JUŻ W KIOSKU

Projekt budżetu Starachowic na 2024 rok gotowy

2023-11-19 09:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

"Zrównoważonym i rozwojowym" określił prezydent Starachowic Marek Materek projekt budżetu gminy na 2024 rok. Na inwestycje miasto planuje przeznaczyć ponad 84 mln zł. W zdecydowanej większości są to pozyskane przez miasto środki zewnętrzne. Dzięki nim możliwa będzie realizacja m.in. kolejnych projektów mieszkaniowych, drogowych i dotyczących zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnych w mieście.

Na zdjęciu (od lewej): zastępca prezydenta Starachowic ds. gospodarczych Elżbieta Gralec, prezydent Starachowic Marek Materek, Skarbnik Miasta Beata Pawłowska / fot. Gazeta Starachowicka

Projekt budżetu Gminy Starachowice zawiera dochody budżetu gminy w łącznej wysokości ponad 291 milionów złotych oraz wydatki na poziomie ponad 327 milionów złotych. Na te wartości składają się dochody bieżące w wysokości ponad 243 milionów, dochody majątkowe wynoszą 48 milionów, wydatki bieżące to około 243 miliony złotych i wreszcie wydatki majątkowe to kolejne 84 miliony złotych.

- Największe wydatki zaplanowane w przyszłorocznym budżecie to te związane z oświatą i wychowaniem (ponad 78 milionów złotych), pomoc społeczną i pomoc rodzinie (ponad 57 milionów złotych) oraz kulturę fizyczną (44 mln zł) – mówił podczas piątkowej (17 listopada br.) konferencji prasowej prezydent Marek Materek.

W projekcie budżetu został ustalony deficyt budżetu gminu w wysokości ponad 35 milionów. Źródłem sfinansowania tego deficytu będą przychody z tytułu: pożyczek długoterminowych (16,7 mln zł), kredytu długoterminowego (około 5,8 mln zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku oraz tzw. wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 milionów złotych. Przychody budżetu wynoszą ponad 41 milionów złotych, a rozchody budżetu zamykają się w łącznej wysokości około 5,7 mln zł. W budżecie zostały stworzone rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości prawie 1,9 mln złotych oraz celowe (1,3 mln). Rezerwy celowe zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (1,1 mln zł) oraz wydatki inwestycyjne na realizację „Programu Inicjatyw Lokalnych” oraz projektu „Starachowickie podwórka”.

Prognozowany stan długu Gminy Starachowice na koniec 2024 roku wynosi 89.528.927,65 zł, co stanowi 30,70 % planowanych dochodów. Zakłada się, że w 2023 roku nie będzie uruchomiona planowana pożyczka ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w pełnej wysokości. Łącznie planowane na 2024 rok rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów oraz pożyczki wynoszą 5.701.182,48 zł. Na obsługę długu zaplanowano na 2024 rok kwotę 3.750.000,00 zł.

- Miasto Starachowice spełnia normy ostrożnościowe wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane na 2024 rok wydatki inwestycyjne obejmują wszystkie dziedziny życia mieszkańców, takie jak wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową, inwestycje w obiekty sportowe i rekreacyjne, inwestycje w placówki oświatowe i gospodarkę mieszkaniową – podkreśla Skarbnik Miasta Beata Pawłowska.

Planowane na 2024 rok wydatki majątkowe stanowią 26% budżetu Gminy i wynoszą 84.058.143,80 zł. Projekt budżetu przewiduje realizację w przyszłym roku 7 zadań rocznych oraz 47 zadań wieloletnich, które w chwili obecnej już są w trakcie realizacji lub ich rozpoczęcie zaplanowane jest na 2024 rok.

- W zakresie infrastruktury drogowej do najważniejszych zadań inwestycyjnych należą przebudowa ulicy Chopina, budowę ulic Lachy, Cichej, Cmentarnej czy Sąsiedzkiej, przebudowę ulicy Zakładowej czy realizację zadania związanego z pierwszym etapem budowy ulicy Podlesia – mówi Marek Materek. - W 2024 roku oddamy do użytku nowy stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. Na mieszkańców czekać będą 103 mieszkania komunalne w bloku przy ulicy Kościelnej. W kolejnym roku zakończymy również realizację remontu budynku Parku Kultury. Powstanie również długo oczekiwana kładka na rzece Kamiennej, która połączy groblę z północną linią brzegową, której zagospodarowanie właśnie dobiega końca. Do użytku zostanie również oddana Eko-szkoła, a na osiedlu Żeromskiego rozpoczniemy prace związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Wybudujemy i przebudujemy również budynki na kolonii Robotniczej przy ulicy Widok. Powstaną tam mieszkania komunalne, ale również takie przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie również nowych komórek lokatorskich – dodaje prezydent.

Obecnie dobiegają również prace związane z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6. W przyszłym roku społeczność szkolna będzie mogła już korzystać z nowoczesnego budynku. Na przyszły rok zaplanowano również realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim. Wybudowana zostania tężnia solankowa przez Parkiem Kultury, a przy Alei Armii Krajowej powstanie nowy skatepark.

Miasto planuje również w przyszłości kompleksowe prace remontowe związane z przebudową najważniejszych ulic wojewódzkich przebiegających przez nasze miasto. Poprawie ulegnie stan ulicy Radomskiej, Armii Krajowej oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Praktycznie na większość zadań inwestycyjnych, a być może nawet na wszystkie miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dotyczy to zarówno środków europejskich, jak i norweskich czy tych pochodzących z budżetu państwa. Dzięki tym działaniom udaje nam się realizować wszystkie zaplanowane przez nas zadania. W tym miejscu dziękuję bardzo wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy codziennie pracują w swoich referatach nad prawidłową realizacją zadań budżetowych. Efekty tych prac widać na ulicach naszego miasta. Prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju i widać to na wszystkich osiedlach Starachowic – podkreśla prezydent Starachowic.

