JUŻ W KIOSKU

Prezydent Starachowic przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu

2021-11-17 09:34:40

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Prezydent Starachowic Marek Materek, podczas wtorkowej (16 listopada) konferencji prasowej przedstawił założenia miejskiego budżetu na 2022 rok. Projekt określił mianem proobywatelskiego. W planie wydatków na inwestycje przeznaczono 200 mln zł.

- Pracowali nad nim pracownicy referatu finansowego, ale nie tylko. W  prace nad przygotowanie budżetu zaangażowani byli pracownicy ze wszystkich jednostek należących do miasta, kierownicy i pracownicy poszczególnych referatów, którym serdecznie dziękuję za wkład włożony w przygotowanie tego dokumentu - mówi prezydent. - Budżet nie jest z gumy. Nigdy nie jest tak, że można zrealizować wszystkie plany i zamierzenia. Mimo to projekt budżetu na 2022 rok jest rekordowy ze względu na bardzo wysokie środki przeznaczone na inwestycje.

  • Dochody ogółem: 333.616.383,50 zł.
  • Wydatki ogółem: 406.052.727,99 zł.
  • Pula środków przewidziana na inwestycje - ponad 200 mln zł
  • Wydatki majątkowe: 202.862.332,97 zł

Wydatki majątkowe będą finansowane między innymi dzięki środkom z Unii Europejskiej: 82 mln zł czy środkom z budżetu krajowego: ponad 3 mln zł, dofinansowań z Programu Inwestycji Strategicznych: około 11 mln zł, dotacji z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2,1 mln zł, środkom Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu: około 2 mln zł, ze środków Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat BGK: około 27 mln zł, Funduszu Solidarnościowego: około 0,5 mln zł. Razem środki zewnętrzne to około 129 mln zł.

Marek Materek budżet gminy na 2022 rok nazwa budżetem proobywatelskim.

- Jest on nakierowany na zrealizowanie różnego rodzaju inwestycji i remontów, które będą służyły mieszkańcom Starachowic w każdej części naszego miasta. Będzie odpowiadał na potrzeby różnych grup społecznych i zawodowych na terenie Starachowic. To jest budżet, który absolutnie jest rekordowy pod różnymi względami - dodał prezydent.

Najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w 2022 roku:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na budowę wiaduktu w Starachowicach Dolnych,

- Zakup 20 sztuk niskopodłogowych autobusów, które na początku 2022 roku zaczną wozić pasażerów komunikacji miejskiej,

- Budowa Centrum Komunikacyjnego Starachowice Dolne,

- Remont ul. Słonecznej,

- Remont ul. Mickiewicza,

- Remont ul. Duboisa,

- Budowa ronda u zbiegu Moniuszki i Nowowiejskiej,

- Budowa ul. Słowackiego etap II,

- Budowa ul. Ustronie,

- Budowa ul. Spokojnej,

- Budowa ul. Jeżynowej,

- Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego – etap II,

- Wykonanie ul. Nad Kamienną 5.

- Wykonanie ul. Strugowej,

- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice,

- Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach,

- Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14,

- Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Ostrowieckiej 21b,

- Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II,

- Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice,

- Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego (Centrum Kreatywności – Pałacyk),

- Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach,

- Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Starachowicach,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III,

- Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej,

- Eko Starachowice – nowoczesny system gospodarki odpadami,

- Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach,

- Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach,

- Przebudowa skrzyżowania ulic: Kieleckiej, Radomskiej i Stanisława Moniuszki w ciągu drogi DK 42.

- Wykonanie siłowni plenerowej przy ul. Sienkiewicza 3,

- Wykonanie ul. Lachy,

- Wykonanie ul. Cichej,

- Wykonanie ul. Sąsiedzkiej,

- Przebudowa 21 przejść dla pieszych na drogach gminnych,

- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę 17 przejść dla pieszych na terenie miasta na drogach powiatowych,

- Pomoc finansowa dla Gminy Brody na dofinasowanie zadania: Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę ciągu pieszo jezdnego na granicy sołectwa Kuczów od ul. Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach

W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- Poprawa komunikacji na osiedlu Żeromskiego (w 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej),

- Wykonanie zatoki parkingowej oraz modernizacja chodników przy ul. Sienkiewicza,

- Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Prusa,

- Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20,

- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Starachowice,

- Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej,

- Komputeryzacja i doposażenie stanowisk,

- Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Leśnej i Kopalnianej w Starachowicach,

- Wykonanie odwodnienia przed budynkiem wielorodzinnym nr 5 Kraszewskiego do pasażu Staffa,

- Budowa wodnego placu zabaw (w 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz umiejscowienie dwóch nowych Starów na ścieżce Starachowickiego Stara,

- Wykonanie skweru pod Skałkami przy ul. Zakładowej,

- Zagospodarowanie obszaru Szlakowiska (w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Reja 6,

- Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego (W 2022 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- zagospodarowanie terenu Szlakowiska,

Wykonanie dokumentacji technicznej do zadań:

Remont dróg z terenu Miasta Starachowice opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Przebudowa ulic: Sadowej i Kanałowej

