JUŻ W KIOSKU

Oświadczenie Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Starachowic

2022-01-27 11:52:09

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Oświadczenie Stowarzyszenie Inicjatywa dla Starachowic będące odpowiedzą na stanowiska: Centrum Usług Społecznych i Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka oraz na twierdzenia przedstawione podczas środowej (26 stycznia) konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym. 

źródło: Stow. Inicjatywa dla Starachowic

W odpowiedzi na stanowisko Centrum Usług Społecznych i Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka jak również na twierdzenia przedstawione podczas konferencji prasowej przez Starostę Starachowickiego Piotra Ambroszczyka w sprawie pochówków dzieci martwo narodzonych, dokonywanych przez Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka” pragnę oświadczyć, że:

I. Usługa pierwszego pochówku martwo narodzonego dziecka, zlecona Zakładowi Pogrzebowemu „Charox” w styczniu 2019 r. za kwotę 1.208,52 zł nie ma jakiegokolwiek związku z przedmiotową sprawą, gdyż była to usługa świadczona jeszcze przed powstaniem zbiorowego grobowca dzieci utraconych i obejmowała ona zapewnienie miejsca na grób |(w tym wypadku wykopanie nowego grobu ziemnego w cenie 841,32 zł brutto). Ponadto zakład Pogrzebowy „Charox” w związku z wykonaniem tego zlecenia uiścił  na rzecz Gminy Starachowice kwotę 432,00 zł z tytułu: opłaty za udostępnienie miejsca na 20 lat dla grobu ziemnego dla dziecka, opłaty administracyjnej z tytułu pochowania zwłok, opłaty za zezwolenie na wykonanie i budowę grobu ziemnego pojedynczego dla zwłok dziecka.

Pierwszy pochówek dokonany w zbiorowym grobowcu dzieci utraconych na cmentarzu przy ul. Radomskiej w Starachowicach miał miejsce 13 maja 2019 r. przez Zakład Pogrzebowy „Charox”. Koszt usługi wyniósł 162,00 zł brutto. 

Kolejny pogrzeb został zlecony Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” i odbył się dnia 16 września 2019 r. „Starachowiczanka” wystawiła z tego tytułu fakturę na kwotę 150,00 zł brutto. 22 października 2019 r. Spółdzielnia dokonała kolejnego pochówku, realizując to zlecenie już za kwotę 400,00 zł brutto. Od 22 października 2019 r. do dnia 25 października 2021 r. „Starachowiczanka” dokonała łącznie 36 pochówków, pobierając za tę usługę każdorazowo 400,00 zł. 

II. Umowy zawarte pomiędzy Centrum Usług Społecznych w Starachowicach (uprzednio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach) a Zakładem Pogrzebowym „Charox” zawarte na 2020 r. i 2021 r. dotyczyły świadczenia kompleksowych usług dla zmarłych klientów (podopiecznych) CUS. Umowy obejmują pozycje ofertowe: „Transport zwłok dzieci martwo urodzonych” oraz „Trumna dla zwłok dzieci martwo urodzonych”. Treść oferty Zakładu Pogrzebowego „Charox” jak i treść zawartych umów określają koszt usługi pochówku dzieci martwo narodzonych na kwotę 150,00 zł netto (162,00 zł brutto). 

Zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach nr XV/17/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. sprawienie pogrzebu na koszt Gminy Starachowice realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach. 

Wobec takiego zapisu klientem CUS (poprzednio MOPS) staje się każda osoba zmarła, co do której na Gminie Starachowice ciąży obowiązek pochówku. 

Obowiązek pochówku - w związku z treścią art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - ciąży na Gminie nie ze względu na bezdomność osoby zmarłej czy też nieposiadanie przez zmarłego rodziny bądź też z uwagi na korzystanie z opieki społecznej, ale zawsze w sytuacji kiedy żadna osoba (z najbliższej rodziny bądź też spoza kręgu rodzinnego) nie skorzysta z uprawnienia do pochówku osoby zmarłej. Taka sytuacja ma również miejsce kiedy rodzice martwo narodzonego dziecka decydują się zrzec dokonania pochówku dziecka na rzecz Gminy Starachowice. Obowiązek taki ciąży na Gminie w której doszło do zgonu (niezależnie od miejsca zamieszkania zmarłego czy też jego rodziców, czego zdaje się nie dostrzegać Pan Jarosław Warszawa). 

