JUŻ W KIOSKU

Określenie wynagrodzenia zarządu

2022-06-18 08:30

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Kontynuujemy cykl artykułów dotyczących zarządzania wspólnotą. W tym artykule poruszamy kwestie wynagrodzenia zarządu. Generalnie zarządy wspólnot pracują społecznie. Niemniej są jednak wspólnoty, które ponoszą koszty na rzecz zarządów wspólnoty. 

Cały czas przypominamy, aby nie mylić zarządu wspólnoty z administratorem lub zarządcą, który na mocy zawartej umowy otrzymuje wynagrodzenie. Jeżeli wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej jest więcej niż 3 lokale, mamy odczynienia z dużą wspólnotą.

Właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Ustalenie wynagrodzenia zarządu lub administratora i zarządcy należy do czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, a zatem wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali / uchwały wspólnoty/. Wspólnoty mieszkaniowe ustalając wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, mogą zrobić to w różnej formie, np. w postaci zwrotu poniesionych kosztów w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu lub faktycznego comiesięcznego wynagrodzenia, lub w formie połączenia jednego i drugiego. Przepisy nie ograniczają wspólnoty mieszkaniowej co do sposobu określenia wynagrodzenia, a zatem wspólnota ma dużą swobodę w tym zakresie. Nawet gdyby wspólnota mieszkaniowa nie określiła wynagrodzenia członka zarządu, zgodnie z art. 28 ustawy o własności lokali, pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającemu udokumentowanemu nakładowi pracy lub zwrotu poniesionych kosztów. Zatem, gdyby we wspólnocie mieszkaniowej nie obowiązywała uchwała określająca wynagrodzenie dla członka zarządu, to właściciel pełniący tę funkcję może domagać się od wspólnoty wynagrodzenia, a gdy nie byłoby mu ono przyznane, może wystąpić na drogę sądową i jeżeli udokumentuje nakład swojej pracy, sąd może przyznać mu takie wynagrodzenie.

Członek zarządu sprawuje swoją funkcję na postawie uchwały o wyborze, a nie na podstawie umowy, tym bardziej umowy o zarządzanie czy administrowanie. W związku z tym oraz jak wynika z interpretacji podatkowej, otrzymane przez członka zarządu wynagrodzenie nie jest przychodem z tytułu umowy zlecenia czy innych umów cywilnoprawnych. Członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie można uznać za osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak więc zwolnienie od podatku dochodowego nie ma zastosowania od kwot wypłacanych członkom zarządu. Dlatego też wynagrodzenie członków zarządu stanowi przychód z innych źródeł. Wspólnota mieszkaniowa nie ma zatem obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy, jest jednak zobowiązana do sprzędzenia odrębnego dla każdego podatnika informacji wg ustalonego wzoru PIT i przekazania go w ustalonym terminie podatnikowi i urzędowi skarbowemu.

Wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku określania wynagrodzenia przy każdoczesnym wyborze członka zarządu czy całego zarządu. Może podjąć uchwałę określającą wynagrodzenie, które będzie obowiązywało w kolejnych zarządach aż do czasu kiedy kolejna uchwała w tej sprawie zmieni jego wysokość sposób liczenia.

Tak ja wspomnieliśmy na wstępie, w naszym mieście zarządy wspólnot mieszkaniowych pracują społecznie, nie pobierając wynagrodzenia, a ciąży na nich odpowiedzialność za wspólnotę oraz obowiązki prawne. To członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność prawną za podpisane umowy, rachunki i inne dokumenty. Dlatego warto, aby działalność zarządu miała wsparcie wspólnoty, zainteresowanie właścicieli mieszkań sprawami wspólnoty. Aby zarząd miał podziękowanie i poszanowanie. Każdy właściciel lokalu może być członkiem zarządu, a doskonale wiemy, jak duże są problemy we wspólnotach, gdy trzeba wybrać zarząd lub go uzupełnić.

