JUŻ W KIOSKU

Rozwój oświaty w gminie. Inwestycje w ludzi i infrastrukturę

2018-09-19 21:41:42

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Inwestycje oświatowe w ciągu ostatnich 2,5 roku prowadzone były we wszystkich szkołach w gminie Mirzec. Najdroższą była termomodernizacja budynków szkolnych, na którą gmina pozyskała 3.248.991 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2018 roku przeprowadzone zostały remonty w szkołach w Trębowcu, Tychowie Nowym, Osinach i Małyszynie. Szkoły są ocieplone, mają nowe drzwi, okna i systemy ogrzewania oraz instalacje fotowoltaiczne. W planach na 2019 rok jest termomodernizacja pozostałych szkół. Koszt całości prac zamknie się kwotą ponad 6 milionów złotych. W 2017 roku rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej w Tychowie Starym. Budowa trwa, a sala będzie oddana do użytku w 2019 roku. Jej koszt to ponad 2 mln zł, z czego 800.000 zł to rządowe dofinansowanie. Powstanie dwukondygnacyjny budynek, w którym będą: sala sportowa, szatnie, salki do ćwiczeń siłowych, toalety, magazynki na sprzęt sportowy. Przy szkołach w Gadce i Jagodnem, dzięki środkom z programu "Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne", powstały nowoczesne kompleksy sportowe składające się z dwóch boisk i bieżni. Z tego samego programu przeprowadzono remont sanitariatów i wejścia do sali gimnastycznej w Mircu. Kupiono także sprzęt dydaktyczny, w tym tablice interaktywne do pracowni matematyczno – przyrodniczych we wszystkich szkołach. Koszt zadań to 2.522.282 zł, przy czym unijne dofinansowanie wynosi 1.481.241 złotych. Remont przeszła sala gimnastyczna w Mircu. W 2016 roku wycyklinowano parkiet, wyremontowano łazienki, pomalowano ściany i konstrukcję dachu. Koszt – 160.000 zł, połowa to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2016 roku w Szkole Podstawowej w Jagodnem wyremontowano dach, pomalowano salę gimnastyczną, wymieniono wykładzinę i pomalowano ściany górnego korytarza. Koszt prac to ponad 53.000 zł. Rok później wycyklinowano parkiet w sali gimnastycznej, a w 2018 roku powstały nowe schody i podjazd dla niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w szkole w Mircu w 2017 roku powstała pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej. Koszt jej utworzenia to prawie 25.000 złotych, z czego 20.000 zł to pieniądze pozyskane. Zakupiono pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt szkolny. W 2018 roku WFOŚ w Kielcach przeznaczył 25.000 złotych na utworzenie podobnej pracowni w szkole w Osinach, koszt całkowity to 30.000 złotych. W 2017 i 2018 roku gmina pozyskała pieniądze z rządowego programu "Aktywna Tablica", dzięki któremu do sześciu szkół trafiły monitory dotykowe i tablice interaktywne z projektorami. Nowe pomoce dydaktyczne mają szkoły w Jagodnem, Gadce, Tychowie Starym, Małyszynie, Mircu i Trębowcu. Koszt zakupów to 105.000 złotych, wkład własny gminy to 21.000 złotych. W 2017 roku w szkołach w Tychowie Starym, Tychowie Nowym, Gadce, Osinach i Trębowcu powstały gabinety profilaktyki zdrowotnej. Ich wyposażenie kosztowało 33.500 złotych, sfinansowano je w całości z budżetu państwa. Z Funduszu Sołeckiego lub Inicjatyw Lokalnych powstały: plac zabaw w Tychowie Nowym, siłownia zewnętrzna w Jagodnem, chodnik przed salą gimnastyczną w Mircu, ogrodzenie szkoły w Mircu, nowe otoczenie szkoły w Małyszynie, klimatyzatory na holu szkoły w Osinach. Dzięki dotacjom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wzbogaciły się natomiast księgozbiory szkół w Mircu, Gadce i Osinach. Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gadce uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, prowadzonych dzięki pozyskanym pieniądzom, a ci z młodszych klas kilku szkół korzystali z zajęć w ramach programu "Umiem pływać". We wrześniu 2018 roku, w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości, zaczęła się realizacja wartego ponad 2 miliony złotych programu "Tak dla TIK". W każdej szkole powstanie nowoczesna pracownia komputerowa, wyposażona w komputery dla uczniów, laptopy dla nauczycieli, kserokopiarki, drukarki, drukarki 3D, dotykowe monitory interaktywne. Dla 461 uczniów zorganizowane zostaną dodatkowe lekcje z programowania, robotyki oraz przedmiotów szkolnych, a 73 nauczycieli będzie mogło wziąć udział w szkoleniach. Od września 2018 roku w szkołach w Tychowie Starym i Tychowie Nowym realizowany jest projekt "ePracownie w województwie świętokrzyskim". Za 83.000 złotych zmodernizowane i doposażone zostaną pracownie komputerowe. Wkład własny gminy to 20.000 złotych. W roku szkolnym 2018/2019, dzięki pieniądzom z programu "Rozwój e-usług w gminach Wąchock i Mirzec", w szkołach zaczną funkcjonować dzienniki elektroniczne. W planach jest też wykonanie siłowni zewnętrznej przy szkole w Trębowcu. m.p.
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Mirzecka „zerówka” od września będzie w szkole

