JUŻ W KIOSKU

Razem dla rewitalizacji SKW

2022-11-06 09:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Powiat Starachowicki intensyfikuje działania wokół rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 4 listopada br. podpisana została deklaracja z jedenastoma partnerami co do ich udziału w procesie odbudowy kolei. Planowane jest również powołanie zespołu konsultacyjno – doradczego przy Staroście Starachowickim do spraw Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.

fot. Powiat Starachowicki

O tym, jak dużą atrakcją jest podróż Starachowicką Koleją Wąskotorową, nie trzeba nikogo dziś przekonywać. Linia została oddana do użytku w roku 1950. Była wykorzystywana przez PKP do przewozów towarowych i pasażerskich aż do 1997, kiedy to ostatecznie ją zawieszono. Dwa lata wcześniej została wpisana do rejestru zabytków. W 2003 r. jej właścicielem stał się Powiat Starachowicki, który przywrócił ruch turystyczny najpierw na odcinku Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Lipie, a później na odcinku Iłża – Marcule. Wspólnie z Gminą Iłża podejmuje także działania zmierzające do odbudowy nieczynnych odcinków torowiska, aby połączyć je znowu w całość. Przez cały ten czas, pozyskiwany jest tabor i wyposażenie niezbędne do prowadzenia ruchu, w czym pomagają wolontariusze m.in. ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych.

- Przed nami kolejny etap. Czas stworzenia radykalnego rozwiązania, planu inwestycyjnego, który pozwoli nam w krótkim czasie: 3, maksymalnie 4 lat zmodernizować całość Starachowickiej Kolei Wąskotorowej – mówił starosta Piotr Ambroszczyk, podczas spotkania z przedstawicielami gmin, nadleśnictw i innych podmiotów zainteresowanych rewitalizacją SKW, jakie odbyło się 4 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wzięli w nim również udział wicestarosta Dariusz Dąbrowski i członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek. Wspólnie przybliżyli zebranym aktualny stan prawny nieruchomości oraz działania podejmowane przez Powiat w celu odbudowy Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.

- Jesteśmy już na końcowym etapie przejmowania od PKP całego odcinka kolei. – mówił starosta, przypominając, że odcinek mazowiecki jest już własnością Powiatu, a świętokrzyski będzie niebawem. - Po naszej wizycie i interwencji w Zakładzie Nieruchomości PKP w Krakowie, odbyła się pełna inwentaryzacja nieruchomości. Podjęte zostały wreszcie działania w celu rozgraniczenia ostatniej działki, pomiędzy budynkiem lokomotywowni a peronem w Starachowicach – mówił starosta

Aby w całości zrewitalizować kolej potrzeba ok. 20 mln zł i o te fundusze Powiat zamierza zabiegać, jak zapowiedział starosta. A że wspólnie można więcej, zaproponował partnerom podpisanie deklaracji udziału w procesie rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.

Doceniając znaczenie zabytku techniki, jakim jest Starachowicka Kolej Wąskotorowa oraz dostrzegając możliwość stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego łączącego historię przemysłu i piękno Puszczy Iłżeckiej, zadeklarowali oni wolę współpracy przy dalszej rewitalizacji kolei, która obejmie:

• uzupełnienie i remont torowiska umożliwiające uruchomienie połączeń na całej trasie pomiędzy Starachowicami a Iłżą;

• remont lokomotywowni, peronów i przystanków kolejowych;

• remont i dalsze uzupełnianie taboru i innego wyposażenia niezbędnego do obsługi kolei.

Współpraca ta, zależnie od możliwości, może polegać na wniesieniu udziału finansowego, świadczeniu pracy lub pomocy organizacyjnej. Powiat ze swojej strony podejmie działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych, które umożliwią wykonanie tych prac. Zakres zarówno planowanych prac, jak i pomocy będzie przedmiotem corocznych uzgodnień pomiędzy partnerami. Dokument podpisali przedstawiciele Powiatu Starachowickiego, Gminy Starachowice, Gminy Brody, Gminy Iłża, Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych, Nadleśnictwo Starachowice, Nadleśnictwo Marcule, operator SKW, PTTK Oddziału Międzyszkolnego w Starachowicach, Muzeum Przyrody i Techniki oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

- Cieszę się, że jest zrozumienie. Każdemu z nas zależy, aby ta kolej żyła i żeby znalazły się na to środki – mówił starosta, dziękując partnerom.

Zapowiedział również powołanie do życia zespołu konsultacyjno – doradczego do spraw Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.

/źródło: Starostwo Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2023-01-25

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 stycznia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Dofinansowanie dla PZAZ

2023-01-23

Dofinansowanie dla PZAZ

Ponad 500 tys. zł przekaże w tym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 19 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji na działalność zakładu w 2023 roku.
Podziękowanie za pomoc uchodźcom

2023-01-22

Podziękowanie za pomoc uchodźcom

Powiat Starachowicki doceniony przez Województwo za realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy". Podczas gali, jaka odbyła się 16 stycznia w Filharmonii Świętokrzyskiej, starosta Piotr Ambroszczyk odebrał podziękowania z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik.
„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

2023-01-21

„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

Ola Szaudel i Tadeusz Valde ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zostali zwycięzcami konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”, jaki odbył się w ramach kampanii społecznej "Reagując Ratujesz", ukierunkowanej na eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. Uroczyste wręczenie nagród połączone z podsumowaniem działań odbyło się 13 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. 
Szpital rozszerza specjalistykę

2023-01-18

Szpital rozszerza specjalistykę

Starachowicki szpital poszerza wachlarz usług medycznych. Do dyspozycji pacjentów są już cztery nowe poradnie, w tym stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych, neonatologiczna i neurologiczna dla dzieci, a w planach kolejne, w tym m.in. poradnia prenatalna dla kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia.
Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

2022-12-30

Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

Rada Powiatu w Starachowicach, podczas czwartkowej (29 grudnia 2022 r.) sesji przyjęła budżet na 2023 rok. Opiewa on na kwotę ponad 184 mln zł. Ponad 77 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje. 
Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

2022-12-28

Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (29 grudnia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Pracowity rok w powiecie

2022-12-27

Pracowity rok w powiecie

Odcovidowienia szpitala, zakup budynku po PAKS, pomoc uchodźcom, rozwój polityki społecznej czy zwiększanie obronności – to tym obszarom podporządkowane były w tym roku działania starosty Piotra Ambroszczyka i Zarządu Powiatu. Największym jednak wzywaniem, które udało się przekuć w sukces, było pozyskanie 100 mln zł na budowę wiaduktu w Starachowicach.
Wyjątkowa Wigilia w wyjątkowym miejscu

2022-12-26

Wyjątkowa Wigilia w wyjątkowym miejscu

Czas spotkań wigilijnych to czas życzeń i podsumowań. I tak było właśnie podczas spotkania wigilijnego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Judy Tadeusza w Starachowicach,
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie wreszcie na swoim

2022-12-22

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie wreszcie na swoim

Dobiegła końca modernizacja jednego z budynków Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. W poniedziałek (19 grudnia br.) odbyło się oficjalne otwarcie nowego obiektu.