JUŻ W KIOSKU

Określenie wynagrodzenia zarządu

2022-06-18 08:30

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Kontynuujemy cykl artykułów dotyczących zarządzania wspólnotą. W tym artykule poruszamy kwestie wynagrodzenia zarządu. Generalnie zarządy wspólnot pracują społecznie. Niemniej są jednak wspólnoty, które ponoszą koszty na rzecz zarządów wspólnoty. 

Cały czas przypominamy, aby nie mylić zarządu wspólnoty z administratorem lub zarządcą, który na mocy zawartej umowy otrzymuje wynagrodzenie. Jeżeli wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej jest więcej niż 3 lokale, mamy odczynienia z dużą wspólnotą.

Właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Ustalenie wynagrodzenia zarządu lub administratora i zarządcy należy do czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, a zatem wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali / uchwały wspólnoty/. Wspólnoty mieszkaniowe ustalając wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, mogą zrobić to w różnej formie, np. w postaci zwrotu poniesionych kosztów w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu lub faktycznego comiesięcznego wynagrodzenia, lub w formie połączenia jednego i drugiego. Przepisy nie ograniczają wspólnoty mieszkaniowej co do sposobu określenia wynagrodzenia, a zatem wspólnota ma dużą swobodę w tym zakresie. Nawet gdyby wspólnota mieszkaniowa nie określiła wynagrodzenia członka zarządu, zgodnie z art. 28 ustawy o własności lokali, pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającemu udokumentowanemu nakładowi pracy lub zwrotu poniesionych kosztów. Zatem, gdyby we wspólnocie mieszkaniowej nie obowiązywała uchwała określająca wynagrodzenie dla członka zarządu, to właściciel pełniący tę funkcję może domagać się od wspólnoty wynagrodzenia, a gdy nie byłoby mu ono przyznane, może wystąpić na drogę sądową i jeżeli udokumentuje nakład swojej pracy, sąd może przyznać mu takie wynagrodzenie.

Członek zarządu sprawuje swoją funkcję na postawie uchwały o wyborze, a nie na podstawie umowy, tym bardziej umowy o zarządzanie czy administrowanie. W związku z tym oraz jak wynika z interpretacji podatkowej, otrzymane przez członka zarządu wynagrodzenie nie jest przychodem z tytułu umowy zlecenia czy innych umów cywilnoprawnych. Członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie można uznać za osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak więc zwolnienie od podatku dochodowego nie ma zastosowania od kwot wypłacanych członkom zarządu. Dlatego też wynagrodzenie członków zarządu stanowi przychód z innych źródeł. Wspólnota mieszkaniowa nie ma zatem obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy, jest jednak zobowiązana do sprzędzenia odrębnego dla każdego podatnika informacji wg ustalonego wzoru PIT i przekazania go w ustalonym terminie podatnikowi i urzędowi skarbowemu.

Wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku określania wynagrodzenia przy każdoczesnym wyborze członka zarządu czy całego zarządu. Może podjąć uchwałę określającą wynagrodzenie, które będzie obowiązywało w kolejnych zarządach aż do czasu kiedy kolejna uchwała w tej sprawie zmieni jego wysokość sposób liczenia.

Tak ja wspomnieliśmy na wstępie, w naszym mieście zarządy wspólnot mieszkaniowych pracują społecznie, nie pobierając wynagrodzenia, a ciąży na nich odpowiedzialność za wspólnotę oraz obowiązki prawne. To członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność prawną za podpisane umowy, rachunki i inne dokumenty. Dlatego warto, aby działalność zarządu miała wsparcie wspólnoty, zainteresowanie właścicieli mieszkań sprawami wspólnoty. Aby zarząd miał podziękowanie i poszanowanie. Każdy właściciel lokalu może być członkiem zarządu, a doskonale wiemy, jak duże są problemy we wspólnotach, gdy trzeba wybrać zarząd lub go uzupełnić.

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych (kontakt: tel. 603 716 020; e-mail: info@naszemiasto.starachowice.pl)

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wrażliwi Społecznie mówią: sprawdzam!

2023-06-05

Wrażliwi Społecznie mówią: sprawdzam!

Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie postanowiło przeprowadzić tzw. fact-checking, czyli zbadać wypowiedzi prezydenta Starachowic w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej w Starachowicach celem weryfikacji faktów. W opinii społeczników Marek Materek mija się z prawdą. 
Wakacje modne, a przede wszystkim bezpieczne

2023-06-04

Wakacje modne, a przede wszystkim bezpieczne

Alkogogle, symulator wypadku i dachowania, pyszna drożdżówka. Te i inne atrakcje przygotowano dla mieszkańców na pikniku rodzinnym pn. „Moda na bezpieczne wakacje”, który w pierwszą sobotę czerwca odbył się na parkingu przed budynkiem Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Radomskiej w Starachowicach. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Dolina Kamiennej”.  
Wyróżnieni za nasz park 

2023-06-02

Wyróżnieni za nasz park 

Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Starachowicach zdobył wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Design Educates Awards 2023. Autorami docenionej przez branżę architektoniczną koncepcji jest pracownia eM4 z Krakowa.  
Pożarnicze zmagania młodzieży

2023-06-02

Pożarnicze zmagania młodzieży

Piętnaście drużyn, a w nich aż 150 druhów, rywalizowało w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, jakie odbyły się 28 maja br. na stadionie miejskim w Starachowicach. 
Pasternik pięknieje

2023-06-01

Pasternik pięknieje

Starachowicka lista miejsc spacerowych stale się powiększa. Zrewitalizowany Park Miejski już cieszy oko podczas rodzinnych wypraw. Za chwilę działalność turystycznych aktywności rozpocznie malownicza Lubianka. A to nie koniec zmian w Starachowicach. Blisko 10-milionowa inwestycja nad zbiornikiem Pasternik, która będzie polegać na zagospodarowaniu jego północnej linii brzegowej, poprawi wizerunek tej części miasta.
„Moda na bezpieczne wakacje”. Zaproszenie na piknik edukacyjno-charytatywny

2023-06-01

„Moda na bezpieczne wakacje”. Zaproszenie na piknik edukacyjno-charytatywny

Już w najbliższą sobotę (3 czerwca br.) na parkingu przy ul. Radomskiej w Starachowicach odbędzie się piknik edukacyjno-charytatywny „Moda na bezpieczne wakacje, którego organizatorem jest Stowarzyszenia Dolina Kamiennej. Start o godzinie 10.00.
Bonifikata na zakup nieruchomości gruntowych i lokalowych. Dla kogo i na jakich warunkach?

2023-06-01

Bonifikata na zakup nieruchomości gruntowych i lokalowych. Dla kogo i na jakich warunkach?

Parafia Rzymskokatolicka Św. Brata Alberta w Starachowicach wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Starachowice o sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice, jako działki ewidencyjne: nr 269/51 o powierzchni 0,0125 ha oraz nr 269/64 o powierzchni 0,0330 ha. Cena do sprzedaży w wysokości 125 tysięcy zł netto została ustalona na podstawie wartości wynikającej z operatu szacunkowego, do której doliczony został podatek VAT 23% w wysokości 28 750,00 zł.
Budowa ścieżek rowerowych. Mieszkańcy mają uwagi 

2023-05-31

Budowa ścieżek rowerowych. Mieszkańcy mają uwagi 

W Starachowicach trwa budowa ścieżek rowerowych. Mieszkańcy przyglądają się tym inwestycjom, m.in. traktowi budowanemu wzdłuż bloków przy ul. Harcerskiej. Interweniują nie tylko w mediach, ale również poprzez radnych reprezentujących ich rejony. 

2023-05-31

"Stary szpital". Wykonanie dokumentacji dla osiedla przesunięte 

W lutym br. podczas konsultacji społecznych zaprezentowano cztery koncepcje urbanistyczne dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Przy tworzeniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, wykonawca zadania - A2P2 architecture & planning, działający w kooperacji z mamArchitekci Sp. z o.o. - był zobligowany uwzględnić wykonaną już inwentaryzację budowlaną oraz ekspertyzę techniczną istniejącego budynku dawnego szpitala.
Nowy gracz na arenie politycznej. Nowa Demokracja TAK oficjalnie zaprezentowana

2023-05-30

Nowy gracz na arenie politycznej. Nowa Demokracja TAK oficjalnie zaprezentowana

Nowa Demokracja TAK to partia, która powstała na fundamencie społecznego Ruchu Marka Materka i już oficjalnie przygotowuje się do wyborów parlamentarnych. Prezydent Starachowic Marek Materek podczas poniedziałkowego (29 maja br.) wydarzenia zaprezentował nazwę ugrupowania, jego logo oraz zarząd. Przedstawiono także pierwszych kandydatów do Senatu Rzeczypospolitej Polski.