W tym miejscu pragnę odnieść się również do twierdzeń osób, wypowiadających się w imieniu Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, dotyczących rzekomego braku obowiązku prowadzenia postępowania z zakresu zamówień publicznych w tym zakresie. 

Jeśli procedura zapytania ofertowego realizowana była na potrzeby jednego pochówku rocznie osoby dorosłej to tym bardziej powinna ona być realizowana w sytuacji pochówku 17 martwo narodzonych dzieci w ciągu roku.

W nawiązaniu do słów Pani Wioletty Grosickiej, która stwierdziła: „Ponieważ kwota zamówienia była niewielka mogliśmy te usługi zlecić z tzw. Wolnej ręki, bo też wyprzedzając trudno określić, ile takich pochówków będzie” – należy wskazać, że szacunkową wartość zamówienia można ustalić na podstawie danych z lat ubiegłych. Skoro w roku 2020 miał miejsce pochówek 17 dzieci martwo urodzonych to dla potrzeb zamówień publicznych należy przyjmować, iż w 2021 r. ilość takich zleceń będzie podobna. W takiej sytuacji znajduje zastosowanie Zarządzenie Nr 37/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Starachowicach z dnia 04 stycznia 2021 r. obligujące CUS do przeprowadzenia postępowania za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, czego jednak CUS w omawianej sprawie nie uczynił. 

III. Odnosząc się do słów Pana Jarosława Warszawy i Pana Piotra Ambroszczyka na temat pudełek, które Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka” wykorzystywała jako „trumienki” dla dzieci martwo narodzonych – pragnę przytoczyć jedynie fragment opisu produktu, zamieszczony na stronie producenta: „Ofertujemy prostokątne pudełko, pojemnik 22 x 16 cm, średniej wielkości, z pokrywką przymocowaną na delikatnych zawiasach. Może służyć właścicielowi jako szkatułka, kasetka na biżuterię lub do przechowywania innych przedmiotów czy produktów. Dzięki uniwersalnemu wyglądowi, może być użytkowane przez każdego – jest idealne jako gadżet dla Pań i Panów, jak i dla najmłodszych (...)”.

IV. Pragnę podkreślić, że  wszelkie czynności wykonywane przeze mnie w związku z ujawnieniem nieprawidłowości dotyczących pochówku dzieci martwo narodzonych w Starachowicach, mają charakter zawodowy. Działam bowiem w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic oraz przedsiębiorcy, prowadzącego Zakład Pogrzebowy „Charox” jako profesjonalny pełnomocnik, wykonujący zawód adwokata.

Z dużym niesmakiem odbieram próby upolitycznienia sprawy wyżej wskazanych zaniedbań i jednoczesnego łączenia podejmowanych przeze mnie działań zawodowych z przynależnością do partii politycznej. Zwracam się w tym miejscu z apelem do Pana Marka Materka, Pana Piotra Ambroszczyka, Pani Anety Gołębskiej i Pana Jarosława Warszawy o zaprzestanie utożsamiania mojej działalności zawodowej z działalnością polityczną. 

Adw. Piotr Capała

działający w imieniu Stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic oraz Zakładu Pogrzebowego „Charox”

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Starachowiczanka z nagrodą

2022-05-26

Starachowiczanka z nagrodą "Newsweeka"

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, Dorota Lisiak otrzymała tytuł "Społecznika Roku" - nagrodę "Nwesweek Polska" dla tych, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych.
Remont krytej pływalni. Brak chętnych i oferty wyższe niż zakładane fundusze

2022-05-26

Remont krytej pływalni. Brak chętnych i oferty wyższe niż zakładane fundusze

Urząd Miejski otworzył oferty w postępowaniu dotyczącym remontu Krytej Pływalni przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. Żadna firma nie jest interesowane remontem wnętrza i wentylacji pływalni, w części dotyczącej remontu dachu, oferty są wyższe niż przewidziane pieniądze. 
Wiadukt w Starachowicach Zachodnich. Powiat ogłosił przetarg

2022-05-25

Wiadukt w Starachowicach Zachodnich. Powiat ogłosił przetarg

Powiat Starachowicki ogłosił przetarg na najbardziej wyczekiwaną inwestycję drogową, tj. budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Jej realizacja pozwoli na rozładowanie korków w Starachowicach. Będzie też doskonałym uzupełnieniem, powstającego obecnie systemu obwodnic. Firmy mają 35 dni na składanie ofert. 
25 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO

2022-05-25

25 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO

Zaginięcia małych dzieci i nastolatków są motywem przewodnim dyskusji ekspertów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Fundacji Itaka, operatora linii 116 000 - Telefonu w Sprawie Zaginionego Nastolatka. Webinary zorganizowane zostały w ramach projektu MSWiA „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”. Nieprzypadkowo odbywają się one w maju, w miesiącu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To święto obchodzone na całym świecie ustanowione zostało dla uczczenia pamięci zaginionych i nieodnalezionych dzieci, których symbolem jest kwiat niezapominajki...czytaj więcej...
Miasto zaciągnie wielomilionową pożyczkę? O tym zdecydują radni

2022-05-26

Miasto zaciągnie wielomilionową pożyczkę? O tym zdecydują radni

Wśród uchwał, nad którymi podczas piątkowej (27 maja) sesji Rady Miejskiej debatować będą radni, znajdzie się ta dotycząca zaciągnięcia przez Gminę Starachowice pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 37 milionów złotych.   
Środa z profilaktyką, posłuchaj ekspertów.

2022-05-25

Środa z profilaktyką, posłuchaj ekspertów.

Co tydzień, w środę na Akademii NFZ i kanale You Tube odsłaniamy tajemnice różnych schorzeń, a przede wszystkim informujemy, jak im zapobiegać i jak postępować, gdy już zachorujemy. Nasi eksperci, najlepsi w danej dziedzinie specjaliści z całego kraju za pośrednictwem zamieszczanych krótkich filmów przekazują informacje, zalecenia i porady. Można też pobrać specjalnie przygotowaną ulotkę. Naprawdę warto obejrzeć, dowiedzieć się czegoś nowego i skorzystać z fachowych rad. Kampania jest dedykowana pacjentom, ale też osobom zdrowym, wszystkim, którym temat zdrowia jest bliski....czytaj więcej...

2022-05-24

"Dla dobra społeczności" - Stowarzyszenie o dofinansowaniu do miejskiej komunikacji

Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie złożyło do Sejmu petycję o zmianę w ustawie, by miasta takie jak Starachowice, mogły ubiegać się o dofinansowanie do przewozów autobusowych. 
Dzień Zdrowia MAMY

2022-05-24

Dzień Zdrowia MAMY

Z okazji Dnia Matki, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej wraz z partnerem - Pracownią Rezonansu Magnetycznego Dobre Zdrowie, organizuje kolejną akcję profilaktyczną kierowaną do kobiet. Już w czwartek (26 maja), Panie w wieku od 40 do 75 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii w szpitalu. 
Remonty przesunięte. Te ulice wracają do inwestycyjnej kolejki

2022-05-24

Remonty przesunięte. Te ulice wracają do inwestycyjnej kolejki

Niestety, choć jeszcze w marcu br. wydawało się, że uda się zmodernizować ulice: Sąsiedzką, Cichą oraz Lachy w Starachowicach, to jednak przetarg został unieważniony. Teraz Gmina będzie czekała na infrastrukturalne konkursy, by pozyskać zewnętrzne dofinansowania.
Kiedy i jak zabrać głos na sesji?

2022-05-24

Kiedy i jak zabrać głos na sesji?

Wydarzenia na kwietniowej sesji Rady Miejskiej, podczas których właściciele garaży znajdujących się przy ulicy Kościelnej w Starachowicach chcieli przedstawić swoje stanowisko, a nie zostali dopuszczeni do głosu, wywołały oburzenie części mieszkańców miasta. Pojawiły się opinie, że głos wyborcy ważny jest tylko przy urnie. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie są procedury dotyczące prezentowania swojego stanowiska podczas sesji Rady Miejskiej.