JUŻ W KIOSKU

Październikowa sesja Rady Miejskiej

2020-10-28 12:04:40

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W piątek, 30 października br. o godzinie 9:00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, ograniczony do minimum zostanie udział zaproszonych gości. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: www.youtube.com/user/umstarachowice.

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 2. Powołanie sekretarza sesji. 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu Nr VI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 31 sierpnia 2020 roku. 5. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 września 2020 roku. 6. Informacja o wykorzystaniu Funduszy Unijnych: 1) zapytania do wystąpienia. 7. Informacja o zaawansowaniu inwestycji: 1) zapytania do wystąpienia. 8. Przygotowanie do Akcji Zima 2020-2021: 1) zapytania do wystąpienia. 9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami: 1) zapytania do wystąpienia. 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych: 1) wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach, 2) wystąpienie Prezydenta Miasta Starachowice. 11. Projekty uchwał: 1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok, 2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok, 3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035, 4) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice, 5) w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Starachowice”, 6) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 13. Odpowiedzi na interpelacje. 14. Komunikaty. 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach Michał Walendzik /Informator Miejski/
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Zaproszenie na podsumowanie trzech lat II kadencji Prezydenta Miasta Starachowice

2021-10-18

Zaproszenie na podsumowanie trzech lat II kadencji Prezydenta Miasta Starachowice

Już w najbliższy czwartek (21 października), prezydent Starachowic Marek Materek, podsumuje trzy lata swojej drugiej kadencji na stanowisku włodarza miasta.. 
III Forum Gospodarcze w Starachowicach

2021-10-17

III Forum Gospodarcze w Starachowicach

O nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, podczas III Forum Gospodarczego w Starachowicach, rozmawiali w czwartek (14 października br.) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i instytucji finansujących.
I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

2021-10-10

I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

W dniach 5-6 października w Starachowicach odbywał się I Kongres Centrów Usług Społecznych. Goście z całego kraju uczestniczyli w wykładach i debatach dotyczących usług społecznych. Inicjatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, dyrektorzy i pracownicy Centrów Usług Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.
Międzynarodowe spotkanie z uczniami klasy dwujęzycznej

2021-10-08

Międzynarodowe spotkanie z uczniami klasy dwujęzycznej

Szkoła Podstawowa nr 11 im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Starachowicach, dzięki współczesnej technologii, gościła specjalnego gościa.
Europejski Klub Starachowice

2021-10-06

Europejski Klub Starachowice

Pięciu młodych, aktywnych liderów ze Starachowic i okolic założyło ,,Europejski Klub Starachowice''. Wszystko to za sprawą Europejskiej Akademii Młodych Liderów, która w dniach od 30 września do 3 października odbywała się w Klasztorze na Karczówce w Kielcach. Wydarzenie wspiera europoseł Adam Jarubas. 
Setny jubileusz urodzin Pani Anny Rędziak

2021-10-06

Setny jubileusz urodzin Pani Anny Rędziak

Piękny, setny jubileusz urodzin obchodziła pani Anna Rędziak ze Starachowic. Jubilatkę, z koszem słodkości, odwiedził Prezydent Miasta Marek Materek, który złożył na ręce pani Anny gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku.
Stanowisko Urzędu Miejskiego w Starachowicach w sprawie wydatków na artykuły spożywcze w latach 2015-2020

2021-10-01

Stanowisko Urzędu Miejskiego w Starachowicach w sprawie wydatków na artykuły spożywcze w latach 2015-2020

Gmina Starachowice jako jedna z nielicznych gmin w Polsce, od kilku lat w ramach polityki otwartości publikuje na stronie internetowej: starachowice.eu wszystkie faktury pokazując na co wydatkowane są pieniądze z budżetu gminy. Każdy z mieszkańców na bieżąco może przeglądać wydatki miasta.
Kolonia robotnicza – serce starachowickiej rewitalizacji

2021-10-01

Kolonia robotnicza – serce starachowickiej rewitalizacji

Prezydent Miasta Marek Materek, na kolejny wspólny spacer zaprosił mieszkańców do serca starachowickiej rewitalizacji, którym jest teren dawnej kolonii robotniczej, na osiedlu Wzgórze. - Od tego osiedla rozpoczęła się rewitalizacja, ale wokół osiedla Wzgórze mamy mnóstwo terenów, które na naszych oczach będą się zmieniały w kolejnych latach – zapowiada prezydent.
Przeżyli ze sobą pół wieku

2021-09-30

Przeżyli ze sobą pół wieku

Trzy pary małżeńskie ze Starachowic świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale przyznane za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył jubilatom Prezydent Miasta Marek Materek podczas kameralnego spotkania zorganizowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego.