanowi popularny skrót do Kielc. Realizacja zadania kosztować będzie 2 171 000 zł. Dofinansowanie pokryje 1 709 402,00 zł, a pozostałą część sfinansuje Powiat (226 098 zł) i Gmina Wąchock (235 500 zł). Wykonawcą także w tym przypadku będzie PRD Roadstar sp. z o.o.

Natomiast w miejscowości Gadka (gm. Mirzec), w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 0557T, przebudowany zostanie chodnik na długości 2750m. Za wykonanie tego zadania odpowiadać będzie firma DROGMAR S. C. Ostrowca Świętokrzyskiego. Wartość zadania to 3 195 000 zł. Dofinansowanie pokryje 3 038 936,00 zł, a pozostałą część - Powiat (78 032zł ) i Gmina Mirzec (78 032 zł).

- Dziękuję, że dostrzegliście nasz problem i że macie w planach kontynuację tej inwestycji w przyszłości – zwracał się do Zarządu Powiatu wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, podkreślając szeroką współpracę, nie tylko w zakresie „Polskiego Ładu”. - Obecnie kończymy przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Mirzec Poddąbrowa, finansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych, a już aplikujemy i myślimy o kolejnej, w miejscowości Mirzec Malcówki i za tą bardzo dobrą współpracę dziękuję serdecznie władzom powiatu – mówił na konferencji.

Podpisanie umów dowodzi tego, że samorządy mogą ze sobą zgodnie współpracować, aby zabezpieczać potrzeby mieszkańców.

- Bo wprawdzie drogi są powiatowe, ale mieszkańcy powiatu jednocześnie przynależą do poszczególnych gmin - powiedział starosta Piotr Ambroszczyk.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Dodatek węglowy. Kiedy pierwsi wnioskodawcy otrzymają pieniądze?

2022-10-04

Dodatek węglowy. Kiedy pierwsi wnioskodawcy otrzymają pieniądze?

Radni podczas piątkowej (30 września br.) sesji Rady Miejskiej podjęli stosowną uchwałę w sprawie wypłaty dodatku węglowego. Przyjęcie uchwały pozwala Centrum Usług Społecznych rozpocząć wypłatę pieniędzy. Na konto Gminy Starachowice wpłynęło 5,2 miliona złotych.
Na wypadek zagrożenia

2022-10-04

Na wypadek zagrożenia

O dystrybucji jodku potasu w regionie świętokrzyskim mówiono podczas konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza. Gościem spotkania była dr n. med. Agnieszka Walczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii.
Fundacja

2022-10-03

Fundacja "Rodzić po ludzku" czeka na #GłosMatek

W poniedziałek, 3 października, Fundacja Rodzić po Ludzku rozpoczęła kampanię #GłosMatek. Wydarzenie ma nagłośnić inicjatywę społeczną i zachęcić kobiety do wypełniania ankiet pod tą samą nazwą. To dzięki głosom kobiet powstaje jedyny w Polsce ranking, który obejmuje wszystkie szpitale i oddziały  położnicze w Polsce.
Leśna droga w remoncie

2022-10-03

Leśna droga w remoncie

Droga prowadzająca od strony łącznika przy Batalionów Chłopskich w Starachowicach w głąb lasu przechodzi remont. Zapytaliśmy w Nadleśnictwie, co to za inwestycja. 
Modernizacja ulicy Kopalnianej potrwa dłużej

2022-10-03

Modernizacja ulicy Kopalnianej potrwa dłużej

Do końca września 2022 r. miały zakończyć się prace remontowe ulicy Kopalnianej w Starachowicach. Tymczasem wykonawca wystąpił do Gminy Starachowice o przedłużenie terminu realizacji zadania. 
Rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

2022-10-01

Rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Symulator dachowania, symulator zderzeń, pomoc przedmedyczna – pokaz i instruktaż, alkogogle, narkogogle, konkursy, prelekcje profilaktyczno – edukacyjne. W piątek (30 września br.)  przy Zespole Szkół Zawodowych numer 3 w Starachowicach odbyła się impreza plenerowa pod hasłem „Jedno życie masz, więc zapnij pas”.
Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

2022-09-30

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Jak dbać o zdrowie własne i najbliższych oraz co należy zrobić, aby zapobiec chorobom zakaźnym? Między innymi na takie pytania szukali odpowiedzi uczniowie podczas „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”. Akcja miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.
W remontowej kolejce

2022-09-30

W remontowej kolejce

Rozpoczęły się modernizacje kolejnych ulic w Starachowicach. Jednak są takie drogi, gdzie mieszkańcy wciąż czekają i za pośrednictwem, m.in. naszej redakcji dopytują, na jakim etapie jest sprawa remontów zamieszkiwanych przez nich ulic.
Spór zbiorowy w PKC, w MAN Bus akcja protestacyjna

2022-09-29

Spór zbiorowy w PKC, w MAN Bus akcja protestacyjna

Podwyżek płac - tego żądają związki zawodowe w dwóch starachowickich firmach produkcyjnych. Rozmowy z pracodawcami w MAN Bus i PCK Group prowadzi NSZZ „Solidarność”. 
Przebudowa drogi w Mircu Poddąbrowa

2022-09-29

Przebudowa drogi w Mircu Poddąbrowa

Mieszkańcy w Mircu Poddąbrowie zyskali kolejną część drogi - remont bowiem dobiegł końca i w środę, 28 września, podczas konferencji przekazano ją do użytku.