- ul. Wieniawskiego,

- ul. Podlesie,

- ul. Radoszewskiego,

- Łącznik miedzy Kościelna a Zaciszem,

- ul. Brązowa,

- ul. Myśliwska,

- ul. Składowa,

- ul. Polna,

- Ścieżka rowerowa przy ul. Żytniej,

- ul. Kornatka,

- ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego,

- ul. Partyzantów,

- ul. Iglasta,

- ul. Wojska Polskiego,

- ul. Bugaj,

- ul. Zachodnia,

- ul. Bohaterów Westerplatte,

- ul. św. Barbary,

- ul. Sadowa i Kanałowa,

- ul. Chopina,

- ul. Pileckiego,

- ul. Nad Kamienną

- ul. Strugowa

- ul. Czesława Klarnera,

- ul. Narzędziowa,

Opracowanie dokumentacji technicznej do zadań:

- Uzbrojenie osiedla Orłowo (od ul. Bema, Strzelniczej i Mieszały),

- Starachowicki Program Mieszkaniowy - koncepcja kompleksu mieszkaniowego na terenie dawnego szpitala,

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
ZUS: rodzice nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego

2021-12-08

ZUS: rodzice nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego

Nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Droga o wszystkich barwach politycznych

2021-12-06

Droga o wszystkich barwach politycznych

W poniedziałkowe przedpołudnie (6 grudnia), odbyła się konferencja poseł Prawa i Sprawiedliwości Agaty Wojtyszek, podczas której mówiła o tym, jak ważny dla regionu jest program rządowy "100 obwodnic".
Ulica Letniskowa od nowa

2021-12-05

Ulica Letniskowa od nowa

Zakończyły się prace przy modernizacji gruntowej nawierzchni ulicy Letniskowej na os. Michałów w Starachowicach. Droga zyskała nową, utwardzoną nawierzchnię z kostki brukowej i płyt ażurowych. Na ten remont mieszkańcy czekali od dawna.
O starachowickim szpitalu, nepotyzmie i standardach 

2021-12-03

O starachowickim szpitalu, nepotyzmie i standardach 

Niecały tydzień po sesji Rady Powiatu, podczas której z funkcji starosty zrezygnował Piotr Babicki, a na jego miejsce głosami koalicji został powołany Piotr Ambroszczyk, w ostatnią środę (1 grudnia br.) odbyło się nadzwyczajne posiedzenie radnych Rady Powiatu. Poświęcono je analizie zatrudnienia w starachowickim szpitalu. Dyskusja nad kondycją placówki leczniczej przeistoczyła się w dyskusję dotyczącą znaczenia słowa nepotyzm i standardów, jakimi według radnych Prawa i Sprawiedliwości, kieruje się komitet wyborczy prezydenta Starachowic.
Projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego odrzucony. Świętokrzyscy parlamentarzyści podzieleni

2021-12-03

Projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego odrzucony. Świętokrzyscy parlamentarzyści podzieleni

Podczas czwartkowych (2 grudnia) obrad, Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Zakładał on, że przerwanie ciąży może być traktowane jako zabójstwo. Za jej dokonanie, mogłoby grozić od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie.
Świąteczne Starachowice. Nowe iluminacje pojawią się w Parku Miejskim

2021-12-03

Świąteczne Starachowice. Nowe iluminacje pojawią się w Parku Miejskim

Również w tym roku, w okresie przed i świątecznym Starachowice zyskają bożonarodzeniowe akcenty. Nowością będzie przyozdobiony Park Miejski, w którym pojawią się figury 2D oraz choinka modułowa. 
Co z budową bloku przy Kościelnej? Referat UM odpowiada

2021-12-02

Co z budową bloku przy Kościelnej? Referat UM odpowiada

Jak informowaliśmy w poprzednim tygodniu, Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Starachowic", podczas konferencji prasowej (24 listopada) poinformowało o problemach przy budowie bloku przy ul. Kościelnej  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach”. W miejscu, gdzie wcześniej stały stare baraki pojawił się też ogromny wykop. Jak mówili działacze stowarzyszenia: prace stanęły, a wykonawca inwestycji zszedł z placu budowy.
Zimowa atrakcja Starachowic

2021-12-02

Zimowa atrakcja Starachowic

Prezydent Starachowic Marek Materek i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Szczygieł, podczas środowej (1 grudnia) konferencji, poinformowali o zimowej atrakcji dla mieszkańców, jaką jest uruchomienie "Lodowiska pod Choinką".  Oficjalne otwarcie obiektu odbędzie się w sobotę (4 grudnia). Lodowisko znajduje się na terenie MOSiR przy ul. Szkolnej - koło basenów letnich.
Negocjacje z właścicielami działki przy ul. Staszica zakończone

2021-12-01

Negocjacje z właścicielami działki przy ul. Staszica zakończone

Jak informowaliśmy w poniedziałek (29 listopada), prezydent Starachowic Marek Materek wystąpił  do właścicieli terenów przy ul. Staszica z propozycją odkupienia wszystkich działek, zamierzając przeznaczyć je pod nowoczesne centrum samorządowe lub zielone tereny rekreacyjne. W środę (1 grudnia) odbyły się negocjacje w tej sprawie.