2022-05-14

Mirzecka „zerówka” od września będzie w szkole

Od września 2022 roku uczniowie mirzeckiej „zerówki”, funkcjonującej dotychczas jako oddział Przedszkola Publicznego w Mircu staną się uczniami Szkoły Podstawowej w Mircu.
Laboratoria przyszłości w gminie Mirzec

2022-05-07

Laboratoria przyszłości w gminie Mirzec

Ponad 300 000 złotych otrzymała Gmina Mirzec na zakup wyposażenie do szkolnych laboratoriów przyszłości. W piątek 28 kwietnia możliwości nowego wyposażenia oraz jego zastosowania podczas zajęć lekcyjnych oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Agata Mundzik kierownik Centrum Usług Wspólnych w Mircu, którzy odwiedzili Szkoły Podstawowe w Tychowie Starym oraz Mircu.
Pierwszy krok w kierunku drogi Mirzec-Czerwona- Tychów Nowy

2022-04-28

Pierwszy krok w kierunku drogi Mirzec-Czerwona- Tychów Nowy

W poniedziałek, 4 kwietnia, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z firmą Tak Tadeusz Serafin i Hanna Karpińska-Serafin na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi gminnej Mirzec-Czerwona – Tychów Nowy.
Szansa na pracę w Wielkiej Brytanii

2022-04-14

Szansa na pracę w Wielkiej Brytanii

Gmina Mirzec nawiązała współpracę z brytyjską firmą „Valefresco fine produce”, która oferuje pracę w gospodarstwach rolnych obywatelom Ukrainy. Z oferty mogą także skorzystać obywatele naszego kraju.
Spotkaj się z Prendowską

2022-04-06

Spotkaj się z Prendowską

Rzeźba postaci Jadwigi Prendowskiej stanie w centrum Mirca. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel blisko 300 000 złotych dofinansowania.
Rusza rewitalizacja Mirca!

2022-04-01

Rusza rewitalizacja Mirca!

Rewitalizacja Mirca wchodzi w najważniejszą, decydującą fazę. Po wielu miesiącach przygotowań, zabiegania o finansowanie z różnych źródeł, kompletowania dokumentacji, uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń już w najbliższym czasie ruszą prace budowlane.
Kolejne inwestycje w OSP Osiny.

2022-03-24

Kolejne inwestycje w OSP Osiny.

Strażacy otrzymali nowy samochód i wyremontowaną strażnicę. Jest to efekt inwestycji w poprawę wyposażenia i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach. Gmina Mirzec w ostatnich pięciu latach zainwestowała 1.535.000 złotych.
Świetlica w Mircu z nowym wyposażeniem

2022-03-17

Świetlica w Mircu z nowym wyposażeniem

Członkowie organizacji i stowarzyszeń korzystających ze świetlicy w Mircu mają od niedawna do dyspozycji wyremontowane i doposażone pomieszczenia.
Płaskorzeźba z mirzeckiego kościoła na wystawie w Radomiu

2022-03-01

Płaskorzeźba z mirzeckiego kościoła na wystawie w Radomiu

Płaskorzeźba „Opłakiwanie Chrystusa”, która cieszy oczy w kościele pod wezwaniem Świętego Leonarda w Mircu została wyeksponowana na wystawie „Ostra sztuka. Gotyk na Ziemi Radomskiej”. Tę organizuje Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
Uwaga! Zagrożenie wścieklizną

2022-02-22

Uwaga! Zagrożenie wścieklizną

W związku z zagrożeniem wścieklizną na terenie gminy Mirzec Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał zalecenia w sprawie zwalczania tej choroby u zwierząt.