- Nasz przyszłoroczny budżet Gminy Starachowice jest z pewnością zrównoważony, a także rozwojowy. Zadania realizowane są w różnych obszarach życia mieszkańców, tak aby równoważyć rozwój miasta, a tym samym tworzyć Starachowice miastem atrakcyjnym dla przyszłych inwestorów oraz dobrym dla życia mieszkańców – dodała skarbnik miasta Beata Pawłowska.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Lubianka znowu zarybiona

2023-12-01

Lubianka znowu zarybiona

Do starachowickiego zbiornika Lubianka w piątkowe (1 grudnia br.) przedpołudnie wpuszczono ponad 1500 kilogramów narybku różnego gatunku. Wszystko w ramach akcji zarybiania Lubianki zorganizowanej przez Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Kielcach. 
Wigilia dla samotnych i potrzebujących

2023-12-02

Wigilia dla samotnych i potrzebujących

Wigilijne spotkanie dla samotnych i potrzebujących obecności bliskich starachowiczan odbędzie się dzień przed Wigilią, tj. 23 grudnia. Początek sobotniego wydarzenia, które podobnie jak przed rokiem odbędzie się w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Leśnej, zaplanowano na godzinę 15.00. W poniedziałek (4 grudnia) ruszają bezpłatne zapisy dla wszystkich osób, które chcą ten dzień spędzić w niezwykłej świątecznej atmosferze.
Realizatorzy starachowickiego programu IN VITRO wybrani

2023-12-01

Realizatorzy starachowickiego programu IN VITRO wybrani

Gmina Starachowice ogłosiła konkurs na realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Starachowice” na lata 2023-2026. W ramach konkursu wpłynęło 6 ofert, z czego 1 oferta została wycofana przez oferenta, a 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych.
Ulica Ustronie doczekała remontu

2023-11-30

Ulica Ustronie doczekała remontu

Na starachowickim osiedlu Południe oddano do użytku wyremontowaną ulicę Ustronie. To kolejna modernizacja w tej części miasta, która była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Zadanie okazało się trudne do wykonania ze względu na podmokły teren, ale wykonawca doskonale poradził sobie z przeciwnościami.
Jest plan na budowę nowej drogi

2023-11-30

Jest plan na budowę nowej drogi

Kolejnym etapem po tym, jak Urząd Miejski w Starachowicach uregulował stan prawny ulicy Bocznej w Starachowicach, miało być opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji oraz remontu tej drogi. Po przeanalizowaniu sytuacji okazało się jednak, że prace w terenie nie będą możliwe bez całkowitego wyłączenia ruchu samochodów. Jest to niewykonalne ze względu na dojazd pojazdów do okolicznych firm oraz oczyszczalni ścieków, które zlokalizowane są na końcu tej ulicy. 
Uwaga! Od 1 grudnia zmiany w rozkładzie jazdy miejskich autobusów

2023-11-30

Uwaga! Od 1 grudnia zmiany w rozkładzie jazdy miejskich autobusów

Od 1 grudnia br. w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Starachowicach nastąpią zmiany. Dotyczą one linii nr 1, 7, 16, 20, 22. Jak poinformował prezydent Starachowic Marek Materek, zmiany podyktowane są interwencjami pasażerów związanymi ze zmianą godzin pracy jednego z zakładów w mieście oraz uczniów jednej ze szkól średnich.
W środę zamknięcie fragmentu ulicy Radomskiej w Starachowicach [MAPKA]

2023-11-28

W środę zamknięcie fragmentu ulicy Radomskiej w Starachowicach [MAPKA]

Uwaga kierowcy i pasażerowie miejskiej komunikacji! W środę (29 listopada br.) zamknięta zostanie dla ruchu ulica Radomska w Starachowicach, a właściwie jej fragment, w miejscu budowanego wiaduktu. Jak zgłosił Wykonawca inwestycji, utrudnienia w ruchu mają potrwać jeden dzień, w godz. od 7.00 do 19.00. Dojazd do posesji i firm na tym obszarze ma być jednak zapewniony.
Park Miejski

2023-11-28

Park Miejski "na zdjęciach w internecie wygląda lepiej niż w realu"

Radny Dariusz Grunt w interpelacji do prezydenta Starachowic Marka Materka skierował pytania dotyczące wyglądu miejskiego parku. Wśród zagadnień znalazły się m.in. te dotyczące kosztów utrzymania zieleni, czy problemu kruszącego się betonu w alejkach. 
Nowe wiaty przystankowe zamontowane

2023-11-27

Nowe wiaty przystankowe zamontowane

Na terenie Starachowic zostało zamontowanych 25 nowych wiat przystankowych. To element szerszej polityki komunikacyjnej miasta polegający na podnoszeniu jakości usług komunikacyjnych. 
Remont drogi w Lipiu i w Adamowie. Jest dofinansowanie, ale oferty przetargów je przewyższają

2023-11-27

Remont drogi w Lipiu i w Adamowie. Jest dofinansowanie, ale oferty przetargów je przewyższają

Na jednej z sesji Rady Powiatu była mowa o remoncie ulicy Starachowickiej w Lipiu. Na tę inwestycję powiat starachowicki pozyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg. Po podpisaniu umów z wojewodą świętokrzyskim ogłoszone zostały przetargi. Wyniki postępowań i oferty złożone przez firmy drogowe zweryfikowały jednak możliwości finansowe, a co za tym idzie zakres prac, jakie planowano wykonać.