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych (kontakt: tel. 603 716 020; e-mail: info@naszemiasto.starachowice.pl)

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Pierwsza tablica informacji pasażerskiej już jest. Wkrótce kolejne

2022-09-28

Pierwsza tablica informacji pasażerskiej już jest. Wkrótce kolejne

W czerwcu br. informowaliśmy o słupach z wysięgnikami, które zostały zainstalowane przy wybranych przystankach komunikacji miejskiej w Starachowicach. Znajdą się na nich elektroniczne tablice informacji pasażerskiej. Pierwsza z nich już jest, przy ulicy Batalionów Chłopskich.
Terytorialsi świętują swoje 5-lecie [galeria]

2022-09-27

Terytorialsi świętują swoje 5-lecie [galeria]

Od pięciu lat, 27 września to obok Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, również święto Terytorialsów. W tym czasie powstało m.in. Centrum Szkolenia WOT, a przede wszystkim 18 Brygad Obrony Terytorialnej, w tym 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Uruchomiona została również szkoła podoficerska SONDA i kurs kształcący kadry oficerskie – Agrykola.
„Jedno życie masz, więc zapinaj pas!”

2022-09-28

„Jedno życie masz, więc zapinaj pas!”

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Agnieszka Kuś zaprasza na Event Edukacyjny - „Jedno życie masz, wiec zapinaj pas!”, który odbędzie się w piątek (30 września br.) od godziny 10.00 przy ulicy Szkolnej 10 w Starachowicach. 

2022-09-26

"Substancje szczególnie szkodliwe" - o co chodzi we wniosku ZEC do Wód Polskich

Podczas środowej (21 września br.) konferencji prasowej z działkowcami, jej organizatorzy, aktywiści miejscy Małgorzata Derlecka i Andrzej Pasternak poruszyli temat pisma, które Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach skierował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".
Dodatek węglowy. Kiedy pieniądze trafią do wnioskodawców?

2022-09-24

Dodatek węglowy. Kiedy pieniądze trafią do wnioskodawców?

Zima coraz bliżej, a problem z nabyciem węgla coraz większy. Jeśli nawet jest, to kwestionowana jest jego jakość, nie mówiąc o cenach, które kupujących potrafią, przysłowiowo, zwalić z nóg. Sejm przyjął odpowiednią ustawę o dodatku węglowym w kwocie 3 tysięcy, a pytanie brzmi, kiedy trafi on do rąk mieszkańców.
Ze STOP-em bezpieczniej

2022-09-23

Ze STOP-em bezpieczniej

Znak STOP pozostanie przed przejazdami starachowickiej wąskotorówki na tzw. przedłużeniu ulicy Leśnej w Starachowicach i dojeździe do Lipia. Bezwzględnie poprawia on bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i użytkowników kolejki.
Budynek po Klinikach Serca własnością starachowickiego szpitala

2022-09-22

Budynek po Klinikach Serca własnością starachowickiego szpitala

Przejęcie przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach budynku po Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca stało się faktem. Dyrektor szpitala Milena Witczak, w środę (21 września) odebrała klucze do sąsiadującego ze starachowicką lecznicą budynku. 
Obawiają się o swoje ogródki działkowe przy Pasterniku. Prezydent odpowiada

2022-09-22

Obawiają się o swoje ogródki działkowe przy Pasterniku. Prezydent odpowiada

Jaka przyszłość czeka działkowców z ogrodów "Wójtówka" przy ul. Kieleckiej w Starachowicach? Obawy zrodziły się, gdy światło dzienne ujrzała interpelacja radnego Rady Miejskiej Włodzimierza Orkisza, który zgłosił pomysł pozbycia się działek. Zaproponował on wycięcie drzew przy ulicy Kieleckiej i likwidację ogródków, celem wyeksponowania widoku na Pasternik, nazwanego przez niego starachowickim Morskim Okiem.    
Ulica Śląska w remoncie

2022-09-22

Ulica Śląska w remoncie

Przy ulicy Śląskiej trwają intensywne prace remontowe. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. św. Barbary została zdjęta już stara nawierzchnia, powstaje również nowy, komfortowy chodnik. Całość prac ma kosztować 1 mln 670 tys. zł, i jak przy większości inwestycji samorząd Starachowic pozyskał dla tego zadania finansowanie zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych.
Publiczny czy prywatny? Profil prezydenta z nagrodą Złotego Lajka w tle 

2022-09-21

Publiczny czy prywatny? Profil prezydenta z nagrodą Złotego Lajka w tle 

Prezydent Miasta Marek Materek odebrał wyróżnienie podczas gali I Samorządowego Kongresu Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe'22, który odbył się w Tychach. To statuetka Złotego Lajka za najbardziej angażującą komunikację w internecie i mediach społecznościowych, przyznana przez organizatorów kongresu, czyli Związek Miast Polskich oraz Instytut Badania Internetu i Mediów Społecznościowych.